Навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин

Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в ХХ столітті

 1. Абакумова, В. Реформування господарського механізму мистецьких закладів в Україні (1985-1991) / В. Абакумова // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – № 1. – С. 54–75. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/6/5.
 2. Автушенко, І. Еволюція військового співробітництва України та Польщі / І. Автушенко, О. Автушенко // Європейські історичні студії : науковий журнал / Київський національний університет імені Т. Шевченка ; редкол.: П. Коларж, О. П. Машевський, О. Р. Купчик та ін. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. – № 24. – С. 16–32. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1dBrzdSB8Vuu9M4LP7NHub0QpXJFjjLZ0/view.
 3. Авхутська, С. Соціально-побутові умови життя студентської молоді Сумщини під час введення карткової системи (1928-1935 рр.) / С. Авхутська, С. Моцак // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – № 2. – С. 37–45. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/15/13.
 4. Адамович, С. Дмитро-Ярослав Вітовський (1919-1947) і його роль у боротьбі проти радянської влади / С. Адамович // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 26. – С. 55–65. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/275160.
 5. Андрейко, В. Війна Росії проти України: огляд медійного простору Чехії та Словаччини / В. Андрейко // Міжнародний науковий вісник : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет ; редкол.: І. В. Артьомов, С. О. Рибак. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023. – № 1/2 (27/28). – С. 25–34. – Режим доступу: http://visnyk-international.uzhnu.edu.ua/article/view/287795.
 6. Антонюк, Я. Долі співробітників служби безпеки ОУН на теренах Радянського Союзу (1950-1980-ті рр.) / Я. Антонюк, В. Трофимович, Л. Трофимович // Сторінки історії : науковий журнал / Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського ; голова редкол. С. О. Костилєва, редкол.: Г. Ю. Баженова, Л. В. Гриневич, Г. Дерлуг’ян та ін. – Київ : Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, 2023. – № 56. – С. 251–267. – Режим доступу: http://historypages.kpi.ua/article/view/288782.
 7. Антонюк, Я. Українізація Західного Полісся: етапи та чинники / Я. Антонюк // Українознавство : академічний журнал / Науково-дослідний інститут українознавства ; редкол.: М. Стадник, О. Казакевич. – Київ : Науково-дослідний інститут українознавства, 2023. – № 1(86). – С. 158–169. – Режим доступу: http://journal.ndiu.org.ua/article/view/275319.
 8. Артюх, В. “Просвіти” Конотопського повіту в 1917-1923 рр. / В. Артюх // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – № 1. – С. 7–18. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/2/1.
 9. Баланюк, Н. Історико-правова наука як рушійний фактор націоналізації свідомості (ХІХ – початок ХХ ст.) / Н. Баланюк, С. Ковтун // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – № 1. – С. 33–42. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/43/38.
 10. Батюк, Т. Мирон Кордуба та Михайло Грушевський у міжвоєнний час: особливості взаємин / Т. Батюк // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 12/54. – С. 159–172. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283666.
 11. Бевзюк, Є. Східна практика інтеграційної експансії: досвід для України / Є. Бевзюк // Міжнародний науковий вісник : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет ; редкол.: І. В. Артьомов, С. О. Рибак. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023. – № 1/2 (27/28). – С. 35–39. – Режим доступу: http://visnyk-international.uzhnu.edu.ua/article/view/287796.
 12. Біла, С. Діяльність євангельських капеланів під час російсько-української війни (на основі усних свідчень) / С. Біла, Р. Алтуніна, І. Негура // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 13/55. – С. 11–25. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283083.
 13. Білецька, О. Мова як національний бренд-утворюючий чинник України (в умовах військової агресії рф 2022 року) / О. Білецька // Питання культурології : збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. М. Поплавський, редкол.: Р. Адамоне, М. Бласкова, П. Герчанівська та ін. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – № 41. – С. 32–42. – Режим доступу: http://issues-culture-knukim.pp.ua/article/view/276684.
 14. Біліченко, Л. Діяльність надзвичайних дипломатичних місій УНР у країнах Скандинавії (1919-1920 рр.) / Л. Біліченко // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 14/56. – С. 64–71. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/291395.
 15. Білоус-Сергєєва, С. О. Інноваційне підприємництво як ключовий фактор розвитку регіону у післявоєнний період / С. О. Білоус-Сергєєва // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки : науковий журнал / ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет” ; гол. ред. О. Хаджинова, редкол.: С. Бессонова, М. Верескун, Л. Горошкова та ін. – Дніпро : ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”, 2023. – № 1 (38). – С. 45–50. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/ves_pstu/article/view/280738.
 16. Божук, А. Становлення та діяльність Чорноморської Української Громади в місті Севастополі у 1917 році / А. Божук // Українознавство : академічний журнал / Науково-дослідний інститут українознавства ; редкол.: М. Стадник, О. Казакевич. – Київ : Науково-дослідний інститут українознавства, 2023. – № 1(86). – С. 134–157. – Режим доступу: http://journal.ndiu.org.ua/article/view/272784.
 17. Бойчук, А. Матеріали до історії сучасної російсько-української війни на сторінках “Східноєвропейського історичного вісника” (2016-2023) / А. Бойчук, Н. Ільницька // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 13/55. – С. 26–46. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283084.
 18. Борзов, С. Поняття “терор голодом” Роберта Конквеста в історіографії Голодомору / С. Борзов // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – № 1. – С. 73–82. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/46/41.
 19. Буравський, О. Боротьба проти безробіття: історичний досвід Волині періоду НЕП / О. Буравський, І. Власюк // Сторінки історії : науковий журнал / Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського ; голова редкол. С. О. Костилєва, редкол.: Г. Ю. Баженова, Л. В. Гриневич, Г. Дерлуг’ян та ін. – Київ : Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, 2023. – № 56. – С. 121–134. – Режим доступу: http://historypages.kpi.ua/issue/view/17145.
 20. Вайс, К. Католицька жіноча преса у міжвоєнній Польщі: у пошуках образу ідеальної жіночності / К. Вайс // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія : науковий журнал / Ужгородський національний університет ; гол. ред. Ю. Данилець, редкол.: М. Бабіч, А. Галемба, М. Гутька та ін. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023. – № 1 (48). – С. 93–98. – Режим доступу: http://visnyk-ist.uzhnu.edu.ua/article/view/280301/275794.
 21. Васильчук, В. М. Громадсько-політична та підприємницька діяльність родини Мерінгів в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / В. М. Васильчук // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія” : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет; гол. ред. В. М. Васильчук, редкол.: Г. М. Васильчук, І. Б. Дацків, В. Ф. Деревінський та ін. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2023. – № 28. – С. 5–19. – Режим доступу: http://visnyk-history.knlu.edu.ua/article/view/280565.
 22. Вдовин, М. Л. Статистичний вимір міграційних процесів в Україні: каталізатори їх інтенсифікації та послаблення / М. Л. Вдовин, А. А. Іванчишин // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 6 (06). – С. 22–30. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/162/149.
 23. Венгерська, В. Антисемітизм у Радянській Україні: витоки, зміст, наслідки. Історіографія проблеми / В. Венгерська, К. Магалецька // Інтермарум: історія, політика, культура : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка ; гол. ред. В. Венгерська. – Житомир : Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2023. – № 12. – С. 130–157. – Режим доступу: http://intermarum.zu.edu.ua/article/view/277808/272567.
 24. Венгерська, В. Імперські практики націєтворення в умовах ХІХ ст. та їх модифікації під час Першої світової війни: український контекст / В. Венгерська, М. Козловець // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 28. – С. 79–89. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/287543.
 25. Вернер, В. Центральні постаті та події української історії у світлі контент-аналізу українських історичних YouTube-каналів з 2014 до 2022 року / В. Вернер, Л. Вовчук // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 28. – С. 239–252. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/287545.
 26. Винарчук, Т. Українська мова VS імперія: глухий кут імперського етноциду / Т. Винарчук // Сторінки історії : науковий журнал / Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського ; голова редкол. С. О. Костилєва, редкол.: Г. Ю. Баженова, Л. В. Гриневич, Г. Дерлуг’ян та ін. – Київ : Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, 2023. – № 56. – С. 149–166. – Режим доступу: http://historypages.kpi.ua/article/view/288772.
 27. Власова, В. Проблема професійної реалізації жінок в період Української революції на матеріах пам’яті Надії Суровцової та Софії Русової / В. Власова, Л. Полякова // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 12/54. – С. 142–155. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/issue/view/16712.
 28. Власюк, І. Проблеми функціонування дитячих будинків на Волині у 1920-х рр. / І. Власюк // Інтермарум: історія, політика, культура : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка ; гол. ред. В. Венгерська. – Житомир : Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2023. – № 12. – С. 82–98. – Режим доступу: http://intermarum.zu.edu.ua/article/view/277803/272560.
 29. Вовк, О. Питання повсякденного життя українських вояків у першій половині ХХ століття (на сторінках журналу “Вісті Комбатанта”) / О. Вовк // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – № 1. – С. 19–30. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/3/2.
 30. Водославський, Т. Вибори до Галицького крайового сейму 1908 року / Т. Водославський // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 12/54. – С. 102–128. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283663.
 31. Войтенко, Ю. Зміна торговельних напрямів в Україні та країнах Балтії в перше десятиліття незалежності: передумови та особливості / Ю. Войтенко // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 14/56. – С. 140–145. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/291404.
 32. Галів, М. Характер сучасної російсько-української війни (2014-2023): вітчизняний історіографічний дискурс / М. Галів, В. Ільницький // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 13/55. – С. 47–73. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283164.
 33. Гельбіг, А. Ромський музичний активізм в Україні під час російської окупації 2022 / А. Гельбіг // Проблеми етномузикології : науковий журнал / Національна музична академія України імені П. І. Чайковського ; гол. ред. A. Helbig, редкол.: P. V. Bohlman, J. Weiss, N. Grosch та ін. – Київ : Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, 2022. – Т. 17. – С. 40–43. – Режим доступу: http://ethnomusicology.com.ua/article/view/270905.
 34. Гирич, І. Вплив концепції УАН М. Грушевського та концептуальні засади УВАН в Європі та Північній Америці / І. Гирич // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2023. – № 12/54. – С. 251–267. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283748.
 35. Гобела, В. В. Продовольча безпеки України на фоні війни: оцінка стану та прогнозування тенденцій / В. В. Гобела, С. І. Мельник, М. Д. Курляк // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2022. – № 2 (02). – С. 92–98. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/73/70.
 36. Голуб, О. Аналіз творчих мотивацій митців у період радянського ідеологічного тиску : До всебічного дослідження періоду другої половини ХХ століття через езистенціальні індивідуальні практики / О. Голуб // Мистецтвознавство України : науковий журнал / ІПСМ НАМ України ; гол. ред. І. Савчук, редкол.: Р. Безугла, Г. Веселовська, М. Губаренко та ін. – Київ : ІПСМ НАМ України, 2022. – № 22. – С. 12–19. – Режим доступу: http://mystukr.mari.kyiv.ua/article/view/270879.
 37. Гончаренко, О. Рецепція Голодомору 1932-1933 рр. у практиці нацистського окупаційного режиму в Україні як засіб формування моделі історичної пам’яті / О. Гончаренко, А. Іваненко // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 27. – С. 183–203. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/281519.
 38. Гранд, М. Оцінка Костем Паньківським діяльності українських політичних і громадських організацій у роки Другої світової війни (1939-1945) / М. Гранд // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 12/54. – С. 201–215. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283745.
 39. Гриценко, А. Військово-адміністративний, правовий лад і повсякденне життя сільського населення Чернігівщини в 1941-1943 рр. / А. Гриценко, А. Колієнко // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – № 2. – С. 124–134. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/66/59.
 40. Грінченко, Л. Перший генерал армії незалежної України [Текст] : [генерал армії України Віталій Радецький] / Л. Грінченко // Голос України. – 2023. – № 253, 19 грудня. – С. 6.
 41. Гулєвич, С. Батальна тематика в українському офорті першої половини ХХ століття / С. Гулєвич // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий журнал / Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України ; голова редкол. А. Чібалашвілі, редкол.: М. Петрікас, В. Сидоренко, Д. Заваньо та ін. – Київ : Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, 2023. – № 19 (1). – С. 67–72. – Режим доступу: http://hudkult.mari.kyiv.ua/article/view/283123.
 42. Гуменюк, Т. Культурна політика Української СРР у 1920-х рр. / Т. Гуменюк, Б. Драмарецький // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 27. – С. 128–138. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/281523.
 43. Гутник, А. Порівняльний аналіз колабораційної діяльності українців у закладах освіти під час Другої світової війни та російсько-української війни / А. Гутник // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 13/55. – С. 74–89. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283178.
 44. Дворянин, П. Втрата культурної спадщини внаслідок тимчасової окупації українських територій в умовах російсько-української війни (2022–2023) / П. Дворянин // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 13/55. – С. 90–108. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283180.
 45. Деревінський, В. В’ячеслав Чорновіл і питання суверенітету: від ідеї до декларації про державний суверенітет України / В. Деревінський // Сторінки історії : науковий журнал / Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського ; голова редкол. С. О. Костилєва, редкол.: Г. Ю. Баженова, Л. В. Гриневич, Г. Дерлуг’ян та ін. – Київ : Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, 2023. – № 56. – С. 328–340. – Режим доступу: http://historypages.kpi.ua/article/view/288789.
 46. Дерев’янко, І. П. Гібридна війна як різновид асиметричних дій / І. П. Дерев’янко // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти : збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв ; голова редкол.: І. О. Костиря. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – № 11. – С. 6–16. – Режим доступу: http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/278396/273548.
 47. Доброчинська, В. Постать Юрія Косача в українському національно-визвольному русі / В. Доброчинська, О. Ленартович // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 26. – С. 76–84. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/275203.
 48. Довгалюк, І. Етномузикологія України на зламі ХХ-ХХІ століть (1991–2022): наука, видання, конференції / І. Довгалюк, Л. Добрянська // Проблеми етномузикології : науковий журнал / Національна музична академія України імені П. І. Чайковського ; гол. ред. A. Helbig, редкол.: P. V. Bohlman, J. Weiss, N. Grosch та ін. – Київ : Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, 2022. – Т. 17. – С. 5–15. – Режим доступу: http://ethnomusicology.com.ua/article/view/270892.
 49. Дояр, Л. Військова періодика незалежної України: віхи історії та сучасний стан / Л. Дояр // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” ; Харківська державна академія культури ; ред. М. Сенченко, редкол.: І. Давидова, О. Кобєлєв, В. Гандзюк та ін. – Київ : Книжкова палата України, 2023. – № 8. – С. 33–41. – Режим доступу: http://visnyk.ukrbook.net/article/view/288300.
 50. Дояр, Л. Фонд журналів Державного архіву друку: огляд за 2018-2022 роки / Л. Дояр // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” ; Харківська державна академія культури ; ред. М. Сенченко, редкол.: І. Давидова, О. Кобєлєв, В. Гандзюк та ін. – Київ : Книжкова палата України, 2023. – № 1. – С. 48–50. – Режим доступу: http://visnyk.ukrbook.net/article/view/275228.
 51. Дутко, Л. Теоретико-методологічна спадщина Михайла Грушевського у дзеркалі сучасної української історіографії / Л. Дутко // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2023. – № 14/56. – С. 153–162. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/291406.
 52. Дутчак, В. Промоція бандурного мистецтва за кордоном на зламі 80–90-х рр. ХХ століття : (за документальними та аудіальними джерелами архіву Українського Вільного Університету) / В. Дутчак // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво : науковий журнал / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. М. М. Поплавський, редкол.: Т. Гуменюк, О. Бігус, І. Зинків та ін. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – Т. 6, № 1. – С. 100–114. – Режим доступу: http://musical-art.knukim.edu.ua/article/view/277893.
 53. Дюгованець, О. М. Цифрова трансформація вітчизняного бізнесу: сучасні виклики в умовах російсько-української війни / О. М. Дюгованець, Т. Ю. Білоусько // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 6 (06). – С. 8–12. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/158/146.
 54. Журавльова, Т. В. Українське екранне мистецтво початку ХХІ століття в процесі національної ідентифікації / Т. В. Журавльова // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого : збірник наукових праць / Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого ; голова редкол. А. Сакун, редкол.: А. Ангелова, О. Безгін, М. Братерська-Дронь та ін. – Київ : Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, 2023. – № 32. – С. 93–100. – Режим доступу: http://nv.knutkt.edu.ua/article/view/281329.
 55. Задорожний, Н. Проблематика сучасної російсько-української війни на сторінках “Військово-наукового вісника” (2014-2022) / Н. Задорожний, А. Бойчук // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 13/55. – С. 109–140. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283181.
 56. Зінченко, В. А. Основні тенденції розвитку туризму в Україні з найдавніших часів до кінця 80-х років ХХ століття / В. А. Зінченко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія” : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет; гол. ред. В. М. Васильчук, редкол.: Г. М. Васильчук, І. Б. Дацків, В. Ф. Деревінський та ін. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2023. – № 28. – С. 40–59. – Режим доступу: http://visnyk-history.knlu.edu.ua/article/view/280600.
 57. Ільницький, В. Періодизація російсько-української війни (2014-2022) в українському науковому дискурсі / В. Ільницький, О. Куцька // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 13/55. – С. 162–176. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283087.
 58. Кабка, Г. Українська вокальна школа 1950–1970-х в особових текстах мемуарного характеру: соціокультурний та мистецький аспекти / Г. Кабка, О. Казанцева-Кабка // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий журнал / Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України ; голова редкол. А. Чібалашвілі, редкол.: М. Петрікас, В. Сидоренко, Д. Заваньо та ін. – Київ : Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, 2023. – № 19 (1). – С. 140–152. – Режим доступу: http://hudkult.mari.kyiv.ua/article/view/283144.
 59. Калакура, Я. Українознавство у викликах війни московії проти України : [роль українознавства в багатовіковій війні московії проти України] / Я. Калакура // Українознавство : академічний журнал / Науково-дослідний інститут українознавства ; редкол.: М. Стадник, О. Казакевич. – Київ : Науково-дослідний інститут українознавства, 2023. – № 1(86). – С. 15–25. – Режим доступу: http://journal.ndiu.org.ua/article/view/275027.
 60. Каліщук, О. Міфологеми “героя”, “ворога”, “жертви” у контексті українсько-польської історії першої половини ХХ ст. / О. Каліщук // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 26. – С. 144–153. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/275200.
 61. Карась, Г. В. Максим Березовський в музичній культурі української діаспори / Г. В. Карась // Українська музика : науковий журнал / Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка ; гол. ред. Л. О. Кияновська, редкол.: І. Я. Зінків, О. Т. Катрич, Г. Кронес та ін. – Львів : Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, 2023. – № 1(44). – С. 16–28. – Режим доступу: http://journals.lnma.lviv.ua/index.php/ukrmuzyka/article/view/693/662.
 62. Кашаба, О. Краєзнавча діяльність у школах Харківщини у 20-ті роки ХХ ст. / О. Кашаба, І. Щербина // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 14/56. – С. 72–79. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/291396.
 63. Кислюк, К. В. Рівень українізації та суспільної актуальності топових акаунтів YouTube, Instagram, TikTok / К. В. Кислюк // Культура України : журнал / Харківська державна академія культури ; гол. ред. В. М. Шейко, редкол.: Е. Басюл, О. Бенч, О. Бертелсен та ін. – Харків : Редакційно-видавничий відділ ХДАК, 2023. – № 79. – С. 7–18. – Режим доступу: http://ku-khsac.in.ua/article/view/276280.
 64. Кобута, С. Російсько-грузинська війна (2008) у візії українського політикуму / С. Кобута, П. Ткачук // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 27. – С. 202–216. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/281524.
 65. Ковальчук, О. Рефлексії на тему війни в українському сценографічному контенті ХХ – початку ХХІ століття / О. Ковальчук // Мистецтвознавство України : науковий журнал / ІПСМ НАМ України ; гол. ред. І. Савчук, редкол.: Р. Безугла, Г. Веселовська, М. Губаренко та ін. – Київ : ІПСМ НАМ України, 2022. – № 22. – С. 20–34. – Режим доступу: http://mystukr.mari.kyiv.ua/article/view/270881.
 66. Комарніцький, О. Взаємодія українських військових формувань з громадами містечок Волині та Київщини у добу Директорії УНР / О. Комарніцький, Л. Комарніцька // Інтермарум: історія, політика, культура : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка ; гол. ред. В. Венгерська. – Житомир : Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2023. – № 12. – С. 51–66. – Режим доступу: http://intermarum.zu.edu.ua/article/view/277800.
 67. Коркос, Я. О. Епоха постправди у сучасному світі: витоки та причини / Я. О. Коркос // Слобожанський науковий вісник. Серія Психологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. С. Б. Кузікова ; редкол.: А. Н. Гірняк, І. А. Гуляс, Д. Б. Усик та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 23–31. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/psy/article/view/54/49.
 68. Королько, А. Українська радикальна партія у виборчих кампаніях до австрійського Рейхсрату 1907 і 1911 рр. / А. Королько, Г. Паска // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 27. – С. 90–104. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/281528.
 69. Коростова, І. О. Стан та перспективи маркетингу під час війни / І. О. Коростова // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2022. – № 2 (02). – С. 52–55. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/66/63.
 70. Коцур, В. Передумови та особливості змінюваності влади в Україні і країнах Балтії: політико-історичний аспект (1990-2004) / В. Коцур, Ю. Войтенко // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 28. – С. 187–189. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/287548.
 71. Коцур, Л. Стратегії підтримки України від ЄС та НАТО у відповідь на повномасштабну агресію Російської Федерації / Л. Коцур // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 13/55. – С. 177–193. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283183.
 72. Кочержук, Д. В. Збереження та реставрація культурної спадщини України: досвід аудіозаписів доби ВІА / Д. В. Кочержук // Культура України : журнал / Харківська державна академія культури ; гол. ред. В. М. Шейко, редкол.: Е. Басюл, О. Бенч, О. Бертелсен та ін. – Харків : Редакційно-видавничий відділ ХДАК, 2023. – № 80. – С. 49–56. – Режим доступу: http://ku-khsac.in.ua/article/view/283794.
 73. Крисаченко, В. Утвердження демократії в модерній Україні: євроінтеграційний дискурс / В. Крисаченко // Українознавство : академічний журнал / Науково-дослідний інститут українознавства ; редкол.: М. Стадник, О. Казакевич. – Київ : Науково-дослідний інститут українознавства, 2023. – № 1(86). – С. 49–66. – Режим доступу: http://journal.ndiu.org.ua/article/view/275317.
 74. Кудінов, Д. Короткий нарис історії Сумського духовного училища (1888-1919 рр.) / Д. Кудінов, Ю. Тарабан // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – № 1. – С. 33–42. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/44/39.
 75. Кузьмінець, Н. Вплив історичної пам’яті українців на події сьогодення / Н. Кузьмінець, О. Стадник, Т. Букіна // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 14/56. – С. 185–196. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/291409.
 76. Купчик, О. Діяльність студентів-українців у Дерптському університеті на початку XX ст. (за матеріалами газети “Рада”) / О. Купчик // Європейські історичні студії : науковий журнал / Київський національний університет імені Т. Шевченка ; редкол.: П. Коларж, О. П. Машевський, О. Р. Купчик та ін. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. – № 25. – С. 38–48. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1CEPMX9yHdAr8UgREOTxB2fvjWpqpu-6z/view.
 77. Кучук, А. Прийняття Загальної декларації прав людини: історичний аспект / А. Кучук // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – № 1. – С. 106–114. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/10/9.
 78. Левченко, І. Сили територіальної оборони як феномен національного війська України (від грудня 2020 р. до сьогодення) / І. Левченко, Т. Чубіна // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 27. – С. 236–248. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/281537.
 79. Левченко, М. Вплив вітчизняних ЗМІ на електоральні вподобання українців наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття / М. Левченко // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 14/56. – С. 146–152. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/291405.
 80. Лега, О. В. Фіскальна та регулююча роль податку на доходи фізичних осіб у воєнний час / О. В. Лега, К. В. Черненко // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2022. – № 3 (03). – С. 19–25. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/97/91.
 81. Лопацька, Н. Національна, етнічна та релігійна ідентичності: сутність, історичні засади формування та співвідношення / Н. Лопацька // Європейські історичні студії : науковий журнал / Київський національний університет імені Т. Шевченка ; редкол.: П. Коларж, О. П. Машевський, О. Р. Купчик та ін. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. – № 25. – С. 49–58. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1GzU4K4SxPaMT2GVec1U8kQqGOI9EP90K/view.
 82. Магалецький, А. Історична пам’ять про Першу світову війну в Україні: компаративний аналіз / А. Магалецький // Інтермарум: історія, політика, культура : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка ; гол. ред. В. Венгерська. – Житомир : Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2023. – № 12. – С. 67–81. – Режим доступу: http://intermarum.zu.edu.ua/article/view/277801/272559.
 83. Макарова, М. Соціальні мережі як провідні джерела інформації в умовах війни / М. Макарова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” ; Харківська державна академія культури ; ред. М. Сенченко, редкол.: І. Давидова, О. Кобєлєв, В. Гандзюк та ін. – Київ : Книжкова палата України, 2023. – № 10. – С. 25–31. – Режим доступу: http://visnyk.ukrbook.net/article/view/292177.
 84. Максимець, Б. Товариство “Просвіта” та освітні заклади Українського педагогічного товариства “Рідна Школа” у Станиславові першої половини ХХ століття / Б. Максимець // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 14/56. – С. 52–63. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/291394.
 85. Максимук, А. О. Аналіз структури експортно-імпортної діяльності України за 2022 р. у порівнянні до минулих періодів та шляхи її відновлення / А. О. Максимук, С. Я. Мрочко // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 5 (05). – С. 37–43. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/144/132.
 86. Максимук, А. О. Соціально-економічні фактори руху біженців з України до країн ЄС: кількісний аналіз / А. О. Максимук, Л. Р. Москалик // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 5 (05). – С. 57–68. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/147/135.
 87. Марина, А. С. Страховий ринок України в умовах війни / А. С. Марина, М. В. Пеценко // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 5 (05). – С. 44–51. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/145/133.
 88. Машталір, В. Фалеристичні здобутки українських визвольних змагань (1917-1921) та їх вплив на сучасну фалеристику / В. Машталір, С. Мисько // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 28. – С. 103–115. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/287550.
 89. Медвідь, О. Українська споживча кооперація у Східній Галичині в першій третині ХХ ст. у працях українських істориків / О. Медвідь, Г. Гриценко // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 12/54. – С. 129–141. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283664.
 90. Метелешко, Ю. “М’яка сила” України: історіографія питання / Ю. Метелешко // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 28. – С. 253–261. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/287549.
 91. Мильченко, Л. Українська мемуаристика: віхи історії та сучасний стан / Л. Мильченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” ; Харківська державна академія культури ; ред. М. Сенченко, редкол.: І. Давидова, О. Кобєлєв, В. Гандзюк та ін. – Київ : Книжкова палата України, 2023. – № 10. – С. 42–47. – Режим доступу: http://visnyk.ukrbook.net/article/view/292180.
 92. Миронюк, І. Концептуальні підходи до розвитку територіальних громад регіонів України, віддалених від зони активних бойових дій, у період війни проти російської агресії та в повоєнний час / І. Миронюк, Г. Слабкий // Міжнародний науковий вісник : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет ; редкол.: І. В. Артьомов, С. О. Рибак. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023. – № 1/2 (27/28). – С. 21–24. – Режим доступу: http://visnyk-international.uzhnu.edu.ua/article/view/287793.
 93. Мирош, В. Співпраця Богдана Барвінського із “Записками НТШ” на початку ХХ ст.: проблематика та рецепція / В. Мирош // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 12/54. – С. 71–85. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283660.
 94. Митрофаненко, Ю. Центральна Україна як історичний регіон: проблема теоретичної концептуалізації / Ю. Митрофаненко, А. Домаранський // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 27. – С. 259–271. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/281540.
 95. Михальчук, Р. Антисемітська пропаганда в газеті “Волинь” та журналі “Український хлібороб” Рівненського видавництва “Волинь”: порівняльний аналіз / Р. Михальчук // Сторінки історії : науковий журнал / Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського ; голова редкол. С. О. Костилєва, редкол.: Г. Ю. Баженова, Л. В. Гриневич, Г. Дерлуг’ян та ін. – Київ : Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, 2023. – № 56. – С. 221–240. – Режим доступу: http://historypages.kpi.ua/article/view/288780.
 96. Молоткіна, В. Мовна політика в УРСР в галузі освіти (1960–1980-і рр.) / В. Молоткіна, І. Левченко, І. Березанська // Європейські історичні студії : науковий журнал / Київський національний університет імені Т. Шевченка ; редкол.: П. Коларж, О. П. Машевський, О. Р. Купчик та ін. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. – № 24. – С. 61–72. – Режим доступу: http://eustudies.history.knu.ua/uk/movna-politika-v-ursr-v-galuzi-osviti-1960-1980-i-rr/.
 97. Мотрук, С. Політика Чеської республіки щодо біженців російсько-української війни: головні тенденції та нові виклики / С. Мотрук // Європейські історичні студії : науковий журнал / Київський національний університет імені Т. Шевченка ; редкол.: П. Коларж, О. П. Машевський, О. Р. Купчик та ін. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. – № 25. – С. 59–73.
 98. Мустафазаде, П. Ініціатива встановлення дипломатичних контактів між Українською Народною Республікою і Азербайджанською Демократичною Республікою / П. Мустафазаде // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 28. – С. 116–124. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/287554.
 99. Мутерко, Г. М. Проблеми збереження та розвитку трудового потенціалу в Україні в умовах воєнного стану / Г. М. Мутерко, І. С. Ромашко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки : науковий журнал / ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет” ; гол. ред. О. Хаджинова, редкол.: С. Бессонова, М. Верескун, Л. Горошкова та ін. – Дніпро : ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”, 2023. – № 1 (38). – С. 21–26. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/ves_pstu/article/view/280729.
 100. Недошовенко, Т. Ф. Друга світова війна у творчості художників-фронтовиків крізь призму воєнних подій сьогодення / Т. Ф. Недошовенко // Культура і сучасність : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. П. Е. Герчанівська, редкол.: Д. В. Вєдєнєєв, С. М. Волков, Ж. З. Денисюк та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 1. – С. 131–137. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/kis/article/view/286795.
 101. Одрехівський. Доля українського воїна у польських збройних силах під час Другої світової війни : (на прикладі участі Павла Одрехівського) / Одрехівський, Р // Сторінки історії : науковий журнал / Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського ; голова редкол. С. О. Костилєва, редкол.: Г. Ю. Баженова, Л. В. Гриневич, Г. Дерлуг’ян та ін. – Київ : Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, 2023. – № 56. – С. 240–250. – Режим доступу: http://historypages.kpi.ua/article/view/288781.
 102. Оленич, С. Дослідження історії народного шкільництва у студіях українських істориків Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / С. Оленич // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 12/54. – С. 45–70. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283659.
 103. Оліцький, В. Історія формування та бойовий шлях Українського легіону самооборони (за матеріалами мемуарів його учасників) / В. Оліцький, І. Карпенко // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – № 3. – С. 22–34. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/24/22.
 104. Оліцький, В. Становище Руської Православної Церкви в Україні в середині 1940-х років / В. Оліцький // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – № 1. – С. 31–41. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/4/3.
 105. Орлик, С. Гроші у житті населення Київської губернії (1797-1917) / С. Орлик, В. Павленко // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 27. – С. 39–52. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/281543.
 106. Осіковіч, Ж. Українські організації та асоціації, які формують образ української меншини в Польщі : (на прикладі 1991–2019 років) / Ж. Осіковіч // Культура і мистецтво у сучасному світі : збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. Ю. Трач, редкол.: Р. Адамонене, О. Безручко, І. Бондар та ін. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – № 24. – С. 65–78. – Режим доступу: http://culture-art-knukim.pp.ua/article/view/287662.
 107. Офіцинський, Р. Російська агресія проти України від 2014 року донині: позиція української дипломатії / Р. Офіцинський // Європейські історичні студії : науковий журнал / Київський національний університет імені Т. Шевченка ; редкол.: П. Коларж, О. П. Машевський, О. Р. Купчик та ін. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. – № 25. – С. 74–83. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/10fTDnADudtWXgW0xMA5fG3n5NLFYTtvR/view.
 108. Офіцинський, Р. Російська логіка війни проти України від 24 лютого 2022 року донині / Р. Офіцинський, Ю. Ісак, О. Сліпецький // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 13/55. – С. 208–229. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283185.
 109. Офіцинський, Ю. Війна Росії проти України в дисертаційних дослідженнях українських науковців (2019-2023) / Ю. Офіцинський, Л. Гриник // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 13/55. – С. 230–258. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283186.
 110. Павко, А. Європейський вектор українознавчої науки в умовах сучасних загроз та викликів / А. Павко // Українознавство : академічний журнал / Науково-дослідний інститут українознавства ; редкол.: М. Стадник, О. Казакевич. – Київ : Науково-дослідний інститут українознавства, 2023. – № 1(86). – С. 8–14. – Режим доступу: http://journal.ndiu.org.ua/article/view/275026.
 111. Палінчак, М. Релігійний фактор у сучасній російсько-українській війні / М. Палінчак, В. Бокоч // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 26. – С. 164–173. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/275209.
 112. Пахарчук, О. С. Актуальні питання організаційно-творчої діяльності театрів України у період воєнного стану / О. С. Пахарчук, В. Г. Полонський // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого : збірник наукових праць / Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого ; голова редкол. А. Сакун, редкол.: А. Ангелова, О. Безгін, М. Братерська-Дронь та ін. – Київ : Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, 2023. – № 32. – С. 10–17. – Режим доступу: http://nv.knutkt.edu.ua/article/view/281315.
 113. Пахарчук, О. С. Вектори розвитку вітчизняного шоу-бізнесу в умовах воєнного стану / О. С. Пахарчук // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. О. С. Афоніна, редкол.: В. Д. Шульгіна, Д. В. Андросова, В. В. Гливинський та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 43. – С. 225–230. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/mz/article/view/286865.
 114. Петрушко, Н. Проблема державної приналежності Західної Волині у концепціях та практиках польського політикуму (кінець ХІХ ст. – перша чверть ХХ ст.) / Н. Петрушко // Європейські історичні студії : науковий журнал / Київський національний університет імені Т. Шевченка ; редкол.: П. Коларж, О. П. Машевський, О. Р. Купчик та ін. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. – № 25. – С. 84–97. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/18lvrYHV5KXnQxk7KXKi31BoIr0qfvT0a/view.
 115. Печеранський, І. П. До питання становлення та розвитку анімаційної індустрії у ХХ — на початку ХХІ століття / І. П. Печеранський // Культура України : журнал / Харківська державна академія культури ; гол. ред. В. М. Шейко, редкол.: Е. Басюл, О. Бенч, О. Бертелсен та ін. – Харків : Редакційно-видавничий відділ ХДАК, 2023. – № 79. – С. 37–45. – Режим доступу: http://ku-khsac.in.ua/article/view/276312.
 116. Печеранський, І. П. Технічні особливості наративних екшн-ігор 1990–2010­х рр. як чинник їхнього розвитку в контексті цифрового мистецтва / І. П. Печеранський // Культура України : журнал / Харківська державна академія культури ; гол. ред. В. М. Шейко, редкол.: Е. Басюл, О. Бенч, О. Бертелсен та ін. – Харків : Редакційно-видавничий відділ ХДАК, 2023. – № 81. – С. 13–23. – Режим доступу: http://ku-khsac.in.ua/article/view/288129.
 117. Погребняк, Г. П. Цирк як форпост національного спротиву. Авторський режисерський погляд / Г. П. Погребняк // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого : збірник наукових праць / Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого ; голова редкол. А. Сакун, редкол.: А. Ангелова, О. Безгін, М. Братерська-Дронь та ін. – Київ : Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, 2023. – № 32. – С. 108–117. – Режим доступу: http://nv.knutkt.edu.ua/article/view/281331.
 118. Поронюк, Р. Порівняльна характеристика інформаційно-медійних структур Війська Польського та Збройних Сил України у 2014 – 2022 рр. / Р. Поронюк, О. Гапеєва // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 27. – С. 226–235. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/281544.
 119. Прокопчук, В. Бібліотеки Хмельниччини у перебудовні 1980-ті роки / В. Прокопчук, А. Гриценко // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – № 1. – С. 99–118. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/48/43.
 120. Рожкова, Л. Війсковополонені на Сумщині у роки Першої світової війни / Л. Рожкова, . Кузьменко Н. Н // Сторінки історії : науковий журнал / Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського ; голова редкол. С. О. Костилєва, редкол.: Г. Ю. Баженова, Л. В. Гриневич, Г. Дерлуг’ян та ін. – Київ : Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, 2023. – № 56. – С. 134–148. – Режим доступу: http://historypages.kpi.ua/article/view/288770.
 121. Росул, Т. Соціокультурні функції хорового мистецтва на Підкарпатській Русі у 20–30-х рр. ХХ ст. / Т. Росул // Культура і мистецтво у сучасному світі : збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. Ю. Трач, редкол.: Р. Адамонене, О. Безручко, І. Бондар та ін. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – № 24. – С. 204–212. – Режим доступу: http://culture-art-knukim.pp.ua/article/view/287698.
 122. Сабінський, М. Михайло Грушевський як організатор науки в рецепції закордонних істориків 1968-1989 рр. / М. Сабінський // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 12/54. – С. 268–284. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283750.
 123. Свйонтик, О. Трансформації у сфері освіти на тимчасово окупованих територіях України (2014-2023): українська історіографія дослідження проблеми / О. Свйонтик, М. Гранд // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 13/55. – С. 276–296. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283188.
 124. Сенченко, М. Культурна спадщина України у століття цифрових технологій / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” ; Харківська державна академія культури ; ред. М. Сенченко, редкол.: І. Давидова, О. Кобєлєв, В. Гандзюк та ін. – Київ : Книжкова палата України, 2023. – № 1. – С. 3–4. – Режим доступу: http://visnyk.ukrbook.net/article/view/274612.
 125. Січкаренко, Г. Г. Особливості мовної політики в радянській Україні: соціокомунікаційний аспект (1960–1980-ті рр.) / Г. Г. Січкаренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. В. В. Добровольська, редкол.: О. М. Збанацька, Н. П. Філіппова, В. В. Бездрабко та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 1. – С. 35–40. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/276762.
 126. Скаканді, Ю. Ю. Трансформація екслібриса в Україні доби незалежності: художня образність та графіка / Ю. Ю. Скаканді // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. О. С. Афоніна, редкол.: В. Д. Шульгіна, Д. В. Андросова, В. В. Гливинський та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 43. – С. 39–44. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/mz/article/view/286833.
 127. Слуцький, В. С. Український театр і війни. Історія та сьогодення / В. С. Слуцький // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого : збірник наукових праць / Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого ; голова редкол. А. Сакун, редкол.: А. Ангелова, О. Безгін, М. Братерська-Дронь та ін. – Київ : Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, 2023. – № 32. – С. 70–74. – Режим доступу: http://nv.knutkt.edu.ua/article/view/281326.
 128. Созанська, О.-К. О. Симулякр бандури в історичних реаліях становлення української незалежності / О.-К. О. Созанська // Українська музика : науковий журнал / Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка ; гол. ред. Л. О. Кияновська, редкол.: І. Я. Зінків, О. Т. Катрич, Г. Кронес та ін. – Львів : Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, 2023. – № 1(44). – С. 65–72. – Режим доступу: http://journals.lnma.lviv.ua/index.php/ukrmuzyka/article/view/698/667.
 129. Сокирська, В. Формування відносин між РСФРР і УСРР на початку 1920-х рр.: шлях до унітаризму / В. Сокирська // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – № 3. – С. 47–60. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/27/24.
 130. Стельникович, С. Газета “Овручські вісті” в нацистському інформаційному просторі (серпень – жовтень 1943 р.) / С. Стельникович, О. Жуковський // Інтермарум: історія, політика, культура : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка ; гол. ред. В. Венгерська. – Житомир : Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2023. – № 12. – С. 117–129. – Режим доступу: http://intermarum.zu.edu.ua/article/view/277807/272565.
 131. Стрільчук, Л. Особливості ліквідації Волинських “Просвіт” польською владою у міжвоєнний період / Л. Стрільчук, М. Філіпович // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 28. – С. 125–133. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/287559.
 132. Струтинський, Б. Д. Український театр під час російсько-української війни: зміни, проблеми, тенденції / Б. Д. Струтинський // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого : збірник наукових праць / Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого ; голова редкол. А. Сакун, редкол.: А. Ангелова, О. Безгін, М. Братерська-Дронь та ін. – Київ : Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, 2023. – № 32. – С. 30–35. – Режим доступу: http://nv.knutkt.edu.ua/article/view/281318.
 133. Тарабан, Ю. Відновлення та діяльність закладу духовної освіти Сумщини у новітній період (1997-2015) / Ю. Тарабан // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – № 2. – С. 135–147. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/67/62.
 134. Тиховська, О. Просвітницькі ініціативи Митрополита Андрея Шептицького як важлива передумова українського державотворення (на основі пастирських послань) / О. Тиховська, В. Басараб // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 27. – С. 117–127. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/281514.
 135. Тригуб, О. Свідки Єгови під контролем радянських спецслужб (1945-1951 рр.) / О. Тригуб // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – № 2. – С. 86–96. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/63/56.
 136. Турков, В. Масові репресії проти польської національної меншини України в 1937-1938 рр. / В. Турков // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – № 3. – С. 14–21. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/23/21.
 137. Удовенко, А. Кризові комунікації українських профспілкових громадських організацій в умовах війни / А. Удовенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” ; Харківська державна академія культури ; ред. М. Сенченко, редкол.: І. Давидова, О. Кобєлєв, В. Гандзюк та ін. – Київ : Книжкова палата України, 2023. – № 9. – С. 18–26. – Режим доступу: http://visnyk.ukrbook.net/article/view/289327.
 138. Федоренко, М. Репресивна політика радянської влади відносно протестантських конфесій в Україні періоду пізнього сталінізму (1944-1953 рр.) у сучасних дослідженнях українських істориків / М. Федоренко // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – № 2. – С. 97–110. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/64/57.
 139. Федорів, І. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Республікою Корея: стан і перспективи / І. Федорів, Я. Чекригіна // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – № 1. – С. 154–162. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/52/47.
 140. Федчук, О. Дубенська семінарія східного обряду в процесі розвитку неоунії на Волині / О. Федчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія : науковий журнал / Ужгородський національний університет ; гол. ред. Ю. Данилець, редкол.: М. Бабіч, А. Галемба, М. Гутька та ін. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023. – № 1 (48). – С. 25–32. – Режим доступу: http://visnyk-ist.uzhnu.edu.ua/article/view/280209/275784.
 141. Фігурний, Ю. Етнокультурний розвиток українського соціуму в умовах реваншизму росії щодо України у кінці ХХ — на початку ХХІ століття: періодизація та аналіз / Ю. Фігурний, О. Шакурова // Українознавство : академічний журнал / Науково-дослідний інститут українознавства ; редкол.: М. Стадник, О. Казакевич. – Київ : Науково-дослідний інститут українознавства, 2023. – № 1(86). – С. 170–186. – Режим доступу: http://journal.ndiu.org.ua/article/view/275325.
 142. Фігурний, Ю. Функціонування науки й освіти України в умовах російсько-української війни: роль українознавства у впровадженні національно-патріотичного виховання молоді в освітній простір та у протидії “русскому миру” / Ю. Фігурний, О. Шакурова // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 13/55. – С. 314–334. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283191.
 143. Футала, В. Висвітлення повсякденного життя західних українців у 1944-1953 роках на сторінках періодичних і неперіодичних наукових видань незалежної України / В. Футала // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 12/54. – С. 526–555. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283766.
 144. Футала, В. Інтелектуальна еліта Західної України 1920-1930-х рр. у сучасних історико-біографічних дослідженнях / В. Футала // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 26. – С. 131–143. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/275211.
 145. Харук, А. Як використовувати російські джерела для вивчення російсько-української війни? / А. Харук // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 13/55. – С. 335–349. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283192.
 146. Хитровська, Ю. Організація, особливості проведення та значення виробничої практики у Київській політехніці наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. / Ю. Хитровська // Сторінки історії : науковий журнал / Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського ; голова редкол. С. О. Костилєва, редкол.: Г. Ю. Баженова, Л. В. Гриневич, Г. Дерлуг’ян та ін. – Київ : Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, 2023. – № 56. – С. 193–208. – Режим доступу: http://historypages.kpi.ua/article/view/288775.
 147. Хлєбніков, П. Ю. Загальнонаціональні елементи музичної культури Черкащини кінця ХХ – початку ХХІ ст. / П. Ю. Хлєбніков // Культура України : журнал / Харківська державна академія культури ; гол. ред. В. М. Шейко, редкол.: Е. Басюл, О. Бенч, О. Бертелсен та ін. – Харків : Редакційно-видавничий відділ ХДАК, 2023. – № 80. – С. 65–75. – Режим доступу: http://ku-khsac.in.ua/article/view/283799.
 148. Ходун, Е. Суспільно-релігійна реакція на обрання у 1943 р. митрополита Сергія (Страгородського) патріархом Російської Православної Церкви / Е. Ходун // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – № 4. – С. 41–48. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/35/31.
 149. Цецульніков, Є. Політичні реформи іспанського уряду Адольфо Суареса (липень 1976 р. – червень 1977 р.) / Є. Цецульніков // Європейські історичні студії : науковий журнал / Київський національний університет імені Т. Шевченка ; редкол.: П. Коларж, О. П. Машевський, О. Р. Купчик та ін. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. – № 24. – С. 99–110. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1_IJPQYDtX9Al4STcl5qOqjdktgpuJ66n/view.
 150. Чіжмодій, Р. Відносини України з країнами Вишеградської четвірки після повномаштабного воєнного вторгнення Росії / Р. Чіжмодій // Міжнародний науковий вісник : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет ; редкол.: І. В. Артьомов, С. О. Рибак. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023. – № 1/2 (27/28). – С. 987–106. – Режим доступу: http://visnyk-international.uzhnu.edu.ua/article/view/287805.
 151. Чорний, О. Битва за Дніпро в оцінках її першого дослідника генерал-майора Ф. М. Ісаєва / О. Чорний // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 12/54. – С. 216–236. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283746.
 152. Шаравара, Т. Концепція політичної Влади В’ячеслава Липинського / Т. Шаравара, С. Приходько // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 26. – С. 66–75. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/275214.
 153. Шаравара, Т. Польська й українська реформи місцевого самоврядування (1998-2020): історико-порівняльний аналіз / Т. Шаравара, А. Некряч // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 28. – С. 223–238. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/287562.
 154. Шевель, І. П. Світ навколо України: тенденції конфліктного дискурсу у протидії російській агресії шляхом об’єднання євроінтеграційних цінностей / І. П. Шевель // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти : збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв ; голова редкол.: І. О. Костиря. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – № 11. – С. 60–69. – Режим доступу: http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/278418/273552.
 155. Шевченко, Н. О. Переосмислення ролі культурної спадщини в післявоєнній туристично-рекреаційній діяльності / Н. О. Шевченко // Культура і сучасність : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. П. Е. Герчанівська, редкол.: Д. В. Вєдєнєєв, С. М. Волков, Ж. З. Денисюк та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 1. – С. 23–28. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/kis/article/view/286776.
 156. Ювко, Є. Репресивна політика органів ОДПУ-НКВС 1920-1930-х рр. стосовно української інтелігенції на прикладі архівно-слідчих справ проти Никанора Харитоновича Онацького / Є. Ювко // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – № 3. – С. 5–13. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/22/20.
 157. Ярош, Н. Боротьба репресивно-каральних органів радянської держави з українським повстанським рухом (1945 – середина 1950-х рр.) / Н. Ярош // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – № 1. – С. 42–53. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/5/4.

Актуальні проблеми всесвітньої історії та міжнародних відносин у вимірах реалій минулого та сьогодення

 1. Автушенко, І. Еволюція військового співробітництва України та Польщі / І. Автушенко, О. Автушенко // Європейські історичні студії : науковий журнал / Київський національний університет імені Т. Шевченка ; редкол.: П. Коларж, О. П. Машевський, О. Р. Купчик та ін. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. – № 24. – С. 16–32. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1dBrzdSB8Vuu9M4LP7NHub0QpXJFjjLZ0/view.
 2. Андрейко, В. Війна Росії проти України: огляд медійного простору Чехії та Словаччини / В. Андрейко // Міжнародний науковий вісник : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет ; редкол.: І. В. Артьомов, С. О. Рибак. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023. – № 1/2 (27/28). – С. 25–34. – Режим доступу: http://visnyk-international.uzhnu.edu.ua/article/view/287795.
 3. Асатуров, С. Інтеграційні процеси на Балканах: історія та постмодерність / С. Асатуров, А. Мартинов // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 26. – С. 120–130. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/275196.
 4. Бегей, І. “Об’єднання українських організацій в Америці”: передумови створення, етапи і напрями діяльності (1922-1940) / І. Бегей, І. Кравчук // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 28. – С. 134–142. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/287539.
 5. Біліченко, Л. Діяльність надзвичайних дипломатичних місій УНР у країнах Скандинавії (1919-1920 рр.) / Л. Біліченко // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 14/56. – С. 64–71. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/291395.
 6. Боєва, С. Утвердження США як провідної держави біполярного та постбіполярного світу (1945-2000 рр.): економічний аспект / С. Боєва // Сторінки історії : науковий журнал / Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського ; голова редкол. С. О. Костилєва, редкол.: Г. Ю. Баженова, Л. В. Гриневич, Г. Дерлуг’ян та ін. – Київ : Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, 2023. – № 56. – С. 285–299. – Режим доступу: http://historypages.kpi.ua/article/view/288784.
 7. Бойчук, А. Матеріали до історії сучасної російсько-української війни на сторінках “Східноєвропейського історичного вісника” (2016-2023) / А. Бойчук, Н. Ільницька // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 13/55. – С. 26–46. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283084.
 8. Борзов, С. Поняття “терор голодом” Роберта Конквеста в історіографії Голодомору / С. Борзов // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – № 1. – С. 73–82. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/46/41.
 9. Бузань, В. Політика адміністрації Річарда Ніксона щодо арабсько-ізраїльського конфлікту (1969-1974 рр.) / В. Бузань // Сторінки історії : науковий журнал / Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського ; голова редкол. С. О. Костилєва, редкол.: Г. Ю. Баженова, Л. В. Гриневич, Г. Дерлуг’ян та ін. – Київ : Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, 2023. – № 56. – С. 316–328. – Режим доступу: http://historypages.kpi.ua/article/view/288787.
 10. Вань, Ш. Розвиток системи книгорозповсюдження КНР у контексті основних етапів цифрової трансформації / Ш. Вань // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” ; Харківська державна академія культури ; ред. М. Сенченко, редкол.: І. Давидова, О. Кобєлєв, В. Гандзюк та ін. – Київ : Книжкова палата України, 2023. – № 2. – С. 44–49. – Режим доступу: http://visnyk.ukrbook.net/article/view/276547.
 11. Верховцева, І. Сталий розвиток Європи: публічно-дипломатичний вимір міжнародного туризму / І. Верховцева, І. Ганношина, І. Скляренко // Міжнародний науковий вісник : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет ; редкол.: І. В. Артьомов, С. О. Рибак. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023. – № 1/2 (27/28). – С. 40–50. – Режим доступу: http://visnyk-international.uzhnu.edu.ua/article/view/287797.
 12. Вовк, О. М. Міжнародний досвід інвестиційно-інноваційних відносин при формуванні ринків інжинірингових послуг / О. М. Вовк, П. П. Вовк // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2022. – № 2 (02). – С. 87–91. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/72/69.
 13. Войтенко, Ю. Зміна торговельних напрямів в Україні та країнах Балтії в перше десятиліття незалежності: передумови та особливості / Ю. Войтенко // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 14/56. – С. 140–145. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/291404.
 14. Галів, М. Характер сучасної російсько-української війни (2014-2023): вітчизняний історіографічний дискурс / М. Галів, В. Ільницький // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 13/55. – С. 47–73. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283164.
 15. Гирич, І. Вплив концепції УАН М. Грушевського та концептуальні засади УВАН в Європі та Північній Америці / І. Гирич // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 12/54. – С. 251–267. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283748.
 16. Горбачик, О. Арабо-ізраїльський конфлікт і виникнення проблеми палестинських біженців / О. Горбачик, О. Козій // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 12/54. – С. 237–250. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283747.
 17. Горбачик, О. Політика США щодо палестинських біженців у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття / О. Горбачик, О. Козій // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 14/56. – С. 107–115. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/291400.
 18. Горобець, І. Балканські інтеграційні проєкти: історія і сучасність / І. Горобець, А. Маринов // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – № 2. – С. 77–90. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/20/18.
 19. Горобець, І. Вступ Швеції і Фінляндії в НАТО як наслідок кризи регіональної та глобальної систем безпеки / І. Горобець, А. Мартинов // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – № 3. – С. 72–82. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/29/26.
 20. Горобець, І. Європейський скептицизм і популізм за умов трансформації процесу європейської інтеграції / І. Горобець, А. Мартинов // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – № 2. – С. 157–171. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/69/61.
 21. Горобець, І. Проєкт європейської інтеграції на конференції щодо майбутнього Європейського Союзу 2021-2022 рр. / І. Горобець, А. Мартинов // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – № 1. – С. 115–129. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/11/10.
 22. Горобець, І. Теорія демократичного миру за умов кризи постбіполярної системи міжнародних відносин / І. Горобець, А. Мартинов // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – № 4. – С. 86–101. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/39/35.
 23. Грабовська, І.  Хвилі глобалізації, деколонізація та геополітична суб’єктність / І. Грабовська, С. Грабовський // Українознавство : академічний журнал / Науково-дослідний інститут українознавства ; редкол.: М. Стадник, О. Казакевич. – Київ : Науково-дослідний інститут українознавства, 2023. – № 1(86). – С. 212–225. – Режим доступу: http://journal.ndiu.org.ua/article/view/275328.
 24. Ґжибовський, Є. Національні меншини в емігрантському потоці з Польщі до Латвії (1928-1939) / Є. Ґжибовський // Інтермарум: історія, політика, культура : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка ; гол. ред. В. Венгерська. – Житомир : Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2023. – № 12. – С. 99–116. – Режим доступу: http://intermarum.zu.edu.ua/article/view/277805/272563.
 25. Жуков, О. Зовнішньополітична стратегія США на Далекому Сході в 1901-1904 рр. / О. Жуков // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – № 1. – С. 96–105. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/9/8.
 26. Жуков, О. Іранський вектор у зовнішньополітичній стратегії США у період 1950-60-х рр. / О. Жуков, В. Ребенок // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – № 3. – С. 61–71. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/28/25.
 27. Карасаєв, С. У. Міжнародні аспекти використання інформаційних технологій у державному управлінні / С. У. Карасаєв, Н. В. Лікарчук // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти : збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв ; голова редкол.: І. О. Костиря. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – № 12. – С. 151–163. – Режим доступу: http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/292411/285582.
 28. Карпчук, Н. П. Інформаційна підтримка європейської інтеграції: досвід Швеції / Н. П. Карпчук // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти : збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв ; голова редкол.: І. О. Костиря. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – № 11. – С. 17–30. – Режим доступу: http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/278399/273549.
 29. Кирильєва, Л. О. Міжнародний досвід реалізації концепції “Індустрія 4.0” організаційними структурами в умовах глобалізації / Л. О. Кирильєва, Т. А. Наумова, М. О. Миронова // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 8 (08). – С. 94–98. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/233/219.
 30. Кобута, С. Російсько-грузинська війна (2008) у візії українського політикуму / С. Кобута, П. Ткачук // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 27. – С. 202–216. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/281524.
 31. Козюпа, В. Проведення миротворчих операцій: виклики сучасної миротворчої діяльності / В. Козюпа // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – № 1. – С. 163–177. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/53/48.
 32. Коцур, В. Передумови та особливості змінюваності влади в Україні і країнах Балтії: політико-історичний аспект (1990-2004) / В. Коцур, Ю. Войтенко // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 28. – С. 187–189. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/287548.
 33. Коцур, Л. Стратегії підтримки України від ЄС та НАТО у відповідь на повномасштабну агресію Російської Федерації / Л. Коцур // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 13/55. – С. 177–193. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283183.
 34. Кучай, О. Роль держави в організації туристичного бізнесу: міжнародний та український досвід / О. Кучай // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія” : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет; гол. ред. В. М. Васильчук, редкол.: Г. М. Васильчук, І. Б. Дацків, В. Ф. Деревінський та ін. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2022. – № 27. – С. 58–67. – Режим доступу: http://visnyk-history.knlu.edu.ua/article/view/276205.
 35. Логістика та міжнародна торгівля України в умовах війни / Ю. Б. Кушнір [та ін.] // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 1 (61). – С. 23–25. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/278292.
 36. Максимук, А. О. Соціально-економічні фактори руху біженців з України до країн ЄС: кількісний аналіз / А. О. Максимук, Л. Р. Москалик // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 5 (05). – С. 57–68. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/147/135. Машевський, О.  Нові пріоритетні напрямки зовнішньої політики Великої Британії в період прем’єрства Тоні Блера / О. Машевський, Е. Кузьменко // Європейські історичні студії : науковий журнал / Київський національний університет імені Т. Шевченка ; редкол.: П. Коларж, О. П. Машевський, О. Р. Купчик та ін. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. – № 24. – С. 47–60. – Режим доступу: http://eustudies.history.knu.ua/uk/novi-prioritetni-napryamki-zovnishnoyi-politiki-velikoyi-britaniyi-v-period-prem-yerstva-toni-blera/.
 37. Мельник, М. І. Боротьба з тероризмом в рамках нового міжнародного менеджменту / М. І. Мельник, Д. С. Лікарчук // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти : збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв ; голова редкол.: І. О. Костиря. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – № 12. – С. 20–32. – Режим доступу: http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/292370/285570.
 38. Меміш, О. Політика Туреччини щодо врегулювання “курдського питання” у контексті виконання Копенгагенських критеріїв (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / О. Меміш, А. Касян // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 28. – С. 211–222. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/287553.
 39. Михтуненко, В. Ініціатива “Тримор’я” як стратегічний проєкт “нової” Європи / В. Михтуненко // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – № 3. – С. 83–89. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/30/27.
 40. Міщенко, А. Б. Сценарії реформування ООН / А. Б. Міщенко, Р. В. Аташкаде, В. В. Теремко // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти : збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв ; голова редкол.: І. О. Костиря. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – № 11. – С. 31–49. – Режим доступу: http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/278402/273550.
 41. Мотрук, С. Політика Чеської республіки щодо біженців російсько-української війни: головні тенденції та нові виклики / С. Мотрук // Європейські історичні студії : науковий журнал / Київський національний університет імені Т. Шевченка ; редкол.: П. Коларж, О. П. Машевський, О. Р. Купчик та ін. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. – № 25. – С. 59–73.
 42. Моцак, С. Роль президента США Б. Клінтона та його адміністрації у процесі врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту 1993-2001 рр. / С. Моцак, І. Токаренко // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – № 4. – С. 77–85. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/38/34.
 43. Мустафазаде, П. Т. Еволюція нафтогазової стратегії в історії зовнішньої політики Азербайджану / П. Т. Мустафазаде // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти : збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв ; голова редкол.: І. О. Костиря. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – № 11. – С. 50–59. – Режим доступу: http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/278412/273551.
 44. Наулко, Дм. Османсько-бразильські відносини 1858–1919 рр. / Дм. Наулко // Європейські історичні студії : науковий журнал / Київський національний університет імені Т. Шевченка ; редкол.: П. Коларж, О. П. Машевський, О. Р. Купчик та ін. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. – № 24. – С. 73–82. – Режим доступу: http://eustudies.history.knu.ua/uk/osmansko-brazilski-vidnosini-1858-1919-rr/.
 45. Офіцинський, Р. Російська агресія проти України від 2014 року донині: позиція української дипломатії / Р. Офіцинський // Європейські історичні студії : науковий журнал / Київський національний університет імені Т. Шевченка ; редкол.: П. Коларж, О. П. Машевський, О. Р. Купчик та ін. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. – № 25. – С. 74–83. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/10fTDnADudtWXgW0xMA5fG3n5NLFYTtvR/view.
 46. Офіцинський, Ю. Війна Росії проти України в дисертаційних дослідженнях українських науковців (2019-2023) / Ю. Офіцинський, Л. Гриник // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 13/55. – С. 230–258. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283186.
 47. Сімахова, А. Сучасні стратегії міжнародної конкуренції в Україні / А. Сімахова, А. Бобошко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 2 (62). – С. 20–24. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/290423.
 48. Сокирська, В. “Британський консенсус”: шляхи та методи трансформації Британської імперії / В. Сокирська // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – № 4. – С. 49–64. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/36/32.
 49. Тихоненко, І. Арктика у зовнішній політиці Німеччини ХХ ст. / І. Тихоненко // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – № 4. – С. 65–76. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/37/33.
 50. Тихоненко, І. Розвиток багатостороннього міждержавного співробітництва щодо гендерних питань на Близькому Сході (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / І. Тихоненко, Є. Кириченко // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – № 1. – С. 140–153. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/51/46.
 51. Тодоров, І. Україна – НАТО: сучасний стан відносин і перспективи / І. Тодоров // Міжнародний науковий вісник : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет ; редкол.: І. В. Артьомов, С. О. Рибак. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023. – № 1/2 (27/28). – С. 10–20. – Режим доступу:http://visnyk-international.uzhnu.edu.ua/article/view/287792.
 52. Турков, В. Переселення та влаштування болгар на території Бессарабії у 30-50-х рр. ХІХ ст. / В. Турков // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – № 1. – С. 86–95. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/8/7.
 53. Федорів, І. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Республікою Корея: стан і перспективи / І. Федорів, Я. Чекригіна // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – № 1. – С. 154–162. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/52/47.
 54. Хомутенко, Л. І. Теоретичні засади та практичні застосування консалтингу в міжнародному бізнесі / Л. І. Хомутенко, В. С. Ткаченко // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 5 (05). – С. 80–85. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/150/138.
 55. Цецульніков, Є. Політичні реформи іспанського уряду Адольфо Суареса (липень 1976 р. – червень 1977 р.) / Є. Цецульніков // Європейські історичні студії : науковий журнал / Київський національний університет імені Т. Шевченка ; редкол.: П. Коларж, О. П. Машевський, О. Р. Купчик та ін. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. – № 24. – С. 99–110. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1_IJPQYDtX9Al4STcl5qOqjdktgpuJ66n/view.
 56. Чвалюк, А. М. Проблеми міжнародно-правової відповідальності у випадку припинення існування держави-правопорушниці / А. М. Чвалюк // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти : збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв ; голова редкол.: І. О. Костиря. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – № 12. – С. 95–107. – Режим доступу: http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/292404/285577.
 57. Шаравара, Т. Польська й українська реформи місцевого самоврядування (1998-2020): історико-порівняльний аналіз / Т. Шаравара, А. Некряч // Східноєвропейський історичний вісник : науковий журнал / Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. І. Ільницький, редкол.: С. Архіре, М. Віткунас, В. Вєжбєнец та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2023. – № 28. – С. 223–238. – Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/287562.
 58. Шевель, І. П. Парадигма миру та еталони бойових становищ для світу на тлі міжнародно-європейської підтримки України в період військового стану: соціо-політичний дискурс нових порядків / І. П. Шевель // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти : збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв ; голова редкол.: І. О. Костиря. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – № 12. – С. 47–61. – Режим доступу: http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/292390/285574.
 59. Шевченко, А. В. Розвитку кластерної політики розвинутих країн світу / А. В. Шевченко, Т. М. Хайдарова, І. М. Сабірова // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 5 (05). – С. 69–74. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/148/136. Шевченко, М. І.  Сучасні концепції міжкультурної взаємодії в умовах глобалізації та сучасних міжнародних відносинах / М. І. Шевченко // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти : збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв ; голова редкол.: І. О. Костиря. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – № 12. – С. 164–179. – Режим доступу: http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/292413/285583.
 60. Шевченко, Н. Еволюція іспансько-британських відносин в контексті «ґібралтарського питання» у 1873–1969 рр. / Н. Шевченко, Мачинський Н. Назар // Європейські історичні студії : науковий журнал / Київський національний університет імені Т. Шевченка ; редкол.: П. Коларж, О. П. Машевський, О. Р. Купчик та ін. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. – № 24. – С. 111–124. – Режим доступу: http://eustudies.history.knu.ua/uk/evolyutsiya-ispansko-britanskih-vidnosin-v-konteksti-gibraltarskogo-pitannya-u-1873-1969-rr/.
 61. Шепель, О. С. Інтеграційна складова міжнародної трудової міграції в приймаючих країнах / О. С. Шепель // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2022. – № 2 (02). – С. 3–10. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/58/54.
 62. Шепель, О. С. Інтеграційна складова міжнародної трудової міграції в приймаючих країнах / О. С. Шепель // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2022. – № 2 (02). – С. 3–10. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/58/54.
 63. Шепель, О. С. Особливості та сфери регулювання сучасної міграційної політики в приймаючих країнах / О. С. Шепель // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2022. – № 1 (01). – С. 9–16. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/36/32.
 64. Шніцер, І. Проблеми федералізації Чехословаччини в січні – серпні 1968 р. / І. Шніцер // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія : науковий журнал / Ужгородський національний університет ; гол. ред. Ю. Данилець, редкол.: М. Бабіч, А. Галемба, М. Гутька та ін. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023. – № 1 (48). – С. 99–105. – Режим доступу: http://visnyk-ist.uzhnu.edu.ua/article/view/280307/275795.

Правове забезпечення євроінтеграції: загально-правовий та галузеві аспекти

 1. Bezrukova, K. The Impact of a Full-Scale War on The Structure of Electoral Groups of Ukraine and their Socio-Psychological Characteristics / K. Bezrukova // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 3 (55). – P. 97–104.– Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10541.
 2. Zaika, D. Features of the Legal Regulation of Social Relationship in the it Sphere / D. Zaika // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 3 (55). – P. 129–135. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10561.
 3. Акулов, Ю. Обмеження майнових авторських прав у мережі Інтернет / Ю. Акулов // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 1(53). – С. 188–192. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10253.
 4. Александров, М. Проблеми оцінки ефективності правового регулювання у сфері національно-патріотичного виховання / М. Александров // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 2 (54). – С. 94–100. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10417.
 5. Гаврік, Р. Сімейне право та інтерес учасників сімейних відносин як об’єкти захисту / Р. Гаврік // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 2 (54). – С. 108–113. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10425.
 6. Голодник, Ю. Принципи адміністративно-правового забезпечення діяльності правоохоронних органів / Ю. Голодник // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 2 (54). – С. 114–120. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10429.
 7. Голуб, О. Розширення прав та можливостей жінок у контексті подолання дискримінації / О. Голуб // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 2 (54). – С. 121–126. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10433.
 8. Горохова, Т. В. Права людини в епоху розвитку цифрової економіки: перспективи та виклики / Т. В. Горохова, М. О. Лазаренко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки : науковий журнал / ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет” ; гол. ред. О. Хаджинова, редкол.: С. Бессонова, М. Верескун, Л. Горошкова та ін. – Дніпро : ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”, 2023. – № 1 (38). – С. 69–74. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/ves_pstu/article/view/281116.
 9. Заверуха, О. Актуальні напрямки розвитку медіаторних механізмів: досвід США та Великобританії / О. Заверуха // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 1(53). – С. 237–242. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10281.
 10. Заверуха, О. Актуальні напрямки розвитку медіаторних механізмів: досвід США та Великобританії / О. Заверуха // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 1(53). – С. 237–242. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10281.
 11. Іваній, О. Становлення політико-правової активності молоді в Україні / О. Іваній // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – № 2. – С. 111–123. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/65/58.
 12. Константинов, Д. Суб’єкти адміністративно-правових відносин у сфері фізичної культури і спорту / Д. Константинов // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 3 (55). – С. 151–155. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10573.
 13. Косенко, Ю. М. Формування елементарних правових знань у школярів з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціального закладу середньої освіти / Ю. М. Косенко // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 33–40. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/9/7.
 14. Костров, В. Право на охорону здоров’я та роль органів Ради Європи у його гарантуванні: історіографія українських досліджень / В. Костров // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 2 (54). – С. 143–146. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10445.
 15. Кравченко, Р. Окремі аспекти забезпечення екологічних прав людини в Україні / Р. Кравченко, І. Удовенко // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 2 (54). – С. 147–153. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10449.
 16. Кучук, А. Прийняття Загальної декларації прав людини: історичний аспект / А. Кучук // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – № 1. – С. 106–114. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/10/9.
 17. Кушніренко, Р. Особливості особи злочинця, яка вчиняє умисні посягання на життя людини / Р. Кушніренко // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 3 (55). – С. 162–167. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10581.
 18. Луців, О. Адміністративно-правова природа булінгу в Україні / О. Луців // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 1(53). – С. 255–266. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10293.
 19. Менделя, О. О. Лікарська помилка як складова страхового випадку [Текст] / О. О. Менделя // Юридична Україна. – 2022. – № 8. – С. 43–50.
 20. Міщенко, А. Співпраця України та Європейського Союзу в питанні децентралізації влади / А. Міщенко // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 2 (54). – С. 160–165. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10457.
 21. Міщенко, А. Співпраця України та Європейського Союзу в питанні децентралізації влади / А. Міщенко // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 2 (54). – С. 160–165. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10457.
 22. Мурзановська, А. Кримінальне процесуальне право України та євроінтеграційні процеси: питання методології досліджень / А. Мурзановська // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 3 (55). – С. 168–173. – Режим. доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10585.
 23. Наконечна, І. Нормативно-правові засади реалізації адміністративно-правового механізму забезпечення національної безпеки України в умовах євроінтеграції / І. Наконечна // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 1(53). – С. 268–275. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10301.
 24. Нелін, О. І. Правові аспекти євроінтеграційних процесів в Україні й адаптація вітчизняного законодавства про туризм до законодавства Європейського Союзу [Текст] / О. І. Нелін // Юридична Україна. – 2023. – № 10. – С. 6–14.
 25. Олійник, О. Інтерактивний метод викладання галузевого права в умовах дистанційної освіти / О. Олійник, О. Солошенко // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2023. – Т. 3, № 111. – С. 94–100. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/289133/282717.
 26. Омельченко, А. В. Суспільні відносини у сфері цифровізацїї як предмет правового регулювання [Текст] : інформаційне право / А. В. Омельченко // Юридична Україна. – 2023. – № 10. – С. 40–48.
 27. Пожоджук, Р. В. Правова природа стандарту пересічного споживача у праві Європейського Союзу [Текст] : господарське право та процес / Р. В. Пожоджук // Юридична Україна. – 2023. – № 10. – С. 31–39.
 28. Ржечицька, С. А. Законодавче і нормативно-правове забезпечення діяльності закладів вищої освіти України / С. А. Ржечицька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. В. В. Добровольська, редкол.: О. М. Збанацька, Н. П. Філіппова, В. В. Бездрабко та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 2. – С. 69–75. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/284664.
 29. Соколов, В. Податок на додану вартість у Європейському Союзі / В. Соколов // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 1(53). – С. 328–332. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10337.
 30. Цулаія, Г. Державна політика як основа взаємодії влади та громадянського суспільства / Г. Цулаія // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 3 (55). – С. 201–206. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10617.
 31. Чечель, О. Іноземний досвід формування та управління державними стратегічними резервами / О. Чечель, Ю. Литвин // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 3 (55). – С. 105–112. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10545.
 32. Баланюк, Н. Історико-правова наука як рушійний фактор націоналізації свідомості (ХІХ – початок ХХ ст.) / Н. Баланюк, С. Ковтун // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – № 1. – С. 33–42. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/43/38.
 33. Безух, О. В. Місце та значення ринкового нагляду в господарському обороті [Текст] / О. В. Безух // Юридична Україна. – 2023. – № 11. – С. 49–57.
 34. Важна, К. А. Реєстрація космічних об’єктів відповідно до міжнародного космічного права: процедура та юридичні наслідки / К. А. Важна, В. В. Ластовський // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти : збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв ; голова редкол.: І. О. Костиря. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – № 11. – С. 112–125. – Режим доступу: http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/278437/273555.
 35. Гаврилюк, Р. О. Дискусійні питання юридичної визначеності податкового права України в умовах воєнного стану [Текст] : фінанси, податки, бюджет / Р. О. Гаврилюк, П. С. Пацурківський // Юридична Україна. – 2023. – № 10. – С. 22–30.
 36. Гетманцев, М. О. Значення процесуального режиму у забезпеченні судового захисту та єдності судової практики [Текст] : цивільне право та процес / М. О. Гетманцев // Юридична Україна. – 2023. – № 10. – С. 49–56.
 37. Зайцев, Р. В. Довірча власність як похідна фідуціарної правової конструкції [Текст] / Р. В. Зайцев // Юридична Україна. – 2023. – № 9. – С. 36–43.
 38. Іваній, О. Становлення політико-правової активності молоді в Україні / О. Іваній // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – № 2. – С. 111–123. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/65/58.
 39. Ковальський, В. С. Функції права в контексті правової дійсності: пояснення та розуміння [Текст] / В. С. Ковальський // Юридична Україна. – 2023. – № 11. – С. 20–27.
 40. Кочин, В. В. Трансформування принципів житлового права відповідно до економічних відносин у державі [Текст] : житлове право / В. В. Кочин // Юридична Україна. – 2023. – № 10. – С. 57–65.
 41. Криміналізація колоборантської діяльності у світлі статті 3 Конституції України [Текст] / М. О. Теплюк [та ін.] // Юридична Україна. – 2023. – № 11. – С. 6–19.
 42. Кучук, А. Прийняття Загальної декларації прав людини: історичний аспект / А. Кучук // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – № 1. – С. 106–114. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/10/9.
 43. Махновський, Д. С. Напрями законодавчого регулювання міжнародного трансферу технологій в Китаї та Республіці Корея [Текст] / Д. С. Махновський // Юридична Україна. – 2023. – № 11. – С. 39–48.
 44. Миколаєць, В. А. Окремі аспекти правового статусу арбітражного керуючого [Текст] : господарське право / В. А. Миколаєць, С. В. Дяченко // Юридична Україна. – 2023. – № 9. – С. 13–21.
 45. Минюк, О. Ю. Електронні докази та можливі шляхи їх витребування у господарському процесі [Текст] : господарське право / О. Ю. Минюк // Юридична Україна. – 2023. – № 9. – С. 29–35.
 46. Нелін, О. І. Нормативно-правове регулювання та державна підтримка туристичної галузі в Україні: теоретико-прикладний аспект [Текст] : господарське право / О. І. Нелін // Юридична Україна. – 2023. – № 9. – С. 22–28.
 47. Нелін, О. І. Правові аспекти євроінтеграційних процесів в Україні й адаптація вітчизняного законодавства про туризм до законодавства Європейського Союзу [Текст] / О. І. Нелін // Юридична Україна. – 2023. – № 10. – С. 6–14.
 48. Нелін, О. І. Правові аспекти євроінтеграційних процесів в Україні й адаптація вітчизняного законодавства про туризм до законодавства Європейського Союзу [Текст] / О. І. Нелін // Юридична Україна. – 2023. – № 10. – С. 6–14.
 49. Омельченко, А. В. Суспільні відносини у сфері цифровізацїї як предмет правового регулювання [Текст] : інформаційне право / А. В. Омельченко // Юридична Україна. – 2023. – № 10. – С. 40–48.
 50. Панасенко, Р. О. Проблематика правового регулювання електронних правочинів в Україні [Текст] / Р. О. Панасенко // Юридична Україна. – 2023. – № 9. – С. 44–51.
 51. Пацурківський, П. П. Свобода як сокровенна реальність права: давньогрецька буттєва матриця права особи на право [Текст] / П. П. Пацурківський // Юридична Україна. – 2023. – № 11. – С. 28–38.
 52. Плюшко, Д. С. Деякі питання правових наслідків припинення шлюбу майнового характеру за законодавством України та деяких зарубіжних країн [Текст] : сімейне право / Д. С. Плюшко // Юридична Україна. – 2023. – № 10. – С. 15–21.
 53. Пожоджук, Р. В. Правова природа стандарту пересічного споживача у праві Європейського Союзу [Текст] : господарське право та процес / Р. В. Пожоджук // Юридична Україна. – 2023. – № 10. – С. 31–39.
 54. Про внесення змін до Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року [Текст] : розпорядження від 07.12.23 р., № 1124-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2023. – № 254, 20 грудня. – С. 5.
 55. Про затвердження Порядку утворення та діяльності регіональних координаційних рад з питань громадського здоров’я [Текст] : постанова від 07.12.23 р., № 1284 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2023. – № 248, 12 грудня. – С. 6.
 56. Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки [Текст] : постанова від 15.12.23 р., № 1315 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2023. – № 254, 20 грудня. – С. 5.
 57. Шульженко, Ф. П. Інститут конституційного контролю в правових системах сучасності: теоретико-правовий аналіз [Текст] / Ф. П. Шульженко, В. І. Риндюк // Юридична Україна. – 2023. – № 9. – С. 6–12.
 58. Шульженко, Ф. П. Правове регулювання електронної комерції: особливості здійснення розрахунків при продажу товарів у мережі Інтернет із використанням служб доставки [Текст] / Ф. П. Шульженко, К. Г. Талдонова // Юридична Україна. – 2023. – № 9. – С. 52–57.
 59. Щербак, С. Гуманізм у кримінальному праві України: історико-правові аспекти / С. Щербак, В. Мамалига // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – № 3. – С. 35–46. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/25/23.