Навчально-науковий інститут фізичної культури

Теоретичні та методичні основи фізкультурної освіти різних груп населення

 1. Improvement of HOTS Method in the Basketball Game Through TGFU Learning [Текст] = Удосконалення методу HOTS у баскетбольній грі через навчання TGFU / S. Nopembri [et al.] ; [метод HOTS через навчання TGFU – програми навчання за допомогою ігор з фізичної культури та спорту] // Теорія та методика фізичного виховання. – 2022. – № 1. – С. 85–91.
 2. Білецька, О. На старт, Україно! [Текст] : [фізкультурна розвага-“телерепортаж” для дітей старшої групи] / О. Білецька // Дошкільне виховання. – 2023. – № 9. – С. 37–40.
 3. До питання здійснення заходів за рахунок видатків Фонду Президента України з підтримки освіти, науки і спорту [Текст] : постанова від 07.07.23 р., № 688 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2023. – № 137, 11 липня. – С. 9.
 4. Заболотний, С. Методика підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників стрільбі з використанням моделювання психологічних факторів бою / С. Заболотний, О. Олицький // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 4 (43). – С. 154–168. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1062.
 5. Заняття хортингом як фактор стримування передчасного старіння чоловіків України [Текст] / Т. Гнітецька [та ін.] // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2022. – № 2. – С. 60–66.
 6. Історичні аспекти розвитку спорту для осіб з інвалідністю у Франції [Текст] / М. Данилевич [та ін.] // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2022. – № 2. – С. 14–21.
 7. Качан, О. Фізична культура у НУШ: переформатування [Текст] / О. Качан // Фізичне виховання в рідній школі. – 2022. – № 3/4. – С. 27–38.
 8. Кузьмінський, А. Цифрова трансформація професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання / А. Кузьмінський // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 28. – С. 209–221. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/293190/286424.
 9. Кулик, Н. А. Організація методики покращення фізичних якостей студентів-футзалістів / Н. А. Кулик, І. М. Кравенко // Олімпійський та паралімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. П. Ф. Рибалко ; редкол.: С. І. Атаманюк, С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, Д. В. Бермудес та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 16–20. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/39/34.
 10. Лампіка, Ю. Механізми формування стійкого інтересу до занять фізичною культурою учнів початкових класів / Ю. Лампіка, О. Шукатка // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 6. – С. 38–43. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/263.
 11. Лещій, Н. Впровадження інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій в освітній процес навчально-реабілітаційного центру для дітей зі складними порушеннями розвитку [Текст] / Н. Лещій, З. Маматова // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 4. – С. 40–47.
 12. Максименко, Л. М. Щодо покращення тактичної підготовленості футболістів 15–16 років у річному тренувальному циклі / Л. М. Максименко, М. В. Мигаль // Олімпійський та паралімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. П. Ф. Рибалко ; редкол.: С. І. Атаманюк, С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, Д. В. Бермудес та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 21–25. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/48/43
 13. Олійник, В. Фізична культура у НУШ: переформатування [Текст] / В. Олійник // Освіта України. – 2022. – № 44/45, 14 листопада. – С. 13–15.
 14. Рожанська, О. Казка про загублений черевичок [Текст] : [фізкультурна розвага для дітей старшої групи] / О. Рожанська // Дошкільне виховання. – 2023. – № 9. – С. 34–36.
 15. Свєтлова, О. Важливість підготовки фахівців з ортопедагогіки в умовах сьогодення / О. Свєтлова, В. Завгородня // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 4. – С. 50–54. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/142/106.
 16. Хоменко, І. Застосування інноваційних технологій на уроках фізичної культури / І. Хоменко, І. Дудник // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 3 (55). – С. 27–32. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10497.
 17. Чередніченко, А. Засоби впливу на працездатність здобувачів вищої освіти на заняттях з фізичного виховання / А. Чередніченко // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2023. – Т. 3, № 111. – С. 65–69. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/289052/282657.
 18. Чжан, Л. Науково-методичні підходи до управління якістю підготовки бакалаврів з фізичного виховання в умовах освітнього середовища закладу вищої освіти / Л. Чжан // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 3 (55). – С. 33–37. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/en/viewpdf/10500.

Комплексне дослідження функціонального стану, адаптаційних можливостей організму та ризику розвитку захворювань у різних групах населення

 1. Cardiorespiratory Fitness Сut-Points Palated to Body Adiposity Parameters in Macedonian Children [Текст] = Порогові точки кардіореспіраторної підготовленості, пов’язані з параметрами ожиріння тіла у македонських дітей / A. Elezi [et al.] // Теорія та методика фізичного виховання. – 2022. – № 1. – С. 48–55.
 2. Limited Implementation of Fifa 11 + Shoulder Injury Prevention Program (Fifa 11+S) Among Professional Soccer Goalkeepers [Текст] = Обмежене впровадження програми профілактики травм плечей Fifa 11 + (Fifa 11+S) серед професійних футбольних воротарів / W. Saleh [et al.] // Теорія та методика фізичного виховання. – 2022. – № 1. – С. 36–42.
 3. Sannicandro, I. The Acute Effects of Small-Sided Games on Hamstring Strength in Young Soccer Players [Текст] = Гострий вплив малосторонніх ігор на силу підколінного сухожилля у молодих футболістів / I. Sannicandro, D. Cofano, H. Raiola // Теорія та методика фізичного виховання. – 2022. – № 1. – С. 77–84.
 4. Аналіз показників техніко-тактичних дій тенісистів 10-12 років з урахуванням властивостей темпераменту і моніторингу показників частоти серцевих скорочень / І. Євтифієва [та ін.] // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 2. – С. 19–24. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/95/84.
 5. Андрющенко, Т. Емоційний інтелект і здоров’я [Текст] : [вправи для дітей дошкільного віку] / Т. Андрющенко // Дошкільне виховання. – 2023. – № 9. – С. 8–11.
 6. Гвоздецька, С. В. Вивчення залежності між показниками психічного розвитку та фізичної підготовленості в дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / С. В. Гвоздецька, М. О. Довгопол // Олімпійський та паралімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. П. Ф. Рибалко ; редкол.: С. І. Атаманюк, С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, Д. В. Бермудес та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 9–12. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/45/40.
 7. Заняття хортингом як фактор стримування передчасного старіння чоловіків України [Текст] / Т. Гнітецька [та ін.] // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2022. – № 2. – С. 60–66.
 8. Золотарьова, Т. В. Опосередковане внутрішнє компенсаційне управління процесами розвитку, абілітації, корекції, реабілітації в позитивних і негативних складниках людини як системи “біо-соціо-дух” / Т. В. Золотарьова // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 25–30. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/15/13.
 9. Іваній, І. В. Сутнісна характеристика здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури / І. В. Іваній // Олімпійський та паралімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. П. Ф. Рибалко ; редкол.: С. І. Атаманюк, С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, Д. В. Бермудес та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 12–15. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/38/33.
 10. Кондратець, І. Рефлексійні “вітаміни” [Текст] : [техніки для підтримання психологічного здоров’я дітей] / І. Кондратець // Дошкільне виховання. – 2023. – № 9. – С. 3–7.
 11. Корсак, К. Наукові та виховні проблеми побудови безпечної емоційної сфери: погляди студентів-медиків [Текст] / К. Корсак // Вища освіта України. – 2022. – № 4. – С. 61–70.
 12. Кравченко, О. Cоціально-психологічна підтримка ментального здоров’я учасників освітнього процесу в кризових ситуаціях (практичний досвід) / О. Кравченко // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 1. – С. 35–16. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/278485.
 13. Лазоренко, С. А. Показники здоров’я студентів закладів вищої освіти Сумського регіону та шляхи їх покращення / С. А. Лазоренко // Олімпійський та паралімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. П. Ф. Рибалко ; редкол.: С. І. Атаманюк, С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, Д. В. Бермудес та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 17–20. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/47/42.
 14. Леоненко, А. В. Характеристика методики організації силових занять для чоловіків зрілого віку / А. В. Леоненко, Ю. С. Оношко // Олімпійський та паралімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. П. Ф. Рибалко ; редкол.: С. І. Атаманюк, С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, Д. В. Бермудес та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 26–28. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/41/36.
 15. Лещій, Н. Впровадження інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій в освітній процес навчально-реабілітаційного центру для дітей зі складними порушеннями розвитку [Текст] / Н. Лещій, З. Маматова // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 4. – С. 40–47.
 16. Масленніков, С. О. Порівняння морфологічного складу стромально-васкулярної фракції підшкірної жирової клітковини та тільця Гоффа [Текст] / С. О. Масленніков, Ю. М. Авраменко, М. Л. Головаха // Ортопедія, травматологія та протезування. – 2023. – № 3. – С. 51–56.
 17. Мателенок, Є. М. Лікування застарілого переломовивиху в ліктьовому суглобі [Текст] : (клінічний випадок) / Є. М. Мателенок // Ортопедія, травматологія та протезування. – 2023. – № 3. – С. 57–61.
 18. Менделя, О. О. Лікарська помилка як складова страхового випадку [Текст] / О. О. Менделя // Юридична Україна. – 2022. – № 8. – С. 43–50.
 19. Москаленко, М. П. Поширеність захворювань системи кровообігу серед підлітків Сумської області / М. П. Москаленко, А. С. Попова // Слобожанський науковий вісник. Серія Природничі науки : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. А. О. Корнус ; редкол.: Ю. В. Буц, В. П. Воровка, О. С. Данильченко, О. Г. Корнус, Ю. І. Литвиненко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 36–40. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/natural/article/view/32/28.
 20. Наволокова, О. О. Мінімальна мозкова дисфункція та безмовленнєві діти дошкільного віку: діагностика, корекція в умовах воєнного стану / О. О. Наволокова, О. В. Боряк // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 31–37. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/16/14.
 21. Особливості способу життя військовослужбовців, які мали контузію, як чинник, що впливає на бойову готовність [Текст] / А. Одеров [та ін.] // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2022. – № 2. – С. 67–78.
 22. Приходько, В. Тези про методологічні основи теорії і практики будівництва власного здоров’я / В. Приходько // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 1. – С. 35–44. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/94/81.
 23. Прозоровський, Д. В. Біомеханічне обґрунтування алгоритму вибору варіанта дистальної коригувальної остеотомії II–IV плеснових кісток під час лікування метатарзалгії [Текст] / Д. В. Прозоровський, М. Ю. Карпінський, О. Д. Карпінська // Ортопедія, травматологія та протезування. – 2023. – № 3. – С. 19–27.
 24. Розподіл серинових протеаз у плазмі крові та підшлунковій залозі за умов хронічного панкреатиту та онкопатології [Текст] / Т. Б. Синельник [та ін.] // Фізіологічний журнал. – 2022. – Т.68, № 6. – С. 31–43.
 25. Роль енергетичного статусу клітини у протектуванні постгіпертонічного гемолізу амфіфільними речовинами [Текст] / О. Є. Ніпот [та ін.] // Фізіологічний журнал. – 2022. – Т.68, № 6. – С. 68–72.
 26. Самохіна, Л. М. Особливості серцевої недостатності у хворих, які перенесли коронавірусну інфекцію [Текст] / Л. М. Самохіна, Ю. С. Рудик // Фізіологічний журнал. – 2022. – Т.68, № 6. – С. 90–99.
 27. Чемерис, М. Переохолодження та відмороження: як надати домедичну допомогу [Текст] / М. Чемерис // Довідник спеціаліста з охорони праці. – 2022. – № 12. – С. 58–62.
 28. Чуклін, С. М. Нейтрофільні позаклітинні пастки як терапевтична мішень при системних ускладненнях гострого панкреатиту [Текст] : [ушкодження легенів, пошкодження нирок, серця, кишківника, ЦНС, судин і гемокоагуляційні розлади] / С. М. Чуклін, С. С. Чуклін, Р. В. Бариляк // Фізіологічний журнал. – 2022. – Т. 68, № 6. – С. 80–89.

Створення корекційно-розвивального середовища для осіб з особливими потребами

 1. Абасова, Е. Розробка програми з музичної терапії для дітей з аутизмом, постраждалих від війни / Е. Абасова // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 28. – С. 222–230. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/293192.
 2. Арестович, М. Специфіка проведення музичних занять із дітьми-аутистами / М. Арестович // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка : науковий журнал / Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка ; гол. ред. І. Я. Зінків, редкол.: О. Т. Катрич, Л. О. Кияновська, Г. Кронес та ін. – Львів : Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, 2023. – № 49. – С. 3–8. – Режим доступу: http://journals.lnma.lviv.ua/index.php/naukovizbirky/article/view/703/671.
 3. Бєлова, О. Актуальний стан сформованості емоційної грамотності дітей старшого дошкільного віку з логопатологією / О. Бєлова // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 1 (40). – С. 93–112. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/977/725.
 4. Бірюкова, Н. Запорука успіху дітей – співпраця батьків і педагогів [Текст] : особливості взаємодії учасників освітнього процесу / Н. Бірюкова // Дефектолог. – 2022. – № 9/12, вересень-грудень. – С. 108–113.
 5. Бірюкова, Н. Організація навчальної діяльності вихованців із синдромом Дауна [Текст] : інклюзивна освіта й використання спеціальних вправ / Н. Бірюкова // Дефектолог. – 2022. – № 9/12, вересень-грудень. – С. 54–66.
 6. Бірюкова, Н. Осінь милу зустрічай [Текст] : сприяємо мовленнєвому розвитку / Н. Бірюкова // Дефектолог. – 2022. – № 9/12, вересень-грудень. – С. 20–25.
 7. Бірюкова, Н. Я пізнаю світ [Текст] : індивідуальне заняття для дитини з вадами мовлення / Н. Бірюкова // Дефектолог. – 2022. – № 9/12, вересень-грудень. – С. 26–31.
 8. Бобер, А. В. Дидактичні ігри як засіб розвитку описової лексики молодших школярів з інтелектуальними порушеннями / А. В. Бобер // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 5–8. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/10/8.
 9. Бойченко, М. А. Підготовка майбутніх докторів філософів галузі спеціальної та інклюзивної освіти: досвід США / М. А. Бойченко // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 5–9. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/3/1.
 10. Боряк, О. В. Використання STEM-технологій на уроках математики зі старшокласниками зі зниженим зором / О. В. Боряк // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 9–13. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/11/9.
 11. Боряк, О. В. Затримка психомовленнєвого розвитку як медико-психолого-педагогічна проблема / О. В. Боряк // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 15–19. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/5/3.
 12. Воробель, Г. Психолого-педагогічний супровід дітей з порушенням слуху в умовах воєнного стану в країні / Г. Воробель // Особлива дитина: навчання і виховання : науковий журнал / Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України ; гол. ред. В. Засенко ; редкол.: В. Засенко, Л. І. Прохоренко, А. Вангова та ін. – Київ : Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2023. – Т. 109, № 1. – С. 112–129. – Режим доступу: https://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child/article/view/130/103.
 13. Воротинцева, О. О. Підвищення рівня професійних компетентностей педагогів інклюзивно-ресурсних центрів у системі неперервної освіти / О. О. Воротинцева // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 17–20. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/13/11.
 14. Гвоздецька, С. В. Вивчення залежності між показниками психічного розвитку та фізичної підготовленості в дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / С. В. Гвоздецька, М. О. Довгопол // Олімпійський та паралімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. П. Ф. Рибалко ; редкол.: С. І. Атаманюк, С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, Д. В. Бермудес та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 9–12. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/45/40.
 15. Головецька, Н. “Колобок” на новий лад [Текст] : комбіноване заняття для дітей із ЗПР / Н. Головецька // Дефектолог. – 2022. – № 9/12, вересень-грудень. – С. 88–97.
 16. Головецька, Н. Алалія в дітей: специфіка корекційної роботи [Текст] : успішний досвід діяльності дефектолога в межах ЗДО / Н. Головецька // Дефектолог. – 2022. – № 9/12, вересень-грудень. – С. 6–19.
 17. Головецька, Н. Навчання дітей з ООП за методикою Зайцева [Текст] : специфіка її використання та практична реалізація / Н. Головецька // Дефектолог. – 2022. – № 9/12, вересень-грудень. – С. 32–37.
 18. Докучина, Т. О. Особливості розвитку особистості підлітків з інтелектуальними порушеннями / Т. О. Докучина // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 24–27. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/7/5.
 19. Жук, В. Слухоорієнтовані технології розвитку словесного мовлення дітей з кохлеарними імплантами / В. Жук // Особлива дитина: навчання і виховання : науковий журнал / Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України ; гол. ред. В. Засенко ; редкол.: В. Засенко, Л. І. Прохоренко, А. Вангова та ін. – Київ : Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2023. – Т. 110, № 2. – С. 129–148. – Режим доступу: https://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child/article/view/141/114.
 20. Зінкевич, В. Поради батькам дітей-дошкільників із вадами слуху [Текст]. Розділ 12 / В. Зінкевич, І. Степаненко // Соціальний педагог. – 2022. – № 12, грудень. – С. 104–109.
 21. Зінкевич, В. Читання з губ [Текст] : (поради батькам дітей зі зниженим слухом). Розділ 11 / В. Зінкевич, Г. Гречанюк, С. Димбовська // Соціальний педагог. – 2022. – № 12, грудень. – С. 100–103.
 22. Золотарьова, Т. В. Опосередковане внутрішнє компенсаційне управління процесами розвитку, абілітації, корекції, реабілітації в позитивних і негативних складниках людини як системи “біо-соціо-дух” / Т. В. Золотарьова // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 25–30. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/15/13.
 23. Калаур, С. Психолого-педагогічні засади організації професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери до підтримки батьків, які виховують дітей з особливими потребами / С. Калаур // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 4. – С. 35–42. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/160/104.
 24. Кірвас, В. Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні осіб із вадами зору в епоху цифровізації освіти / В. Кірвас // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2023. – Т. 1, № 110. – С. 71–78. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/288951/282571.
 25. Косенко, Ю. Алгоритм роботи учнів з порушеннями інтелектуального розвитку з історичними писемними джерелами / Ю. Косенко, Ю. Сіденко // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 4. – С. 43–49. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/140/105.
 26. Косенко, Ю. М. Формування елементарних правових знань у школярі з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціального закладу середньої освіти / Ю. М. Косенко // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 33–40. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/9/7.
 27. Косенко, Ю. М. Формування елементарних правових знань у школярів з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціального закладу середньої освіти / Ю. М. Косенко // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 33–40. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/9/7.
 28. Кравченко, О. Cоціально-психологічна підтримка ментального здоров’я учасників освітнього процесу в кризових ситуаціях (практичний досвід) / О. Кравченко // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 1. – С. 35–16. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/278485.
 29. Криворотько, А. Модель формування гендерної вихованості в процесі життєдіяльності людини / А. Криворотько // Особлива дитина: навчання і виховання : науковий журнал / Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України ; гол. ред. В. Засенко ; редкол.: В. Засенко, Л. І. Прохоренко, А. Вангова та ін. – Київ : Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2023. – Т. 109, № 1. – С. 7–33. – Режим доступу: https://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child/article/view/126.
 30. Кульбіда, С. “Українська жестова мова” – упровадження нового Державного стандарту у 5-6 класах Нової української школи / С. Кульбіда, О. Біланова, Л. Іващенко // Особлива дитина: навчання і виховання : науковий журнал / Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України ; гол. ред. В. Засенко ; редкол.: В. Засенко, Л. І. Прохоренко, А. Вангова та ін. – Київ : Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2023. – Т. 109, № 1. – С. 33–60. – Режим доступу: https://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child/article/view/127/106.
 31. Кульбіда, С. На шляху інноваційного поступу. Досвід проведення бінарних уроків для учнів з порушеннями слуху / С. Кульбіда // Особлива дитина: навчання і виховання : науковий журнал / Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України ; гол. ред. В. Засенко ; редкол.: В. Засенко, Л. І. Прохоренко, А. Вангова та ін. – Київ : Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2023. – Т. 110, № 2. – С. 106–128. – Режим доступу: https://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child/article/view/140/113.
 32. Лавриш, І. Освітньо-виховні функції дитячого музичного театру в умовах інклюзивної освіти / І. Лавриш // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 27. – С. 227–240. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282152/276638.
 33. Легкий, О. Формування соціального досвіду у дошкільників з порушеннями зору в процесі вторинної соціалізації в закладі дошкільної освіти / О. Легкий, С. Кондратенко // Особлива дитина: навчання і виховання : науковий журнал / Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України ; гол. ред. В. Засенко ; редкол.: В. Засенко, Л. І. Прохоренко, А. Вангова та ін. – Київ : Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2023. – Т. 110, № 2. – С. 148–167. – Режим доступу: https://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child/article/view/142/115.
 34. Лещій, Н. Впровадження інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій в освітній процес навчально-реабілітаційного центру для дітей зі складними порушеннями розвитку [Текст] / Н. Лещій, З. Маматова // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 4. – С. 40–47.
 35. Литовченко, В. Психологічна складова роботи фахівців медичної сфери з пацієнтами з порушенням слуху: історичні аспекти і рекомендації / В. Литовченко // Особлива дитина: навчання і виховання : науковий журнал / Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України ; гол. ред. В. Засенко ; редкол.: В. Засенко, Л. І. Прохоренко, А. Вангова та ін. – Київ : Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2023. – Т. 109, № 1. – С. 60–90. – Режим доступу: https://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child/article/view/128/105.
 36. Матвєєва, О. Організація освітньо-просвітницької роботи з батьками на основі аналізу особливостей внутрішньошкільної атмосфери ЗЗСО з інклюзивною формою навчання / О. Матвєєва, А. Лапін // Особлива дитина: навчання і виховання : науковий журнал / Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України ; гол. ред. В. Засенко ; редкол.: В. Засенко, Л. І. Прохоренко, А. Вангова та ін. – Київ : Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2023. – Т. 109, № 1. – С. 170–186. – Режим доступу: https://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child/article/view/133/100.
 37. Монке, О. Казкотерапія і бодинаміка у підтримці дітей з підвищеною тривожністю / О. Монке // Preschool Education: Global Trends : науковий журнал / Переяславський університет імені Григорія Сковороди ; гол. ред. Л. Калмикова ; редкол.: І. Волженцева, Г. Калмиков, І. Княжева та ін. – Переяслав : Переяславський університет імені Григорія Сковороди, 2023. – Т. 3. – С. 7–29. – Режим доступу: https://preschool-journal.com/index.php/journal/article/view/33/20.
 38. Наволокова, О. О. Мінімальна мозкова дисфункція та безмовленнєві діти дошкільного віку: діагностика, корекція в умовах воєнного стану / О. О. Наволокова, О. В. Боряк // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 31–37. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/16/14.
 39. Наволокова, О. О. Мінімальна мозкова дисфункція та безмовленнєві діти дошкільного віку: діагностика, корекція в умовах воєнного стану / О. О. Наволокова, О. В. Боряк // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 31–37. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/16/14.
 40. Омельченко, І. Особливості інтрасуб’єктної комунікативної діяльності з уявним партнером у дошкільників із затримкою психічного розвитку / І. Омельченко, В. Кобильченко // Особлива дитина: навчання і виховання : науковий журнал / Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України ; гол. ред. В. Засенко ; редкол.: В. Засенко, Л. І. Прохоренко, А. Вангова та ін. – Київ : Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2023. – Т. 110, № 2. – С. 42–68. – Режим доступу: https://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child/article/view/138.
 41. Опалюк, Т. Уявлення про майбутню сім’ю у підлітків з інтелектуальними порушеннями / Т. Опалюк // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 6. – С. 20–26. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/203/133.
 42. Полупанова, Я. Сучасний стан та перспективи розвитку мережі інклюзивно-ресурсних центрів України / Я. Полупанова // Особлива дитина: навчання і виховання : науковий журнал / Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України ; гол. ред. В. Засенко ; редкол.: В. Засенко, Л. І. Прохоренко, А. Вангова та ін. – Київ : Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2023. – Т. 110, № 2. – С. 23–42. – Режим доступу: https://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child/article/view/137/110.
 43. Програма підвищення кваліфікації педагогів, які навчають дітей з порушеннями слуху, в умовах воєнного стану та відновлення України (модулі 4, 5 та курс з психологічної підтримки) / С. Литовченко [та ін.] // Особлива дитина: навчання і виховання : науковий журнал / Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України ; гол. ред. В. Засенко ; редкол.: В. Засенко, Л. І. Прохоренко, А. Вангова та ін. – Київ : Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2023. – Т. 110, № 2. – С. 68–104. – Режим доступу: https://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child/article/view/139/112.
 44. Прохоренко, Л. Спеціальна психологія в Незалежній Україні: розвиток та перспективи / Л. Прохоренко // Особлива дитина: навчання і виховання : науковий журнал / Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України ; гол. ред. В. Засенко ; редкол.: В. Засенко, Л. І. Прохоренко, А. Вангова та ін. – Київ : Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2023. – Т. 110, № 2. – С. 7–23. – Режим доступу: https://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child/article/view/135/109.
 45. Ревуцька, О. Формування у дітей дошкільного віку з недорозвиненням мовлення смислової організації зв’язного мовленнєвого висловлювання / О. Ревуцька, М. Пархоменко // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 2. – С. 40–48. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/106/87.
 46. Розвиток розмовного мовлення у приглухуватих дітей дошкільного віку. Досвід спільної роботи сурдопедагога та батьків [Текст]. Розділ 10 / В. Зінкевич [та ін.] // Соціальний педагог. – 2022. – № 12, грудень. – С. 97–99.
 47. Розкладка, Н. Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення в дітей із ЗПР [Текст] : у чому полягає проблема дефекту та як її вирішувати / Н. Розкладка // Дефектолог. – 2022. – № 9/12, вересень-грудень. – С. 68–87.
 48. Сприймання зв’язного мовлення дітьми дошкільного віку з частковою втратою слуху [Текст]. Розділ 1 / В. Зінкевич [та ін.] // Соціальний педагог. – 2022. – № 12, грудень. – С. 6–14.
 49. Тороп, К. Використання KWL таблиці в навчанні учнів з порушеннями інтелектуального розвитку / К. Тороп, Н. Ярмола // Особлива дитина: навчання і виховання : науковий журнал / Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України ; гол. ред. В. Засенко ; редкол.: В. Засенко, Л. І. Прохоренко, А. Вангова та ін. – Київ : Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2023. – Т. 109, № 1. – С. 154–170. – Режим доступу: https://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child/article/view/132/101.
 50. Ферт, О. Основні аспекти педагогічної підтримки дітей з ГРДУ, включно з дітьми із подвійною винятковістю-обдарованими дітьми з ГРДУ / О. Ферт // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 1. – С. 134–145. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/278499.
 51. Ферт, О. Основні аспекти педагогічної підтримки дітей з ГРДУ, включно з дітьми із подвійною винятковістю-обдарованими дітьми з ГРДУ / О. Ферт // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 1. – С. 134–145. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/278499.
 52. Формування зв’язного мовлення в дітей дошкільного віку з частковою втратою слуху [Текст]. Розділ 5 / В. Зінкевич [та ін.] // Соціальний педагог. – 2022. – № 12, грудень. – С. 31–41.
 53. Фунтікова, О. Підготовка майбутнього вихователя до використання асистивних технологій в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти / О. Фунтікова, Ю. Демидова // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 1(53). – С. 34–42. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10165.
 54. Чеботарьова, О. Трудове навчання учнів з особливими освітніми потребами у дистанційному форматі: поради та рекомендації / О. Чеботарьова, І. Абакумова // Особлива дитина: навчання і виховання : науковий журнал / Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України ; гол. ред. В. Засенко ; редкол.: В. Засенко, Л. І. Прохоренко, А. Вангова та ін. – Київ : Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2023. – Т. 109, № 1. – С. 129–154. – Режим доступу: https://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child/article/view/131/102.
 55. Чигріна, Я. Педагогічні умови формування методичної компетентності асистентів вчителя в інклюзивному середовищі / Я. Чигріна // Особлива дитина: навчання і виховання : науковий журнал / Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України ; гол. ред. В. Засенко ; редкол.: В. Засенко, Л. І. Прохоренко, А. Вангова та ін. – Київ : Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2023. – Т. 109, № 1. – С. 187–200. – Режим доступу: https://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child/article/view/134/108.
 56. Шишко, І. Застосування поняття “математична компетентність” в роботі з дітьми, які мають особливі освітні потреби / І. Шишко // Особлива дитина: навчання і виховання : науковий журнал / Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України ; гол. ред. В. Засенко ; редкол.: В. Засенко, Л. І. Прохоренко, А. Вангова та ін. – Київ : Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2023. – Т. 109, № 1. – С. 90–112. – Режим доступу: https://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child/article/view/129/104.

Філософсько-антропологічна та культурологічна парадигми спорту і туризму

Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів у системі багаторічної підготовки

 1. Антипова, Е. В.  Предпрофильная подготовка будущих учителей физической культуры с ориентацией на практику организации массового спорта в школьных спортивных клубах [Текст] / Е. В. Антипова, В. А. Антипов, М. В. Антипова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 594–595.
 2. Балацька, Л.  Вплив тренувальних вправ на показники функціональної підготовленості баскетболістів у підготовчому періоді макроциклу (на прикладі студентських команд) [Текст] / Л. Балацька, А. Гакман, Я. Зорій // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 3–9.
 3. Безмилов, М.  Організація та критерії відбору спортсменів в ігрових видах спорту на етапі підготовки до досягнення вищої спортивної майстерності [Текст] / М. Безмилов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 2. – С. 3–12.
 4. Білатова, М.  Олімпійський спорт у системі гуманітарної освіти (український досвід) [Текст] / М. Білатова, Л. Радченко, В. Єрмолова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 2. – С. 105–115.
 5. Борисова, О.  Організація і управління гандболом у Німеччині [Текст] / О. Борисова, Є. Петрушевський // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 4. – С. 15–20.
 6. Вілянський, В.  Можливості спортивних регіонів у пошуку і вихованні юних талантів [Текст] / В. Вілянський, К. Кравченко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 1. – С. 4–17.
 7. Власенко, С.  Режими чергування праці з відпочинком і завдання дії як засіб вибіркового впливу в процесі інтегральної підготовки лижників-гонщиків та біатлоністів [Текст] / С. Власенко, В. Пеньковець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 2 (86). – С. 171–183.
 8. Волошин, О. О.  Планування та підготовка борців на поясах АЛИШ в ускладнених умовах тренування з урахуванням психорегуляторних впливів [Текст] / О. О. Волошин // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 328–331. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 9. Вороний, В.  Спеціальна фізична підготовка кваліфікованих борців греко-римського стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / В. Вороний, О. Лукіна // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 5–16.
 10. Гамалій, В.  Біомеханічні аспекти раціоналізації процесу навчання рухів у процесів технічної підготовки спортсменів [Текст] / В. Гамалій // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 2. – С. 36–41.
 11. Денисова, Л. В.  Перспективи застосування технологій хмарних обчислень в практиці підготовки магістрів спорту [Текст] / Л. В. Денисова // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 106–107.
 12. Діяльність організацій системи спорту для всіх щодо ефективного проведення спортивно-масових заходів [Текст] / Р. Турка [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 2. – С. 152–162.
 13. Дутчак, Ю.  Теоретичний аналіз дефініції “забезпечення якості професійної підготовки” для майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури [Текст] / Ю. Дутчак, О. Квасниця // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 266–274. – (Серія “Педагогічні науки”).
 14. Експериментальна перевірка програми підготовки пауерліфтерів з вадами зору на етапі збереження вищої спортивної майстерності [Текст] / М. Розторгуй [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 155–164.
 15. Караулова, С.  Концептуальний підхід до вдосконалення тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації [Текст] / С. Караулова, М. Маліков, О. Соколова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 36–44.
 16. Кизыма, А. В.  Развитие двигательного потенциала и эффективности его реализации в подготовке юных бадминтонистов [Текст] / А. В. Кизыма, А. А. Кизыма, Е. Ю. Ладышкова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 601–603.
 17. Колчин, М.  Визначення оптимального віку початку занять художньою гімнастикою [Текст] / М. Колчин, О. Шинкарук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 4. – С. 3–8.
 18. Колчин, М.  Ретроспективний аналіз програм початкової підготовки з художньої гімнастики [Текст] / М. Колчин // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 3. – С. 18–23.
 19. Крикун, Ю.  До питання підвищення здоров’язберігаючої спрямованості підготовки юних спортсменів [Текст] / Ю. Крикун // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 55–63.
 20. Кучер, І. В.  Вплив фізичних навантажень на психологічну підготовку спортсменів та їх значення у процесі тренування [Текст] / І. В. Кучер, С. М. Гаркавина // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 416–419.
 21. Кушнирюк, С. Г.  Олимпийский спорт (движение) как фактор социально-ориентированной интрегрции современного общества [Текст] / С. Г. Кушнирюк // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 35–38.
 22. Наумов, А. И.  Тенденция и преемственность современного комплекса ГТО как основы физического воспитания населения [Текст] / А. И. Наумов, В. Н. Шестаков // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Кафедра здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 157–160.
 23. Особливості технологій тактичної підготовки у сучасних спортивних єдиноборствах [Текст] / О. Задорожна [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 31–39.
 24. Підготовка висококваліфікованих більярдістів до головних змагань макроциклу [Текст] / О. Борисова [та ін.] // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 4. – С. 3–8.
 25. Погонцева, О. В.  Аналіз навчальних програм для майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації у вищих навчальних закладах Чехії [Текст] / О. В. Погонцева, М. М. Василенко // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 260–262.
 26. Приходько, В.  Алгоритм управління діяльністю федерацій з реформування системи підготовки спортсменів [Текст] / В. Приходько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 6 (90). – С. 276–295.
 27. Приходько, В.  Інноваційний проект “Сучасна система підготовки спортсменів-олімпійців в Україні” [Текст] / В. Приходько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 8 (82). – С. 211–222.
 28. Приходько, В.  Обґрунтування потреби і врахування гендерного аспекту в системі спортивної підготовки [Текст] / В. Приходько // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 118–131.
 29. Приходько, В.  Проблема психологічного і ментального компонентів як складових підготовки спортсменів [Текст] / В. Приходько, В. Вілянський, С. Чернігівська // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 93–108.
 30. Приходько, В.  Прототип діяльності федерацій і територіальних органів влади з реформування системи підготовки спортсменів [Текст] / В. Приходько, А. Сеймук // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 36–53.
 31. Пронтенко, К. В.  Загальна фізична підготовленість спортсменів-гирьовиків [Текст] / К. В. Пронтенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 152–154. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 32. Сілін, В.  Динаміка загальної фізичної підготовленості футболістів 15–17 років під впливом експериментальної програми побудови тренувального процесу у підготовчому періоді річного макроциклу [Текст] / В. Сілін, М. Маліков // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 127–135.
 33. Степаненко, Д.  Динаміка фізичної підготовленості бігунів на 400 м з бар’єрами протягом етапу попередньої базової підготовки [Текст] / Д. Степаненко, О. Гребенюк, Н. Чекмарьова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 62–67.
 34. Стрельчук, С.  Удосконалення техніко-тактичних дій тхеквондистів різних стилів ведення поєдинку на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / С. Стрельчук // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 136–147.
 35. Сушко, Р.  Технологія підготовки збірних команд у спортивних іграх з урахуванням чинників міграції [Текст] / Р. Сушко, Е. Дорошенко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 68–77.
 36. Тищенко, В.  Проблеми теоретичної підготовки в циклічних видах спорту [Текст] : (на прикладі плавання) / В. Тищенко, Ю. Коваленко, Г. Лісенчук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 2. – С. 25–30.
 37. Ткаченко, І. О.  Значення хореографії у системі підготовки спортсменів-гімнастів [Текст] / І. О. Ткаченко, Ч. Чень // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко, О. Г. Стахевич, О. А. Устименко-Косоріч]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – Вип. 1 (13). – С. 105–109.
 38. Тодорова, В.  Методи хореографічної підготовки в техніко-естетичних видах спорту [Текст] : текст українською, російською, англійською мовами / В. Тодорова // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський держ. ун-т фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський держ. ун-т фізичної культури], 2017. – № 3 (29). – С. 52–57.
 39. Хіхлуха, Д.  Управління підготовкою юних веслярів на основі обліку функціонального стану скелетних м’язів [Текст] / Д. Хіхлуха, К. Бондаренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 6 (90). – С. 296–306.
 40. Холодков, О. В.  Можливості застосування природних донаторів оксиду азоту при підготовці спортсменів [Текст] / О. В. Холодков, Л. М. Гуніна // Сьогодення біологічної науки : матеріали II Міжнародної наукової конференції, 09–10 листопада 2018 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Поліський державний ун-т, Білорусь ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, М. П. Радзієвська та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 275–276.
 41. Шахліна, Л.  Медико-биологические основы спортивной подготовки женщин в современном спорте высших достижений [Текст] / Л. Шахліна // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 2. – С. 95–104.
 42. Шльонська, О.  Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих волейболісток на основі вдосконалення швидкісно-силових здібностей спортсменок [Текст] / О. Шльонська, Ф. Мунтадр, Х. Кадхам // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 4. – С. 21–29.
 43. Щепотіна, Н.  Контроль техніко-тактичних дій у структурі змагальної діяльності висококваліфікованих догравальників у жіночому волейболі [Текст] / Н. Щепотіна, Т. Вознюк, В. Поліщук // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 4. – С. 103–110.

Інноватика та фізкультурно-оздоровча практика у фізичному вихованні різних груп населення та підготовці спортсменів

 1. Sannicandro, I. The Acute Effects of Small-Sided Games on Hamstring Strength in Young Soccer Players [Текст] = Гострий вплив малосторонніх ігор на силу підколінного сухожилля у молодих футболістів / I. Sannicandro, D. Cofano, H. Raiola // Теорія та методика фізичного виховання. – 2022. – № 1. – С. 77–84.
 2. Аналіз показників техніко-тактичних дій тенісистів 10-12 років з урахуванням властивостей темпераменту і моніторингу показників частоти серцевих скорочень / І. Євтифієва [та ін.] // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 2. – С. 19–24. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/95/84.
 3. Балашов, Д. Вплив засобів тренувальної системи “Кросфіт” на фізичну підготовленість та фізичний розвиток студентів / Д. Балашов, О. Стасенко // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 2. – С. 6–12. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/107/82.
 4. Ворона, В. В. Методика підготовки біатлоністів юного віку в підготовчому періоді / В. В. Ворона // Олімпійський та паралімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. П. Ф. Рибалко ; редкол.: С. І. Атаманюк, С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, Д. В. Бермудес та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 5–18. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/44/39.
 5. Гвоздецька, С. В. Вивчення залежності між показниками психічного розвитку та фізичної підготовленості в дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / С. В. Гвоздецька, М. О. Довгопол // Олімпійський та паралімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. П. Ф. Рибалко ; редкол.: С. І. Атаманюк, С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, Д. В. Бермудес та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 9–12. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/45/40.
 6. Дубинська, О. Я. Сучасні підходи до застосування засобів аквафітнесу у фізичному вихованні студентської молоді / О. Я. Дубинська // Олімпійський та паралімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. П. Ф. Рибалко ; редкол.: С. І. Атаманюк, С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, Д. В. Бермудес та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 8–11. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/37/32.
 7. Заболотний, С. Методика підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників стрільбі з використанням моделювання психологічних факторів бою / С. Заболотний, О. Олицький // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 4 (43). – С. 154–168. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1062.
 8. Іваній, І. В. Сутнісна характеристика здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури / І. В. Іваній // Олімпійський та паралімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. П. Ф. Рибалко ; редкол.: С. І. Атаманюк, С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, Д. В. Бермудес та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 12–15. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/38/33.
 9. Кисельов, В. О. Характеристика комплексної підготовки футбольного арбітра / В. О. Кисельов // Олімпійський та паралімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. П. Ф. Рибалко ; редкол.: С. І. Атаманюк, С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, Д. В. Бермудес та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 13–16. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/46/41.
 10. Колишкін, О. В. Адаптивна фізична культура як важлива галузь соціальної практики / О. В. Колишкін // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 28–32. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/8/6.
 11. Кузьмінський, А. Цифрова трансформація професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання / А. Кузьмінський // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 28. – С. 209–221. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/293190/286424.
 12. Кулик, Н. А. Організація методики покращення фізичних якостей студентів-футзалістів / Н. А. Кулик, І. М. Кравенко // Олімпійський та паралімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. П. Ф. Рибалко ; редкол.: С. І. Атаманюк, С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, Д. В. Бермудес та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 16–20. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/39/34.
 13. Лазоренко, С. Інноваційні підходи щодо розвитку фізичних якостей борців вільного стилю / С. Лазоренко, М. Чхайло, М. Алієв // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 8. – С. 38–43. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/242/158.
 14. Лампіка, Ю. Механізми формування стійкого інтересу до занять фізичною культурою учнів початкових класів / Ю. Лампіка, О. Шукатка // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 6. – С. 38–43. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/263.
 15. Леоненко, А. В. Характеристика методики організації силових занять для чоловіків зрілого віку / А. В. Леоненко, Ю. С. Оношко // Олімпійський та паралімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. П. Ф. Рибалко ; редкол.: С. І. Атаманюк, С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, Д. В. Бермудес та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 26–28. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/41/36.
  Limited Implementation of Fifa 11 + Shoulder Injury Prevention Program (Fifa 11+S) Among Professional Soccer Goalkeepers [Текст] = Обмежене впровадження програми профілактики травм плечей Fifa 11 + (Fifa 11+S) серед професійних футбольних воротарів / W. Saleh [et al.] // Теорія та методика фізичного виховання. – 2022. – № 1. – С. 36–42.
 16. Максименко, Л. М. Щодо покращення тактичної підготовленості футболістів 15-16 роківу річному тренувальному циклі / Л. М. Максименко, М. В. Мигаль // Олімпійський та паралімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. П. Ф. Рибалко ; редкол.: С. І. Атаманюк, С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, Д. В. Бермудес та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 21–25. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/48/43
 17. Масол, В. Методи та критерії виховання рішучості старшокласників у процесі занять фізичною культурою / В. Масол // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 1(53). – С. 13–17. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10153.
 18. Свєтлова, О. Важливість підготовки фахівців з ортопедагогіки в умовах сьогодення / О. Свєтлова, В. Завгородня // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 4. – С. 50–54. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/142/106.
 19. Хоменко, І. Застосування інноваційних технологій на уроках фізичної культури / І. Хоменко, І. Дудник // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 3 (55). – С. 27–32. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10497.
 20. Цуй, Л. Професійні стандарти у підготовці вчителів фізкультури: зміни якісних характеристик / Л. Цуй // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 1(53). – С. 43–48. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10169.
 21. Чередніченко, А. Засоби впливу на працездатність здобувачів вищої освіти на заняттях з фізичного виховання / А. Чередніченко // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2023. – Т. 3, № 111. – С. 65–69. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/289052/282657.
 22. Чжан, Л. Науково-методичні підходи до управління якістю підготовки бакалаврів з фізичного виховання в умовах освітнього середовища закладу вищої освіти / Л. Чжан // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 3 (55). – С. 33–37. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/en/viewpdf/10500.

 

Теоретико-методологічні і організаційно-методичні проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації, ерготерапії та спеціальної освіти

 1. Cardiorespiratory Fitness Сut-Points Palated to Body Adiposity Parameters in Macedonian Children [Текст] = Порогові точки кардіореспіраторної підготовленості, пов’язані з параметрами ожиріння тіла у македонських дітей / A. Elezi [et al.] // Теорія та методика фізичного виховання. – 2022. – № 1. – С. 48–55.
 2. Limited Implementation of Fifa 11 + Shoulder Injury Prevention Program (Fifa 11+S) Among Professional Soccer Goalkeepers [Текст] = Обмежене впровадження програми профілактики травм плечей Fifa 11 + (Fifa 11+S) серед професійних футбольних воротарів / W. Saleh [et al.] // Теорія та методика фізичного виховання. – 2022. – № 1. – С. 36–42.
 3. Sannicandro, I. The Acute Effects of Small-Sided Games on Hamstring Strength in Young Soccer Players [Текст] = Гострий вплив малосторонніх ігор на силу підколінного сухожилля у молодих футболістів / I. Sannicandro, D. Cofano, H. Raiola // Теорія та методика фізичного виховання. – 2022. – № 1. – С. 77–84.
 4. Барков, О. О. Дослідження навантаження тіла хребця L IV за динамічної симуляції рухів у поперековому відділі хребта на скелетно-м’язових моделях після виконання заднього бісегментарного спондилодезу [Текст] / О. О. Барков, Р. В. Малик, О. Д. Карпінська // Ортопедія, травматологія та протезування. – 2023. – № 3. – С. 13–18.
 5. Головаха, М. Л. Аналіз застосування індивідуального інструмента для ендопротезування колінного суглоба [Текст] / М. Л. Головаха, С. А. Бондаренко // Ортопедія, травматологія та протезування. – 2023. – № 3. – С. 5–12.
 6. Дослідження розподілу напружень в елементах грудинно-реберного комплексу та металевих пластинах у разі малоінвазивної корекції лійкоподібної деформації грудної клітки за Nuss [Текст] / В. М. Пилипко [та ін.] // Ортопедія, травматологія та протезування. – 2023. – № 3. – С. 28–35.
 7. Заняття хортингом як фактор стримування передчасного старіння чоловіків України [Текст] / Т. Гнітецька [та ін.] // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2022. – № 2. – С. 60–66.
 8. Масленніков, С. О. Порівняння морфологічного складу стромально-васкулярної фракції підшкірної жирової клітковини та тільця Гоффа [Текст] / С. О. Масленніков, Ю. М. Авраменко, М. Л. Головаха // Ортопедія, травматологія та протезування. – 2023. – № 3. – С. 51–56.
 9. Мателенок, Є. М. Лікування застарілого переломовивиху в ліктьовому суглобі [Текст] : (клінічний випадок) / Є. М. Мателенок // Ортопедія, травматологія та протезування. – 2023. – № 3. – С. 57–61.
 10. Порівняльний скінченно-елементний аналіз напружено-деформованого стану двох тривимірних моделей реверсивних тотальних ендопротезів [Текст] / М. О. Корж [та ін.] // Ортопедія, травматологія та протезування. – 2023. – № 3. – С. 36–42.
 11. Прозоровський, Д. В. Біомеханічне обґрунтування алгоритму вибору варіанта дистальної коригувальної остеотомії II–IV плеснових кісток під час лікування метатарзалгії [Текст] / Д. В. Прозоровський, М. Ю. Карпінський, О. Д. Карпінська // Ортопедія, травматологія та протезування. – 2023. – № 3. – С. 19–27.