Фізико-математичний факультет

Дослідження груп та інших математичних структур із заданими системами обмежень

 1. Білоус, І. Рейс “Школа – Майбутнє” [Текст] : позакласний захід із математики : [8–9-ті класи] / І. Білоус // Математика. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 40–57.
 2. Вишневська, І. В. Виховання компетентнісно зорієнтованої особистості на уроках математики [Текст] / І. В. Вишневська // Математика в школах України. – 2020. – № 16/18. – С. 35–39.
 3. Волошин, В. А ви – компетентні? [Текст] : добірка вправ для розвитку математичних компетентностей : 6-й клас / В. Волошин, О. Величко, С. Палієва // Математика. – 2020. – № 1, січень. – С. 38–54.
 4. Вправи з життя для розвитку математичних компетентностей [Текст] : (середня школа) / матеріал підготувала В. Сліпченко // Математика. – 2020. – № 1, січень. – С. 22–36.
 5. Заєць, Л. Урок – математичний кафетерій [Текст] / Л. Заєць // Початкова школа. – 2020. – № 2. – С. 41–42.
 6. Кац, Є. Ігрові практики для майбутніх математиків [Текст] : завдання та ігри для дітей старшої групи / Є. Кац // Дошкільне виховання. – 2020. – № 9. – С. 12–13.
 7. Кулага, Г. С. Бенефіс чотирикутників [Текст] : інтелектуальна гра “Брейн-ринг” : 8–9 класи : позакласний захід / Г. С. Кулага // Математика в школах України. – 2020. – № 25/27. – С. 77–79.
 8. Кушнір, І. А. Математика як мистецтво викладання [Текст] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 34/36. – С. 52–54.
 9. Кушнір, І. А. Новий формульний інструмент планіметрії [Текст] : у світі геометрії / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 25/27. – С. 23–27.
 10. Кушнір, І. А. Скромна чарівність формули проєкцій [Текст] : у світі геометрії / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 34/36. – С. 55–57.
 11. Кушнір, І. А. Сюрпризи медіани в трикутнику [Текст] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 22/24. – С. 32–33.
 12. Кушнір, І. А. Теорема Птолемея у формульній геометрії [Текст] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 31/33. – С. 35–37.
 13. Кушнір, І. А. Теорема трилисника в XXI столітті [Текст] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 22/24. – С. 34–36.
 14. Кушнір, І. А. Формула Архімеда – нова авторська формула [Текст] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 31/33. – С. 38–40.
 15. Кушнір, І. А. Формула королеви чи Королева формул [Текст] : [у світі геометрії] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 7/9. – С. 44–46.
 16. Кушнір, І. А. Формула перпендикулярних діагоналей чотирикутника [Текст] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 22/24. – С. 37–40.
 17. Кушнір, І. А. Формульне коло [Текст] : [у світі геометрії] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 13/15. – С. 66–73.
 18. Мальцева, Т. І. Формування математичної компетентності [Текст] / Т. І. Мальцева // Математика в школах України. – 2020. – № 19/21. – С. 25–26.
 19. Мудрак, А. Чарівний світ української міфології [Текст] : урок повторення, систематизацїї та застосування знань, умінь і навичок на практиці : [8 клас] / А. Мудрак // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 78–91.
 20. Остапець, І. І. Прикладне застосування звичайних дробів [Текст] : 5 клас / І. І. Остапець // Математика в школах України. – 2020. – № 31/33. – С. 42–45.
 21. Острань, Р. Ігри математичні – цікаві та незвичні [Текст] : дидактичні ігри для дітей дошкільних груп / Р. Острань, Г. Музика // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 12–13.
 22. Панченко, С. Ю. Методика підготовки та створення відеоуроків із математики [Текст] / С. Ю. Панченко // Математика в школах України. – 2020. – № 13/15. – С. 37–43.
 23. Пономаренко, Н. Г. Нетрадиційні способи перевірки досягнень учнів 5 класу та закріплення пройденого матеріалу [Текст] : [дистанційне навчання з математики] / Н. Г. Пономаренко // Математика в школах України. – 2020. – № 10/12. – С. 43–52.
 24. Руденко, В. М. Метод проектів на уроках математики [Текст] / В. М. Руденко // Математика в школах України. – 2020. – № 19/21. – С. 27–37.
 25. Свєтлова, Т. В. Змішане навчання як засіб формування математичної компетентності учнів [Текст] / Т. В. Свєтлова // Математика в школах України. – 2020. – № 16/18. – С. 51–55.
 26. Свєтлова, Т. В. Формування графічної культури в процесі навчання математики [Текст] / Т. В. Свєтлова // Математика в школах України. – 2020. – № 34/36. – С. 10–23.
 27. Сидоренко, Л. М. Алгоритмізація використання графічного методу в лінійному програмуванні [Текст] / Л. М. Сидоренко, О. М. Сіденко // Математика в школах України. – 2020. – № 10/12. – С. 3–9.
 28. Сисоєнко, В. М. Застосування окремих прийомів швидких обчислень на уроках математики в 5–6 класах як засобу формування ключових математичних компетентностей [Текст] / В. М. Сисоєнко // Математика в школах України. – 2020. – № 16/18. – С. 56–563.
 29. Сметанська, Ю. Навчальні картки [Текст] : активізація пізнавальної діяльності на уроках математики / Ю. Сметанська // Математика. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 26–39.
 30. Соколовська, Г. Я. Змагання ерудитів [Текст] : 6 клас / Г. Я. Соколовська // Математика в школах України. – 2020. – № 10/12. – С. 80–83.
 31. Сорока, В. В. Розв’язування задач і вправ на всі дії з натуральними числами [Текст] : 5 клас / В. В. Сорока // Математика в школах України. – 2020. – № 28/30. – С. 44–46.
 32. Степаненко, Л. В. Деякі наслідки з аксіом стереометрії [Текст] : розв’язування задач : 10 клас / Л. В. Степаненко // Математика в школах України. – 2020. – № 25/27. – С. 71–76.
 33. Тарнавська, С. Сила математичного слова [Текст] / С. Тарнавська // Початкова школа. – 2020. – № 11/12. – С. 35–37.
 34. Тищенко, І. А. Використання хмарних технологій у розробці навчально-пізнавальних проєктів [Текст] : технологія веб-квест / І. А. Тищенко, О. О. Нечипоренко // Математика в школах України. – 2020. – № 7/9. – С. 11–18.
 35. У пошуках числа П [Текст] : позакласна робота / керівник проекту С. В. Біда // Математика в школах України. – 2020. – № 4/6. – С. 80–82.
 36. Формування математичної компетентності під час вивчення понять “прямокутник” та “квадрат” [Текст] / О. В. Пліско [та ін.] // Математика в школах України. – 2020. – № 22/24. – С. 2–9.
 37. Хавелао, С. В. Використання просторових векторів для розв’язання деяких задач + задачі із викладенням [Текст] : [алгебра] / С. В. Хавелао // Математика в школах України. – 2020. – № 7/9. – С. 47–49.
 38. Хавелов, С. В. Про деякі питання тригонометрії трикутника [Текст] / С. В. Хавелов // Математика в школах України. – 2020. – № 16/18. – С. 7–14.
 39. Хлопов, А. Застосування знань із дисципліни “Вища математика” для підготовки студентів освітньої галузі “Технології” [Текст] : [підготовка вчителя технології] / А. Хлопов // Вища школа. – 2020. – № 6. – С. 35–40.
 40. Юрчук, В. П. Узагальнена теорема про вимірювання кутів, пов’язаних із колом [Текст] : у світі геометрії / В. П. Юрчук // Математика в школах України. – 2020. – № 34/36. – С. 58–60.
 41. Якименко, О. Солодка геометрія [Текст] : розробка STEAM-проєкту з дидактичним забезпеченням / О. Якименко // Математика. – 2021. – № 3/4, березень-квітень. – С. 84–97.
 42. Яремчук, Н. П. Застосування формул скороченого множення [Текст] : 7 клас / Н. П. Яремчук // Математика в школах України. – 2020. – № 31/33. – С. 71–73.
 43. Авраменко, К. Б. Особливості логіко-математичної підготовки майбутніх учителів початкової школи у сучасних вищих закладах освіти [Текст] / К. Б. Авраменко, Л. О. Рехтета // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 268–268.
 44. Афатарли, Т. С. Навчання математики в 1-му класі з елементами методики Марії Монтессорі [Текст] / Т. С. Афатарли, С. О. Скворцова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 269–270.
 45. Бевз, В. Реалізація технологічного підходу у навчанні майбутніх учителів математики [Текст] / В. Бевз, Т. Годованюк, В. Дубовик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 182–195. – (Серія “Педагогічні науки”).
 46. Борисенко, М. Ю. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках математики через розв’язування завдань із використанням сервісу LearningApps.org [Текст] / М. Ю. Борисенко, О. М. Борисенко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 271–272.
 47. Бугайова, Н. Л. Особливості процесу формування математичних уявлень в учнів з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціального закладу освіти [Текст] / Н. Л. Бугайова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 29 березня 2019 р. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, А. А. Сбруєва, Ю. А. Бондаренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 11–15.
 48. Вагіна, Н. С. Підготовка майбутнього вчителя математики до роботи з учнями в межах міжнародних конкурсів і проектів [Текст] / Н. С. Вагіна // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 172–173.
 49. Васько, О. О. Формування готовності майбутнього вчителя до розвитку творчого мислення молодших школярів при вивченні математики [Текст]. Розділ 3 : Актуальні проблеми підготовки майбутніх фахівців у галузі дошкільної та початкової освіти / О. О. Васько // Дошкільна та початкова освіта в сучасному педагогічному просторі : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукові редактори: О. В. Лобова, С. М. Кондратюк]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 239–255.
 50. Возносименко, Д. Тренінгові технології в підготовці майбутнього вчителя до забезпечення валеологічного супроводу на уроках математики [Текст] / Д. Возносименко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 228–234. – (Серія “Педагогічні науки”).
 51. Гаєвець, Я. С. Проектувально-моделювальна діяльність майбутніх учителів у навчанні учнів математики [Текст] / Я. С. Гаєвець // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 272–273.
 52. Гібридна технологія [Текст] : урок за технологією перевернутого навчання з алгебри / матеріал підготувала В. Сліпченко // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 20–31.
 53. Гібридна технологія [Текст] : урок за технологією перевернутого навчання з алгебри / матеріал підготувала В. Сліпченко // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 20–31.
 54. Гусак, А. Математична вечірка [Текст] : позакласний захід із використанням групових форм роботи : [сценарій] / А. Гусак, О. Краснік // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 66–77.
 55. Гусак, А. Математична вечірка [Текст] : позакласний захід із використанням групових форм роботи : [сценарій] / А. Гусак, О. Краснік // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 66–77.
 56. Друшляк, М. Г. Візуалізовані завдання як засоби формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики [Текст]. Розділ 2, [підрозділ] 2.3 : Формування спеціальних фахових компетентностей майбутніх учителів фізики та математики під час вивчення дисциплін математичного циклу / М. Г. Друшляк // Формування предметних компетентностей майбутніх вчителів фізики та математики засобами та технологіями сучасного освітнього середовища : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за ред.: О. М. Завражної, А. І. Салтикової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 135–155.
 57. Запорожченко, Т. П. Міжнародний досвід формування математичної компетентності майбутніх учителів початкових класів [Текст] / Т. П. Запорожченко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 275–276.
 58. Кисільова-Біла, В. П. Система організації самостійної роботи студентів з математики – обов’язкова складова в професійній підготовці вчителя початкових класів [Текст] / В. П. Кисільова-Біла // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 276–278.
 59. Коваль, Л. В. Загальноєвропейський вектор розвитку початкової математичної освіти [Текст] / Л. В. Коваль // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 278–279.
 60. Козлова, А. Т. Узагальнення прийомів обчислення в курсі математики початкової школи [Текст] / А. Т. Козлова, С. О. Скворцова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 279–281.
 61. Коломієць, А. А. Фундаменталізація математичної освіти як чинник впливу на реформування вищої освіти в Україні [Текст] / А. А. Коломієць // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 176–178.
 62. Коцюк, В. Удома – теорія, на уроці – практика [Текст] : урок за технологією перевернутого навчання з алгебри / В. Коцюк // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 32–42.
 63. Коцюк, В. Удома – теорія, на уроці – практика [Текст] : урок за технологією перевернутого навчання з алгебри / В. Коцюк // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 32–42.
 64. Кривошея, Т. Математичні головоломки [Текст] : формуємо сенсорно-пізнавальну, логіко-математичну та дослідницьку компетентності дітей : [дошкільники] / Т. Кривошея // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 3–7.
 65. Кривошея, Т. Математичні головоломки [Текст] : формуємо сенсорно-пізнавальну, логіко-математичну та дослідницьку компетентності дітей : [дошкільники] / Т. Кривошея // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 3–7.
 66. Кугай, Н. В. Зміст методологічних знань філософського рівня магістрів – майбутніх учителів математики [Текст] / Н. В. Кугай // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 248–249.
 67. Магочкіна, О. На що схожі цифри? [Текст] : віршики з мнемокартинками / О. Магочкіна // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 18–19.
 68. Магочкіна, О. На що схожі цифри? [Текст] : віршики з мнемокартинками / О. Магочкіна // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 18–19.
 69. Михайленко, І. Реалізація принципу фундаменталізації у математичній підготовці іноземних студентів [Текст] / І. Михайленко, В. Нестеренко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 302–309. – (Серія “Педагогічні науки”).
 70. Мудрак, А. Чарівний світ української міфології [Текст] : урок повторення, систематизацїї та застосування знань, умінь і навичок на практиці : [8 клас] / А. Мудрак // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 78–91.
 71. Мудрак, А. Чарівний світ української міфології [Текст] : урок повторення, систематизацїї та застосування знань, умінь і навичок на практиці : [8 клас] / А. Мудрак // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 78–91.
 72. Набока, Г. Д. Особливості формування уявлень про геометричний матеріал у учнів з порушеннями інтелектуального розвитку [Текст] / Г. Д. Набока // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк, О. В. Колишкін. Ю. М. Косенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 175–180.
 73. Ноздрова, О. П. Активізація творчого потенціалу майбутнього вчителя початкової школи в процесі вивчення дисципліни “Методика викладання математики в початкових класах. Система вправ, задач із логічним навантаженням” [Текст] / О. П. Ноздрова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 89–90.
 74. Овчаренко, Н. М. Особливості засвоєння математичних знань, умінь і навичок учнями з інтелектуальними порушеннями [Текст] / Н. М. Овчаренко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк, О. В. Колишкін. Ю. М. Косенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 181–186.
 75. Онуфрієнко, О. Г. Впровадження елементів регіоналізації в навчанні, вихованні та у математичній підготовці школярів і студентів [Текст] / О. Г. Онуфрієнко, О. Г. Боброва // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 350–351.
 76. Освітній мікс: онлайн + офланй [Текст] / матеріал підготувала В. Сліпченко // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 8–19.
 77. Освітній мікс: онлайн + офланй [Текст] / матеріал підготувала В. Сліпченко // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 8–19.
 78. Острань, Р. Ігри математичні – цікаві та незвичні [Текст] : дидактичні ігри для дітей дошкільних груп / Р. Острань, Г. Музика // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 12–13.
 79. Острань, Р. Ігри математичні – цікаві та незвичні [Текст] : дидактичні ігри для дітей дошкільних груп / Р. Острань, Г. Музика // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 12–13.
 80. Павлова, Т. П. Аксіологічні аспекти викладання математики в загальноосвітніх школах – впровадження концепції “Нова українська школа” [Текст] / Т. П. Павлова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 251–252.
 81. Папач, О. І. Науково-методичний супровід вчителів математики в період реформування освіти в Україні та країнах Європи [Текст] / О. І. Папач // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 253–254.
 82. Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року [Текст] : розпорядження від 13.01.21 р., № 131-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 39, 26 лютого. – С. 14.
 83. Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року [Текст] : розпорядження від 13.01.21 р., № 131-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 39, 26 лютого. – С. 14.
 84. Прошкін, В. В. Застосування системи формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю [Текст] / В. В. Прошкін, О. В. Панішева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 9 (53). – C. 399–409.
 85. Ротаньова, Н. Ю. Евристичне навчання вищої математики як сучасна технологія навчання та виховання [Текст] / Н. Ю. Ротаньова // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 92–93.
 86. Свєтной, О. П. Методологічні аспекти активізації пізнавальної діяльності студентів педагогічного вузу у процесі навчання математики [Текст] / О. П. Свєтной, О. Е. Валльє // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 254–255.
 87. Семеніхіна, О. Про використання вчителями математики засобів комп’ютерної візуалізації [Текст] / О. Семеніхіна, Н. Білошапка // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 289–301.
 88. Скворцова, С. О. Початкова математична освіта в Україні та Польщі: порівняльний аналіз [Текст] / С. О. Скворцова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 286–288.
 89. Сырмамиих, И. В. Об алгоритмизации обучения при решении вероятностных задач [Текст] / И. В. Сырмамиих // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 93–94.
 90. Таточенко, В. І. Сучасні виклики підготовки майбутнього вчителя математики [Текст] / В. І. Таточенко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 258–259.
 91. Терменжи, Д. Є. Особливості розробки та проведення дидактичних ігор з математики [Текст] / Д. Є. Терменжи, Ю. В. Перевєрзєва // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 259–261.
 92. Тішкова, В. В. Особливості розвитку пізнавальної активності в учнів з порушеннями інтелекту на уроках математики [Текст] / В. В. Тішкова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк, О. В. Колишкін. Ю. М. Косенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 220–228.
 93. Тумбрукакі, А. В. Використання евристичних завдань в процесі формування методичної компетентності майбутніх учителів математики [Текст] / А. В. Тумбрукакі // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 263–264.
 94. Фонарюк, О. Кейс-метод у курсі методики навчання математики майбутніх учителів [Текст] / О. Фонарюк // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 5 (91). – С. 172–187.
 95. Цісар, Н. В. Корекція знань та вмінь учнів як один із основних способів усунення прогалин у знаннях учнів з математики [Текст] / Н. В. Цісар // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 264–265.
 96. Черненко, Я. І. Професійний розвиток вчителя математики в ПТНЗ [Текст] / Я. І. Черненко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 265–266.
 97. Чуприна, О. С. Інтерактивні сучасні технології у підготовці майбутнього вчителя математики суспільно-гуманітарного профіля [Текст] / О. С. Чуприна // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 267–268.
 98. Шевчук, І. В. Підготовка майбутніх учителів до активізації розумової діяльності учнів початкової школи на уроках математики [Текст] / І. В. Шевчук, О. В. Шкуренко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 212–214.
 99. Шерстньова, І. Педагогічна складова професійної компетентності майбутнього вчителя математики в контексті компетентнісного підходу [Текст] / І. Шерстньова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 406–414. – (Серія “Педагогічні науки”).
 100. Якименко, О. Солодка геометрія [Текст] : розробка STEAM-проєкту з дидактичним забезпеченням / О. Якименко // Математика. – 2021. – № 3/4, березень-квітень. – С. 84–97.
 101. Якименко, О. Солодка геометрія [Текст] : розробка STEAM-проєкту з дидактичним забезпеченням / О. Якименко // Математика. – 2021. – № 3/4, березень-квітень. – С. 84–97.
 102. Яковлєва, Л. Ф. Готовність дитини до школи як критерій успішності навчання математики в першому класі [Текст] / Л. Ф. Яковлєва, С. О. Скворцова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 291–292.
 103. Ярхо, Т. Упровадження принципу генералізації знань у повторювальний курс елементарної математики в технічних закладах вищої освіти [Текст] / Т. Ярхо, Т. Ємельянова, Д. Легейда // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 440–450. – (Серія “Педагогічні науки”).

Формування предметної компетентності засобами та технологіями сучасного освітнього середовища

Професійне становлення фахівця в умовах цифрового освітнього середовища

 1. Digital у закладі освіти [Текст] : як ефективно використовувати цифрові платформи? / матеріал підготувала А. Бугайчук // Інформатика. – 2022. – № 1/2, січень-лютий. – С. 68–89.
 2. QR-код в освіті [Текст] : як створити, зчитати, налаштувати // Управління освітою. – 2022. – № 1/2, січень-лютий. – С. 92–93.
 3. Андрущенко, В. Книга у структурі інформаційного простору освіти [Текст] : [роль книги та книгодрукування в системі освіти] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2022. – № 3. – С. 5–12.
 4. Антонюк, Н. Формування символів [Текст] : урок засвоєння нових знань, умінь і навичок / Н. Антонюк // Інформатика. – 2022. – № 3/4, березень-квітень. – С. 14–25.
 5. Бакіров, В. Освіта дорослих у цифровому суспільстві [Текст] / В. Бакіров, О. Дейнеко // Новий колегіум. – 2022. – № 1/2. – С. 19–25.
 6. Биков, В. Проблеми і завдання розвитку комп’ютерно-технологічної платформи інформаційно-освітнього простору [Текст]. Розділ 7 : Український освітній ІТ-простір / В. Биков // Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука : [збірник наукових праць] / Національна академія педагогічних наук України ; Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік, Л. Б. Лук’янова та ін.]. – Київ : Богданова А. М., 2016. – С. 514–522.
 7. Богачевський, П. Варіативність та інваріантність філософських засад і наукових інтерпретацій концепту віртуальності [Текст] / П. Богачевський // Людина в складному світі : [збірка наукових праць] / [за ред.: Н. В. Кочубей, М. О. Нестерової ; вступне слово В. П. Андрущенка]. – Суми : Університетська книга, 2017. – С. 249–258.
 8. Борисенко, Д. Смартфони на допомогу! [Текст] : комбінований урок алгебри за технологією BYOD / Д. Борисенко // Математика. – 2022. – № 1/2, січень-лютий. – С. 32–42.
 9. Васильєва, Д. Стан дистанційного навчання математики в контексті війни в Україні [Текст] / Д. Васильєва // Математика в рідній школі. – 2022. – № 2/3. – С. 7–10.
 10. Гриценко, В. Зміст та структура інформаційно-аналітичних компетентностей користувачів освітніх інформаційних систем: методологічний аспект [Текст] / В. Гриценко, А. Ткаченко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 235–245. – (Серія “Педагогічні науки”).
 11. Громова, Н. Педагогічна рефлексія як показник самореалізації майбутнього вчителя-словесника [Текст]. Розділ 4 : Актуальні проблеми досліджень у галузі інформаційних технологій, професійної освіти / Н. Громова // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, [м. Суми, 16-17 травня 2019 р.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [за ред. О. М. Семеног]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 172–177. – Назва у змісті видання: Педагогічна рефлексія як показник самореалізації майбутнього вчителя-словесника (за результатами педагогічної практики).
 12. Гуревич, Р. “Усепроникаюче навчання” – інноваційна педагогічна технологія XXI століття [Текст] : [e-learning – система електронного навчання]. Розділ 7 : Український освітній ІТ-простір / Р. Гуревич, Н. Лазаренко, М. Кадемія // Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука : [збірник наукових праць] / Національна академія педагогічних наук України ; Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік, Л. Б. Лук’янова та ін.]. – Київ : Богданова А. М., 2016. – С. 522–529.
 13. Демченко, Л. Створення персонального навчального середовища [Текст] : уроки для 9-го класу / Л. Демченко, О. Журибеда, С. Новосьолова // Інформатика. – 2022. – № 1/2, січень-лютий. – С. 8–43.
 14. Денисова, Л. В. Інформаційна компетенція як основа професійної компетентності магістрів фізичної культури і спорту [Текст] / Л. В. Денисова, Н. Г. Бишевець // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 577–578.
 15. Електронна система управління [Текст] : автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту // Управління освітою. – 2022. – № 3/4, березень-квітень. – С. 20–28.
 16. Інтегровані уроки: математика, інформатика, трудове навчання [Текст] // Математика. – 2022. – № 5/6, травень-червень. – С. 9–188.
 17. Ірхіна, Ю. В. Підготовка майбутнього вчителя до застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі [Текст] / Ю. В. Ірхіна // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 540–541.
 18. Ісаєва, О. Про деякі прийоми візуалізації навчального матеріалу та їх роль у шкільному вивченні літератури [Текст] / О. Ісаєва // Українська мова і література в школі. – 2020. – № 6. – С. 13–17.
 19. Караєва, Т. Навчання англійської мови професійного спрямування в умовах дистанційної освіти [Текст] / Т. Караєва, С. Шевченко // Український педагогічний журнал. – 2021. – № 1. – С. 82–89.
 20. Кашина, Г. Розширення цифрових навичок науково-педагогічних працівників медичних ЗВО в системі післядипломної освіти [Текст] / Г. Кашина // Вища освіта України. – 2022. – № 1/2. – С. 44–50.
 21. Кириченко, М. Інновації в управлінні університетами: електронне урядування [Текст] / М. Кириченко // Рідна школа. – 2021. – № 1/2. – С. 62–65.
 22. Кисіль, С. Об’єкти текстового документа [Текст] : урок засвоєння нових знань, формування вмінь і навичок / С. Кисіль // Інформатика. – 2022. – № 3/4, березень-квітень. – С. 8–13.
 23. Кисленко, Д. П. Світовий досвід використання інформаційних технологій під час професійної підготовки майбутнього фахівця з охоронної діяльності [Текст] / Д. П. Кисленко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 28–29.
 24. Коваленко, О. Опрацювання текстових даних [Текст] : [розробки уроків] / О. Коваленко, О. Журибеда, Л. Сапетова // Інформатика. – 2022. – № 3/4, березень-квітень. – С. 40–81.
 25. Козлакова, Г. Організація науково-освітніх заходів в умовах дистанційних комунікацій [Текст] / Г. Козлакова // Вища освіта України. – 2022. – № 1/2. – С. 57–62.
 26. Конотоп, О. С. Електронна когнітивна карта в навчанні майбутніх учителів початкової школи англомовної лексики [Текст] / О. С. Конотоп // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 18–24.
 27. Король, О. Мотиваційна особливість спонукання до вивчення інформатичних дисциплін студентів непрофільних спеціальностей [Текст] / О. Король // Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді : матеріали V Міжнародного науково-практичного семінару студентів, аспірантів та молодих вчених, 27 березня 2014, [м. Суми] / Національна академія пед. наук України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія психології особистості ім. П. Р. Чамати ; МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Н. О. Єрмакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 93–95.
 28. Кравченко, Я. Сучасні проблеми формування фахових компетентностей при підготовці графічних дизайнерів в Україні [Текст] / Я. Кравченко // Вища школа. – 2022. – № 1/2. – С. 84–92.
 29. Курач, О. Формування комп’ютерної грамотності [Текст] : ігрові технології / О. Курач // Інформатика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 8–31.
 30. Курач, Т. М. Геозображення: сутність поняття та різновиди [Текст] : використайте на уроці : [географічні зображення за допомогою комп’ютерних технологій] / Т. М. Курач // Географія та економіка в рідній школі. – 2022. – № 1. – С. 28–31.
 31. Кучай, О. Концепції підготовки вчителів початкових класів засобами мультимедійних технологій в Україні і Польщі [Текст]. Розділ 7 : Український освітній ІТ-простір / О. Кучай // Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука : [збірник наукових праць] / Національна академія педагогічних наук України ; Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік, Л. Б. Лук’янова та ін.]. – Київ : Богданова А. М., 2016. – С. 537–546.
 32. Кучер, С. Методичні аспекти використання інформаційних технологій у графічній підготовці студентів [Текст] / С. Кучер // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2017. – № 5 (85). – С. 56–67.
 33. Ланкіна, В. Використання QR кодів та візуалізація на уроках англійської мови [Текст] / В. Ланкіна // Іноземні мови в школах України. – 2022. – № 2/3. – С. 7–12.
 34. Лапінський, В. В. Особливості планування освітнього процесу інформатики в 11 класі [Текст] / В. В. Лапінський, Л. П. Семко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2019. – № 3. – С. 52–56.
 35. Литовченко, А. Елементи медіаграмотності під час вивчення художніх творів [Текст] : авторська розробка майстер-класу. 9 клас / А. Литовченко // Всесвітня література в школах України. – 2022. – № 2/3. – С. 55–56.
 36. Лучінський, І. Месенджер на уроці [Текст] : запроваджуємо інформаційно-комунікативні технології / І. Лучінський // Історія України. – 2022. – № 1/2, січень-лютий. – С. 22–31.
 37. Любарець, В. Становлення конкурентоспроможності майбутніх фахових молодших бакалаврів з інженерії програмного забезпечення [Текст] / В. Любарець, А. Любима // Вища освіта України. – 2022. – № 1/2. – С. 38–43.
 38. Маліс, О. Молодь як користувачі й творці інформаційного суспільства [Текст] / О. Маліс // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї / Укр. академія політ. Наук ; Укр. центр політ. Менеджменту ; Ін-т політ. і ентнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса; МДГУ ім. П. Могили ; [гол. редкол. М. І. Михальченко]. – Київ : Інтер Графіка, 2008. – Вип. 14. – С. 125–129.
 39. Мальований, О. Сучасні інтерактивні інструменти для перевірки вивченого під час уроків всесвітньої історії у 9 класі [Текст] / О. Мальований // Історія в рідній школі. – 2022. – № 1. – С. 19–24.
 40. Мартиненко, О. Є. Критерії відбору навчальних онлайн-платформ для підготовки майбутніх перекладачів [Текст] / О. Є. Мартиненко, К. О. Шевелько // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 52–57.
 41. Мачача, Т. Особливості організації та формування змісту дистанційного проєктно-технологічного навчання в умовах карантину [Текст] / Т. Мачача // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 75–83.
 42. Мелешко, Н. Розробка онлайн-уроку з математики на тему: “Додавання раціональних чисел” [Текст] / Н. Мелешко // Математика в рідній школі. – 2022. – № 2/3. – С. 14–18.
 43. Мирошніченко, Ю. Вимоги до структури електронного навчального матеріалу та освітнього порталу з астрономії [Текст] / Ю. Мирошніченко // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2021. – № 2. – С. 24–29.
 44. Міронова, Л. Середовище текстового редактора [Текст] : урок засвоєння нових знань, формування вмінь і навичок / Л. Міронова // Інформатика. – 2022. – № 3/4, березень-квітень. – С. 26–39.
 45. Налагодження міждисциплінарних зв’язків між математичними дисциплінами у контексті якісної фахової підготовки майбутнього спеціаліста з кібербезпеки [Текст] / Є. Котух [та ін.] // Новий колегіум. – 2022. – № 1/2. – С. 85–90.
 46. Наумчик, П. Використання інформаційних технологій під час виконання лабораторних робіт [Текст] / П. Наумчик // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2022. – № 1. – С. 40–42.
 47. Нестуля, О. Досвід упровадження мобільного навчання студентів університету під час вивчення дисципліни “Основи лідерства” [Текст] / О. Нестуля, С. Нестуля // Вища школа. – 2020. – № 7/8. – С. 20–32.
 48. Нетрибійчук, О. Сучасні інструменти для організації дистанційного навчання [Текст] / О. Нетрибійчук // Біологія і хімія в рідній школі. – 2021. – № 2. – С. 10–14.
 49. Онищак, В. Google-сайт як засіб візуалізації STEM-проєктів [Текст] : інтегрований урок-проєкт / В. Онищак // Інформатика. – 2022. – № 3/4, березень-квітень. – С. 82–87.
 50. Палюх, М. Вивчення доцільності використання СМАРТ та хмарних технологій у навчально-тренувальній діяльності юних футболістів [Текст] / М. Палюх, В. Романюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2022. – № 1. – С. 59–65.
 51. Петах, В. Шліфуємо знання [Текст] : урок повторення вивченого матеріалу з алгебри за технологією BYOD / В. Петах // Математика. – 2022. – № 1/2, січень-лютий. – С. 44–52.
 52. Петрович, С. Д. STEM технології на заняттях інформатики [Текст] / С. Д. Петрович // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2019. – № 3. – С. 32–37.
 53. Пилипчук, І. Hyper Text Markup Language [Текст] : поняття мови розмітки гіпертексту / І. Пилипчук // Інформатика. – 2022. – № 1/2, січень-лютий. – С. 52–67.
 54. Пилипчук, І. Віртуальна дошка Padlet [Текст] : організація освітнього процесу з різноманітним контентом із можливістю спільного його редагування / І. Пилипчук // Інформатика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 58–69.
 55. Писанко, М. Л. Віртуальне навчальне середовище IVY як засіб фахової підготовки усних перекладачів [Текст] / М. Л. Писанко // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 46–51.
 56. Поліщук, Т. Використання технологій WEB 2. 0 та WEB 3. 0 у процесі викладання української мови та літератури [Текст] / Т. Поліщук // Українська мова і література в школах України. – 2021. – № 2. – С. 15–18.
 57. Пригодій, М. SMART-комплекси для підготовки майбутніх фахівців [Текст] / М. Пригодій // Педагогічна газета. – 2021. – № 1, січень-лютий. – С. 6.
 58. Пригодій, М. Підготовка майбутніх викладачів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі [Текст] / М. Пригодій // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2017. – № 5 (85). – С. 30–36.
 59. Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення управління у сфері електронних комунікацій [Текст] : закон від 16.08.22 р., № 2529-IX / Україна // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 248, 22 листопада. – С. 9. $ Голос України. – 2022. – № 235, 18 листопада. – С. 12.
 60. Про затвердження Положення про Національну електронну науково-інформаційну систему [Текст] : постанова від 27.09.22 р., № 1067 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 209, 28 вересня. – С. 2–3.
 61. Ромашенко, В. Є. Формування інформаційно-комунікаційної компетенції майбутніх фахівців з управління освітою як невід’ємна складова інформатизації освіти [Текст] / В. Є. Ромашенко // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 27–28.
 62. Самбор, Т. Поезія й обчислення [Текст] : інтегрований урок з інформатики, української літератури й музики / Т. Самбор // Інформатика. – 2022. – № 1/2, січень-лютий. – С. 44–51.
 63. Самойленко, О. Технологія впровадження конструктивної моделі підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища [Текст] / О. Самойленко // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 4. – С. 199–206.
 64. Сергеєва, Н. Організація інтерактивного навчання учнів з порушенням слуху в початковій школі [Текст] / Н. Сергеєва // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 1. – С. 69–77.
 65. Сікорський, П. Кібернетичні вимоги до освітнього процесу у вищих навчальних закладах [Текст] / П. Сікорський, І. Колодій // Вища освіта України. – 2022. – № 1/2. – С. 29–37.
 66. Спех, О. С. Вплив сучасних інформаційних технологій на цінності студентської молоді [Текст] / О. С. Спех // Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді : матеріали V Міжнародного науково-практичного семінару студентів, аспірантів та молодих вчених, 27 березня 2014, [м. Суми] / Національна академія пед. наук України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія психології особистості ім. П. Р. Чамати ; МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Н. О. Єрмакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 115–118.
 67. Створюємо проекти мовою DELPHI [Текст] : практикум // Інформатика. – 2022. – № 5, травень. – С. 4–125.
 68. Стегнієнко, М. Навчання по-новому [Текст] : урок засвоєння нових знань з математики за технологією BYOD : [5 клас] / М. Стегнієнко // Математика. – 2022. – № 1/2, січень-лютий. – С. 22–31.
 69. Суховерська, І. Упровадження медіаосвіти у школах України: здобутки і виклики [Текст] / І. Суховерська, Н. Ласунова // Рідна школа. – 2021. – № 1/2. – С. 49–54.
 70. Тарнопольський, О. Б. Кейс стаді: онлайн навчання англійської мови та теоретичних дисциплін мовного циклу студентів ЗВО та слухачів комерційних мовних курсів в умовах карантину –переваги, недоліки та перспективи [Текст] / О. Б. Тарнопольський // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – C. 25–32.
 71. Терепещий, С. Наукові підходи до медіаграмотності освітян [Текст] / С. Терепещий, А. Костенко, О. Богомаз // Вища освіта України. – 2021. – № 2. – С. 53–59.
 72. Технологія BYOD [Текст] : учнівські смартфони “на боці добра” / матеріал підготувала В. Сліпченко // Математика. – 2022. – № 1/2, січень-лютий. – С. 6–21.
 73. Трубачева, С. Організаційно-педагогічні особливості проєктування дистанційної освіті в умовах карантину [Текст] / С. Трубачева, О. Мушка // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 58–63.
 74. Федоренко, Ю. А. Організація інформаційного простору в умовах дистанційного навчання [Текст] / Ю. А. Федоренко // Географія та економіка в рідній школі. – 2021. – № 1. – С. 5–6.
 75. Федорчак, Т. Літературно-мистецький онлайн-проєкт “Святкова зимова читальня” [Текст] : проєктна діяльність / Т. Федорчак // Бібліотечна планета. – 2022. – № 1. – С. 13–14.
 76. Шандра, Н. Дидактичне обґрунтування компонентів ефективного викладання іноземної мови в умовах дистанційного навчання [Текст] / Н. Шандра // Український педагогічний журнал. – 2021. – № 1. – С. 75–81.
 77. Шевченко, О. Студентський проєкт SMART-БЕЗПЕКА [Текст] : [проєкт Європейського співтовариства з охорони праці] / О. Шевченко // Охорона праці. – 2021. – № 4. – С. 19.
 78. Шеремет, І. Організація викладання дисциплін природничо-наукового циклу з використанням платформи Moodle [Текст] / І. Шеремет, Г. Гусєва, К. Василенко // Український педагогічний журнал. – 2022. – № 1. – С. 107–113.
 79. Шпарик, О. COVID-19 і шкільна освіта: досвід учителів Китаю [Текст] / О. Шпарик // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 4. – С. 25–33.
 80. Шурхно, Н. Формування інфомедійної грамотності на уроках української мови в основній школі з використанням інтерактивних методів [Текст] / Н. Шурхно // Українська мова і література в школах України. – 2021. – № 1. – С. 4–6.
 81. Яценко, О. Аналітика сучасних викликів розвитку штучного інтелекту та робототехніки у фокусі перспективи сингулярності [Текст] / О. Яценко // Вища освіта України. – 2022. – № 3. – С. 40–46.
 82. Яшна, О. Проблеми забруднення навколишнього середовища [Текст] : інтегрований урок англійської мови, хімії, екології, інформатики й технологій : 10-й клас / О. Яшна, А. Єлісєєв, Н. Палагута // English. – 2022. – № 3/4, March – April. – С. 32–39.

Інноваційні стратегії управління бізнес-процесами суб’єктів підприємництва

Я текстовий блок . Натисніть кнопку Змінити , щоб змінити цей текст . Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.