«Педагогічна спадщина А.С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти»

Наукова бібліотека СумДПУ

13 березня 2013 року відзначається 125-річчя з дня народження
класика світової педагогіки,
письменника Антона Семеновича Макаренка.
Його наукові й практичні досягнення визнані світовою спільнотою.
Рішенням ЮНЕСКО в 1988 році він був визнаний одним з 4 вчителів,
що визначили розвиток педагогіки в XX столітті.

Антон Семёнович Макаренко
(1888 – 1939)

 Навчити людину бути щасливою неможливо, але виховати її так, щоб вона була щасливою, можна.

          Макаренко А. С. Лекції про виховання дітей

Макаренко, А. С. Собрание сочинений [Текст] : в 4-х томах. Т. 1: Марш тридцатого года / А. С. Макаренко. – М.: Изд-во «Правда», 1987. – 576 с. – (Библиотека «Огонек». Отечественная классика).

Макаренко, А. С. Собрание сочинений [Текст] : в 4-х томах. Т. 1: Марш тридцатого года / А. С. Макаренко. – М.: Изд-во «Правда», 1987. – 576 с. – (Библиотека «Огонек». Отечественная классика).
До видання включені твори «Марш тридцятого року» та «Педагогічна поема».

 

Переглянути зміст

Макаренко, А. С. Избранные произведения [Текст] : В 3-х т. Т.1 / А. С. Макаренко; редкол.: Н. Д. Ярмаченко и др. – К.: Рад. школа, 1983. – 517 с., ил. – (Педагогическая библиотека).

Макаренко, А. С. Избранные произведения [Текст] : В 3-х т. Т.1 / А. С. Макаренко; редкол.: Н. Д. Ярмаченко и др. – К.: Рад. школа, 1983. – 517 с., ил. – (Педагогическая библиотека).

Антон Семенович Макаренко – визначне явище в історії педагогіки. В ньому чудово поєднувалися якості талановитого педагога-практика та видатного теоретика-новатора.

У перший том Вибраних творів увійшла «Педагогічна поема» – широко відомий ы найбільш значний твір радянського педагога і письменника А. С. Макаренко. Вньому розповідається про перевиховання неповнолітніх правопорушників в дитячій трудовій колонії, творцем і керівником якої в 20-ті роки XX сторіччя був автор.

Тут же розміщена вступна стаття про життя та діяльність А. С. Макаренка, про значення його педагогічної спадщини на сучасному етапі розвитку педагогіки.

Книга призначена широкому колу читачів.

Переглянути зміст

Макаренко, А. С. Избранные педагогические сочинения[Текст] : В 2-х т. Т.1 / А. С. Макаренко, Акад. пед. наук СССР; под. ред. И. А. Каирова ; ред. коллегия В. Н. Столетов [и др.]. – М.: Педагогика, 1977. – 400 с. – (Педагогическая библиотека).

Макаренко, А. С. Избранные педагогические сочинения[Текст] : В 2-х т. Т.1 / А. С. Макаренко, Акад. пед. наук СССР; под. ред. И. А. Каирова ; ред. коллегия В. Н. Столетов [и др.]. – М.: Педагогика, 1977. – 400 с. – (Педагогическая библиотека).

У першому томі двотомника Вибраних педагогічних творів
А.С. Макаренко зібрані його роботи з загальних проблем педагогіки, теорії та методики виховання дітей і підлітків.

Видання призначене для працівників народної освіти, вчених-педагогів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами виховання, історією школи та педагогіки.

Переглянути зміст

Макаренко, А. С. Педагогические сочинения [Текст] : В 8-ми т. Т.1 / А. С. Макаренко; сост.: Л. Ю. Гордин, А. А. Фролов. – М.: Педагогика, 1983. – 368 с., ил. – (Акад. пед. наук РСФСР).

Макаренко, А. С. Педагогические сочинения [Текст] : В 8-ми т. Т.1 / А. С. Макаренко; сост.: Л. Ю. Гордин, А. А. Фролов. – М.: Педагогика, 1983. – 368 с., ил. – (Акад. пед. наук РСФСР).

До першого тому увійшли статті, що відносяться до 1922-1936 рр., виступи, деякі ділові листи, методичні розробки, незакінчені педагогічні твори та інші роботи А. С. Макаренко про виховання. Вони дають можливість прослідити виникнення та розвиток його педагогічних ідей й досвіду в ході цілеспрямованого творчого пошуку, органічно пов’язаного із загальним процесом становлення теорії й практики виховання на основі педагогічної методології.

Великий фактичний матеріал про педагогічну діяльність А. С. Макакаренко дає включене до тому його листування із А. М. Горьким. Важливі педагогічні узагальнення містить « Досвід методики роботи дитячої трудової колонії» (матеріали незавершеної книги). В томі розміщений один із найбільш значних творів педагога – «Методика організації педагогічного процесу».

В виданні використані фотографії з архіву А. С. Макаренко.

Книга призначена широкому колу читачів.

Переглянути зміст

Макаренко, А. С. Педагогическая поема [Текст] / А.С. Макаренко; сост., вступ. ст., примеч., коммент. С.С. Невская. – М.: ИТРК, 2003. – 736 с., ил.

Макаренко, А. С. Педагогическая поема [Текст] / А.С. Макаренко; сост., вступ. ст., примеч., коммент. С.С. Невская. – М.: ИТРК, 2003. – 736 с., ил.

В романі-поемі А.С. Макаренка, педагога і письменника, розкривається історія зародження та розвитку колонії ім. М. Горького та колективу горьківців (1920 – 1928 рр.). Першими вихованцями колонії стали неповнолітні правопорушники: підлітки, юнаки, а пізніше безпритульні діти. Моральний перелом у їх вихованні відбувався не відразу, а в процесі довгої, важкої та самовідданої боротьби педагогів-вихователів на чолі з А.С. Макаренком за висококультурну особистість, морально-світлу, з розвиненим почуттям обов’язку та честі.

Макаренко довів, що виховательський колектив, колективна організація життя та діяльності колоністів – це саме ефективний метод виховання особистості, індивідуальності кожного вихованця.

Побачивши світ в 1934 – 1937 рр., «Педагогічна поема» неодноразова видавалась та була переведена на багато мов. Однак в повному (відновленому за життєвими виданнями та рукописами) обсязі «Педагогічна поема» друкується вперше.

Всі відновлені тексти подаються курсивом, щоб читач мав змогу порівняти новий текст з вже звичним «канонічним».

Книга буде цікава як для широкого кола читачів, так і для батьків, педагогів, спеціалістів в галузі виховання, викладачів, студентів педагогічний навчальних закладів, наукових співробітників та аспірантів.

Переглянути зміст

Макаренко, А. С. Воспитание гражданина [Текст] / А.С. Макаренко; сост. Р.М. Бескина, М.Д. Виноградова. – М.: Просвещение, 1988. – 304 с. – (Б-ка учителя. Педагогические раздумья).

Макаренко, А. С. Воспитание гражданина [Текст] / А.С. Макаренко; сост. Р.М. Бескина, М.Д. Виноградова. – М.: Просвещение, 1988. – 304 с. – (Б-ка учителя. Педагогические раздумья).

До видання включені найважливіші праці А.С. Макаренка з громадянського виховання молодого покоління. Збірник укладено за тематичним принципом. Велика увага приділена проблемі гуманізму виховання, можливостям дитячого колективу, трудовому вихованню, цінностям людської особистості, дисципліні як моральному явищу.

Переглянути зміст

Макаренко, А.С. Книга для родителей [Текст] : к 100-летию со дня рождения А.С. Макаренко / А.С. Макаренко. – М.: Педагогика, 1988. – 304 с.: ил. – (Библиотека для родителей).

Макаренко, А.С. Книга для родителей [Текст] : к 100-летию со дня рождения А.С. Макаренко / А.С. Макаренко. – М.: Педагогика, 1988. – 304 с.: ил. – (Библиотека для родителей).
В «Книге для родителей» відображені спостереження та роздуми А.С. Макаренка про виховання дітей, організації побуту і режиму в сім’ї.
«Лекции о воспитании детей» включені до цього видання, демонструють батькам шляхи творчого підходу до виховання дітей в сім’ї.
Видання доповнено архівними фотоматеріалами та ілюстраціями.
Книга розрахована на батьків.

Переглянути зміст

Макаренко, А. С. Лекции для родителей [Текст] / А.С. Макаренко; под ред. Г.Макаренко, В.Колбановского. – М.: ГУПИ, 1940. – 120 с. – (Родителям о воспитании).

Макаренко, А. С. Лекции для родителей [Текст] / А.С. Макаренко; под ред. Г.Макаренко, В.Колбановского. – М.: ГУПИ, 1940. – 120 с. – (Родителям о воспитании).

Питання сімейного виховання належать до найменш вивчених питань педагогіки.

Провідною думкою через всі лекції проходить глибока впевненість Антона Семеновича Макаренка в тому, що виховання є важкою справою, в той же час не є чимось нездоланним та недоступним. Батьки повинні лише серйозно, з свідомістю громадянського обов’язку відноситись до завдання виховання своїх дітей, наполегливо й терпляче долати неминучі в цій справі труднощі. Важливо створити сімейний колектив, який незалежно від його розмірів від малечі до дорослих стає органічною частиною людського суспільства.

Переглянути зміст

Макаренко, А. С. Марш тридцатого года [Текст] : Кн. для учителя : к 100-летию со дня рождения / А. С. Макаренко; сост. и автор коммент. В. Г. Бейлинсон. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1988. – 287 с., 16 л., ил.

Макаренко, А. С. Марш тридцатого года [Текст] : Кн. для учителя : к 100-летию со дня рождения / А. С. Макаренко; сост. и автор коммент. В. Г. Бейлинсон. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1988. – 287 с., 16 л., ил.

Книга є ювілейним виданням достовірного опису комуни ім. Ф. Е. Дзержинського, присвячене до 100-річчя з дня народження А. С. Макаренка.

В книзі розкрита система великого педагога в дії, в русі та розвитку.

Перше видання книги вийшло в 1967 році. В друге видання включені документальні матеріали, оновлений науковий апарат книги.

Книга призначена вчителям і працівникам народної освіти.

Переглянути зміст

Макаренко, А. С. Марш 30 року; ФД – 1; З історії комуни імені Ф.Е. Дзержинського: [повісті; статті] / А.С. Макаренко. – К.: Радянська школа, 1972. – 254 с. – (Педагогічна бібліотека).

Макаренко, А. С. Марш 30 року; ФД – 1; З історії комуни імені Ф.Е. Дзержинського: [повісті; статті] / А.С. Макаренко. – К.: Радянська школа, 1972. – 254 с. – (Педагогічна бібліотека).

До книги вміщено художні твори А.С. Макаренка «Марш 30 року» і «ФД – 1», що відображають життя і досвід комуни імені Ф.Е. Дзержинського з 1928 по 1933 рік.

Крім художніх творів, у ній публікуються статті А.С. Макаренка про комуну ім. Ф.Е. Дзержинського, вміщено також коментарі і примітки.

Повісті «Марш 30 року» і «ФД – 1» написані на фактичному матеріалі комуни. Однак, описуючи справжні події і характери живих людей, автор не обмежується відтворенням фактів. Він їх подає творчо, звертається до них для утвердження ідеї радянської педагогіки.

За основу вміщеного в даній книжці тексту взято видання творів А.С. Макаренка в семи томах Академії педагогічних наук РРФСР 1957 року.

Переглянути зміст

Макаренко, А. С. Методика виховноїроботи[Текст] / А.С. Макаренко. – К.: Радянська школа, 1990. – 366 с.

Макаренко, А. С. Методика виховної роботи [Текст] / А.С. Макаренко. – К.: Радянська школа, 1990. – 366 с.

До книжки ввійшли педагогічні праці А.С. Макаренка з питань теорії і методики організації виховного процесу в школі та з проблем виховання дітей в сім’ї.

Для керівників, вчителів і вихователів загальноосвітньої школи, студентів педагогічний навчальних закладів.

Макаренко, А. С. Методика виховної роботи [Текст] / А.С. Макаренко. – К.: Радянська школа, 1990. – 366 с.

До книжки ввійшли педагогічні праці А.С. Макаренка з питань теорії і методики організації виховного процесу в школі та з проблем виховання дітей в сім’ї.

Для керівників, вчителів і вихователів загальноосвітньої школи, студентів педагогічний навчальних закладів.

Переглянути зміст

Макаренко, А. С. Методика організації виховного процесу[Текст] : переклад з рос. видання / АПН РРФСР; А.С. Макаренко; за ред. Г.С.Макаренко. – К.: Радянська школа, 1951. – 100 с.

Макаренко, А. С. Методика організації виховного процесу [Текст] : переклад з рос. видання / АПН РРФСР; А.С. Макаренко; за ред. Г.С.Макаренко. – К.: Радянська школа, 1951. – 100 с.

«Методику організації виховного процесу» А.С. Макаренко написав у 1935 – 1936 рр.

Вся праця складається з сімнадцяти розділів. У перших семи розділах А.С. Макаренко подає методику будови колективу. «…Колектив, – писав Макаренко, – особливо в школі, де дитина перебуває 8 – 10 років, повинен бути дорогоцінним, багатющим інструментом виховання…І от я всі свої 16 років радянської педагогічної роботи віддав на розв’язання питання про будову колективу».

У восьмому і дев’ятому розділах є багато цінних для педагогічної практики думок з питань дисципліни.

Переглянути зміст

Макаренко, А. С. Некоторые выводы из педагогического опыта [Текст] / А. С. Макаренко; сост., авторы вводной статьи и примеч. В. С. Аранский и А. И. Пискунов. – М.: Просвещение, 1964. – 114 с., 1 портр.

Макаренко, А. С. Некоторые выводы из педагогического опыта [Текст] / А. С. Макаренко; сост., авторы вводной статьи и примеч. В. С. Аранский и А. И. Пискунов. – М.: Просвещение, 1964. – 114 с., 1 портр.

Запропонований збірник включає чотири лекції А. С. Макаренка, які були причитані ним в останні роки життя.

В цих лекціях містяться численні цікаві висловлювання з найважливіших питань, пов’язаних з вихованням дітей і підлітків. І хоча з того часу, відколи ці лекції були прочитані, минуло вже чверть століття, педагогічні думки та досвід А. С. Макаренка не втратили своєї актуальності в наші дні й вірно служать великій справі виховання підростаючого покоління.

Переглянути зміст

Макаренко, А.С. О воспитании [Текст] / А.С. Макаренко; сост. и авт. вступит. статьи В.С. Хелемендик. – М.: Политиздат, 1988. – 256 с. – (Библиотека семейного чтения).

Макаренко, А.С. О воспитании [Текст] / А.С. Макаренко; сост. и авт. вступит. статьи В.С. Хелемендик. – М.: Политиздат, 1988. – 256 с. – (Библиотека семейного чтения).

До книги включені найбільш важливі та значимі роботи з величезної педагогічної спадщини А.С.Макаренка.

Роздуми А.С.Макаренка про роль колективу і колективної праці у виховані особистості, про майстерність педагога і значенні педагогічного колективу залишаються актуальними і сьогодні.

Всі, кого цікавлять проблеми виховання підростаючого покоління, знайдуть в цьому виданні відповіді на широке коле питань педагогіки.

Переглянути зміст

Макаренко, А. С. О воспитании в семье [Текст]: избр. пед. произведения/ А. С. Макаренко; сост. И. С. Петрухин; под общ. ред. проф. Е. Н. Медынского. – М.: Учпедгиз, 1955. – 319 с.

Макаренко, А. С. О воспитании в семье [Текст]: избр. пед. произведения / А. С. Макаренко; сост. И. С. Петрухин; под общ. ред. проф. Е. Н. Медынского. – М.: Учпедгиз, 1955. – 319 с.

Як відомо, А. С. Макаренко надавав велике значення вихованню позитивного досвіду, позитивних традицій в житті та поведінці дитячого колективу. Ним була розроблена ціла система традицій в житті вихованців колонії імені Горького і комуни імені Дзержинського. За допомогою створених традицій досягався великий успіх в організації життя дитячого колективу й в поведінці кожного окремого вихованця.

Головне значення в процесі виховання А. С. Макаренко надавав ясно усвідомлюваній вихователями меті виховання й організації всього життя, всієї діяльності дітей – їх навчання, праці таі відпочинку.

У творах А. С. Макаренко, що розмыщені в цій збірці, читачі знайдуть відповіді на багато питань виховання дітей в сім’ї.

Переглянути зміст

Макаренко, А. С. «Проектировать лучшее в человеке…»[Текст] / А.С. Макаренко. – Минск: Университетское, 1989. – 416 с. – (Библиотечка серии «Университет – школе»).

Макаренко, А. С. «Проектировать лучшее в человеке…» [Текст] / А.С. Макаренко. – Минск: Университетское, 1989. – 416 с. – (Библиотечка серии «Университет – школе»).

До книги включені роботи з питань методологічних проблем виховання в дитячому будинку, школі, сім’ї: виховання в колективі та через колектив, самоуправління, дисциплінованості, висування перспектив, традицій, вирішальної ролі керівника та його відповідальності за єдність педагогічних дій; про взаємовідносини сім’ї та школи, сімейну педагогіку.

Для працівників освіти, вихователів дитячих будинків, студентів – майбутніх педагогів, батьків.

Переглянути зміст

Макаренко, А. С. С любовью и тревогой [Текст] : сборник / А.С. Макаренко; сост., вступ. ст., прим. А. К. Романовского, А. Т. Губко. – К.: Изд-во УСХА, 1989. – 368 с.

Макаренко, А. С. С любовью и тревогой [Текст] : сборник / А.С. Макаренко; сост., вступ. ст., прим. А. К. Романовского, А. Т. Губко. – К.: Изд-во УСХА, 1989. – 368 с.

До збірника включені уривки та фрагменти статей наукової та художньо-педагогічної спадщини А.С. Макаренка, які найбільш повно розкривають його методику виховної роботи. Розглядаються проблеми педагогіки які є актуальними і в наші дні: виховання дітей в сім’ї та школі, трудового навчання, формування моральних якостей особистості.

Видання розраховано для викладачів, студентів педагогічних вишів, батьків, всіх, кого цікавлять питання виховання.

Переглянути зміст

Макаренко, А. С. Трудовое воспитание [Текст] / А. С. Макаренко; сост. Л. Ю. Гордин. – М.: Просвещение, 1964. – 246 с.

Макаренко, А. С. Трудовое воспитание [Текст] / А. С. Макаренко; сост. Л. Ю. Гордин. – М.: Просвещение, 1964. – 246 с.

У збірнику вперше зроблено спробу об’єднати найбільш важливі роботи А. С. Макаренко з трудового виховання дітей.

В першій частині зібрані теоретичні роботи. Основна проблема перших семи статей – поєднання навчання з виробничою працею. У наступних чотирьох статтях розглядається головним чином питання організації праці в дитячому колективі. Останні роботи присвячені в основному проблемам дитячої праці в суспільному та сімейному вихованні.

У другій частині дані уривки з художніх творів А. С. Макаренко, що є образним зображенням основних положень теоретичних робіт збірки. В основу структури другої частини покладений хронолого-тематический принцип.

У виданні подані тлумачення та хронологічні довідки.

Переглянути зміст

Макаренко, А. С. Путевка в жизнь (Педагогическая поема): В 3-х ч. [Текст] / А.С. Макаренко. – Ленинград: Изд-во литературы на иностранных языках, 1951.

Макаренко, А. С. Путевка в жизнь (Педагогическая поема): В 3-х ч. [Текст] / А.С. Макаренко. – Ленинград: Изд-во литературы на иностранных языках, 1951.

Дане видання «Педагогічної поеми» А. С. Макаренка надруковано в трьох частинах та вийшло в Ленінградському видавництві літератури на іноземних мовах.

Оскільки видання надруковано англійською мовою, воно викличе зацікавленість студентів та викладачів інститутів та факультетів іноземних мов.

Переглянути зміст

Паперна, Г. О. Новатор радянської педагогіки [Текст] / Г.О. Паперна, Ф.І.Науменко. – Львів: Вільна Україна, 1948. – 126 с.

Паперна, Г. О. Новатор радянської педагогіки [Текст] / Г.О. Паперна, Ф.І.Науменко. – Львів: Вільна Україна, 1948. – 126 с.

До видання включено короткий бібліографічний нарис життя та діяльності А.С. Макаренка та аналіз педагогічної спадщини А.С. Макаренка. Широко розглянуто такі питання як гуманізм виховання, виховання в колективі і для колективу, трудове виховання, виховання свідомої дисципліни, вирішальна роль педагога в справі виховання та інші.

Медынский, Е. Н. Антон Семенович Макаренко [Текст] : жизнь и педагогическое творчество / АПН РСФСР; Е.Н. Медынский; предисл. Г.С. Макаренко. – М., Ленинград: Изд-во АПН РСФСР, 1949. – 128 с. – (Педагогическая библиотека учителя).

Медынский, Е. Н. Антон Семенович Макаренко [Текст] : жизнь и педагогическое творчество / АПН РСФСР; Е.Н. Медынский; предисл. Г.С. Макаренко. – М., Ленинград: Изд-во АПН РСФСР, 1949. – 128 с. – (Педагогическая библиотека учителя).

Автор цього видання, академік Е.Н. Мединський з великою увагою відносився до вивчення педагогічної спадщини А.С. Макаренка. Від розробки окремих педагогічних проблем до дослідження методологічно-філософських основ того, що вніс Макаренко в педагогіку.

Книга стане в пригоді для всіх хто вивчає спадщину видатного педагога.

 

Переглянути зміст

Ніжинський, М. П. А.С. Макаренко про виховання [Текст] / М.П. Ніжинський. – К., 1949. – 24 с.
Ніжинський, М.П. А.С. Макаренко про виховання в праці [Текст] / Міністерство освіти УРСР; Український науково-дослідний інститут педагогіки; М.П. Ніжинський. – К.: Радянська школа, 1950. – 97 с.

Ніжинський, М.П. А.С. Макаренко про виховання в праці [Текст] / Міністерство освіти УРСР; Український науково-дослідний інститут педагогіки; М.П. Ніжинський. – К.: Радянська школа, 1950. – 97 с.

На відміну від величезної більшості педагогів, які майже всю увагу концентрували на питаннях освіти та навчання, А.С. Макаренко обрав для своєї діяльності найменш досліджену галузь педагогіки – виховну роботу. Він категорично заперечував твердження деякої частини педагогічних теоретиків і окремих педагогів-практиків, нібито ніяка особлива окрема методика виховної роботи не потрібна, що нібито методика викладання забезпечує цілком і виховні завдання. Вважаючи школу могутнім і вирішальним засобом виховання й навчання А.С. Макаренко в той же час доводив, що «виховання галузь є в певному випадку окрема галузь, відмінна від методики викладання.

 

Переглянути зміст

Ніжинський, М. П. О.М. Горький і А.С. Макаренко : стенограма лекції / М.П. Ніжинський. – К., 1950. – 37 с.

Ніжинський, М. П. О.М. Горький і А.С. Макаренко : стенограма лекції / М.П. Ніжинський. – К., 1950. – 37 с.

Видання розкриває життєвий шлях видатного педагога А.С. Макаренка, та вплив на його творчість М.Горького.

Ніжинський, М. П. Життя і педагогічна діяльність А. С. Макаренка: творчий шлях [Текст] / М. П. Ніжинський. –К.: Радянська школа, 1958. – 293 с.

Ніжинський, М. П. Життя і педагогічна діяльність А. С. Макаренка: творчий шлях [Текст] / М. П. Ніжинський. –К.: Радянська школа, 1958. – 293 с.

Педагогічна спадщина видатного педагога, чудового майстра виховання належить до передового і найкращого педагогічного досвіду А. С. Макаренка.

Творчий шлях А. С. Макаренка є одним з повчальних прикладів служіння педагога справі всього життя. Його творчість пройнята глибокою любов’ю та відданістю дітям. Макаренко – педагог-новатор. Він сміливо прокладав нові шляхи у вихованні. Спираючись на вчення великих педагогів, спостерігаючи творче життя людей, будучи сам натхненним учасником будівництва нової країни, А. С. Макаренко прийшов до важливих педагогічних висновків про життя і виховання дитячого колективу. А. С. Макаренко виступав не тільки як прекрасний майстер виховання, а й педагог-теоретик. Макаренко був глибоко творчою людиною. Він шукав засобів і форм виховання особистості, його не могли задовольнити раз знайдені методи. А. С. Макаренко створював новий, педагогічний стиль, не завершуючи, проте, своєю діяльністю старого періоду педагогічної культури, а відкриваючи новий. Він збагачував своїх вихованців новими ідеями, готував їх до творчого трудового життя, організовував нові людські відносини і взаємини, створюючи їх у боротьбі зі старим світом, який відживає, але все ще сильний своїм багатовіковим досвідом. Саме тому наукові положення і поняття, вироблені А. С. Макаренком, не тільки не застаріли, а зберігають всю свою актуальність.

Книга призначена педагогам, соціальним педагогам, шкільним психологам.

 

Переглянути зміст

Удивительный человечище [Текст] : воспоминания об А.С. Макаренко / лит. запись Александра Каштаньера. – Харьков: Харьковское книжное издательство, 1959. – 160 с.

Ніжинський, М. П. Життя і педагогічна діяльність А. С. Макаренка: творчий шлях [Текст] / М. П. Ніжинський. –К.: Радянська школа, 1958. – 293 с.

Педагогічна спадщина видатного педагога, чудового майстра виховання належить до передового і найкращого педагогічного досвіду А. С. Макаренка.

Творчий шлях А. С. Макаренка є одним з повчальних прикладів служіння педагога справі всього життя. Його творчість пройнята глибокою любов’ю та відданістю дітям. Макаренко – педагог-новатор. Він сміливо прокладав нові шляхи у вихованні. Спираючись на вчення великих педагогів, спостерігаючи творче життя людей, будучи сам натхненним учасником будівництва нової країни, А. С. Макаренко прийшов до важливих педагогічних висновків про життя і виховання дитячого колективу. А. С. Макаренко виступав не тільки як прекрасний майстер виховання, а й педагог-теоретик. Макаренко був глибоко творчою людиною. Він шукав засобів і форм виховання особистості, його не могли задовольнити раз знайдені методи. А. С. Макаренко створював новий, педагогічний стиль, не завершуючи, проте, своєю діяльністю старого періоду педагогічної культури, а відкриваючи новий. Він збагачував своїх вихованців новими ідеями, готував їх до творчого трудового життя, організовував нові людські відносини і взаємини, створюючи їх у боротьбі зі старим світом, який відживає, але все ще сильний своїм багатовіковим досвідом. Саме тому наукові положення і поняття, вироблені А. С. Макаренком, не тільки не застаріли, а зберігають всю свою актуальність.

Книга призначена педагогам, соціальним педагогам, шкільним психологам.Удивительный человечище [Текст] : воспоминания об А.С. Макаренко / лит. запись Александра Каштаньера. – Харьков: Харьковское книжное издательство, 1959. – 160 с.

У спогадах включених до збірки, червоною ниткою проходить думка про те, що успіх педагогічної діяльності А.С. Макаренка в першу чергу залежав від педагогічного дару бачити в колективі могутню виховну і перетворюючу силу.

Читаючи спогади колишніх горьківців та дзержинців, в черговий раз переконуєшся в тому, як тепло та співчутливо відносився Антон Семенович до долі кожного колоніста.

Для широкого кола читачів.

 

Переглянути зміст

Морозова, Н. А. А. С. Макаренко [Текст]: семинарий/ Н. А. Морозова. – Изд. второе, перераб – Л.: Лениздат, 1961. – 240 с.

Морозова, Н. А. А. С. Макаренко [Текст]: семинарий/ Н. А. Морозова. – Изд. второе, перераб – Л.: Лениздат, 1961. – 240 с.

У представленій книзі спадщина Макаренка-письменника та Макаренка-педагога розглядається в єдності. Поряд із літературною творчістю в книзі представлена науково-теоретична спадщина А. С. Макаренка.

Спадщина Макаренка використовується в школах зарубіжних країн. Книги письменника перекладені багатьма мовами світу. У творах Макаренка сувора життєва правда поєднується з високою романтикою. Його книги вчать знаходити ідеали добра та краси. От чому вони є улюбленими книгами передових людей в багатьох країнах.

Книга ставить своїм завданням підвести деякі підсумки вивчення літературно-педагогічної спадщини А. С. Макаренка і намітити шляхи його подальшого вивчення.

Семінарій складається з чотирьох розділів: «Вивчення життя і літературно-педагогічної діяльності А. С. Макаренка (Критико-бібліографічний нарис)», «Основні дати життя і творчості А. С. Макаренка», «Теми для самостійних робіт (з основною біографією)» та «Видання творів А. С. Макаренка».

Теми для самостійних робіт супроводжуються бібліографією, розташованою в хронологічному порядку з відповідними анотаціями.

Книга призначена як посібник студентам педагогічних і літературних вишів, може бути корисна директорам шкіл і інтернатів, колоній і ремісничих училищ, вчителям, та всім, хто займається самоосвітою.

 

Переглянути зміст

Павлова, М. П. Педагогическая система А. С. Макаренко [Текст] / М. П. Павлова. – Изд. второе. – М.: «Высш. школа», 1965. – 324 с., ил.

Павлова, М. П. Педагогическая система А. С. Макаренко [Текст] / М. П. Павлова. – Изд. второе. – М.: «Высш. школа», 1965. – 324 с., ил.

Перше видання цієї книги вийшло в 1963 році. Залучаючи| великий фактичний матеріал, М. П. Павлова розкриває значення системи А. С. Макаренка в сучасних умовах для виховання гармонійно розвиненої людини, аналізує етичне, трудове і естетичне| виховання в їх нерозривному зв’язку.

Автор розвиває основну думку А. С. Макаренка: витоки широкого виховання – в створенні цілісного колективу – вихователя особистості. Індивідуальний підхід до учня в книзі М. П. Павлова освітлює як невіддільну частину колективного виховання.

Стосовно виховання в сім’ї, автор підкреслює вказівку А. С. Макаренка, що головна мета родинного виховання дітей – діти повинні зростати гідними своєї країни. У книзі М. П. Павлової висвітлюється доброчинна роль праці у вихованні молоді. І це насамперед відноситься до професійно-технічних училищ. У книзі розкриваються багато «таємниць» мистецтва виховання і містяться практичні рекомендації для різних категорій працівників виховних установ і громадських організацій, майстрів, працівників підприємств, батьків.

Ці рекомендації можуть надати велику допомогу викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних училищ.

 

Переглянути зміст

Натанзон, Э. Ш. Психолого-педагогические задания при анализе идей А.С. Макаренка: пособие для студентов педагогических институтов, педучилищ и учителей / Э.Ш. Натанзон; ТГПИ им. Т.Г.Шевченко. – Кишинев: Лумина, 1970. – 255 с.

Натанзон, Э. Ш. Психолого-педагогические задания при анализе идей А.С. Макаренка: пособие для студентов педагогических институтов, педучилищ и учителей / Э.Ш. Натанзон; ТГПИ им. Т.Г.Шевченко. – Кишинев: Лумина, 1970. – 255 с.

Вивчивши педагогічні ідеї А.С.Макаренка , майбутній вчитель матиме можливість на практиці творчо і цілеспрямовано застосовувати їх, постійно розвивати і удосконалювати. Тобто піднятись до рівня, який відповідає вимогам сьогодення та завданням подальшого розвитку освіти.

Видання є першою спробою створення посібника для студентів, яке розкриває ідеї видатного педагога.

Посібник буде корисним для проведення семінарів та спецкурсів по творчості А.С. Макаренка

 

Переглянути зміст

А. С. Макаренко [Текст]: сб. статей. Кн. 8 / Львовское областное отделение педагогического общества УССР; Львовский госуд. ун-т им. И. Франко; под ред. Ф. И. Дысак. – Львов: Изд-во Львовского ун-та, 1971. – 132 с.

А. С. Макаренко [Текст]: сб. статей. Кн. 8 / Львовское областное отделение педагогического общества УССР; Львовский госуд. ун-т им. И. Франко; под ред. Ф. И. Дысак. – Львов: Изд-во Львовского ун-та, 1971. – 132 с.

У восьмій книзі збірника «А. С. Макаренко» публікуються доповіді та статті, в яких висвытлюються нові сторони педагогічної спадщини А. С. Макаренка, а також досвід творчого його використання в сучасних умовах; публікуються цікаві спогади, матеріали з архіву, переклад з української мови маловідомого твору «На гігантському фронті», який він написав спільно із
Н. Е. Фере.

Збірник розраховано на вчителів, вихователів і науковців.

 

Переглянути зміст

Знак Орденута медаль А.С. Макаренка
"Национальная академия Общественного Признания Заслуг и Достижений Граждан"
2007-2013 "Великая Россия"

Медаль А. С. Макаренка (Україна)
«За досягнення в галузіосвітиі педагогічної науки»
(заснована в 1964 році)

Опыт творческого использования педагогической системы А. С. Макаренко в профтехучилищах [Текст]: сб. статей / А. С. Макаренко. – М.: Высш. школа, 1975. – 184 с. – (Профтехобразование. Профпедагогика).

Опыт творческого использования педагогической системы А. С. Макаренко в профтехучилищах [Текст]: сб. статей / А. С. Макаренко. – М.: Высш. школа, 1975. – 184 с. – (Профтехобразование. Профпедагогика).

В збірнику узагальнюється багаторічна практика профтехучилищ з виховання майбутніх молодих робітників на основі творчого використання педагогічної системи А. С. Макаренка. Автори статей – педагоги, майстри виробничого навчання, методисти та науковці – розповідають про пошуки й застосування на практиці раціональних форм і методів роботи з учнями, про подолання труднощів у вихованні молоді, про результати роботи.

Збірка призначена для працівників системи професійно-технічної освіти, але може бути корисною всім, кого цікавлять питання виховання молоді.

 

Переглянути зміст

Костелянец, Б. О. «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко [Текст] / Б.О. Костелянец. – изд. 2-е, дополн. – Ленинград: Художественная литература, 1977. – 112 с. – (Массовая историко-литературная библиотека).

Костелянец, Б. О. «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко [Текст] / Б.О. Костелянец. – изд. 2-е, дополн. – Ленинград: Художественная литература, 1977. – 112 с. – (Массовая историко-литературная библиотека).

Борис Костилянець вводить читача в емоційно напружений світ «Педагогічної поеми». Досліджуючи творчу історію книги, її сюжет та композицію, її особливу поетику, критик розкриває величезну виховну та художню значимість твору А.С. Макаренка.

Друге видання доповнено та переглянуто автором.

 

Переглянути зміст

Педагогическо – мемориальный музей А.С. Макаренко [Текст] : путеводитель / [авт. текста П.Г. Лысенко]. – Харьков: Прапор, 1977. – 29 с., ил.

Педагогическо – мемориальный музей А.С. Макаренко [Текст] : путеводитель / [авт. текста П.Г. Лысенко]. – Харьков: Прапор, 1977. – 29 с., ил.

Вашій увазі пропонується перше видання путівника по педагогічно-меморіальному музею А.С. Макаренка в Кременчуці.

Гетманец, М. Ф. А. С. Макаренко и концепция нового человека в советской литературе 20-30-х годов [Текст] : монография / М. Ф. Гетманец. –Харьков: Вища школа, 1978. – 248 с.

Гетманец, М. Ф. А. С. Макаренко и концепция нового человека в советской литературе 20-30-х годов [Текст] : монография / М. Ф. Гетманец. –Харьков: Вища школа, 1978. – 248 с.

Книга висвітлює роль А. С. Макаренка як письменника та літературного критика в боротьбі за твердження концепції становлення особистості, значення його літературної спадщини в світлі пошуків літератури 20-30-х років шляхів і засобів художнього дослідження людини.

Центральна частина роботи присвячена аналізу «Педагогічної поеми». Вважаючи ключовою проблемою твору проблему особистості, а не колективу, автор досліджує художню структуру, способи типізації, жанрову специфіку і намагається встановити найважливіші особливості творчого методу та стилю письменника.

У трьох розділах справжньої роботи відповідно розглядаються три питання: внесок Макаренка-критика в теоретичне осмислення концепції нової людини, внесок Макаренка-письменника в художню інтерпретацію особистості, новаторство Макаренка-художника в дослідження людини.

Монографія призначена для літературознавців і вчителів-філологів.

 

Переглянути зміст

Антон Семенович Макаренко[Текст] : життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях / упоряд. П.Г. Лисенко, І.С. Убийвовк. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Радянська школа, 1978. – 160 с.

Антон Семенович Макаренко [Текст] : життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях / упоряд. П.Г. Лисенко, І.С. Убийвовк. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Радянська школа, 1978. – 160 с.

В збірнику, присвяченому 90-річчю з дня народження А. С. Макаренка, досліджуються актуальні питання творчого використання його педагогічної спадщини в вихованні молоді, значення ідей А. С. Макаренка для розвитку прогресивної педагогічної думки за кордоном.

У розділі «Документи. Спогади» розміщені листи Антона Семеновича Макаренка, що раніше не публікувалися, спогади про нього, документи, що містять нові факти про Макаренка, – педагога та письменника.

Збірник ілюстрований фотографіями, що відображують різні періоди життя й творчої діяльності Макаренка.

Призначений для науковців, педагогів, студентів.

 

Переглянути зміст

А. С. Макаренко [Текст]: сб. статей : к 90-летию со дня рождения / Львовское областное отделение педагогического общества УССР; кафедра педагогики и психологии Львовского госуд. ун-та им. И. Франко. – Львов: Вища школа, 1978. – 159 с., ил.

А. С. Макаренко [Текст]: сб. статей : к 90-летию со дня рождения / Львовское областное отделение педагогического общества УССР; кафедра педагогики и психологии Львовского госуд. ун-та им. И. Франко. – Львов: Вища школа, 1978. – 159 с., ил.

В збірнику, присвяченому 90-річчю з дня народження
А. С. Макаренка, досліджуються актуальні питання творчого використання його педагогічної спадщини в вихованні молоді, значення ідей
А. С. Макаренка для розвитку прогресивної педагогічної думки за кордоном.

У розділі «Документи. Спогади» розміщені листи Антона Семеновича Макаренка, що раніше не публікувалися, спогади про нього, документи, що містять нові факти про Макаренка, – педагога та письменника.

Збірник ілюстрований фотографіями, що відображують різні періоди життя й творчої діяльності Макаренка.

Призначений для науковців, педагогів, студентів.

 

Переглянути зміст

Павлова, М. П. Педагогическая система А. С. Макаренко и современность [Текст] / М. П. Павлова. – М.: Высш. школа, 1980. – 287 с. – (Профпедагогика).

Павлова, М. П. Педагогическая система А. С. Макаренко и современность [Текст] / М. П. Павлова. – М.: Высш. школа, 1980. – 287 с. – (Профпедагогика).

У книзі розкривається значення системи А. С. Макаренка для виховання підростаючого покоління в сучасних умовах. На прикладах роботи профтехучилищ, і особливо Московського дослідно-експериментального шкільного заводу «Чайка», автор показує виховну силу злиття передової теорії та методики виховання з практикою трудового виховання учнів.

Книга призначена для педагогічних працівників профтехосвіти, але може бути цікава широкому колу читачів.

 

Переглянути зміст

Педагогическо – мемориальный музей А.С. Макаренко [Текст] : путеводитель / [авт. текста П.Г.Лысенко]. – 2-е изд., с изм. – Харьков: Прапор, 1984. – 65 с., ил.

Педагогическо – мемориальный музей А.С. Макаренко [Текст] : путеводитель / [авт. текста П.Г.Лысенко]. – 2-е изд., с изм. – Харьков: Прапор, 1984. – 65 с., ил.

Путівник по педагогічно-меморіальному музею А.С. Макаренка розповідає про життєвий шлях, педагогічну та літературну творчість видатного педагога та письменника.

Творческое наследие А.С. Макаренка и современная школа[Текст] : тезисы докладов и сообщений на Республиканской научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося советского педагога 3 – 4 марта 1988 года / Министерство просвещения УССР, Сумской государственный педагогический институт им. А.С.Макаренко. – Сумы, 1986. – 340 с.

Творческое наследие А.С. Макаренка и современная школа [Текст] : тезисы докладов и сообщений на Республиканской научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося советского педагога 3 – 4 марта 1988 года / Министерство просвещения УССР, Сумской государственный педагогический институт им. А.С.Макаренко. – Сумы, 1986. – 340 с.

До збірника включені тези доповідей і повідомлень на Республіканській науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю від дня народження видатного педагога А.С. Макаренка, проведеній 3 – 4 березня 1988 року на базі Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка.

Матеріал згрупований в 11 тематичних розділи, які багатогранно розкривають творчу спадщину видатного педагога.

 

Переглянути зміст

Козлов, И. Ф. Педагогический опыт А. С. Макаренко [Текст] : Кн. для учителя / И. Ф. Козлов; сост. и автор вступ. статьи. В. М. Коротов. – М.: Просвещение, 1987. – 159 с.

Козлов, И. Ф. Педагогический опыт А. С. Макаренко [Текст] : Кн. для учителя / И. Ф. Козлов; сост. и автор вступ. статьи. В. М. Коротов. – М.: Просвещение, 1987. – 159 с.

В книзі І. Ф. Козлова, одного з перших дослідників педагогічного досвіду А. С. Макаренка, викладаються основи його педагогічної системи, дається аналіз практики керованих ним виховних установ: трудовій колонії імені М. Горького й комуни імені Ф. Е. Дзержинського.

Автор розкриває методологічні принципи спадщини А. С. Макаренка по корінних проблемах виховання, лаконічно та яскраво викладає основи теорії виховного колектива й методики педагогічної дії.

Книга призначена широкому колу читачів, керівникам шкіл, вчителям, викладачам і студентам педагогічних навчальних закладів.

 

Переглянути зміст

Кубраков, Г. М. По заветам Макаренко [Текст] : книга для учителя / Г.М. Кубраков. – М.: Просвещение, 1987. – 120 с.

Кубраков, Г. М. По заветам Макаренко [Текст] : книга для учителя / Г.М. Кубраков. – М.: Просвещение, 1987. – 120 с.

В книзі розкривається 20-річний досвід організації всебічного розвитку і виховання школярів в умовах школи-інтернату м. Мамлютки Казахської РСР. В основі виховної системи покладено ідеї А.С. Макаренка, творчо перероблені у відповідності до сучасних умов життя.

Аналізуючи свій педагогічний шлях, директор школи-інтернату ділиться власним досвідом співдружності сім’ї та школи, розмірковує про школу майбутнього.

 

Переглянути зміст

А.С. Макаренко: к 100-летию со дня рождения: указатель трудов и литературы о жизни и деятельности / ГНПБ им. К.Д. Ушинского; сост. А.В. Жилина, Н.Д. Скворцова; науч. ред. Л.Ю. Гордин. – М.: Педагогика, 1988. – 56 с.

А.С. Макаренко: к 100-летию со дня рождения: указатель трудов и литературы о жизни и деятельности / ГНПБ им. К.Д. Ушинского; сост. А.В. Жилина, Н.Д. Скворцова; науч. ред. Л.Ю. Гордин. – М.: Педагогика, 1988. – 56 с.

Покажчик включає твори А.С. Макаренка, літературу про його життя та педагогічну діяльність, а також видання, які відтворюють досвід творчого застосування ідей видатного педагога в сучасній теорії та практиці виховання в нашій країні та за кордоном.

Для вчителів, вихователів, керівників шкільних та позашкільних установ, батьків.

До покажчика включена література з 1978 року по 1986 рік.

 

Переглянути зміст

Виничук, Л. С. А.С. Макаренко о воспитании сознательной дисциплины [Текст] / Л.С. Виничук. – К.: Выща школа, 1988. – 116 с.

Виничук, Л. С. А.С. Макаренко о воспитании сознательной дисциплины [Текст] / Л.С. Виничук. – К.: Выща школа, 1988. – 116 с.

В монографії характеризується процес становлення та розвитку ідеї дисципліни в радянській педагогічній теорії, розкривається сутність макаренківської концепції виховання свідомої дисципліни. Аналізуються основні методи формування свідомої і дисциплінованої особистості.

Адресована вчителям загальноосвітніх шкіл, викладачам та студентам педагогічних навчальних закладів.

 

Переглянути зміст

Лысенко, П.Г. Педагогическо - мемориальный музей А.С. Макаренко [Текст] : путеводитель / П.Г. Лысенко. – 3-е изд., с изм. – Харьков: Прапор, 1988. – 76 с., ил.

Лысенко, П.Г. Педагогическо – мемориальный музей А.С. Макаренко [Текст] : путеводитель / П.Г. Лысенко. – 3-е изд., с изм. – Харьков: Прапор, 1988. – 76 с., ил.

Путівник знайомить з експозицією яка розповідає про життєвий шлях, педагогічну та літературну діяльність видатного педагога та літературного діяча А.С. Макаренка.

Творческое наследие А.С. Макаренко и совершенствование подготовки педагогических кадров [Текст] : тезисы докладов и выступлений на Всесоюзной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А.С. Макаренко / Министерство просвещения СССР, Министерство просвещения Украинской ССР; Полтавский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко; сост. Л.Л. Безобразова, Н.А. Вакуленко, Н.В. Хоменко. – Полтава, 1988 – 367 с.

Творческое наследие А.С. Макаренко и совершенствование подготовки педагогических кадров [Текст] : тезисы докладов и выступлений на Всесоюзной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А.С. Макаренко / Министерство просвещения СССР, Министерство просвещения Украинской ССР; Полтавский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко; сост. Л.Л. Безобразова, Н.А. Вакуленко, Н.В. Хоменко. – Полтава, 1988 – 367 с.

У збірнику представлені матеріали конференції присвячені 100-річчя від дня народження А.С. Макаренка. Весь матеріал згруповано в дев’яти розділах: «Методологічні та загальнотеоретичні проблеми формування особистості вчителя школи в працях А.С. Макаренка», «Використання творчої спадщини А.С. Макаренка в педагогічній та професійній орієнтації та відборі молоді для вчительської професії», «Залучення студентів до творчого сприйняття новітнього педагогічного досвіду А.С. Макаренка», «Педагогічна майстерність в творчій спадщині А.С. Макаренка та шляхи його формування в підготовці вчителя», «Психологічні аспекти в творчій спадщині А.С. Макаренка», «Використання ідей «А.С. Макаренка в процесі удосконалення педагогічної практики», «Вивчення студентами вчення А.С. Макаренка про сімейне виховання», «Творче використання літературної спадщини А.С. Макаренка в роботі з студентами», «А.С. Макаренко та зарубіжна вища школа».

Для науковців викладачів студентів.

 

Переглянути зміст

Ярмаченко, Н. Д. Сучасність педагогічної спадщини А. С. Макаренка[Текст]: до 100-річчя з дня народження / Н. Д. Ярмаченко. –К.: Тов-во «Знання» УРСР, 1988. – 48 с. – (Сер. 7 «Педагогічна»; № 3).

Ярмаченко, Н. Д. Сучасність педагогічної спадщини А. С. Макаренка[Текст]: до 100-річчя з дня народження / Н. Д. Ярмаченко. –К.: Тов-во «Знання» УРСР, 1988. – 48 с. – (Сер. 7 «Педагогічна»; № 3).

Висвітлюються основні положення педагогічної спадщини А. С. Макаренка, розкривається кращий досвід їх творчого використання у практиці сучасної школи.

Розрахована на лекторів, учителів та широке коло читачів.

 

Переглянути зміст

Ярмаченко, Н. Д. Педагогическая деятельность и творческое наследие А. С. Макаренко[Текст]: кн. для учителя / Н. Д. Ярмаченко. –К.: Радянська школа, 1989. – 191 с. – (Пед. б-ка).

Ярмаченко, Н. Д. Педагогическая деятельность и творческое наследие А. С. Макаренко[Текст]: кн. для учителя / Н. Д. Ярмаченко. –К.: Радянська школа, 1989. – 191 с. – (Пед. б-ка).

В книзі висвітлюються актуальні положення педагогічної спадщини А. С. Макаренка – про колектив як найважливішу умову і засіб виховання, про поєднання навчання і продуктивної праці як провідний принцип школи і багато інших.

Для вчителів, працівників народної освіти, студентів педагогічних вузів.

 

Переглянути зміст

Развитие идей А.С. Макаренко в теории и методике воспитания [Текст] / под ред. В.М. Коротова. – М.: Педагогика, 1989. – 320 с.

Развитие идей А.С. Макаренко в теории и методике воспитания [Текст] / под ред. В.М. Коротова. – М.: Педагогика, 1989. – 320 с.

В колективній монографії відомих макаренкознавців прослідковується розвиток важливих теоретико-методологічних проблем виховання, пов’язаних з творчою спадщиною А.С. Макаренка. Автори намагаються виділити найбільш цінне з теоретичної спадщини та багатющого практичного педагогічного досвіду А.С. Макаренка, щоб всебічно розкрити його вплив на розвиток сучасної теорії і методики виховання.

Для фахівців в галузі педагогіки.

 

Переглянути зміст

Творческое использование педагогического наследия А.С. Макаренка в воспитании будущих молодых рабочих [Текст] : учебно-методическое пособие / сост. Е.Д.Варнакова. – М.: Высшая школа, 1991. – 415 с.

Творческое использование педагогического наследия А. С. Макаренка в воспитании будущих молодых рабочих [Текст] : учебно-методическое пособие / сост. Е.Д.Варнакова. – М.: Высшая школа, 1991. – 415 с.

В статтях включених до збірника узагальнюється науково-педагогічний та практичний досвід творчого використання в виховному процесі педагогічної спадщини А.С. Макаренка.

Книга розрахована на інженерно-педагогічних працівників та всіх, хто займається вихованням молоді.

 

Переглянути зміст

Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті світової педагогічної думки [Текст] : методичні рекомендації студентам / Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка; кафедра педагогіки; за ред. А.А. Сбруєвої. – Суми, 1997. – 39 с.

Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті світової педагогічної думки [Текст] : методичні рекомендації студентам / Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка; кафедра педагогіки; за ред. А.А. Сбруєвої. – Суми, 1997. – 39 с.

Метою пропонованого спецсемінару є поглиблений розгляд провідних аспектів творчої спадщини А.С. Макаренка, визначення їх об’єктивної зумовленості суспільно-політичними та педагогічними реаліями певного історичного етапу розвитку нашої країни, порівняльний аналіз деяких аспектів педагогічної концепції та діяльності А.С. Макаренка з аналогічними явищами та процесами у світовій педагогічній думці і практиці.

Творча спадщина А.С. Макаренка у контексті сучасної педагогічної науки і практики [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції березень 1998 р. / Міністерство освіти України; Управління освіти Полтавської, Сумської, Харківської обласних державних адміністрацій; Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка, Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка, Харківський державний педагогічний університет ім.. Г.С. Сковороди. – Суми., Полтава., Харків, 1998. – 373 с.

Творча спадщина А.С. Макаренка у контексті сучасної педагогічної науки і практики [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції березень 1998 р. / Міністерство освіти України; Управління освіти Полтавської, Сумської, Харківської обласних державних адміністрацій; Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка, Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка, Харківський державний педагогічний університет ім.. Г.С. Сковороди. – Суми., Полтава., Харків, 1998. – 373 с.

До збірки включено два основних розділи: «Цілі, завдання, зміст виховання особистості у педагогічній спадщині А.С.Макаренка та в умовах розбудови сучасної школи України» та «Діалектика розвитку колективу і особистості у творчості А.С. Макаренка і сучасній школі».

Для науковців викладачів студентів.

Заплатников, Л. Т. Педагогическая система гигиенического воспитания А.С. Макаренкол [Текст] / Л.Т. Заплатников, Н.П. Гребняк. – Донецк: ООО «Лебедь», 1998. – 40 с.

Заплатников, Л. Т. Педагогическая система гигиенического воспитания А.С. Макаренкол [Текст] / Л.Т. Заплатников, Н.П. Гребняк. – Донецк: ООО «Лебедь», 1998. – 40 с.

В книзі висвітлюються гігієнічні аспекти виховання дітей та підлітків, направлені на збереження їх здоров’я. Аналізуються принципи та методологічні підходи підвищення санітарної культури і формування здорового способу життя, які широко застосовувались А.С. Макаренком. З позиції сьогоднішньої кризи в охороні здоров’я та освіті актуалізується науково-педагогічна спадщина А.С. Макаренка, яка сприяє валеологічній освіті та укріпленню здоров’я учнів.

 

Переглянути зміст

А. С. Макаренко і соціальна педагогіка [Текст] : тези доповідей педагогічних читань до 115-річниці з дня народження А.С. Макаренка / Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2003.– 70 с.

А. С. Макаренко і соціальна педагогіка [Текст] : тези доповідей педагогічних читань до 115-річниці з дня народження А.С. Макаренка / Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2003.– 70 с.

Багатство творчості великого педагога постійно привертає увагу студентів, учителів, вузівських викладачів, в ній вони знаходять натхнення для своїх майбутніх пошуків.

Опубліковані тези доповідей педагогічних читань стануть в нагоді для широкого загалу читачів.

 

Переглянути зміст

Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка у 2006 р.[Текст] / Міністерство освіти і науки України; Сумський державний педагогічний університет ім.. А.С. Макаренка; відповід. ред.. В.В. Бугаєнко. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 312 с.

Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка у 2006 р. [Текст] / Міністерство освіти і науки України; Сумський державний педагогічний університет ім.. А.С. Макаренка; відповід. ред.. В.В. Бугаєнко. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 312 с.

У збірнику подано тези доповідей викладачів та аспірантів університету за результатами наукової діяльності кафедр у
2006 р., представлених на підсумкових наукових конференціях.

Антон Макаренко[Текст] : Харківська трудова колонія ім. М. Горького (в документах і матеріалах 1926 – 1928 рр.) : монографія / автори укладачі: І.Ф. Кривонос, Н.М. Тарасевич, А.В. Ткаченко; за ред. дійсного члена АПН України І.А. Зязюна. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 352 с.

Антон Макаренко [Текст] : Харківська трудова колонія ім. М. Горького (в документах і матеріалах 1926 – 1928 рр.) : монографія / автори укладачі: І.Ф. Кривонос, Н.М. Тарасевич, А.В. Ткаченко; за ред. дійсного члена АПН України І.А. Зязюна. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 352 с.

На основі нових документальних джерел, архівних матеріалів відтворюється об’єктивна картина діяльності Харківської трудової колонії ім. М. Горького як спадкоємниці Полтавської колонії. Подано контекст матеріалів, що характеризують діяльність А.С. Макаренка як керівника ТДК Харківського округу, яку він поєднував із завідуванням колонії в Куряжі. Представлені документальні джерела й автентичні архівні матеріали що розкривають розвиток педагогічних ідей А.С. Макаренка в становленні гуманістично орієнтованої системи виховання.

Для науковців викладачів студентів.

 

Переглянути зміст

Педагогічні науки [Текст] : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. – Ч. 2. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 412 с.

Педагогічні науки [Текст] : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. – Ч. 2. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 412 с.

У збірник вміщено статті учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічна спадщина А.С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти», присвяченої 120-й річниці з дня народження видатного поета і письменника.

Проблемами педагогічної спадщини А.С. Макаренка, що розглядались на конференції, стали: гуманістична особистісно зорієнтована освіта як основа формування свідомого громадянина; педагогічна творчість і педагогічна майстерність у наукових роботах і практиці А.С. Макаренка; комплексний підхід до соціальної реабілітації у контексті педагогіки А.С. Макаренка; проблеми управління педагогічним закладом в освітній системі А.С. Макаренка і в сучасних закладах освіти; проблеми ефективності та якості освіти і виховання в педагогічній спадщині А.С. Макаренка; проблеми особистості й колективу: історія і сучасність; психологічний аспект формування особистості у виховній парадигмі А.С. Макаренка.

 

Переглянути зміст

Педагогічна спадщина А.С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти [Текст] : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції / Міністерство освіти і науки України; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка; Інститут педагогіки АПН України; Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Суми:СумДПУ, 2008. – 140 с.

Педагогічна спадщина А.С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти [Текст] : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції / Міністерство освіти і науки України; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка; Інститут педагогіки АПН України; Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Суми:СумДПУ, 2008. – 140 с.

У збірнику представлені тези учасників конференції «Педагогічна спадщина А.С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти», присвяченої 120-й річниці з дня народження видатного педагога і письменника.

Проблеми педагогічної спадщини А.С. Макаренка, що стали предметом розгляду на конференції, є: гуманістична особистісно зорієнтована освіта як основа формування свідомого громадянина; педагогічна творчість і педагогічна майстерність у наукових роботах і практиці А. С. Макаренка; комплексний підхід до соціальної реабілітації у контексті педагогіки А.С. Макаренка ; проблеми управління педагогічним закладом в освітній системі А.С. Макаренка і в сучасних закладах освіти; проблеми ефективності та якості освіти і виховання в педагогічній спадщині А.С. Макаренка; проблеми особистості й колективу: історія і сучасність; психологічний аспект формування особистості у виховній парадигмі А.С. Макаренка.

 

Переглянути зміст

Педагогічна спадщина А.С. Макаренка крізь призму сучасності [Текст] : монографія / Міністерство освіти і науки України; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. – Суми: СумДПУ, 2008. – 188 с.

Педагогічна спадщина А.С. Макаренка крізь призму сучасності [Текст] : монографія / Міністерство освіти і науки України; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. – Суми: СумДПУ, 2008. – 188 с.

Колективна монографія науковців Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка присвячена 120-річчю талановитого майстра-вихователя, видатного земляка, чиє ім’я увійшло у світову скарбницю педагогічної думки. В публікації проаналізовано провідні аспекти педагогічної системи А.С. Макаренка в контексті дискурсу авторської школи; охарактеризовано основоположні особливості його педагогічної технології; проаналізовано розвиток ідей трудового виховання А.С. Макаренка у вітчизняних школах-господарствах другої половини XX століття; з’ясовано умови виховання емоційної культури неповнолітніх правопорушників у педагогічній системі А.С. Макаренка; висвітлено можливості застосування макаренківської педагогічної спадщини в сучасній практиці позашкільної роботи.

Монографія може бути корисною викладачам вищих навчальних закладів, науковим працівникам, аспірантам, студентам, учителям.

Спадщина А.С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності [Текст] : до 120-річчя від дня народження: бібліографічний покажчик / укл. З.М. Горова, І.В. Сенча, О.І. Борисенко. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 100с.

Спадщина А.С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності [Текст] : до 120-річчя від дня народження: бібліографічний покажчик / укл. З. М. Горова, І. В. Сенча, О. І. Борисенко. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 100с.

Вивчення педагогічної спадщини А.С. Макаренка у контексті сучасних проблем професійного навчання і виховання показує, що значення спадщини А.С. Макаренка виходить за рамки позначених проблем: його ідеї можуть бути нині орієнтирами у розв’язанні соціальних і економічних питань будь-якого сучасного суспільства.

Бібліографічний покажчик розрахований на науковців, аспірантів, викладачів та керівників закладів освіти різного типу, студентів.

 

Переглянути зміст

Макаренко [Текст] : альманах № 1 [А. Кушнир, Д. Григорьев, А. Клязмин и др.]. – М.: Народное образование, 2008. – 207 с.

Макаренко [Текст] : альманах № 1 [А. Кушнир, Д. Григорьев, А. Клязмин и др.]. – М.: Народное образование, 2008. – 207 с.

В альманасі висвітлено погляд російських вчених-педагогів на осмислення педагогічні погляди А.С. Макаренка.

 

Переглянути зміст