Навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин

Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в ХХ столітті

Стратегія розвитку України як соціальної системи під впливом наукомістких технологій (сталість нелінійності)

Актуальні питання всесвітньої історії та методики викладання суспільних дисциплін

Проблеми формування правової держави в Україні в умовах глобалізації