ЗАМОВЛЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ТРЕНІНГІВ

Наукова Бібліотека СумДПУ імені А. С. Макаренка пропонує послуги групового та індивідуального консультування з питань:

  • користування освітніми, науковими веб-ресурсами та сервісами: повнотекстовими, реферативними БД, інформаційно-пошуковими системами, наукометричними інструментами, системами управління бібліографічною інформацією (бібліографічними менеджерами);
  • оформлення публікацій відповідно до вимог конкретних вітчизняних та міжнародних видань: визначення УДК, дотримання структури наукової статті, складання списків літератури та посилань до статті, визначення ключових слів, допомога в транслітерації прізвища автора;
  • реєстрації та розміщення результатів наукових досліджень у е-архіві відкритого доступу СумДПУ імені А. С. Макаренка (eSSPUIR);
  • визначення наукометричних показників авторів (індексу цитувань та індексу Гірша) за даними наукометричних платформ Scopus, Web of Science;
  • вибору видання для опублікування результатів наукових досліджень;
  • забезпечення належної ідентифікації науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка в міжнародному науковому просторі: реєстрація/коригування авторських профілей в реєстрах ResearcherID, ORCID, Google Scholar, актуалізація та зведення профілей в Scopus.

Для отримання консультацій:

Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення (корпус фізико-математичного факультету, аудит. 273)

або скористувавшись он-лайн довідкою.