Фізико-математичний факультет

Дослідження груп та інших математичних структур із заданими системами обмежень

Формування предметної компетентності засобами та технологіями сучасного освітнього середовища

Професійне становлення фахівця в умовах цифрового освітнього середовища

 1. Барабаш, О. Інформатика цілий рік [Текст] : організація позакласної роботи / О. Барабаш // Інформатика. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 77–83.
 2. Биков, В. Ю. Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України – двадцять років [Текст] / В. Ю. Биков, А. В. Яцишин // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2020. – № 1. – С. 3–4.
 3. Бишевець, Н. Управління пізнавальною діяльністю студентів у інформаційно-освітньому середовищі закладу фізичної освіти з фізичної культури [Текст] / Н. Бишевець, О. Степаненко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 1. – С. 49–54.
 4. Бодренко, Т. Як організувати електронний документообіг? [Текст] : практичні кроки для управлінців / Т. Бодренко // Управління освітою. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 20–25.
 5. Борисенко, Д. Брейн-ринг [Текст] : позакласний захід з інформатики / Д. Борисенко, Н. Грачова, О. Горбун // Інформатика. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – C. 38–51.
 6. Борисова, Т. Методологія ергодизайнерської підготовки майбутніх педагогів [Текст] / Т. Борисова, В. Титаренко // Вища школа. – 2020. – № 6. – С. 7–17.
 7. Бугайчук, А. Освіта на карантині [Текст] : як школи за кордоном організували дистанційне навчання / А. Бугайчук // Управління освітою. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – С. 40–47.
 8. Вельгач, А. В. Техніка розробки моделі тривимірних об’єктів для подальшого 3D-друку [Текст] / А. В. Вельгач, І. М. Грод // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2020. – № 1. – С. 18–27.
 9. Відмідська, Н. М. Виконавці алгоритму та їхні системи команд [Текст] : 5 клас / Н. М. Відмідська // Інформатика в школі. – 2020. – № 7. – С. 14–17.
 10. Гафіяк, А. М. CRM-системи як засіб оцінювання рівня підготовки фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] : [CRM-системи – управління відносинами з клієнтами, споживачами] / А. М. Гафіяк, Н. В. Кононец // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2020. – № 1. – С. 10–18.
 11. Гончарова, О. С. Практичні завдання зі створення алгоритмів у середовищі Scratch [Текст] : 4–5 клас / О. С. Гончарова // Інформатика в школі. – 2020. – № 11. – С. 17–22.
 12. Граб, Н. В. Мобільний додаток Pydroid 3-IDE for Pytfon 3 [Текст] : на допомогу вчителю / Н. В. Граб, О. М. Граб // Інформатика в школі. – 2020. – № 9. – С. 28–30.
 13. Григораш, О. В. Управлінська діяльність із формування системи інформаційного забезпечення управління виховною роботою [Текст] : менеджмент / О. В. Григораш // Виховна робота в школі. – 2020. – № 9. – С. 2–8.
 14. Гриценчук, О. О. Експериментальна перевірка ефективності моделі інформаційно-освітнього середовища як засобу розвитку громадянської компетентності вчителя [Текст] / О. О. Гриценчук // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2019. – № 4. – С. 3–14.
 15. Данилюк, М. М. Діяльнісний підхід. Впровадження активних та інноваційних технологій [Текст] : [використання STEM-навчання при вивченні фізики] / М. М. Данилюк // Фізика в школах України. – 2020. – № 15/16. – С. 8–19.
 16. Демчишак, Н. Б. Розвиток експорту цифрових технологій в умовах формування єдиного цифрового простору Європейського Союзу [Текст] / Н. Б. Демчишак, Г. Ю. Дубик, В. М. Гриб // Економіка та держава. – 2020. – № 6. – С. 73–79.
 17. Дмитренко, С. Click-навчання [Текст] : методика організації освітнього процесу сучасного покоління молоді : освітянам / С. Дмитренко, Д. Долгова, Н. Харченко // Інформатика. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – С. 90–95.
 18. Драганов, П. Інформаційна компетентність [Текст] : методика формування на уроках інформатики / П. Драганов // Інформатика. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – C. 78–89.
 19. Електронний документообіг в освіті [Текст] : правові аспекти життя в суспільстві / матеріал підготувала А. Бугайчук // Управління освітою. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 18–19.
 20. Електронний підпис [Текст] : 10 запитань та відповідей / матеріал підготувала А. Бугайчук // Управління освітою. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 56–63.
 21. Елементи схемотехніки в шкільному курсі інформатики [Текст] / О. М. Кривонос [та ін.] // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2020. – № 1. – С. 40–51.
 22. Жукова, А. Технології захоплюють світ [Текст] : історія та перспективи інформатики і кібернетики в процесі навчання майбутніх педагогів / А. Жукова // Інформатика. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 60–66.
 23. Кірик, І. Гаджети в безпеці [Текст] : урок вивчення нового матеріалу у формі прес-конференції : [досвід роботи викладача ДНЗ “Шосткинський центр ПТО”, Сумська область : 9 клас] / І. Кірик // Інформатика. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – С. 52–65.
 24. Кіт, І. В. Особливості використання платформи Brainpad у освітньому процесі школи [Текст] : [Brainpad – мікрокомп’ютер, створений для навчання] / І. В. Кіт, О. Г. Кіт // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2020. – № 1. – С. 52–55.
 25. Климко, Л. В. Управлінський Інтернет-клуб: популяризація ідей В. О. Сухомлинського [Текст] : [Інтернет-клуб є добровільним об’єднанням керівників закладів освіти, які зареєстровані на веб порталі “Освіта Рівненщини”] / Л. В. Климко // Управління школою. – 2020. – № 25/27. – С. 36–38.
 26. Князевич, О. В. Види об’єктів текстового документа [Текст] : 3 клас / О. В. Князевич // Інформатика в школі. – 2020. – № 12. – С. 4–5.
 27. Кононец, Н. В. Сучасні підходи до розроблення електронних освітніх ресурсів для формування цифрової компетентності майбутніх економістів [Текст] / Н. В. Кононец, В. О. Балюк // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2019. – № 4. – С. 15–23.
 28. Котляр, І. О. Змістовна лінія “Я у світі інформації” [Текст] / І. О. Котляр // Інформатика в школі. – 2020. – № 8. – С. 2–12.
 29. Кравчук, О. Ф. Форми роботи на уроках з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів Smart Kids [Текст] / О. Ф. Кравчук // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2019. – № 4. – С. 32–39.
 30. Кученьова, Т. В. Підвищення пізнавальної активності учнів у навчанні інформатики за допомогою нестандартних уроків [Текст] / Т. В. Кученьова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2019. – № 4. – С. 50–53.
 31. Матвієнко, О. Цифровізація: освітній контекст [Текст] / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 11. – С. 28–35.
 32. Мотруніч, Т. В. Робота з інтерактивною дошкою [Текст] / Т. В. Мотруніч // Математика в школах України. – 2020. – № 22/24. – С. 14–16.
 33. Навчитись, щоб навчати [Текст] : трансляція уроку, робота з QR-кодами та файлами / матеріали підготувала В. Сліпченко // Інформатика. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – C. 8–23.
 34. Навчитись, щоб навчати [Текст] : трансляція уроку, робота з QR-кодами та файлами / матеріали підготувала В. Сліпченко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – C. 8–23.
 35. Назаренко, О. Мультимедійні презентації як елемент упровадження інноваційних технологій у навчальному процесі [Текст] / О. Назаренко // Інформатика. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 8–17.
 36. Назаренко, О. Персональний вебсайт [Текст] : як методичний інструмент у роботі педагога / О. Назаренко // Інформатика. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 92–94.
 37. Олена Кузьменко: “Кожна школа має виробити модель дистанційної підтримувальної освіти” [Текст] // Управління освітою. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – С. 26–33.
 38. Організація дистанційного навчання [Текст] : методики, ресурси та інструменти / матеріал підготувала А. Бугайчук // Управління освітою. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – С. 8–25.
 39. Пилипчук, І. Google-диск: лайфгаки. Як організувати дистанційне навчання для школярів? [Текст] : урок вивчення нових знань / І. Пилипчук // Інформатика. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 76–97.
 40. Пилипчук, І. Етапи створення анімації [Текст] : урок вивчення нових знань / І. Пилипчук // Інформатика. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 52–59.
 41. Пилипчук, І. Різноманітність видів анімації [Текст] : урок вивчення нових знань / І. Пилипчук // Інформатика. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 38–51.
 42. Подколзіна, В. О. Інформаційні процеси та системи [Текст] : 5 клас / В. О. Подколзіна // Інформатика в школі. – 2020. – № 7. – С. 2–13.
 43. Подобєд, М. Б. Цифрове навчання в школі. Як здолати скептичне ставлення? [Текст] / М. Б. Подобєд // Географія. – 2020. – № 17/18. – С. 24–26.
 44. Попкова, С. В. Робота з текстом. Робота з векторними елементами [Текст] : 10 клас / С. В. Попкова // Інформатика в школі. – 2020. – № 12. – С. 18–20.
 45. Попова, С. В. Карти знань. Редактори карт знань [Текст] : 9 клас / С. В. Попова // Інформатика в школі. – 2020. – № 11. – С. 5–8.
 46. Про електронні комунікації [Текст] : закон від 18.12.21 р., № 1089-ІХ / Україна // Голос України. – 2021. – № 7, 16 січня. – С. 31.
 47. Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні [Текст] : розпорядження від 02.12.20 р., № 1556-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 247, 18 грудня. – С. 9.
 48. Прокопчук, В. Створення мультимедійних презентацій [Текст] : урок застосування знань, умінь та навичок / В. Прокопчук // Інформатика. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 26–37.
 49. Простір освітніх можливостей [Текст] : поради щодо оформлення навчальних класів : [НУШ] / Ю. Вовк [та ін.] // Інформатика. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 84–91.
 50. Рекомендації щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій [Текст] : [передвища та вища освіта] : затверджено листом від 14.05.20 р., № 1/9-249 / Україна. МОН // Вища школа. – 2020. – № 5. – С. 119–126.
 51. Свєтлов, Т. В. Формування медіаграмотності в процесі навчання математики [Текст] / Т. В. Свєтлов // Математика в школах України. – 2020. – № 19/21. – С. 11–24.
 52. Скопіювати та вставити [Текст] : роль академічної доброчесності в шкільній освіті / матеріал підготувала А. Псатій // Інформатика. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 52–61.
 53. Сліпченко, В. Online Test Pad [Текст] : сервіс-помічник у реалізації дистанційного навчання / В. Сліпченко // Математика. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – С. 32–45.
 54. Сліпченко, В. Навчитись, щоб навчати [Текст] : трансляція уроку, робота з QR-кодами та файлами : [інформаційна підтримка вчителя при дистанційному навчанні] / В. Сліпченко // Математика. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – С. 8–23.
 55. Сліпченко, В. Онлайн-інструменти, щоб навчати [Текст] : трансляція уроку, робота з QR-кодами та файлами : [інформаційна підтримка вчителя при дистанційному навчанні] / В. Сліпченко // Історія України. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – С. 8–23.
 56. Терьошина, Н. Onlint Test Pad [Текст] : сервіс-помічник у реалізації дистанційного навчання / Н. Терьошина ; матеріал підготувала В. Сліпченко // Інформатика. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 38–51.
 57. Терьошина, Н. Правильна подача інформації [Текст] : комбінований урок / Н. Терьошина // Інформатика. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 18–25.
 58. Удовиченко, І. В. Інформатизація освітнього процесу з географії в закладах загальної середньої освіти [Текст] / І. В. Удовиченко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2020. – № 1. – C. 5–9.
 59. Франчук, В. М. Використання Family Link батьками та дітьми [Текст] : [Family Link – додаток з функціями батьківського контролю для встановлення правил користування цифровим контентом, щоб діти розумно розподіляли час між навчанням та дозвіллям] / В. М. Франчук, Н. П. Франчук // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2020. – № 1. – C. 34–39.
 60. Чернов, В. “Гаджетизацію” не перемогти. Краще її очолити [Текст] : [про педагогічний досвід розповідає вчителька Сумської школи № 5 – Вікторія Ломака] / В. Чернов // Голос України. – 2020. – № 210, 13 листопада. – С. 10.
 61. Чернова, О. І. QR-KOD! WHY NOT? Технології проведення опитування на уроках інформатики через QR-коди з використанням хмарних сервісів та безкоштовних додатків [Текст] / О. І. Чернова // Інформатика в школі. – 2020. – № 7. – С. 26–30.

Стратегічне управління соціально-економічними системами в умовах глобальних викликів