Навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин

Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в ХХ столітті

 1. Бігун, І. Перевертні в мазепинках [Текст] : [про замасковані псевдозагони Української повстанської армії, які полювали за підпіллям та визвольним українським рухом у середині 20 сторіччя] / І. Бігун // Локальна історія. – 2022. – № 3/4. – С. 94–97.
 2. Воєнні перемоги України над Росією [Текст] // Локальна історія. – 2022. – № 3/4. – С. 42–45.
 3. В’яткович, В. “Росія дискредитує не тільки Бандеру, а й увесь український визвольний рух” [Текст] : [інтерв’ю очільника Українського інституту національної пам’яті] / В. В’яткович // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 3, 11 січня. – С. 3.
 4. В’ятрович, В. Бандера matters [Текст] / В. В’ятрович // Локальна історія. – 2022. – № 1. – С. 56–58.
 5. Громенко, С. Як українці (не) зробили з Бандери нового Леніна [Текст] / С. Громенко // Локальна історія. – 2022. – № 1. – С. 64–67.
 6. Гулай, В. Насилля як самокерований механізм українсько-польського конфлікту на Волині в роки Другої світової війни [Текст] / В. Гулай // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї / Укр. академія політ. наук; Укр. центр політ. менеджменту; Ін-т політ. і ентнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса; МДГУ ім. П. Могили; гол. редкол. М. І. Михальченко. – Київ : Інтер Графіка, 2008. – Вип. 14. – С. 202–208.
 7. Даниленко, А. І. Мовне російщення в підросійській Україні: мови, імперські модел та законодавча практика [Текст] : [мовна політика із середини ХVІІ ст. – 1914 р.] / А. І. Даниленко, Г. М. Наєнко // Українська мова. – 2022. – № 1. – С. 21–52.
 8. Ілюхіна, К. О. Правові норми військової служби жінок на українських землях першої половини XX ст.: історичний аспект [Текст] / К. О. Ілюхіна // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2021 р. / МОН України ; Азербайджанська державна морська академія ; Варненський вільний ун-т Чорноризця Храбра та ін. : [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2021. – С. 16–18.
 9. Ісаюк, О. Покарання за незалежність [Текст] : [про ув’язнення Степана Бандери в концтаборі Заксенгаузен у Польщі, 1942 рік] / О. Ісаюк // Локальна історія. – 2022. – № 1. – С. 44–49.
 10. Ковальова, О. “Історія Малої Росії” та “Історія Русів” як два полюси політичного ідеалу українського просвітництва [Текст] / О. Ковальова // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї / Укр. академія політ. наук; Укр. центр політ. менеджменту; Ін-т політ. і ентнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса; МДГУ ім. П. Могили; гол. редкол. М. І. Михальченко. – Київ : Інтер Графіка, 2008. – Вип. 14. – С. 92–97.
 11. Козловець, М. Суспільний дискурс як усвідомлення національної самодостатності [Текст]. Розділ 4 : Проблеми методології національної освіти / М. Козловець // Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука : [збірник наукових праць] / Національна академія педагогічних наук України ; Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік, Л. Б. Лук’янова та ін.]. – Київ : Богданова А. М., 2016. – С. 202–207.
 12. Косовський, С. Проголошення Української Народної Республіки. IV Універсал УЦР [Текст] : 10 клас / С. Косовський // Історія в рідній школі. – 2022. – № 2/3. – С. 31–36.
 13. Крути: подвиг і трагедія України [Текст] // Панорама. – 2022. – № 7, 16-23 лютого. – С. А 10.
 14. Кулик, Н. Історія України: про поступ, цінності й ідентичність [Текст] : [переосмислення подій в історії України та російсько-українська війна сьогодення] / Н. Кулик // Освіта України. – 2022. – № 20, 23 травня. – С. 13–15.
 15. Левкова, А. Крим: відкладена війна [Текст] : [анексія Криму з 2014 р.] / А. Левкова // Локальна історія. – 2022. – № 3/4. – С. 104–109.
 16. Липовецький, С. Утекти з польської тюрьми [Текст] : [про перебування Степана Бандери в в’язницях Польші] / С. Липовецький // Локальна історія. – 2022. – № 1. – С. 22–27.
 17. Листопадове повстання [Текст] : [“Листопадовий чин”] // Панорама. – 2022. – № 37, 16-23 листопада. – С. А 6.
 18. Мандзюк, Д. При відчинених дверях і стулених ротах [Текст] : [про судовий процес у Варшаві над членами ОУН у 1935-1936 роках та лідера ОУН Степана Бандеру] / Д. Мандзюк // Локальна історія. – 2022. – № 1. – С. 16–21.
 19. Марущенко, О. Українська історіографія Другої світової війни: тенденції і перспективи розвитку [Текст] / О. Марущенко // Історія в рідній школі. – 2022. – № 2/3. – С. 5–8.
 20. Олійник, А. Перший законспірований [Текст] : [перший у світі музей Степана Бандери у Лондоні] / А. Олійник // Локальна історія. – 2022. – № 1. – С. 68–73.
 21. Пагутяк, Г. Геній місця – отець Андрій Бандера [Текст] : [про батька Степана Бандери] / Г. Пагутяк // Локальна історія. – 2022. – № 1. – С. 28–35.
 22. Пеняєв, С. Україна в умовах десталінізації [Текст] : процес спроб лібералізації суспільно-політичного життя : [урок історії України : 11 клас] / С. Пеняєв, О. Кухар // Історія України. – 2022. – № 3/4, березень-квітень. – С. 94–101.
 23. Поровський, М. Поглянути на минуле і звірити напрямок висхідного руху [Текст] : [історія України 1991 р.] / М. Поровський // Голос України. – 2021. – № 179, 21 вересня. – С. 4–5.
 24. Приймач, Е. 1938: о контрреволюционном восстании в Сумах [Текст] : как была ликвидирована военно-повстанческая организация, якобы планировшая свержение Советской власти : [о политических репрессиях в Сумах] / Е. Приймач // Ваш шанс. – 2021. – № 39, 29 сентября-6 октября. – С. 12 А–13 А.
 25. Приймач, Е. 1942: катастрофа евреев в Сумах [Текст] : 80 лет назад оккупанты уничтожили еврейское население города / Е. Приймач // Ваш шанс. – 2022. – № 7, 16-23 февраля. – С. 12 А.
 26. Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки [Текст] : указ від 27.09.21 р., № 487 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 188, 29 вересня. – С. 13–15.
 27. Рафальський, І. Григорівський десант: ті далекі вересневі героїчні дні оборони Одеси [Текст] : [80 років тому була здійснена тактична операція Чорноморського флоту в роки Другої світової війни, названа Григорівським десантом] / І. Рафальський // Голос України. – 2021. – № 184, 28 вересня. – С. 14.
 28. Сергійчук, В. Європа знову боїться перемоги України [Текст] : [чому 105 років тому французький уряд офіційно не визнав УНР] / В. Сергійчук // Голос України. – 2022. – № 123, 15 червня. – С. 19.
 29. Сергійчук, В. Нащадки славних запорожців [Текст] : чому Мати-Україна не може відрікатися від усіх своїх дітей / В. Сергійчук // Голос України. – 2022. – № 92, 22 квітня. – С. 8.
 30. Сергійчук, В. Україна – територія гідності та свободи [Текст] : щоб самі накладали на себе кайдани, або Як Москва виставляє себе “визволителькою” поневолених народів / В. Сергійчук // Голос України. – 2022. – № 91, 19 квітня. – С. 8.
 31. Сергійчук, В. Як з України вилучали Придністров’я [Текст] / В. Сергійчук // Голос України. – 2022. – № 97, 4 травня. – С. 8.
 32. Сталінський конвеєр смерті знищив мільйони [Текст] // Голос України. – 2022. – № 229, 10 листопада. – С. 10.
 33. Тронь, А. Державна підтримка культурної діяльності української діаспори як напрям діаспоральної політики України [Текст] / А. Тронь // Народна творчість та етнологія. – 2022. – № 1. – С. 100–111.
 34. Фазлєєва, В. Усвідомлення історії має зберегти державу [Текст] : 103 роки тому українські землі було об’єднано в єдину соборну державу / В. Фазлєєва // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 13, 22 січня. – С. 2.
 35. Харчишин, О. “Батько наш – Бандера!” [Текст] / О. Харчишин // Локальна історія. – 2022. – № 1. – С. 59–63.
 36. Чорна, С. Із засекречених архівів – у центр столиці [Текст] : [Красовський Микола (1871- ) – видатний розвідник, полковник Армії УНР] / С. Чорна // Голос України. – 2022. – № 19, 2 лютого. – С. 12.
 37. Шот, М. Тримали прапор борні за незалежність України [Текст] : Українській Повстанській Армії – 80 років / М. Шот // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 220, 13 жовтня. – С. 5.
 38. Юзич, Ю. До всього здатний [Текст] : [про Степана Бандеру поза політикою] / Ю. Юзич // Локальна історія. – 2022. – № 1. – С. 50–55.

Стратегія розвитку України як соціальної системи під впливом наукомістких технологій (сталість нелінійності)

Актуальні питання всесвітньої історії та методики викладання суспільних дисциплін

 1. Болтромюк, В. В. Держава в Середньовічній Європі [Текст] : всесвітня історія : 7 клас / В. В. Болтромюк // Історія та правознавство. – 2020. – № 1/3. – С. 81–87.
 2. Болтромюк, В. В. “Золота доба” Афінської держави за часів правління Перикла та Пелопоннеська війна 431–404 рр. до н. е. [Текст] : 6 клас / В. В. Болтромюк // Історія та правознавство. – 2019. – № 31/33. – С. 55–63.
 3. Бондаренко, К. Європейське середньовічне місто [Текст] : [розробка уроку всесвітньої історія в 7-му класі] / К. Бондаренко // Історія України. – 2019. – № 17, вересень. – Вкладка.
 4. В’ятрович, В. Утаємничена Друга світова війна [Текст] / В. В’ятрович // Історія та правознавство. – 2020. – № 4/6. – С. 10–11.
 5. Дініц, О. В. Порівняльна характеристика інтегрального націоналізму, фашизму, нацизму, “комунізму” (сталінізму) [Текст] / О. В. Дініц // Історія та правознавство. – 2020. – № 13-15. – С. 18–37.
 6. Дініц, О. В. Цікаві факти про самураїв, які замовчують [Текст] : готуючись до уроку / О. В. Дініц // Історія та правознавство. – 2019. – № 19/21. – C. 62–63.
 7. Друга світова війна: факти [Текст] // Соціальний захист сьогодні. – 2019. – № 7/8. – С. 3–4.
 8. Дяченко, І. М. Основні тенденції розвитку країн Заходу у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. [Текст] : всесвітня історії : 11 клас / І. М. Дяченко // Історія та правознавство. – 2020. – № 1/3. – С. 66–69.
 9. Забара, Т. С. Політичне становище Європи після Віденського конгресу. Національний і революційний рухи в Європі у 20-х рр. ХІХ ст. [Текст] : всесвітня історія : 9 клас / Т. С. Забара // Історія та правознавство. – 2019. – № 22/24. – С. 78–83.
 10. Загородній, М. Орден освіти [Текст] : єзуїти та їхній внесок у розвиток освіти : [урок всесвітньої історії : 8 клас] / М. Загородній // Історія України. – 2020. – № 6, червень. – С. 40–45.
 11. Канаєва, А. В. Суфражизм і лейбористи: досвід взаємодії [Текст] / А. В. Канаєва // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали IV Міжнародної наукової конференції, 28–29 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України ; Сумська обл. державна адміністрація ; Сумська обл. рада ; Український ін-т національної пам’яті та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, С. О. Авхутська, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2019]. – Ч. 1. – С. 157–159.
 12. Карацюба, О. В. Рух опору у поневолених країнах під час Другої світової війни [Текст] : всесвітня історія : 10 клас / О. В. Карацюба // Історія та правознавство. – 2020. – № 19/21. – С. 27–31.
 13. Кирилова, А. Епоха стародавнього світу в історії людства [Текст] : інтегрований курс : 6-й клас / А. Кирилова // Історія України. – 2019. – № 11, червень. – С. 12–19.
 14. Ладиченко, Т. Компетентнісний підхід до вивчення історії на прикладах підручників з всесвітньої історії [Текст] / Т. Ладиченко // Історія в рідній школі. – 2020. – № 6. – С. 19–21.
 15. Морозова, Н. М. Уроки “Всесвітня Історія” [Текст] : 11 клас / Н. М. Морозова // Історія та правознавство. – 2019. – № 19/21. – C. 28–36.
 16. Мотичак, М. І. Кримське ханство в середині ХV – першій половині ХVІІІ ст. [Текст] : всесвітня історія : 8 клас / М. І. Мотичак // Історія та правознавство. – 2020. – № 19/21. – С. 40–46.
 17. Моцак, С. І. Вивчення історичних постатей на уроках всесвітньої історії в старшій школі [Текст] / С. І. Моцак // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, В. С. Бугрій та ін.]. – [Суми] : СумДПУ [ім. А. С. Макаренка], 2019. – № 7. – С. 89–93.
 18. Передерій, Л. М. Велика французька революція кінця XVIII ст. Європа у період наполеонівських війн [Текст] : всесвітня історія : 9 клас / Л. М. Передерій // Історія та правознавство. – 2019. – № 22/24. – С. 74–77.
 19. Поляков, О. Ю. Верденська битва [Текст] : (лютий – грудень 1916 р.) / О. Ю. Поляков // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали IV Міжнародної наукової конференції, 28-29 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України ; Сумська обл. державна адміністрація ; Сумська обл. рада ; Український ін-т національної пам’яті та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, С. О. Авхутська, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2019]. – Ч. 1. – С. 192–194.
 20. Сидоренко, В. В. Велика Британія у другій половині XIX ст. [Текст] : всесвітня історія : 9 клас / В. В. Сидоренко // Історія та правознавство. – 2019. – № 16-18. – С. 57–61.
 21. Скріннікова, Н. В. Розвивальні завдання з історії Середньовіччя. Крилаті вислови [Текст] : всесвітня історія : 7 клас / Н. В. Скріннікова // Історія та правознавство. – 2020. – № 1/3. – С. 54–55.
 22. Шпак, В. А. Переддень війни [Текст] : всесвітня історія : 10 клас / В. А. Шпак // Історія та правознавство. – 2020. – № 34/36. – С. 6–8.
 23. Шурхало, Д. Пакт Молотова-Рібентропа: Сталін чудово розумів, що це початок війни [Текст] / Д. Шурхало // Історія та правознавство. – 2019. – № 31/33. – С. 38–41.

Проблеми формування правової держави в Україні в умовах глобалізації

 1. Report on Survey Findings of the Civil Network OPORA on participation of women in the 2020 local elections [Текст] = Звіт за результатами дослідження Громадянської мережі ОПОРА участі жінок в місцевих виборах – 2020 / M. Tsypeashchuk [та ін.]. – Kyiv : [Piatakov Yu. O. SP], 2021. – 62 p. : іл.
 2. Апаров, А. М. Господарське право України [Текст] : навчальний посібник з основ теорії, практики та проблематики навчальної дисципліни (ключові пояснення, тлумачення, рекомендації) / А. М. Апаров, О. М. Онищенко. – Київ : [Вид. дім “Кий”], 2022. – 527 с.
 3. Звіт за результатами дослідження Громадянської мережі ОПОРА участі жінок в місцевих виборах – 2020 [Текст] / М. Цип’ящук [та ін.]. – Київ : [ФОП П’ятаков Ю. О.], 2021. – 62 с. : іл.
 4. Кliuzhev, O. Electoral reform: a decade-long road [Текст] = Виборча реформа: шлях довжиною в десятиліття / O. Кliuzhev, O. Neberykut. – Kyiv : [Piatakov Yu. O. SP], 2021. – 50 p.
 5. Клюжев, О. Виборча реформа: шлях довжиною в десятиліття [Текст] / О. Клюжев, О. Неберикут. – Київ : [ФОП П’ятаков Ю. О.], 2021. – 51 с.
 6. Настільна книга громадянина [Текст] / [автори: С. С. Чернявський, К. Б. Левченко, С. С. Бичкова та ін.]. – Харків : Фоліо, 2019. – 32 с.
 7. Остаточний звіт за результатами спостереження Громадянської мережі ОПОРА на місцевих виборах – 2020 [Текст] / [автори: О. Клюжев, О. Неберикут, О. Коцюбара та ін.]. – Київ : [ОПОРА], 2021. – 138 с.
 8. Сергійчук, В. Українські державники: Володимир-Юрій Данилів [Текст] / В. Сергійчук. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2021. – 215 с. : іл.

***

 1. “Віддавна творила націю, не подібну на московську” [Текст] : що казали дипломати XVI–XIX століть про Україну // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 162, 21 серпня. – С. 6.
 2. Аріпова, А. Авторське право українського художника – як воно працює? Три кити мистецького ринку [Текст] / А. Аріпова // Образотворче мистецтво. – 2021. – № 2. – С. 142–145.
 3. Атнажева, Л. Освітній аспект упровадження змін в об’єднаних територіальних громадах [Текст] / Л. Атнажева // Вища освіта України. – 2022. – № 3. – С. 72–78.
 4. Бажан, О. Як народжувалася Конституція [Текст] : історія Основного Закону, ухваленого Верховною Радою 28 червня 1996 року, закарбувалась у фондах Центрального державного архіву громадських об’єднань України / О. Бажан // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 121, 26 червня. – С. 3.
 5. Безробіття. Право на працю [Текст] : тренінг // Школа. – 2022. – № 3. – С. 39–45.
 6. Вербова, В. Протидія поширенню COVID-19 [Текст] : законодавче та нормативно-правове забезпечення сфери освіти України для протидії поширенню COVID-19 : (рекомендаційний бібліографічний список) / В. Вербова, Н. Горбенко // Управління освітою. – 2021. – № 3/4. – С. 26–35.
 7. Вертіль, О. Голова Сумської обласної державної адміністрації Василь Хома: “З непохитною вірою в Україну будуємо сучасну Європу тут, на Сумщині” [Текст] / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 116, 18 червня. – С. 3.
 8. Возняк, Г. В. Підприємницькі активи територіальних громад: теоретико-концептуальні аспекти управління [Текст] / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2022. – № 1. – С. 5–13.
 9. Волощук, О. Т. Арбітрабельність комерційних спорів у світлі права Європейського Союзу [Текст] / О. Т. Волощук, М. О. Гетманцев // Юридична Україна. – 2022. – № 5. – С. 40–47.
 10. Волощук, О. Т. Поняття та ознаки зловживання правом [Текст] / О. Т. Волощук, М. О. Гетьманцев // Юридична Україна. – 2022. – № 1. – С. 66–72.
 11. Вплив законодавчих змін у сфері охорони здоров’я щодо тютюнопаління на захворюваність та смертність від серцево-судинної патології серед населення України [Текст] / Е. М. Омельченко [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2021. – № 2. – С. 15–21.
 12. Вронська, Т. Цивільне населення радянської України в полі зору військових трибуналів: регламентація каральних практик (1918–1959 рр.) [Текст] / Т. Вронська, В. Пилипчук, М. Беланюк // Український історичний журнал. – 2021. – № 2. – С. 112–128.
 13. Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною [Текст] : постанова від 20.08.21 р., № 893 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 164, 27 серпня. – С. 10–11.
 14. Деякі питання проходження державної служби [Текст] : постанова від 26.08.21 р., № 903 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 167, 1 вересня. – С. 7.
 15. Деякі питання реалізації положень Закону України “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” [Текст] : постанова від 29.12.22 р., № 1445 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 7, 14 січня. – С. 5–7.
 16. Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році [Текст] // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 4, 12 січня. – С. 6.
 17. Деякі питання соціального захисту дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування [Текст] : постанова від 04.08.21 р., № 843 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 156. – С. 15–16.
 18. Дядюра, І. Про нову систему безпеки та здоров’я на роботі [Текст] : стан безпеки та здоров’я і новий законопроєкт / І. Дядюра // Охорона праці. – 2021. – № 6. – С. 12–13.
 19. Житкова, І. Відпустки під час воєнного стану: відповідаємо на запитання [Текст] / І. Житкова // Довідник спеціаліста з охорони праці. – 2022. – № 7. – С. 35–37.
 20. Зомчак, О. Творче мислення дітей з ЗПР [Текст] : групове коригувально-розвивальне заняття / О. Зомчак // Дефектолог. – 2022. – № 7/8, липень-серпень. – С. 50–54.
 21. Калініна, Л. Теорія і технологія управління самостійною навчальною діяльністю студентів юридичних спеціальностей [Текст] / Л. Калініна // Український педагогічний журнал. – 2021. – № 1. – С. 125–131.
 22. Ковальська, О. В. Кримінально-правова охорона основ національної безпеки України та диференціація злочинів проти основ національної безпеки в сучасних умовах [Текст] / О. В. Ковальська // Юридична Україна. – 2022. – № 5. – С. 14–21.
 23. Колективний договір [Текст] : правові засади розробки, укладання та виконання // Управління освітою. – 2021. – № 3/4. – С. 44–47.
 24. Король, В. І. Правове прогнозування набуття Україною статусу держави – кандидата у члени Європейського Союзу [Текст] / В. І. Король // Юридична Україна. – 2022. – № 3. – С. 6–14.
 25. Крупчан, О. Д. На шляху до правової глобалізації та європеїзації правової системи України [Текст] : [міжнародне право] / О. Д. Крупчан, О. О. Гайдулін // Юридична Україна. – 2022. – № 2. – С. 13–17.
 26. Кузнєцов, Р. В. Особливості трасологічного дослідження динамічних слідів знарядь зламу [Текст] : [трасологія – криміналістична техніка що відображає механізми дослідження скоєння злочину] / Р. В. Кузнєцов, П. О. Євсєєв // Юридична Україна. – 2022. – № 4. – С. 26–33.
 27. Кузьменко, О. Юридичні задачі як засіб формування пізнавальної активності та мотивації навчання [Текст] / О. Кузьменко // Історія в рідній школі. – 2022. – № 1. – С. 32–38.
 28. Куценко, Т. Ф. Європейські стандарти муніципального управління в контексті реформи децентралізації [Текст] / Т. Ф. Куценко, І. В. Пінтелей // Економіка та держава. – 2021. – № 4. – С. 122– 127.
 29. Кучма, Л. Конституція. Основний Закон і головний двигун [Текст] : до Дня Конституцій України / Л. Кучма // Голос України. – 2021. – № 119, 26 червня. – С. 5, 7.
 30. Лазарева, А. О. Проблематика розробки стратегії діяльності територіальних громад у контексті сталого розвитку [Текст] / А. О. Лазарева, Т. В. Кулініч, О. В. Боднарук // Економіка та держава. – 2021. – № 4. – С. 99–104.
 31. Лоза, Д. І. Окремі питання відповідальності держав за міжнародно-протиправні діяння [Текст] / Д. І. Лоза // Юридична Україна. – 2022. – № 2. – С. 45–55.
 32. Махінчук, В. М. Від репарацій та контрибуцій до нових засад щодо компенсації шкоди, завданої внаслідок військової агресії РФ проти України [Текст] / В. М. Махінчук // Юридична Україна. – 2022. – № 4. – С. 6–25.
 33. Махінчук, В. М. Науково-практичний аналіз чинного нормативно-правого регулювання, судової практики та законодавчих ініціатив у сфері відшкодування майнової шкоди, завданої пошкодженням нерухомого майна внаслідок збройної агресії Російської Федерації [Текст] / В. М. Махінчук // Юридична Україна. – 2022. – № 2. – С. 18–35.
 34. Мороз, О. Ухвалення Конституції України і конституційність системи влади [Текст] : до Дня Конституцій України / О. Мороз // Голос України. – 2021. – № 119, 26 червня. – С. 4, 6.
 35. Нелін, О. І. Охорона і захист суб’єктивних цивільних прав у системи функції нотаріату: теоретичний синтез [Текст] / О. І. Нелін // Юридична Україна. – 2022. – № 5. – С. 31–39.
 36. Нелін, О. І. Правове забезпечення майнової відповідальності туроператорів та турагентів: теоретичний аспект і практичні виміри [Текст] / О. І. Нелін // Юридична Україна. – 2022. – № 3. – С. 15–23.
 37. Нелін, О. І. Розмежування цивільно-правової відповідальності туроператора та турагента перед замовником туристичних послуг: проблеми теорії та практики [Текст] / О. І. Нелін // Юридична Україна. – 2022. – № 2. – С. 36–44.
 38. Нікітін, Ю. В. Правова культура України – фундаментальний чинник національної безпеки держави та інтеграції у правове поле Європейського Союзу [Текст] / Ю. В. Нікітін, Д. Ю. Нікітін // Юридична Україна. – 2022. – № 5. – С. 6–13.
 39. Оніщенко, Н. До питання про формування і розвиток державно-правових інститутів [Текст] : [правова система України] / Н. Оніщенко // Голос України. – 2021. – № 168, 4 вересня. – С. 6.
 40. Особливості правового регулювання праці підлітків [Текст] : виховний захід // Школа. – 2022. – № 3. – С. 33–38.
 41. Охорона праці під час воєнного стану: роз’яснює Держпраці [Текст] // Довідник спеціаліста з охорони праці. – 2022. – № 3/4. – С. 17–18.
 42. Пацурківський, П. П. Як обіцянка особи породжує цивільне право: концепція Адольфа Райнаха [Текст] / П. П. Пацурківський // Юридична Україна. – 2022. – № 5. – С. 22–30.
 43. Пацурківський, П. П. Яким повинно бути цивільне право, щоб відповідати природі людини: концепція О. Покровського [Текст] : [Покровський Йосип Олексійович (1868–1920) – російський правознавець українського походження, професор, доктор римського права] / П. П. Пацурківський // Юридична Україна. – 2022. – № 1. – С. 34–44.
 44. Петровська, О. Законодавство про трудові відносини в умовах війни: сім новацій [Текст] / О. Петровська // Довідник спеціаліста з охорони праці. – 2022. – № 8. – С. 11–13.
 45. Питання організації моніторингу якості надання адміністративних послуг [Текст] : постанова від 11.09.21 р., № 864 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 161. – С. 12–13.
 46. По затвердження Порядку поводження з відходами, що утворилися у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведення робіт з ліквідації їх наслідків та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України [Текст] : постанова від 17.09.22 р., № 1073 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 212, 1 жовтня. – С. 41–42.
 47. Попович, Т. Г. Конституційні засади забезпечення права особи на безпечне для життя і здоров’я довкілля [Текст] / Т. Г. Попович // Юридична Україна. – 2022. – № 3. – С. 42–53.
 48. Право на відпустку [Текст] : про підвищення кваліфікації під час відпусток та їх перенесення // Управління освітою. – 2021. – № 3/4. – С. 48–51.
 49. Правовий “ЛІКНЕП” [Текст] : [ознайомлення читачів з документами, спрямованими на захист прав педагогічних працівників та поліпшення умов праці у непростих умовах воєнного стану] / за матеріалами МОН, Профспілки працівників освіти і науки України // Освіта України. – 2022. – № 9/12, 28 березня. – С. 8–10.
 50. Про бібліотеки і бібліотечну справу [Текст] : закон від 27.01 95 р., № 32/95-ВР / Україна // Школа. – 2022. – № 2. – С. 4–22.
 51. Про відпустки: коментарі мінекономіки й освітнього омбудсмена [Текст] : [рішення про надання чи ненадання невикористаної частини відпустки ухвалює керівник закладу освіти] // Освіта України. – 2022. – № 30/31, 8 серпня. – С. 5.
 52. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивної зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці [Текст] : закон від 21.09.22 р., № 2622-ІХ / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 235, 3 листопада. – С. 7–9.
 53. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету [Текст] : закон від 15.06.21 р., № 1542-ІХ / Україна // Голос України. – 2021. – № 134, 20 липня. – С. 12–13.
 54. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету [Текст] : закон від 15.06.21 р., № 1539-ІХ / Україна // Голос України. – 2021. – № 134, 20 липня. – С. 12–13.
 55. Про внесення зміни до розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення “Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо проведенення виборів до складу Президії НАН України, президентів національнихз галузевих академій наук, а також керівників державних наукових установ у період дії воєнного стану [Текст] : закон від 06.09.22 р, № 2564-IX / Україна // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 213, 4 жовтня. – С. 8.
 56. Про внесення зміни до ст. 16 Закону України “Про валюту і валютні операції” у зв’язку із внесеннм змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних… [Текст] : закон від 03.06.21 р., № 1524 / Україна // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 135, 15 липня. – С. 6.
 57. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти [Текст] : закон від 15.07.21 р., № 1658-IX / Україна // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 155. – С. 7. ; Голос України. – 2021. – № 149. – С. 12.
 58. Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки [Текст] : закон від 17.12.22 р., № 1986-ІХ / Україна // Голос України. – 2022. – № 2, 6 січня. – С. 19. ; Урядовий кур’єр. – 2022. – № 10, 19 січня. – С. 9.
 59. Про внесення змін до деяких законів України щодо ефективного управління майном закладів вищої освіти державної і комунальної власності [Текст] : закон від 17.06.21 р., № 1557-ІХ / Україна // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 136, 16 липня. – С. 6. ; Голос України. – 2021. – № 128, 10 липня. – С. 10.
 60. Про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері фізичної культури і спорту [Текст] : закон від 02.06.21 р., № 1520-ІХ / Україна // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 133, 13 липня. – С. 7. ; Голос України. – 2021. – № 118, 25 червня. – С. 4.
 61. Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну [Текст] : закон від 16.12.21 р., № 1978-ІХ / Україна // Голос України. – 2022. – № 3, 11 січня. – С. 13–14.
 62. Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю [Текст] : закон від 15.07.21 р., № 1664-IX / Україна // Голос України. – 2021. – № 146. – С. 20–21.
 63. Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення управління у сфері електронних комунікацій [Текст] : закон від 16.08.22 р., № 2529-IX / Україна // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 248, 22 листопада. – С. 9. ; Голос України. – 2022. – № 235, 18 листопада. – С. 12.
 64. Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки [Текст] : закон від 03.11.22 р., № 2717-IX / Україна // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 248, 22 листопада. – С. 11.
 65. Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву [Текст] : закон від 27.01.22 р., № 2024-ІХ / Україна // Голос України. – 2022. – № 32, 18 лютого. – С. 8.
 66. Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині [Текст] : закон від 16.12.22 р., № 1967-ІХ / Україна // Голос України. – 2022. – № 2, 6 січня. – С. 18.
 67. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проходження служби цивільного захисту [Текст] : закон від 06.10.22 р., № 2653-ІХ / Україна // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 230, 27 жовтня. – С. 10–11.
 68. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення [Текст] : закон від 15.12.21 р., № 1962-ІХ / Україна // Голос України. – 2022. – № 3, 11 січня. – С. 13–14.
 69. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель [Текст] : закон від 19.10.22 р., № 2698-IX / Україна // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 247, 19 листопада. – С. 7–8. ; Голос України. – 2022. – № 235, 18 листопада. – С. 13–14.
 70. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу [Текст] : закон від 15.07.21 р., № 1684-IX / Україна // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 155. – С. 7–8.
 71. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин [Текст] : закон від 01.07.22 р., № 2356-IX / Україна // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 159, 22 липня. – С. 7.
 72. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності [Текст] : закон від 06.10.22р., № 2655-ІХ / Україна // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 232, 29 жовтня. – С. 7.
 73. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони [Текст] : закон від 18.05.21 р., № 1444-ІХ / Україна // Голос України. – 2021. – № 118, 25 червня. – С. 5–6. ; Урядовий кур’єр. – 2021. – № 133, 13 липня. – С. 6–7.
 74. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості , соц. страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці [Текст] : закон від 21.09.22 р., № 2622-ІХ / Україна // Голос України. – 2022. – № 220, 28 жовтня. – С. 11–14.
 75. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю [Текст] : закон від 15.07.21 р., № 1665-IX / Україна // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 149. – С. 7.
 76. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку [Текст] : постанова від 26.01.22 р., № 61 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 18, 29 січня. – С. 49.
 77. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами [Текст] : постанова від 21.07.21 р., № 765 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 144. – С. 11.
 78. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України [Текст] : постанова від 28.10.22 р., № 1211 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 234, 2 листопада. – С. 9.
 79. Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” [Текст] : закон від 21. 09.22 р., № 2620-ІХ / Україна // Голос України. – 2022. – № 217, 25 жовтня. – С. 12–17.
 80. Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо оприлюднення цільових показників діяльності закладу вищої освіти та щорічного звіту керівників закладу вищої освіти [Текст] : закон від 25.01.22 р., № 2003-ІХ / Україна // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 31, 15 лютого. – С. 4.
 81. Про внесення змін до Закону України “Про громадянство України” щодо спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб [Текст] : закон від 14.12.22 р., № 1941-ХІ / Україна // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 8, 15 січня. – С. 6–7.
 82. Про внесення змін до Закону України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління [Текст] : закон від 15.02.21 р., № 1960-ІХ / Україна // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 31, 15 лютого. – С. 4.
 83. Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соц. страх.” та Закону України “Про загальнообов’язкове держ. пенсійне страхування” [Текст] : закон від 21.09.22р., № 2620-ІХ / Україна // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 230, 27 жовтня. – С. 6–10.
 84. Про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів [Текст] : закон від 01.06.21 р., № 1502-ІХ / Україна // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 139, 21 липня. – С. 6.
 85. Про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури [Текст] : закон від 14.12.21 р., № 1951-ІХ / Україна // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 5, 13 січня. – С. 7. ; Голос України. – 2022. – № 1, 5 січня. – С. 4.
 86. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування [Текст] : закон від 01.06.21 р., № 1498-ІХ / Україна // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 135, 15 липня. – С. 6.
 87. Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку [Текст] : постанова від 28.07.21 р., № 786 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 148. – С. 7.
 88. Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти [Текст] : постанова від 07.07.21 р., № 762 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 142, 24 липня. – С. 9.
 89. Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України [Текст] : постанова від 28.10.22 р., № 1211 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 234, 2 листопада. – С. 4.
 90. Про внесення змін до Положення про Пенсійний фонд України [Текст] : постанова від 15.10.22 р., № 1289 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 246, 18 листопада. – С. 11.
 91. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва [Текст] : постанова від 26.8.21 р., № 896 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 165, 28 серпня. – С. 22.
 92. Про внесення змін до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження [Текст] : постанова від 28.07.21 р., № 775 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 149. – С. 8.
 93. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 [Текст] : [“Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти”] : постанова від 28.07.21 р., № 769 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 146. – С. 6–7.
 94. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р., № 811 [Текст] : [зміни до постанови “Про документи про вищу освіту (наукові ступені)”] : постанова від 02.02.22 р., № 74 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 22, 4 лютого. – С. 18.
 95. Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України [Текст] : постанова від 10.09.22 р., № 1044 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 207, 27 вересня. – С. 7.
 96. Про внесення зміни до пункту 13 Порядку призначення і виплати стипендій [Текст] : постанова від 26.01.22 р., № 46 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 17, 28 січня. – С. 4.
 97. Про внесення зміни у додаток до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, наук [Текст] : постанова від 11.08.21 р., № 839 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 158. – С. 4.
 98. Про внесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України [Текст] : постанова від 11. 11. 22 р., № 1267 // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 243, 15 листопада. – С. 6.
 99. Про всеукраїнський референдум [Текст] : закон від 26.01.2021 р., № 1135-ІХ / Україна // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 158. – С. 5 –19.
 100. Про День тренера [Текст] : указ від 24.06.21 р., № 263 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 121, 26 червня. – С. 8.
 101. Про День Української Державності [Текст] : указ від 24.08.21 р., № 423 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 163, 26 серпня. – С. 13.
 102. Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році [Текст] : постанова від 30.06.21 р., № 708 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 137, 17 липня. – С. 5–18.
 103. Про державні гарантії, формат роботи, надбавки і доплати [Текст] : [особливості дистанційної роботи педагогічних працівників і налагодження механізму виплати заробітної плати під час воєнного стану] // Освіта України. – 2022. – № 17, 2 травня. – С. 6–7.
 104. Про державну реєстрацію геномної інформації людини [Текст] : закон від 09.07.22 р., № 2391-ІХ / Україна // Голос України. – 2022. – № 226, 5 листопада. – С. 11–13 ; Урядовий кур’єр. – 2022. – № 239, 9 листопада. – С. 6–7.
 105. Про затвердження Порядку переведення здобувачів фахової передвищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, до інших закладів фахової передвищої освіти для завершення навчання за рахунок коштів державного або місцевого бюджету [Текст] : постанова від 14.07.21 р., № 724 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 136, 16 липня. – С. 5.
 106. Про затвердження Порядку переведення на навчання за держ. замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищ., вищої освіти до 2021 року включ. на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб [Текст] : постанова від 28.10.22 р., № 1224 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 235, 3 листопада. – С. 10.
 107. Про затвердження Державної цільової програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України [Текст] : постанова від 30.06.21 р., № 673 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 131, 9 липня. – С. 5–16.
 108. Про затвердження переліку музеїв та заповідників, в яких зберігаються музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України [Текст] : [є інформація й про Сумську область] : постанова від 02.12.21 р., № 1388 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 2, 6 січня. – С. 7.
 109. Про затвердження плану заходів щодо створення мережі екзаменаційних центрів на період до 2030 року [Текст] : постанова від 28.12.21 р., № 1744 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 3, 11 січня. – С. 7.
 110. Про затвердження Положення про військовий (військово-морський) військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою [Текст] : постанова від 30.06.21 р., № 672 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 129, 7 липня. – С. 7–8.
 111. Про затвердження Положення про добровольчі формування територіальних громад [Текст] : постанова від 29.12.21 р., № 1449 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 11, 20 січня. – С. 9.
 112. Про затвердження Положення про Національну електронну науково-інформаційну систему [Текст] : постанова від 27.09.22 р., № 1067 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 209, 28 вересня. – С. 2–3.
 113. Про затвердження Положення про організаційно-технічну модель кіберзахисту [Текст] : постанова від 29.12.21 р., № 1426 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 1, 5 січня. – С. 9.
 114. Про затвердження Положення про Реєстр кваліфікацій [Текст] : постанова від 16.06.21 р., № 620 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 117, 19 червня. – С. 12.
 115. Про затвердження Порядку визначення компенсації витрат членів наглядових рад закладів фахової передвищої освіти державної та комунальної форми власності [Текст] : постанова від 23.06.21 р., № 644 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 123, 30 червня. – С. 6.
 116. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України [Текст] : постанова від 15.09.21 р., № 959 / України. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 179, 16 вересня. – С. 6–7.
 117. Про затвердження Порядку встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан [Текст] : постанова від 29.12.21 р., № 1450 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 11, 20 січня. – С. 10.
 118. Про затвердження Порядку надання відпустки при народженні дитини [Текст] : постанова від 07.07.21 р., № 690 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 132, 10 липня. – С. 8.
 119. Про затвердження Порядку організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву [Текст] : постанова від 29.12.21 р., № 1443 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 5, 13 січня. – С. 8.–9.
 120. Про затвердження Порядку організації, забезпечення та проведення підготовки добровольчих формувань територіальних громад до виконання завдань територіальної оборони [Текст] : постанова від 29.12.21 р., № 1447 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 11, 20 січня. – С. 9.
 121. Про затвердження Порядку присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій кваліфікаційними центрами [Текст] : постанова від 15.09. 21 р., № 956 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 179, 16 вересня. – С. 6.
 122. Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії [Текст] : постанова від 12.01.22 р., № 44 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 16, 27 січня. – С. 8–9.
 123. Про затвердження Поряду консервації земель [Текст] : постанова від 19.01.22 р., № 35 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 13, 22 січня. – С. 9–10.
 124. Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек [Текст] : наказ від 12.12.12 р., № 1398 / Україна. Міністерство надзвичайних ситуацій // Школа. – 2022. – № 2. – С. 56–67.
 125. Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні [Текст] : наказ від 05.05.99 р., № 275 / Україна. Міністерство культури і мистецтв // Школа. – 2022. – № 2. – С. 51–55.
 126. Про зміну меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення [Текст] : указ від 02.01.22 р., № 6 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 1, 5 січня. – С. 10.
 127. Про зміну меж території Карпатського біосферного заповідника [Текст] : указ від 02.01.22 р., № 5 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 1, 5 січня. – С. 10.
 128. Про зміну меж території Національного природного парку “Меотида” [Текст] : указ від 03.01.22 р., № 7 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 1, 5 січня. – С. 10.
 129. Про корінні народи України [Текст] : закон від 01.07.21 р., № 1616-ІХ / Україна // Голос України. – 2021. – № 137, 23 липня. – С. 14.
 130. Про наукові об’єкти, що становлять національне надбання [Текст] : постанова від 04.11.22 р., № 1248 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 239, 9 листопада. – С. 9.
 131. Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки [Текст] : указ від 27.09.21 р., № 487 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 188, 29 вересня. – С. 13–15.
 132. Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства [Текст] : [оголосити 16 лютого Днем єднання] : указ від 14.02.22 р., № 53 / Україна. Президент (2014 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 32, 16 лютого. – С. 2.
 133. Про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2022–2026 роки [Текст] : рішення від 22.12.21 р. / Сумська обласна рада ; Сумська обласна рада ; Скликання (8) ; Сесія (9) // Голос України. – 2022. – № 2, 6 січня. – С. 5.
 134. Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану [Текст] : закон від 15.03.22 р., № 2136-ІХ / Україна // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 69, 26 березня. – С. 1.
 135. Про основи національного спротиву [Текст] : закон 16.07.21 р., № 1702-ІХ / Україна // Голос України. – 2021. – № 143. – С. 27–30.
 136. Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг [Текст] : закон від 15.07.21 р. № 1689-ІХ / Україна // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 157. – С. 7 ; Голос України. – 2021. – № 149. – С. 14–15.
 137. Про платіжні послуги [Текст] : закон від 30.06.21 р., № 1591-ІХ / Україна // Голос України. – 2021. – № 143. – С. 9–24 ; Урядовий кур’єр. – 2021. – № 166, 31 серпня. – С. 7–18.
 138. Про Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України [Текст] : указ від 30.12.21 р., № 690 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 1, 5 січня. – С. 6–9.
 139. Про Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України [Текст] : указ від 26.01.22 р., № 33 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 17, 28 січня. – С. 7–10.
 140. Про порядок організації управління комунальними підприємствами, закладами та установами, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області [Текст] : рішення від 23.07.21 р. / Сумська обласна рада ; Скликання (8) ; Сесія (7) // Голос України. – 2021. – № 149. – С. 23–25.
 141. Про порядок призначення і звільнення керівників підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад, сіл селищ, міст Сумської області [Текст] : рішення від 23.07.21 р. / Сумська обласна рада ; Скликання (8) ; Сесія (7) // Голос України. – 2021. – № 149. – С. 16–22.
 142. Про Програму розвитку агропромислового комплексу Сумської області на період до 2027 року [Текст] : рішення від 23.07.21 р. / Сумська обласна рада ; Скликання (8) ; Сесія (7) // Голос України. – 2021. – № 149. – С. 26–27.
 143. Про програму розвитку малого бізнесу та середнього підприємництва в Сумській області на 2022–2026 роки [Текст] : рішення від 22.12.22 р. / Сумська обласна рада ; Скликання (8) ; Сесія (9) // Голос України. – 2022. – № 3, 11 січня. – С. 16–19.
 144. Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації [Текст] : постанова від 04.11.22 р., № 1259 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 240, 10 листопада. – С. 12.
 145. Про реалізацію експеримент. проекту щодо організації набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти [Текст] : постанова від 16.06.21 р., № 686 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 132, 10 липня. – С. 7–8.
 146. Про реалізацію експериментального проекту щодо формування та застосування є Документа про освіту [Текст] : постанова від 04.11.22 р., № 1242 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 239, 9 листопада. – С. 9.
 147. Про створення Національного природного парку “Куяльницький” [Текст] : указ від 01.01.22 р., № 3 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 1, 5 січня. – С. 10.
 148. Про створення Національного природного парку “Пуща Радзівіла” [Текст] : указ від 01.01.22 р., № 4 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 1, 5 січня. – С. 10.
 149. Про створення Національного природного парку “Холодний яр” [Текст] : указ від 01.01.22 р., № 2 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 1, 5 січня. – С. 10.
 150. Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні [Текст] : закон від 15.07.21 р., № 1667-ІХ / Україна // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 164, 27 серпня. – С. 6–9 ; Голос України. – 2021. – № 153. – С. 11–16.
 151. Про Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року [Текст] : указ 11.08.21 р., № 348 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 156. – С.9–10.
 152. Про страхування [Текст] : закон від 18.11.21 р., № 1909-IX / Україна // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 15, 26 січня. – С. 7–26.
 153. Про схвалення Концепції Державної цільової програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року [Текст] : розпорядження від 14.07.21 р., № 800-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 140, 22 липня. – С. 11.
 154. Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання здобувачів освіти закладів вищої освіти на 2022–2026 роки [Текст] : розпорядження від 26.08.21 р., № 992-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 169, 3 вересня. – С. 14.
 155. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми використання та охорони земель [Текст] : розпорядження від 19.01.22 р., № 70-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 19, 1 лютого. – С. 15.
 156. Про схвалення плану Державної стратегії управління лісами України до 2035 року [Текст] : розпорядження від 29.12.21 р., № 1777 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 3, 11 січня. – С. 9–11.
 157. Про утворення Державної служби України у справах дітей [Текст] : постанова від 19.01.22 р., № 23 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 12, 21 січня. – С. 4.
 158. Про фінансові послуги та фінансові компанії [Текст] : закон від 14.12.21 р., № 1953-ІХ / Україна // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 30, 14 лютого. – С. 1–12. ; Голос України. – 2022. – № 26, 10 лютого. – С. 1–16.
 159. Разумков, Д. Історичний документ, який відіграв фундаментальну роль у розбудові незалежності нашої держави [Текст] : привітання Голови Верховної Ради України : [до 25-ї річниці прийняття Конституції України] / Д. Разумков // Голос України. – 2021. – № 119, 26 червня. – С. 1.
 160. Ричка, В. З історії міського (само)управління Київської Русі [Текст] / В. Ричка // Український історичний журнал. – 2021. – № 2. – С. 4–18.
 161. Рябовол, Л. Роль та значення основ правознавства і громадянської освіти для розвитку компетентностей НУШ [Текст] / Л. Рябовол // Історія в рідній школі. – 2022. – № 2/3. – С. 19–23.
 162. Сагайдак, О. Концептуальний орієнтир щодо формування майбутнього фахівця-міжнародника крізь призму досвіду підготовки дипломатичних кадрів початку ХХІ ст. [Текст] / О. Сагайдак // Вища школа. – 2022. – № 1/2. – С. 76–83.
 163. Тищенко, А. Тривожна маскулінність фланера: компаративний аналіз романів “Туман” М. де Унамуно і “Записки Кирпатого Мефістотеля” В. Винниченка [Текст] / А. Тищенко // Слово і час. – 2021. – № 2. – С. 83–99.
 164. Трансформація трудового законодавства України в умовах коронакризи [Текст] / Л. Д. Водянка [та ін.] // Економіка та держава. – 2021. – № 6. – С. 78–81.
 165. Третяк, А. М. Розвиток системи землевпорядкування на засадах новітньої інституціонально-поведінкової теорії [Текст] / А. М. Третяк, В. М. Прядка Т. М. Третяк, Н. О. Капінос // Економіка та держава. – 2021. – № 6. – С. 27–33.
 166. Фазлєєва, В. Конституція України: за документами української політичної еміграції [Текст] / В. Фазлєєва // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 141, 29 червня. – С. 3.
 167. Феномен нейтралітету [Текст] : чому Швейцарія єдина не вступає у війни // Історія України. – 2022. – № 3/4, березень-квітень. – С. 60–94.
 168. Цимбалюк, А. В. Податково-правові та економіко-екологічні важелі управління екологізацією виробництва в Україні [Текст] / А. В. Цимбалюк, С. Я. Цимбалюк // Економіка та держава. – 2021. – № 5. – С. 48–53.
 169. Циріль, С. Права дітей [Текст] : про що повинна знати кожна дитина / С. Циріль // Соціальний педагог. – 2022. – № 1/2, січень-лютий. – С. 54–59.
 170. Чорна, С. Оригінал Конституції Пилипа Орлика вперше за три століття привезли до Києва [Текст] : [зі Швеції] / С. Чорна // Голос України. – 2021. – № 154. – С. 11.
 171. Чорна, С. Основний Закон: цінності, які обстоюємо та які мають глибоке історичне коріння [Текст] : [до Дня Конституції України] / С. Чорна // Голос України. – 2022. – № 132, 28 червня. – С. 1, 4.
 172. Шарій, Т. Із 24 березня – нові норми трудових відносин в умовах війни [Текст] / Т. Шарій // Довідник спеціаліста з охорони праці. – 2022. – № 3/4. – С. 10–16.
 173. Шевцова, С. Конституція Пилипа Орлика. Повернення через 311 років [Текст] / С. Шевцова // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 156. – С. 1–2.
 174. Шевчук, Л. Положення про стажування: розробляти чи ні [Текст] : запитання – відповідь / Л. Шевчук // Довідник спеціаліста з охорони праці. – 2022. – № 1. – С. 64.
 175. Шкарівська, І. Регресне стягнення шкоди за результатами розслідування нещасного випадку: що варто знати [Текст] / І. Шкарівська // Довідник спеціаліста з охорони праці. – 2022. – № 1. – С. 27–35.
 176. Штрафи за порушення законодавства про працю [Текст] : збільшення розміру штрафів для роботодавців // Управління освітою. – 2021. – № 3/4. – С. 52–53.
 177. Шулікін, Д. Оплата праці в умовах війни [Текст] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2022. – № 13, 4 квітня. – С. 4–5.
 178. Шулікін, Д. Про відпустки, гарантії мобілізованим і зміни істотних умов праці [Текст] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2022. – № 14, 11 квітня. – С. 10–11.
 179. Шулікін, Д. Реорганізація, ліквідація і трудові відносини [Текст] : [реорганізація і ліквідація шкіл в умовах воєнного стану] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2022. – № 26/27, 11 липня. – С. 8–9.
 180. Шульженко, Ф. П. Державний примус в умовах демократичної трансформації суспільства: теоретико-правовий концепт [Текст] : [кримінально-правова політика держави] / Ф. П. Шульженко // Юридична Україна. – 2022. – № 2. – С. 6–12.
 181. Юрій Голотребчук про арешт зарплатних рахунків: підстави і порядок зняття [Текст] : юридичний дайджест : [інформує начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області про арешт та списання коштів з банківських рахунків боржника, примусова реалізація] // Міграція. – 2022. – № 1, січень. – С. 13.