Фізико-математичний факультет

Дослідження груп та інших математичних структур із заданими системами обмежень

 1. Білоус, І. Рейс “Школа – Майбутнє” [Текст] : позакласний захід із математики : [8–9-ті класи] / І. Білоус // Математика. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 40–57.
 2. Вишневська, І. В. Виховання компетентнісно зорієнтованої особистості на уроках математики [Текст] / І. В. Вишневська // Математика в школах України. – 2020. – № 16/18. – С. 35–39.
 3. Волошин, В. А ви – компетентні? [Текст] : добірка вправ для розвитку математичних компетентностей : 6-й клас / В. Волошин, О. Величко, С. Палієва // Математика. – 2020. – № 1, січень. – С. 38–54.
 4. Вправи з життя для розвитку математичних компетентностей [Текст] : (середня школа) / матеріал підготувала В. Сліпченко // Математика. – 2020. – № 1, січень. – С. 22–36.
 5. Заєць, Л. Урок – математичний кафетерій [Текст] / Л. Заєць // Початкова школа. – 2020. – № 2. – С. 41–42.
 6. Кац, Є. Ігрові практики для майбутніх математиків [Текст] : завдання та ігри для дітей старшої групи / Є. Кац // Дошкільне виховання. – 2020. – № 9. – С. 12–13.
 7. Кулага, Г. С. Бенефіс чотирикутників [Текст] : інтелектуальна гра “Брейн-ринг” : 8–9 класи : позакласний захід / Г. С. Кулага // Математика в школах України. – 2020. – № 25/27. – С. 77–79.
 8. Кушнір, І. А. Математика як мистецтво викладання [Текст] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 34/36. – С. 52–54.
 9. Кушнір, І. А. Новий формульний інструмент планіметрії [Текст] : у світі геометрії / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 25/27. – С. 23–27.
 10. Кушнір, І. А. Скромна чарівність формули проєкцій [Текст] : у світі геометрії / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 34/36. – С. 55–57.
 11. Кушнір, І. А. Сюрпризи медіани в трикутнику [Текст] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 22/24. – С. 32–33.
 12. Кушнір, І. А. Теорема Птолемея у формульній геометрії [Текст] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 31/33. – С. 35–37.
 13. Кушнір, І. А. Теорема трилисника в XXI столітті [Текст] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 22/24. – С. 34–36.
 14. Кушнір, І. А. Формула Архімеда – нова авторська формула [Текст] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 31/33. – С. 38–40.
 15. Кушнір, І. А. Формула королеви чи Королева формул [Текст] : [у світі геометрії] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 7/9. – С. 44–46.
 16. Кушнір, І. А. Формула перпендикулярних діагоналей чотирикутника [Текст] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 22/24. – С. 37–40.
 17. Кушнір, І. А. Формульне коло [Текст] : [у світі геометрії] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 13/15. – С. 66–73.
 18. Мальцева, Т. І. Формування математичної компетентності [Текст] / Т. І. Мальцева // Математика в школах України. – 2020. – № 19/21. – С. 25–26.
 19. Мудрак, А. Чарівний світ української міфології [Текст] : урок повторення, систематизацїї та застосування знань, умінь і навичок на практиці : [8 клас] / А. Мудрак // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 78–91.
 20. Остапець, І. І. Прикладне застосування звичайних дробів [Текст] : 5 клас / І. І. Остапець // Математика в школах України. – 2020. – № 31/33. – С. 42–45.
 21. Острань, Р. Ігри математичні – цікаві та незвичні [Текст] : дидактичні ігри для дітей дошкільних груп / Р. Острань, Г. Музика // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 12–13.
 22. Панченко, С. Ю. Методика підготовки та створення відеоуроків із математики [Текст] / С. Ю. Панченко // Математика в школах України. – 2020. – № 13/15. – С. 37–43.
 23. Пономаренко, Н. Г. Нетрадиційні способи перевірки досягнень учнів 5 класу та закріплення пройденого матеріалу [Текст] : [дистанційне навчання з математики] / Н. Г. Пономаренко // Математика в школах України. – 2020. – № 10/12. – С. 43–52.
 24. Руденко, В. М. Метод проектів на уроках математики [Текст] / В. М. Руденко // Математика в школах України. – 2020. – № 19/21. – С. 27–37.
 25. Свєтлова, Т. В. Змішане навчання як засіб формування математичної компетентності учнів [Текст] / Т. В. Свєтлова // Математика в школах України. – 2020. – № 16/18. – С. 51–55.
 26. Свєтлова, Т. В. Формування графічної культури в процесі навчання математики [Текст] / Т. В. Свєтлова // Математика в школах України. – 2020. – № 34/36. – С. 10–23.
 27. Сидоренко, Л. М. Алгоритмізація використання графічного методу в лінійному програмуванні [Текст] / Л. М. Сидоренко, О. М. Сіденко // Математика в школах України. – 2020. – № 10/12. – С. 3–9.
 28. Сисоєнко, В. М. Застосування окремих прийомів швидких обчислень на уроках математики в 5–6 класах як засобу формування ключових математичних компетентностей [Текст] / В. М. Сисоєнко // Математика в школах України. – 2020. – № 16/18. – С. 56–563.
 29. Сметанська, Ю. Навчальні картки [Текст] : активізація пізнавальної діяльності на уроках математики / Ю. Сметанська // Математика. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 26–39.
 30. Соколовська, Г. Я. Змагання ерудитів [Текст] : 6 клас / Г. Я. Соколовська // Математика в школах України. – 2020. – № 10/12. – С. 80–83.
 31. Сорока, В. В. Розв’язування задач і вправ на всі дії з натуральними числами [Текст] : 5 клас / В. В. Сорока // Математика в школах України. – 2020. – № 28/30. – С. 44–46.
 32. Степаненко, Л. В. Деякі наслідки з аксіом стереометрії [Текст] : розв’язування задач : 10 клас / Л. В. Степаненко // Математика в школах України. – 2020. – № 25/27. – С. 71–76.
 33. Тарнавська, С. Сила математичного слова [Текст] / С. Тарнавська // Початкова школа. – 2020. – № 11/12. – С. 35–37.
 34. Тищенко, І. А. Використання хмарних технологій у розробці навчально-пізнавальних проєктів [Текст] : технологія веб-квест / І. А. Тищенко, О. О. Нечипоренко // Математика в школах України. – 2020. – № 7/9. – С. 11–18.
 35. У пошуках числа П [Текст] : позакласна робота / керівник проекту С. В. Біда // Математика в школах України. – 2020. – № 4/6. – С. 80–82.
 36. Формування математичної компетентності під час вивчення понять “прямокутник” та “квадрат” [Текст] / О. В. Пліско [та ін.] // Математика в школах України. – 2020. – № 22/24. – С. 2–9.
 37. Хавелао, С. В. Використання просторових векторів для розв’язання деяких задач + задачі із викладенням [Текст] : [алгебра] / С. В. Хавелао // Математика в школах України. – 2020. – № 7/9. – С. 47–49.
 38. Хавелов, С. В. Про деякі питання тригонометрії трикутника [Текст] / С. В. Хавелов // Математика в школах України. – 2020. – № 16/18. – С. 7–14.
 39. Хлопов, А. Застосування знань із дисципліни “Вища математика” для підготовки студентів освітньої галузі “Технології” [Текст] : [підготовка вчителя технології] / А. Хлопов // Вища школа. – 2020. – № 6. – С. 35–40.
 40. Юрчук, В. П. Узагальнена теорема про вимірювання кутів, пов’язаних із колом [Текст] : у світі геометрії / В. П. Юрчук // Математика в школах України. – 2020. – № 34/36. – С. 58–60.
 41. Якименко, О. Солодка геометрія [Текст] : розробка STEAM-проєкту з дидактичним забезпеченням / О. Якименко // Математика. – 2021. – № 3/4, березень-квітень. – С. 84–97.
 42. Яремчук, Н. П. Застосування формул скороченого множення [Текст] : 7 клас / Н. П. Яремчук // Математика в школах України. – 2020. – № 31/33. – С. 71–73.
 43. Авраменко, К. Б. Особливості логіко-математичної підготовки майбутніх учителів початкової школи у сучасних вищих закладах освіти [Текст] / К. Б. Авраменко, Л. О. Рехтета // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 268–268.
 44. Афатарли, Т. С. Навчання математики в 1-му класі з елементами методики Марії Монтессорі [Текст] / Т. С. Афатарли, С. О. Скворцова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 269–270.
 45. Бевз, В. Реалізація технологічного підходу у навчанні майбутніх учителів математики [Текст] / В. Бевз, Т. Годованюк, В. Дубовик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 182–195. – (Серія “Педагогічні науки”).
 46. Борисенко, М. Ю. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках математики через розв’язування завдань із використанням сервісу LearningApps.org [Текст] / М. Ю. Борисенко, О. М. Борисенко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 271–272.
 47. Бугайова, Н. Л. Особливості процесу формування математичних уявлень в учнів з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціального закладу освіти [Текст] / Н. Л. Бугайова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 29 березня 2019 р. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, А. А. Сбруєва, Ю. А. Бондаренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 11–15.
 48. Вагіна, Н. С. Підготовка майбутнього вчителя математики до роботи з учнями в межах міжнародних конкурсів і проектів [Текст] / Н. С. Вагіна // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 172–173.
 49. Васько, О. О. Формування готовності майбутнього вчителя до розвитку творчого мислення молодших школярів при вивченні математики [Текст]. Розділ 3 : Актуальні проблеми підготовки майбутніх фахівців у галузі дошкільної та початкової освіти / О. О. Васько // Дошкільна та початкова освіта в сучасному педагогічному просторі : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукові редактори: О. В. Лобова, С. М. Кондратюк]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 239–255.
 50. Возносименко, Д. Тренінгові технології в підготовці майбутнього вчителя до забезпечення валеологічного супроводу на уроках математики [Текст] / Д. Возносименко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 228–234. – (Серія “Педагогічні науки”).
 51. Гаєвець, Я. С. Проектувально-моделювальна діяльність майбутніх учителів у навчанні учнів математики [Текст] / Я. С. Гаєвець // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 272–273.
 52. Гібридна технологія [Текст] : урок за технологією перевернутого навчання з алгебри / матеріал підготувала В. Сліпченко // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 20–31.
 53. Гібридна технологія [Текст] : урок за технологією перевернутого навчання з алгебри / матеріал підготувала В. Сліпченко // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 20–31.
 54. Гусак, А. Математична вечірка [Текст] : позакласний захід із використанням групових форм роботи : [сценарій] / А. Гусак, О. Краснік // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 66–77.
 55. Гусак, А. Математична вечірка [Текст] : позакласний захід із використанням групових форм роботи : [сценарій] / А. Гусак, О. Краснік // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 66–77.
 56. Друшляк, М. Г. Візуалізовані завдання як засоби формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики [Текст]. Розділ 2, [підрозділ] 2.3 : Формування спеціальних фахових компетентностей майбутніх учителів фізики та математики під час вивчення дисциплін математичного циклу / М. Г. Друшляк // Формування предметних компетентностей майбутніх вчителів фізики та математики засобами та технологіями сучасного освітнього середовища : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за ред.: О. М. Завражної, А. І. Салтикової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 135–155.
 57. Запорожченко, Т. П. Міжнародний досвід формування математичної компетентності майбутніх учителів початкових класів [Текст] / Т. П. Запорожченко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 275–276.
 58. Кисільова-Біла, В. П. Система організації самостійної роботи студентів з математики – обов’язкова складова в професійній підготовці вчителя початкових класів [Текст] / В. П. Кисільова-Біла // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 276–278.
 59. Коваль, Л. В. Загальноєвропейський вектор розвитку початкової математичної освіти [Текст] / Л. В. Коваль // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 278–279.
 60. Козлова, А. Т. Узагальнення прийомів обчислення в курсі математики початкової школи [Текст] / А. Т. Козлова, С. О. Скворцова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 279–281.
 61. Коломієць, А. А. Фундаменталізація математичної освіти як чинник впливу на реформування вищої освіти в Україні [Текст] / А. А. Коломієць // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 176–178.
 62. Коцюк, В. Удома – теорія, на уроці – практика [Текст] : урок за технологією перевернутого навчання з алгебри / В. Коцюк // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 32–42.
 63. Коцюк, В. Удома – теорія, на уроці – практика [Текст] : урок за технологією перевернутого навчання з алгебри / В. Коцюк // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 32–42.
 64. Кривошея, Т. Математичні головоломки [Текст] : формуємо сенсорно-пізнавальну, логіко-математичну та дослідницьку компетентності дітей : [дошкільники] / Т. Кривошея // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 3–7.
 65. Кривошея, Т. Математичні головоломки [Текст] : формуємо сенсорно-пізнавальну, логіко-математичну та дослідницьку компетентності дітей : [дошкільники] / Т. Кривошея // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 3–7.
 66. Кугай, Н. В. Зміст методологічних знань філософського рівня магістрів – майбутніх учителів математики [Текст] / Н. В. Кугай // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 248–249.
 67. Магочкіна, О. На що схожі цифри? [Текст] : віршики з мнемокартинками / О. Магочкіна // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 18–19.
 68. Магочкіна, О. На що схожі цифри? [Текст] : віршики з мнемокартинками / О. Магочкіна // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 18–19.
 69. Михайленко, І. Реалізація принципу фундаменталізації у математичній підготовці іноземних студентів [Текст] / І. Михайленко, В. Нестеренко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 302–309. – (Серія “Педагогічні науки”).
 70. Мудрак, А. Чарівний світ української міфології [Текст] : урок повторення, систематизацїї та застосування знань, умінь і навичок на практиці : [8 клас] / А. Мудрак // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 78–91.
 71. Мудрак, А. Чарівний світ української міфології [Текст] : урок повторення, систематизацїї та застосування знань, умінь і навичок на практиці : [8 клас] / А. Мудрак // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 78–91.
 72. Набока, Г. Д. Особливості формування уявлень про геометричний матеріал у учнів з порушеннями інтелектуального розвитку [Текст] / Г. Д. Набока // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк, О. В. Колишкін. Ю. М. Косенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 175–180.
 73. Ноздрова, О. П. Активізація творчого потенціалу майбутнього вчителя початкової школи в процесі вивчення дисципліни “Методика викладання математики в початкових класах. Система вправ, задач із логічним навантаженням” [Текст] / О. П. Ноздрова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 89–90.
 74. Овчаренко, Н. М. Особливості засвоєння математичних знань, умінь і навичок учнями з інтелектуальними порушеннями [Текст] / Н. М. Овчаренко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк, О. В. Колишкін. Ю. М. Косенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 181–186.
 75. Онуфрієнко, О. Г. Впровадження елементів регіоналізації в навчанні, вихованні та у математичній підготовці школярів і студентів [Текст] / О. Г. Онуфрієнко, О. Г. Боброва // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 350–351.
 76. Освітній мікс: онлайн + офланй [Текст] / матеріал підготувала В. Сліпченко // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 8–19.
 77. Освітній мікс: онлайн + офланй [Текст] / матеріал підготувала В. Сліпченко // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 8–19.
 78. Острань, Р. Ігри математичні – цікаві та незвичні [Текст] : дидактичні ігри для дітей дошкільних груп / Р. Острань, Г. Музика // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 12–13.
 79. Острань, Р. Ігри математичні – цікаві та незвичні [Текст] : дидактичні ігри для дітей дошкільних груп / Р. Острань, Г. Музика // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 12–13.
 80. Павлова, Т. П. Аксіологічні аспекти викладання математики в загальноосвітніх школах – впровадження концепції “Нова українська школа” [Текст] / Т. П. Павлова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 251–252.
 81. Папач, О. І. Науково-методичний супровід вчителів математики в період реформування освіти в Україні та країнах Європи [Текст] / О. І. Папач // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 253–254.
 82. Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року [Текст] : розпорядження від 13.01.21 р., № 131-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 39, 26 лютого. – С. 14.
 83. Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року [Текст] : розпорядження від 13.01.21 р., № 131-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 39, 26 лютого. – С. 14.
 84. Прошкін, В. В. Застосування системи формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю [Текст] / В. В. Прошкін, О. В. Панішева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 9 (53). – C. 399–409.
 85. Ротаньова, Н. Ю. Евристичне навчання вищої математики як сучасна технологія навчання та виховання [Текст] / Н. Ю. Ротаньова // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 92–93.
 86. Свєтной, О. П. Методологічні аспекти активізації пізнавальної діяльності студентів педагогічного вузу у процесі навчання математики [Текст] / О. П. Свєтной, О. Е. Валльє // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 254–255.
 87. Семеніхіна, О. Про використання вчителями математики засобів комп’ютерної візуалізації [Текст] / О. Семеніхіна, Н. Білошапка // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 289–301.
 88. Скворцова, С. О. Початкова математична освіта в Україні та Польщі: порівняльний аналіз [Текст] / С. О. Скворцова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 286–288.
 89. Сырмамиих, И. В. Об алгоритмизации обучения при решении вероятностных задач [Текст] / И. В. Сырмамиих // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 93–94.
 90. Таточенко, В. І. Сучасні виклики підготовки майбутнього вчителя математики [Текст] / В. І. Таточенко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 258–259.
 91. Терменжи, Д. Є. Особливості розробки та проведення дидактичних ігор з математики [Текст] / Д. Є. Терменжи, Ю. В. Перевєрзєва // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 259–261.
 92. Тішкова, В. В. Особливості розвитку пізнавальної активності в учнів з порушеннями інтелекту на уроках математики [Текст] / В. В. Тішкова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк, О. В. Колишкін. Ю. М. Косенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 220–228.
 93. Тумбрукакі, А. В. Використання евристичних завдань в процесі формування методичної компетентності майбутніх учителів математики [Текст] / А. В. Тумбрукакі // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 263–264.
 94. Фонарюк, О. Кейс-метод у курсі методики навчання математики майбутніх учителів [Текст] / О. Фонарюк // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 5 (91). – С. 172–187.
 95. Цісар, Н. В. Корекція знань та вмінь учнів як один із основних способів усунення прогалин у знаннях учнів з математики [Текст] / Н. В. Цісар // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 264–265.
 96. Черненко, Я. І. Професійний розвиток вчителя математики в ПТНЗ [Текст] / Я. І. Черненко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 265–266.
 97. Чуприна, О. С. Інтерактивні сучасні технології у підготовці майбутнього вчителя математики суспільно-гуманітарного профіля [Текст] / О. С. Чуприна // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 267–268.
 98. Шевчук, І. В. Підготовка майбутніх учителів до активізації розумової діяльності учнів початкової школи на уроках математики [Текст] / І. В. Шевчук, О. В. Шкуренко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 212–214.
 99. Шерстньова, І. Педагогічна складова професійної компетентності майбутнього вчителя математики в контексті компетентнісного підходу [Текст] / І. Шерстньова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 406–414. – (Серія “Педагогічні науки”).
 100. Якименко, О. Солодка геометрія [Текст] : розробка STEAM-проєкту з дидактичним забезпеченням / О. Якименко // Математика. – 2021. – № 3/4, березень-квітень. – С. 84–97.
 101. Якименко, О. Солодка геометрія [Текст] : розробка STEAM-проєкту з дидактичним забезпеченням / О. Якименко // Математика. – 2021. – № 3/4, березень-квітень. – С. 84–97.
 102. Яковлєва, Л. Ф. Готовність дитини до школи як критерій успішності навчання математики в першому класі [Текст] / Л. Ф. Яковлєва, С. О. Скворцова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 291–292.
 103. Ярхо, Т. Упровадження принципу генералізації знань у повторювальний курс елементарної математики в технічних закладах вищої освіти [Текст] / Т. Ярхо, Т. Ємельянова, Д. Легейда // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 440–450. – (Серія “Педагогічні науки”).

Формування предметної компетентності засобами та технологіями сучасного освітнього середовища

Професійне становлення фахівця в умовах цифрового освітнього середовища

 1. Арістова, Н. Формування цифрової компетентності студентів філологічних спеціальностей: інтерактивні форми організації і методи навчання / Н. Арістова // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 6. – С. 6–12. – Режим доступу:https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/188/131.
 2. Божко, Т. Нейронні мережі як інструмент графічного дизайну / Т. Божко, В. Ареф’єв // Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство : збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. О. Безручко, редкол.: Р. Адамонене, Н. Барна, М. Бласкова та ін. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – № 48. – С. 125–135. – Режим доступу: http://arts-series-knukim.pp.ua/article/view/282475/276940.
 3. Борисова, С. Значення цифрового освітнього середовища для професійної підготовки здобувачів вищої освіти засобами цифрових технологій / С. Борисова // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 9. – С. 7–14. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/239/171.
 4. Використання ігрових інструментів для забезпечення інтерактивності в середовищі онлайн-конференцій ZOOM / О. Демиденко [та ін.] // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 9. – С. 35–41. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/228/176.
 5. Грабовський, П. Критерії та показники добору цифрового застосунку реалізації інтерактивного робочого аркушу педагогічним працівником закладу загальної середньої освіти / П. Грабовський // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 9. – С. 15–20. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/244/170.
 6. Дегтярьова, Н. Робота з графічними віджетами при вивченні мови програмування Python в закладах загальної середньої освіти / Н. Дегтярьова, С. Петренко, О. Удовиченко // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 4. – С. 26–34. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/163/109.
 7. Дика, Н. Формування пізнавальної активності у здобувачів освіти на уроках математики засобами Google-сервісів / Н. Дика, Г. Захарова, А. Антонюк // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 9. – С. 42–47. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/231/174.
 8. Електронний документообіг для шкіл [Текст] : [ведення шкільних класних журналів в електронній формі] // Освіта України. – 2022. – № 44/45, 14 листопада. – С. 1, 8.
 9. Збанацька, О. Особливості викладання освітньої компоненти «Концептуальні засади інформаційного пошуку» для підготовки магістрів / О. Збанацька // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук : науковий журнал / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. Т. Новальська, редкол.: А. Білощоцький, М. Войцеховська, І. Давидова та ін. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2023. – № 11. – С. 144–155. – Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/282674.
 10. Інформаційні комунікаційні технології електронного навчання як база інновацій у вищій освіті / О. Вьюненко [та ін.] // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 4. – С. 13–19. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/134/102.
 11. Калашник, І. Комп’ютерні технології навчання фізики [Текст] / І. Калашник // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2022. – № 3/4. – С. 62–65.
 12. Кірвас, В. Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні осіб із вадами зору в епоху цифровізації освіти / В. Кірвас // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2023. – Т. 1, № 110. – С. 71–78. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/288951/282571.
 13. Король, О. М. Особливості організації ГІС-підготовки в СумДПУ імені А. С. Макаренка / О. М. Король // Слобожанський науковий вісник. Серія Природничі науки : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. А. О. Корнус ; редкол.: Ю. В. Буц, В. П. Воровка, О. С. Данильченко, О. Г. Корнус, Ю. І. Литвиненко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 27–30. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/natural/article/view/22/19.
 14. Кравченко, Я. Сучасні проблеми формування фахових компетентностей при підготовці графічних дизайнерів в Україні [Текст] / Я. Кравченко // Вища школа. – 2022. – № 1/2. – С. 84–92.
 15. Матвієнко, О. Інформаційна безпека та документознавча освіта: фахівці із захисту інформації з обмеженим доступом / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” ; Харківська державна академія культури ; ред. М. Сенченко, редкол.: І. Давидова, О. Кобєлєв, В. Гандзюк та ін. – Київ : Книжкова палата України, 2023. – № 7. – С. 23–29. – Режим доступу: http://visnyk.ukrbook.net/article/view/287054.
 16. Мулеса, П. Підготовка майбутніх учителів математики та інформатики до використання засобів віртуальної наочності у професійній діяльності: обґрунтування організаційних умов / П. Мулеса // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 2. – С. 25–30. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/131/85.
 17. Ненько, Ю. Дистанційне оцінювання здобувачів вищої освіти в умовах пандемії СOVID-19 / Ю. Ненько, О. Іващенко // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 1. – С. 22–27. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/77/80.
 18. Олійник, В. Освіта у “хмарі” [Текст] : [навчальний процес за допомогою цифрових інструментів Google] / В. Олійник // Освіта України. – 2022. – № 46, 28 листопада. – С. 1, 4–6.
 19. Павленко, Л. Дослідження необхідності впровадження технологій DevOps у навчання майбутніх вчителів інформатики / Л. Павленко, М. Павленко, Є. Павленко // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 2 (41). – С. 219–246. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/990/762.
 20. Покотило, П. Використання ChatGPT в якості додатку для дистанційного вивчення англійської мови / П. Покотило // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 3 (42). – С. 83–98. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1002.
 21. Сняла, Ю. Застосування цифрових інструментів у навчанні хімії / Ю. Сняла // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 4. – С. 55–64. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/126/107.
 22. Стойка, О. Тенденції цифровізації підготовки вчителів у Республіці Польща / О. Стойка // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 3 (42). – С. 146–159. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1041/777.
 23. Хіміч, Я. О. Формування інформаційної культури здобувачів вищої освіти в цифрову епоху / Я. О. Хіміч // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. В. В. Добровольська, редкол.: О. М. Збанацька, Н. П. Філіппова, В. В. Бездрабко та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 1. – С. 86–95. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/276773.
 24. Чжан, К. Дослідження щодо побудови моделі цифрової компетентності студентів у вищих навчальних закладах / К. Чжан // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 1(53). – С. 50–53. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10173.
 25. Яценко, О. Аналітика сучасних викликів розвитку штучного інтелекту та робототехніки у фокусі перспективи сингулярності [Текст] / О. Яценко // Вища освіта України. – 2022. – № 3. – С. 40–46.

Інноваційні стратегії управління бізнес-процесами суб’єктів підприємництва

  1. Bokovets, V. The Role of Economic Risk in Ensuring the Innovation and Investment Potential of Industrial Enterprises = Роль економічного ризику у забезпеченні інноваційно-інвестиційного потенціалу промислових підприємств / V. Bokovets, I. Kerezvas // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 6 (06). – P. 114–118. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/208/195.
  2. Chizh, V. Evaluation of the Effectiveness of the Internal Control System During the Innovative Development of Industrial Enterprises = Оцінювання ефективності системи внутрішнього контролю при інноваційному розвитку промислових підприємств / V. Chizh, I. Kerezvas // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 6 (06). – P. 119–124. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/207/194.
  3. Kudrina, O. Improving the Model of Innovation and Investment Activity of Domestic Enterprises in the Context of Post-Conflict Transformations = Удосконалення моделі інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств в умовах постконфліктних трансформацій / O. Kudrina, Y. Ivchenko // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 6 (06). – P. 3–7. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/157/145.
  4. Verbytska, A. Compliance of Marketing Instruments by Stages of Startup Life = Відповідність маркетингових інструментів за стадіями життєвого циклу стартапу / A. Verbytska // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 7 (07). – P. 46–50. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/186/172.
  5. Ахновська, І. О. Науково-методичні підходи до визначення діджиталізаці / І. О. Ахновська, Р. М. Бондаренко // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 6 (06). – С. 63–67. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/170/156.
  6. Бажал, Ю. М. Результативність факторів економічного зростання: продуктивність та інновації / Ю. М. Бажал, А. О. Домбровська // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки : науковий журнал / Національний університет “Києво-Могилянська академія” ; гол. ред. I. Lukianenko, редкол.: O. Gumenna, M. Kuzheliev, L. Seliverstova та ін. – Київ : Національний університет “Києво-Могилянська академія”, 2023. – Т. 8, № 1. – С. 3–9. – Режим доступу: http://spne.ukma.edu.ua/article/view/289536/283092.
  7. Бессонова, С. І. Поліпшення інвестиційної привабливості промислових підприємств / С. І. Бессонова, А. С. Комаров, В. В. Сурган // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки : науковий журнал / ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет” ; гол. ред. О. Хаджинова, редкол.: С. Бессонова, М. Верескун, Л. Горошкова та ін. – Дніпро : ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”, 2023. – № 1 (38). – С. 75–80. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/ves_pstu/article/view/281132.
  8. Біла, І. С. Інноваційний розвиток як чинник повоєнної відбудови економіки України / І. С. Біла, В. С. Посна, О. О. Шевченко // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки : науковий журнал / Національний університет “Києво-Могилянська академія” ; гол. ред. I. Lukianenko, редкол.: O. Gumenna, M. Kuzheliev, L. Seliverstova та ін. – Київ : Національний університет “Києво-Могилянська академія”, 2023. – Т. 8, № 1. – С. 10–16. – Режим доступу: http://spne.ukma.edu.ua/article/view/289539/283093.
  9. Білоус, С. П. Управління ризиками на підприємстві / С. П. Білоус, А. Ю. Власенко // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 8 (08). – С. 17–21. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/218/204.
  10. Будякова, О. Ю. Біоекономіка: перспективи розвитку агропромислового комплексу України для подолання продовольчої кризи / О. Ю. Будякова, І. О. Дьяконов // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 6 (06). – С. 68–74. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/174/160.
  11. В’язовий, С. М. Методологічний аналіз інноваційних аспектів безготівкових розрахунків банківського сектора в Україні / С. М. В’язовий // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 7 (07). – С. 120–130. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/204/190.
  12. Васютинська, Л. А. Типологія та види ризиків проєктного фінансування / Л. А. Васютинська, Т. В. Бутенко // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 7 (07). – С. 148–152. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/213/199.
  13. Гевчук, А. В. Мережева (підтримуюча) інфраструктура і штучний інтелект в управлінні бізнес процесами – основа формування цифрової економіки / А. В. Гевчук, А. А. Шевчук // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 8 (08). – С. 207–212. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/250/236.
  14. Гойчук, В. І. Застосування штучного інтелекту для розвитку людського капіталу організації / В. І. Гойчук, Н. П. Любомудрова // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 8 (08). – С. 67–73. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/228/214.
  15. Гонтаренко, Ю. Д. Стратегії управління економічними ризиками об’єктів критичної інфраструктури для стабілізації їх економічної безпеки умовах Bani World та індустрії 4.0 / Ю. Д. Гонтаренко, Н. В. Зачосова // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 7 (07). – С. 165–171. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/220/206.
  16. Дюгованець, О. М. Цифрова трансформація вітчизняного бізнесу: сучасні виклики в умовах російсько-української війни / О. М. Дюгованець, Т. Ю. Білоусько // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 6 (06). – С. 8–12. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/158/146.
  17. Дячков, Д. В. Архітектурна модель управління процесами цифровізації підприємств в сфері надання медичних послуг / Д. В. Дячков, В. А. Синенко // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 8 (08). – С. 143–148. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/242/229.
  18. Ерфан, В. Й. Управлінські аспекти трансформації бізнесу в умовах війни / В. Й. Ерфан, В. В. Міца, Г. Г. Ваш // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 1 (61). – С. 81–85. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/278385.
  19. Заіка, Ю. А. Трансформаційні виклики для соціального підприємництва під час воєнних дій / Ю. А. Заіка, М. О. Черніков // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки : науковий журнал / ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет” ; гол. ред. О. Хаджинова, редкол.: С. Бессонова, М. Верескун, Л. Горошкова та ін. – Дніпро : ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”, 2023. – № 1 (38). – С. 93–100. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/ves_pstu/article/view/281662.
  20. Йолтуховська, О. Ю. Бізнес-ризик в системі управління активами: аналіз, оцінка і прийняття рішень / О. Ю. Йолтуховська, Я. В. Шеверя, В. О. Ганусич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 2 (62). – С. 151–157. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/290522.
  21. Іванець, Д. В. Детермінанти інноваційного розвитку підприємств в умовах конкурентної економіки / Д. В. Іванець // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 7 (07). – С. 51–57. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/187/173.
  22. Камишникова, Е. В. Використання таксономічного аналізу для оцінки рівня організаційної ефективності промислових підприємств / Е. В. Камишникова, М. В. Верескун, К. С. Верзилова // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки : науковий журнал / ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет” ; гол. ред. О. Хаджинова, редкол.: С. Бессонова, М. Верескун, Л. Горошкова та ін. – Дніпро : ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”, 2023. – № 1 (38). – С. 81–86. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/ves_pstu/article/view/287465.
  23. Князєва, О. А. Організаційно-економічний механізм проактивного управління економічною стійкістю підприємства в умовах цифрових трансформацій / О. А. Князєва, Н. В. Банкет // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 6 (06). – С. 75–80. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/175/161.
  24. Коверга, C. В. Формування системи управління інноваціями: підходи, принципи, розвиток / C. В. Коверга, Я. В. Крутогорський, Г. В. Попова // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 7 (07). – С. 23–31. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/182/168.
  25. Корнєєв, В. В. Вартісноутворюючі властивості платформної бізнес моделі фінансових корпорацій в умовах цифровізації / В. В. Корнєєв, Я. В. Белінська, Ю. М. Коваленко // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 7 (07). – С. 141–147. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/212/198.
  26. Косенков, Д. С. Методичне забезпечення оцінювання ефективності реалізації інвестиційних стратегій в умовах неомодернізаційних змін / Д. С. Косенков // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 7 (07). – С. 58–63. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/188/175.
  27. Краєвський, В. М. Інформаційна підтримка систем обліково-аналітичного та контрольного забезпечення управління операціями трансфертного ціноутворення / В. М. Краєвський, О. Ю. Муравський // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 7 (07). – С. 32–40. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/183/169.
  28. Кудріна, О. Ю. Формування внутрішнього інтегрованого контролю при управлінні ризиками промислових підприємств / О. Ю. Кудріна, В. В. Божкова // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 7 (07). – С. 86–91. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/193/180.
  29. Лизак, М. П. Сучасні тенденції у менеджменті: перехід до гібридної робочої моделі та дистанційного управління / М. П. Лизак, О. А. Материнська, Л. В. Гринів // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 8 (08). – С. 29–36. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/222/208.
  30. Литвиненко, П. О. Стратегії менеджменту цифрових трансформацій підприємств в умовах глобальної невизначеності / П. О. Литвиненко, Н. П. Литвиненко // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 7 (07). – С. 80–85. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/192/179.
  31. Макарович, В. К. Теоретичні засади обліку інноваційного капіталу на основі ресурсного підходу / В. К. Макарович // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 1 (61). – С. 189–195. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/278504.
  32. Маковоз, О. С. Розвиток організаційної структури в умовах дистанційної роботи персоналу організації / О. С. Маковоз, О. М. Крючко, Д. В. Парцирний // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 7 (07). – С. 92–95. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/199/186.
  33. Манн, Р. В. Забезпечення економічної ризикостійкості інноваційно орієнтованих підприємств / Р. В. Манн // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 6 (06). – С. 104–108. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/195/182.
  34. Мінц, О. Ю. Аналіз сценаріїв подолання енергетичного колапсу підприємствами малого бізнесу України / О. Ю. Мінц, Г. В. Дорошкевич // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки : науковий журнал / ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет” ; гол. ред. О. Хаджинова, редкол.: С. Бессонова, М. Верескун, Л. Горошкова та ін. – Дніпро : ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”, 2023. – № 1 (38). – С. 61–68. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/ves_pstu/article/view/281114.
  35. Міщенко, С. О. Соціальне підприємництво: ефективний інструмент подолання безробіття / С. О. Міщенко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки : науковий журнал / ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет” ; гол. ред. О. Хаджинова, редкол.: С. Бессонова, М. Верескун, Л. Горошкова та ін. – Дніпро : ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”, 2023. – № 1 (38). – С. 40–44. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/ves_pstu/article/view/280734.
  36. Могильна, Л. М. Управління та розвиток персоналу з використанням інформаційних технологій / Л. М. Могильна // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 7 (07). – С. 104–110. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/202/188.
  37. Нестеренко, І. В. Диджиталізація формування облікової інформації про інноваційну діяльність суб’єктів бізнесу / І. В. Нестеренко, Є. Л. Чміль // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 6 (06). – С. 56–62. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/168/155.
  38. Овчаренко, Л. В. Конкурентні сили як фактор зміцнення економічної безпеки підприємства в умовах воєнного стану та напрями їх аналізу / Л. В. Овчаренко // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 6 (06). – С. 36–40. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/164/151.
  39. Орлов, В. М. Ефективність підходів оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах цифрової трансформації / В. М. Орлов, Л. В. Шостак // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 7 (07). – С. 64–70. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/189/176.
  40. Павловський, М. В. Управління якістю транспортно-логістичних процесів підприємства / М. В. Павловський, А. В. Корюгін // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 6 (06). – С. 41–45. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/165/152.
  41. Палієнко, Т. П. Людський капітал як елемент інноваційної екосистеми / Т. П. Палієнко // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки : науковий журнал / Національний університет “Києво-Могилянська академія” ; гол. ред. I. Lukianenko, редкол.: O. Gumenna, M. Kuzheliev, L. Seliverstova та ін. – Київ : Національний університет “Києво-Могилянська академія”, 2023. – Т. 8, № 1. – С. 101–106. – Режим доступу: http://spne.ukma.edu.ua/article/view/289662/283214.
  42. Попович, О. П. Інформаційне забезпечення оцінки сталого розвитку підприємств агропромислової сфери / О. П. Попович // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 6 (06). – С. 31–35. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/163/150.
  43. Похиленко, Н. Методологічні підходи до організації інноваційної діяльності в АПК: зарубіжна і вітчизняна практика / Н. Похиленко // Економічний дискурс : науковий журнал / ГО “Науковий клуб “СОФУС” ; Львівський торговельно-економічнийт ун-т ; ЗВО “Подільський держ. ун-т” ; Тернопільська держ. с/г дослідна станція ; гол. ред. М. Барна, редкол.: А. Чикуркова, Н. Семенишена, Т. Андрейків та ін. – Тернопіль : ГО “Науковий клуб “СОФУС”, 2023. – № 1/2. – С. 36–47. – Режим доступу: http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/285733.
  44. Проскура, В. Ф. Стратегічне управління інтелектуальним капіталом / В. Ф. Проскура, В. В. Готра, Г. Г. Білак // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 1 (61). – С. 39–43. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/278377.
  45. Пуцентейло, П. Застосування новітніх інформаційно-цифрових технологій в управлінні земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств / П. Пуцентейло, Н. Хома, С. Бабій // Економічний дискурс : науковий журнал / ГО “Науковий клуб “СОФУС” ; Львівський торговельно-економічнийт ун-т ; ЗВО “Подільський держ. ун-т” ; Тернопільська держ. с/г дослідна станція ; гол. ред. М. Барна, редкол.: А. Чикуркова, Н. Семенишена, Т. Андрейків та ін. – Тернопіль : ГО “Науковий клуб “СОФУС”, 2023. – № 1/2. – С. 96–110. – Режим доступу: http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/287683.
  46. Ровенська, В. В. Комунікації та управління конфліктами в операційних та ІТ проєктах / В. В. Ровенська, І. І. Смирнова, О. В. Латишева // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки : науковий журнал / ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет” ; гол. ред. О. Хаджинова, редкол.: С. Бессонова, М. Верескун, Л. Горошкова та ін. – Дніпро : ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”, 2023. – № 1 (38). – С. 12–20. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/ves_pstu/article/view/280727.
  47. Сабліна, Н. В. Реалізація контролінгу в промисловому бізнесі України / Н. В. Сабліна, Т. Б. Кузенко, О. Ю. Литовченко // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 8 (08). – С. 188–195. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/249/235.
  48. Сімахова, А. Сучасні стратегії міжнародної конкуренції в Україні / А. Сімахова, А. Бобошко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 2 (62). – С. 20–24. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/290423.
  49. Тимчак, М. В. Реформування страхової діяльності в Україні: концептуальні підходи та перспективи розвитку / М. В. Тимчак, І. П. Чепара // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 1 (61). – С. 166–171. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/278500.
  50. Титок, В. В. Імперативи управління розвитком підприємств в умовах цифровізації економіки / В. В. Титок, Д. С. Распутний // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 7 (07). – С. 75–79. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/191/178.
  51. Хаджинова, О. В. Аналіз методів оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств / О. В. Хаджинова, С. В. Человань // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки : науковий журнал / ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет” ; гол. ред. О. Хаджинова, редкол.: С. Бессонова, М. Верескун, Л. Горошкова та ін. – Дніпро : ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”, 2023. – № 1 (38). – С. 6–11. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/ves_pstu/article/view/280724.
  52. Яструбецька, Л. С. “Колесо рівноваги суб’єктів підприємництва в гібридних фінансових конфліктах” як концептуальна модель діагностики стану фінансової безпеки / Л. С. Яструбецька // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 8 (08). – С. 49–53. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/225/211.

Стратегічні аспекти трансформації публічного управління та адміністрування в Україні

  1. Bozhkova, V. Ommunication Approaches to the Promotion of the Regional Strategy and Ensuring the Competitiveness of the Region = Комунікаційні підходи до просування регіональної стратегії та забезпечення конкурентоспроможності регіону / V. Bozhkova, N. Illiashenko, L. Syhyda // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 6 (06). – P. 109–113. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/206/193.
  2. Білоус-Сергєєва, С. О. Інноваційне підприємництво як ключовий фактор розвитку регіону у післявоєнний період / С. О. Білоус-Сергєєва // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки : науковий журнал / ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет” ; гол. ред. О. Хаджинова, редкол.: С. Бессонова, М. Верескун, Л. Горошкова та ін. – Дніпро : ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”, 2023. – № 1 (38). – С. 45–50. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/ves_pstu/article/view/280738.
  3. Варцаба, В. І. Аналіз впливу процесу децентралізації на бюджетний потенціал територіальних громад / В. І. Варцаба, С. В. Сембер, Ю. П. Траньович // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 2 (62). – С. 107–115. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/290471.
  4. Варцаба, В. І. Аналіз впливу процесу децентралізації на бюджетний потенціал територіальних громад / В. І. Варцаба, С. В. Сембер, Ю. П. Траньович // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 2 (62). – С. 107–115. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/290471.
  5. Галенко, О. М. Драйвери та тенденції цифрової трансформації світової економіки / О. М. Галенко, А. В. Максименко // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 8 (08). – С. 183–187. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/248/234.
  6. Готра, В. В. Напрями формування адаптивного розвитку сільських територій / В. В. Готра, Г. М. Кіфор, Н. І. Кормош // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 1 (61). – С. 19–22. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/278373.
  7. Клюс, Ю. І. Соціально-економічний розвиток освітньої сфери як запорука забезпечення інтелектуального капіталу регіону / Ю. І. Клюс, В. В. Сивочка // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 6 (06). – С. 97–103. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/194/181.
  8. Кубіній, Н. Ю. Стратегічна конвергенція: ефекти для бізнесу, територіальної громади, регіону / Н. Ю. Кубіній, Р. І. Завадяк, А. О. Сипливий // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 2 (62). – С. 79–84. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/73-78.
  9. Кубіній, Н. Ю. Стратегічна конвергенція: ефекти для бізнесу, територіальної громади, регіону / Н. Ю. Кубіній, Р. І. Завадяк, А. О. Сипливий // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 2 (62). – С. 79–84. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/73-78.
  10. Лупак, Р. Л. Оцінювання конкурентних переваг економіки регіонів України: галузево-секторальний аспект / Р. Л. Лупак // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 2 (62). – С. 79–84. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/290465.
  11. Лупак, Р. Л. Оцінювання конкурентних переваг економіки регіонів України: галузево-секторальний аспект / Р. Л. Лупак // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 2 (62). – С. 79–84. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/290465.
  12. Манн, Р. В. Закордонний досвід використання децентралізації як стратегічного напряму розвитку освітньої сфери / Р. В. Манн, В. О. Скорина // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 7 (07). – С. 160–164. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/215/201.
  13. Неймет, В. В. Тенденції інклюзивного зростання національної економіки та територіальних громад в умовах подолання загроз економічної безпеки / В. В. Неймет, Н. О. Михальчинець // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 2 (62). – С. 15–19. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/290419.
  14. Неймет, В. В. Тенденції інклюзивного зростання національної економіки та територіальних громад в умовах подолання загроз економічної безпеки / В. В. Неймет, Н. О. Михальчинець // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 2 (62). – С. 15–19. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/290419.
  15. Онофрійчук, Д. Технології кадрового менеджменту інститутів публічного управління / Д. Онофрійчук // Економічний дискурс : науковий журнал / ГО “Науковий клуб “СОФУС” ; Львівський торговельно-економічнийт ун-т ; ЗВО “Подільський держ. ун-т” ; Тернопільська держ. с/г дослідна станція ; гол. ред. М. Барна, редкол.: А. Чикуркова, Н. Семенишена, Т. Андрейків та ін. – Тернопіль : ГО “Науковий клуб “СОФУС”, 2023. – № 1/2. – С. 75–82. – Режим доступу: http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/286115.
  16. Побережник, Г. В. Міжмуніципальне співробітництво як інструмент розвитку депресивних територіальних громад регіону / Г. В. Побережник // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 2 (62). – С. 85–89. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/290466.
  17. Побережник, Г. В. Міжмуніципальне співробітництво як інструмент розвитку депресивних територіальних громад регіону / Г. В. Побережник // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 2 (62). – С. 85–89. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/290466.
  18. Погріщук, Б. В. Інноваційно-інтегрований підхід до управління підприємницьким потенціалом регіонального розвитку / Б. В. Погріщук, В. В. Щербич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 2 (62). – С. 90–94. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/290467.
  19. Погріщук, Б. В. Інноваційно-інтегрований підхід до управління підприємницьким потенціалом регіонального розвитку / Б. В. Погріщук, В. В. Щербич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 2 (62). – С. 90–94. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/290467.
  20. Попело, О. В. Сучасні тенденції інфраструктурного розвитку сільських територій на державному рівні / О. В. Попело // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 1 (61). – С. 32–38. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/278376.
  21. Слатвінська, М. О. Фіскальний простір органів місцевого самоврядування / М. О. Слатвінська // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 7 (07). – С. 131–135. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/209/196.
  22. Шеленко, Д. І. Оцінювання результативності використання економічного потенціалу сільських територій регіону: аспекти сталого розвитку / Д. І. Шеленко, О. Г. Шпикуляк, І. Ф. Баланюк // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 8 (08). – С. 12–16. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/217/203.
  23. Шпикуляк, О. Г. Правління організаційно-інституційним та ресурсним потенціалом соціальних підприємств у розвитку сільських територій: теоретичний концепт аналізу / О. Г. Шпикуляк, А. А. Дюк, І. Ф. Баланюк // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 7 (07). – С. 36–140. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/210/197