Навчально-науковий інститут фізичної культури

Теоретичні та методичні основи фізкультурної освіти різних груп населення

 1. Антипова, Е. В.  Предпрофильная подготовка будущих учителей физической культуры с ориентацией на практику организации массового спорта в школьных спортивных клубах [Текст] / Е. В. Антипова, В. А. Антипов, М. В. Антипова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 594–595.
 2. Балацька, Л.  Вплив тренувальних вправ на показники функціональної підготовленості баскетболістів у підготовчому періоді макроциклу (на прикладі студентських команд) [Текст] / Л. Балацька, А. Гакман, Я. Зорій // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 3–9.
 3. Безмилов, М.  Організація та критерії відбору спортсменів в ігрових видах спорту на етапі підготовки до досягнення вищої спортивної майстерності [Текст] / М. Безмилов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 2. – С. 3–12.
 4. Білатова, М.  Олімпійський спорт у системі гуманітарної освіти (український досвід) [Текст] / М. Білатова, Л. Радченко, В. Єрмолова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 2. – С. 105–115.
 5. Борисова, О.  Організація і управління гандболом у Німеччині [Текст] / О. Борисова, Є. Петрушевський // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 4. – С. 15–20.
 6. Вілянський, В.  Можливості спортивних регіонів у пошуку і вихованні юних талантів [Текст] / В. Вілянський, К. Кравченко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 1. – С. 4–17.
 7. Власенко, С.  Режими чергування праці з відпочинком і завдання дії як засіб вибіркового впливу в процесі інтегральної підготовки лижників-гонщиків та біатлоністів [Текст] / С. Власенко, В. Пеньковець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 2 (86). – С. 171–183.
 8. Волошин, О. О.  Планування та підготовка борців на поясах АЛИШ в ускладнених умовах тренування з урахуванням психорегуляторних впливів [Текст] / О. О. Волошин // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 328–331. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 9. Вороний, В.  Спеціальна фізична підготовка кваліфікованих борців греко-римського стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / В. Вороний, О. Лукіна // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 5–16.
 10. Гамалій, В.  Біомеханічні аспекти раціоналізації процесу навчання рухів у процесів технічної підготовки спортсменів [Текст] / В. Гамалій // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 2. – С. 36–41.
 11. Денисова, Л. В.  Перспективи застосування технологій хмарних обчислень в практиці підготовки магістрів спорту [Текст] / Л. В. Денисова // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 106–107.
 12. Діяльність організацій системи спорту для всіх щодо ефективного проведення спортивно-масових заходів [Текст] / Р. Турка [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 2. – С. 152–162.
 13. Дутчак, Ю.  Теоретичний аналіз дефініції “забезпечення якості професійної підготовки” для майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури [Текст] / Ю. Дутчак, О. Квасниця // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 266–274. – (Серія “Педагогічні науки”).
 14. Експериментальна перевірка програми підготовки пауерліфтерів з вадами зору на етапі збереження вищої спортивної майстерності [Текст] / М. Розторгуй [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 155–164.
 15. Караулова, С.  Концептуальний підхід до вдосконалення тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації [Текст] / С. Караулова, М. Маліков, О. Соколова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 36–44.
 16. Кизыма, А. В.  Развитие двигательного потенциала и эффективности его реализации в подготовке юных бадминтонистов [Текст] / А. В. Кизыма, А. А. Кизыма, Е. Ю. Ладышкова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 601–603.
 17. Колчин, М.  Визначення оптимального віку початку занять художньою гімнастикою [Текст] / М. Колчин, О. Шинкарук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 4. – С. 3–8.
 18. Колчин, М.  Ретроспективний аналіз програм початкової підготовки з художньої гімнастики [Текст] / М. Колчин // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 3. – С. 18–23.
 19. Крикун, Ю.  До питання підвищення здоров’язберігаючої спрямованості підготовки юних спортсменів [Текст] / Ю. Крикун // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 55–63.
 20. Кучер, І. В.  Вплив фізичних навантажень на психологічну підготовку спортсменів та їх значення у процесі тренування [Текст] / І. В. Кучер, С. М. Гаркавина // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 416–419.
 21. Кушнирюк, С. Г.  Олимпийский спорт (движение) как фактор социально-ориентированной интрегрции современного общества [Текст] / С. Г. Кушнирюк // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 35–38.
 22. Наумов, А. И.  Тенденция и преемственность современного комплекса ГТО как основы физического воспитания населения [Текст] / А. И. Наумов, В. Н. Шестаков // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Кафедра здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 157–160.
 23. Особливості технологій тактичної підготовки у сучасних спортивних єдиноборствах [Текст] / О. Задорожна [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 31–39.
 24. Підготовка висококваліфікованих більярдістів до головних змагань макроциклу [Текст] / О. Борисова [та ін.] // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 4. – С. 3–8.
 25. Погонцева, О. В.  Аналіз навчальних програм для майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації у вищих навчальних закладах Чехії [Текст] / О. В. Погонцева, М. М. Василенко // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 260–262.
 26. Приходько, В.  Алгоритм управління діяльністю федерацій з реформування системи підготовки спортсменів [Текст] / В. Приходько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 6 (90). – С. 276–295.
 27. Приходько, В.  Інноваційний проект “Сучасна система підготовки спортсменів-олімпійців в Україні” [Текст] / В. Приходько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 8 (82). – С. 211–222.
 28. Приходько, В.  Обґрунтування потреби і врахування гендерного аспекту в системі спортивної підготовки [Текст] / В. Приходько // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 118–131.
 29. Приходько, В.  Проблема психологічного і ментального компонентів як складових підготовки спортсменів [Текст] / В. Приходько, В. Вілянський, С. Чернігівська // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 93–108.
 30. Приходько, В.  Прототип діяльності федерацій і територіальних органів влади з реформування системи підготовки спортсменів [Текст] / В. Приходько, А. Сеймук // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 36–53.
 31. Пронтенко, К. В.  Загальна фізична підготовленість спортсменів-гирьовиків [Текст] / К. В. Пронтенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 152–154. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 32. Сілін, В.  Динаміка загальної фізичної підготовленості футболістів 15–17 років під впливом експериментальної програми побудови тренувального процесу у підготовчому періоді річного макроциклу [Текст] / В. Сілін, М. Маліков // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 127–135.
 33. Степаненко, Д.  Динаміка фізичної підготовленості бігунів на 400 м з бар’єрами протягом етапу попередньої базової підготовки [Текст] / Д. Степаненко, О. Гребенюк, Н. Чекмарьова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 62–67.
 34. Стрельчук, С.  Удосконалення техніко-тактичних дій тхеквондистів різних стилів ведення поєдинку на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / С. Стрельчук // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 136–147.
 35. Сушко, Р.  Технологія підготовки збірних команд у спортивних іграх з урахуванням чинників міграції [Текст] / Р. Сушко, Е. Дорошенко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 68–77.
 36. Тищенко, В.  Проблеми теоретичної підготовки в циклічних видах спорту [Текст] : (на прикладі плавання) / В. Тищенко, Ю. Коваленко, Г. Лісенчук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 2. – С. 25–30.
 37. Ткаченко, І. О.  Значення хореографії у системі підготовки спортсменів-гімнастів [Текст] / І. О. Ткаченко, Ч. Чень // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко, О. Г. Стахевич, О. А. Устименко-Косоріч]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – Вип. 1 (13). – С. 105–109.
 38. Тодорова, В.  Методи хореографічної підготовки в техніко-естетичних видах спорту [Текст] : текст українською, російською, англійською мовами / В. Тодорова // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський держ. ун-т фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський держ. ун-т фізичної культури], 2017. – № 3 (29). – С. 52–57.
 39. Хіхлуха, Д.  Управління підготовкою юних веслярів на основі обліку функціонального стану скелетних м’язів [Текст] / Д. Хіхлуха, К. Бондаренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 6 (90). – С. 296–306.
 40. Холодков, О. В.  Можливості застосування природних донаторів оксиду азоту при підготовці спортсменів [Текст] / О. В. Холодков, Л. М. Гуніна // Сьогодення біологічної науки : матеріали II Міжнародної наукової конференції, 09–10 листопада 2018 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Поліський державний ун-т, Білорусь ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, М. П. Радзієвська та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 275–276.
 41. Шахліна, Л.  Медико-биологические основы спортивной подготовки женщин в современном спорте высших достижений [Текст] / Л. Шахліна // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 2. – С. 95–104.
 42. Шльонська, О.  Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих волейболісток на основі вдосконалення швидкісно-силових здібностей спортсменок [Текст] / О. Шльонська, Ф. Мунтадр, Х. Кадхам // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 4. – С. 21–29.
 43. Щепотіна, Н.  Контроль техніко-тактичних дій у структурі змагальної діяльності висококваліфікованих догравальників у жіночому волейболі [Текст] / Н. Щепотіна, Т. Вознюк, В. Поліщук // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 4. – С. 103–110.

Оцінка репродуктивного здоров’я підлітків і молоді з різними типами гендерної ідентичності

 1. Адаптаційні можливості дітей та молоді [Текст] : IX Міжнародна науково-практична конференція, (13–15 вересня 2012 р., Одеса) : матеріали конференції. Ч. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукраїнський національний пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського та ін. ; [гол. ред. А. І. Босенко]. – Одеса : [ТОВ “Лерадрук”], 2012. – 381 с.
 2. Дегтяренко, Т. В. Биогенные стимуляторы и иммуно-реактивность [Текст] : в 2 т. Т. 1 : Биогенные стимуляторы – универсальные адаптогены / Т. В. Дегтяренко, Р. Ф. Макулькин. – Одесса : Маяк, 1997. – 188 с.
 3. Дегтяренко, Т. В. Биогенные стимуляторы и иммуно-реактивность [Текст] : в 2 т. Т. 2 : Иммунореабилитация биорегуляторами / Т. В. Дегтяренко, Р. Ф. Макулькин. – Одесса : Маяк, 1997. – 193 с.

***

 1. Bondarenko, K. Programming of the Training Process in Handball on the Bases of on the Functional Condition of Different Systems of the Organism [Текст] = Програмування тренувального процесу в гандболі на основі функціонального стану різних систем організму / K. Bondarenko, O. Madzharov // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 3 (87). – С. 176–187.
 2. Аксьонова, О. П. Науково-методичний проект “Урок здоров’я” [Текст] / О. П. Аксьонова, Ю. В. Півненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 267–271. – (Серія 15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 3. Андреєва, О. Теоретичні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення [Текст] / О. Андреєва, М. Дутчак, О. Благій // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 2. – С. 59–66.
 4. Андрейко, С. С. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища [Текст] / С. С. Андрейко, В. В. Бобух // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 14–18.
 5. Антомонов, М. Ю. Експрес-оцінка рівня соматичного здоров’я з використанням регресійних моделей [Текст] / М. Ю. Антомонов // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 18–20.
 6. Арзанов, В. І. Напрями формування здорового способу життя [Текст] / В. І. Арзанов, О. Є. Бондаренко // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 18–20.
 7. Аршава, І. Ф. Функціональні стани людини в процесі адаптації до екстремальних умов діяльності у парадигмі “особистість – стан” [Текст] : [складні види професійної діяльності] / І. Ф. Аршава // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 4. – С. 82–90.
 8. Афанасьєв, С. Використання інноваційних технологій в адаптивному фізичному вихованні в умовах спеціальної школи-інтернату для дітей з порушеннями слуху [Текст] / С. Афанасьєв, І. Родименко, К. Бурдаєв // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2021. – № 2. – С. 39–49.
 9. Бесага, І. Р. Особливості створення здоров’язбережувального середовища в закладі дошкільної освіти [Текст] / І. Р. Бесага, В. Г. Бутенко // Теорія та методика дошкільної і початкової освіти в сучасному педагогічному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13–14 листопада 2019 р. / МОН України ; Департамент освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Управління освіти і науки Сумської міської ради та ін. ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 7–10.
 10. Вербенко, М. М. Функціональний стан серцево-судинної системи першокласників під час письма [Текст] / М. М. Вербенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 175.
 11. Влияние занятий с применением элементов пешеходного туризма на функциональное состояние школьников старших классов [Текст] / Ж. Л. Козина [и др.] // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 12. – С. 9–15.
 12. Войтенко, В. Л. Порушення функціонального та метаболічного статусів у підлітків Сумського регіону [Текст] / В. Л. Войтенко // Актуальні питання біології та медицини : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Суми, 16–17 листопада 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Державний заклад “Луганський національний ун-т ім. Т. Шевченка” та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, І. О. Калиниченко та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – С. 94–96.
 13. Вплив законодавчих змін у сфері охорони здоров’я щодо тютюнопаління на захворюваність та смертність від серцево-судинної патології серед населення України [Текст] / Е. М. Омельченко [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2021. – № 2. – С. 15–21.
 14. Гакман, А. В. Аналіз стану здоров’я студентів ВНЗ [Текст] / А. В. Гакман, Я. Верешко // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 187–190.
 15. Гильфанова, Е. К. Использование подвижных игр в оздоровлении часто болеющих детей [Текст] / Е. К. Гильфанова, Е. Г. Фоменко // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 218–222.
 16. Глушко, К. А. Соціально-психологічна адаптація дітей з особливими освітніми потребами до дошкільного закладу освіти [Текст] / К. А. Глушко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 273–277.
 17. Глушкова, Н. Особенности использования метода газоразрядной визуализации и анализа ГРВ-грамм людей, находящихся в разных функциональних состояниях [Текст] / Н. Глушкова // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 7. – С. 55–60.
 18. Голованова, І. А. Актуальні проблеми формування фізичного, психологічного і духовного здоров’я дітей, підлітків та молоді [Текст] / І. А. Голованова, С. В. Харченко, Т. В. Плужнікова // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 30–32.
 19. Голяка, С. К. Формування валеологічної освіти учнів на уроках фізичної культури [Текст] / С. К. Голяка, С. С. Возний // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 346–349. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 20. Гончаренко, В. І. Значення освітлення у створенні раціональних умов зорової роботи учнів, основні недоліки облаштування освітлення в навчальних закладах для дітей в Донецькій області [Текст] / В. І. Гончаренко, О. О. Берегова, В. В. Матюшина // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 32–34.
 21. Губар, А. О. Стан здоров’я дітей, підлітків та молоді [Текст] / А. О. Губар, Т. В. Золотарьова // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 32–34.
 22. Гуліч, М. П. Компетенції, набуті у шкільному віці, та їхня роль у формуванні харчової поведінки молоді [Текст] / М. П. Гуліч, О. Д. Петренко, Л. С. Любараська // Довкілля та здоров’я. – 2021. – № 2. – С. 22–27.
 23. Гуранич, Т. В. Вплив комбінованого дефіциту йоду та міді на структурно-функціональні особливості гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи [Текст] / Т. В. Гуранич, М. М. Багрій, М. М. Воронич-Семченко // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Т. 1 (113), вип. 4. – С. 88–93.
 24. Давиденко, О. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи студентів спеціальної медичної групи [Текст] / О. Давиденко, В. Семененко, В. Білецька // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2013. – №2. – С. 133–136.
 25. Данило, Л. Аналіз наукового дискурсу проблеми “оздоровча діяльність” [Текст] / Л. Данило // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 4 (90). – С. 36–57.
 26. Дарико, О. О. Впровадження інноваційних форм у здоров’язбережувальному освітньому середовищі [Текст] / О. О. Дарико // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 91–93.
 27. Дегтяренко, Т. Психофізіологічне забезпечення адаптивності студентів до фізичних навантажень [Текст] / Т. Дегтяренко, Р. Яготін, Є. Долгієр // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 3 (87). – С. 211–222.
 28. Демідова, О. Вплив секційних занять з футболу на адаптаційні можливості серцево-судинної системи організму студентів [Текст] / О. Демідова, С. Гида // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 4. – С. 13–22.
 29. Динаміка психофункціональних показників учнів військового ліцею в процесі навчання [Текст] / О. І. Іванова [та ін.] // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, Михайличенко О. В. та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 87–93.
 30. Добростав, О. В. Функціональний стан центральної нервової системи (ЦНС) першокурсниць з різним індексом маси тіла [Текст] / О. В. Добростав, О. І. Плиска // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : VII Міжнародна наукова конференція, присвячена 180-річчю Київського національного університету ім. Т. Шевченка та 120-річчю від дня народження А. І. Ємченка, (7–9 жовтня 2014 року, м. Київ) : тези доповідей / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, Н. Є. Нурищенко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 55.
 31. Дорошенко, А. Ю. Залежність рівня фізичного розвитку дошкільників від виду вигодовування протягом першого року життя [Текст] / А. Ю. Дорошенко, О. О. Пташенчук, В. В. Тименко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 213–218.
 32. Дубогай, О. Д. Здоров’язбереження школярів у системі освітньо-рухового навчання [Текст] / О. Д. Дубогай // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 366–371. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 33. Жульова, С. І. Валеологічна підготовка молодого вчителя основ здоров’я [Текст] / С. І. Жульова // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 117–119.
 34. Захаріна, Є. А. Актуальні проблеми позакласної оздоровчо-виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] / Є. А. Захаріна // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 190–193.
 35. Захаріна, Є. А. Особливості рекреаційно-оздоровчих програм для дітей у Сполучених Штатах Америки [Текст] / Є. А. Захаріна, А. В. Віндюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 7–10. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 36. Здоров’я дітей в умовах карантину [Текст] / С. Гозак [та ін.] // Рідна школа. – 2020. – № 5/6. – С. 31–42.
 37. Золотарьова, Т. В. Синергетична здоров’язбережувальна освітня технологія [Текст] / Т. В. Золотарьова // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 96–99.
 38. Інтенсивність окисного метаболізму та продукції оксиду азоту у студенток за умов адаптації функціональних систем до фізичних навантажень [Текст] / Н. В. Богдановська [та ін.] // Фізіологічний журнал. – 2018. – Т. 64, № 5. – С. 32–40.
 39. Кабацька, О. Формування навичок самоконтролю здоров’я студентів [Текст] / О. Кабацька // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 144–152.
 40. Кабачкова, А. В. Мониторинг функционального состояния студентов младших курсов [Текст] / А. В. Кабачкова, Л. В. Капилевич // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 7. – С. 30–33.
 41. Колесник, А. С. До оцінки проблеми адаптації дітей під час навчальної діяльності [Текст] / А. С. Колесник, В. В. Кузьмичова // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 103–103.
 42. Колишкін, О. В. Напрями формування культури здоров’я учнів з інтелектуальними порушеннями в сучасній педагогічній практиці [Текст] / О. В. Колишкін // Теорія та методика дошкільної і початкової освіти в сучасному педагогічному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13–14 листопада 2019 р. / МОН України ; Департамент освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Управління освіти і науки Сумської міської ради та ін. ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 161–165.
 43. Кондратюк, С. М. Педагогічні умови статево-рольової соціалізації старших дошкільників [Текст]. Розділ 1 : Педагогічні стратегії формування особистості дітей дошкільного віку / С. М. Кондратюк // Дошкільна та початкова освіта в сучасному педагогічному просторі : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукові редактори: О. В. Лобова, С. М. Кондратюк]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 61–77.
 44. Коньков, А. М. Шляхи збереження здоров’я людей похилого віку в умовах соціальної нестабільності [Текст] / А. М. Коньков // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 236–241.
 45. Коц, В. П. Моніторинг функціональних можливостей організму дітей [Текст] / В. П. Коц, С. М. Коц, О. М. Заскалько // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ «Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України» та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 104–107.
 46. Кузнецова, А. А. Влияние геомагнитной активности на функциональные возможности студентов-спортсменов [Текст] / А. А. Кузнецова, А. И. Босенко, Г. А. Дышель // Адаптаційні можливості дітей та молоді : IX Міжнародна науково-практична конференція, (13–15 вересня 2012 р., Одеса) : матеріали конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукраїнський національний пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського та ін. ; [гол. ред. А. І. Босенко]. – Одеса : [ТОВ “Лерадрук”], 2012. – Ч. 2. – С. 200–204.
 47. Кукса, Н. Показники функціонального стану верхніх кінцівок у дітей із церебральним паралічем [Текст] / Н. Кукса, В. Литвиненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 3 (57). – С. 181–190.
 48. Кукса, Н. В. Корекційний зміст і структура методики розвитку функціональних можливостей рук у дітей 5–10 років зі спастичними формами церебрального паралічу [Текст] / Н. В. Кукса // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 164–171.
 49. Латіна, Г. О. До проблеми організації харчування у закладах загальної середньої освіти [Текст] / Г. О. Латіна, Р. В. Замятіна // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 74–78.
 50. Латіна, Г. О. Стан здоров’я учнів школи-осередку сприяння здоров’я [Текст] / Г. О. Латіна, Н. І. Лебединець // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 80–82.
 51. Латіна, Г. О. Структура вільного часу педагогічного працівника як запорука професійного здоров’я [Текст] / Г. О. Латіна, Є. В. Волошина // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 111–114.
 52. Лебединець, Н. І. Аналітичний екопроєкт: здоров’я школярів – цінність особиста, соціальна, освітня [Текст] / Н. І. Лебединець // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 118–121.
 53. Литвиненко, О. М. Проблеми здоров’я та фізичної активності студентів європейських вишів та шляхи їх вирішення [Текст] / О. М. Литвиненко, О. С. Артюхов, Х. М. Косенко // Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини : XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція : збірник наукових праць / МОН України ; Академія наук вищої школи України ; Миколаївський національний ун-т ім. В. О. Сухомлинського та ін. ; [під ред. С. В. Гетманцева]. – Миколаїв : [МНУ ім. В. О. Сухомлинського], 2018. – С. 65–70.
 54. Ліфенцев, Д. С. Вплив якості сну, харчування і фізичної активності на фізіологічну адаптацію та рівень тривожності студентів-першокурсників СумДПУ імені А. С. Макаренка [Текст] / Д. С. Ліфенцев, О. О. Пташенчук // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Вип. 16. – С. 68–75.
 55. Луковська, О. Принципи адаптації організму як теоретична база розробки реабілітаційних заходів [Текст] / О. Луковська, В. Пічурін // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 98–100.
 56. Мельник, І. М. Соціально-психологічні основи фізичної рекреації для підтримка здоров’я сучасної молоді [Текст] / І. М. Мельник, І. В. Караімчук // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 242–247.
 57. Мельник, О. А. Здоров’язберігаючі технології – прогресивний метод у збереженні і зміцненні підростаючого покоління у сучасному освітньому просторі [Текст] / О. А. Мельник // Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини : XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція : збірник наукових праць / МОН України ; Академія наук вищої школи України ; Миколаївський національний ун-т ім. В. О. Сухомлинського та ін. ; [під ред. С. В. Гетманцева]. – Миколаїв : [МНУ ім. В. О. Сухомлинського], 2018. – С. 70–73.
 58. Ментенко, К. О. Особливості процесу формування здоров’язбережувального середовища для учнів з інтелектуальними порушеннями [Текст] / К. О. Ментенко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 29 березня 2019 р. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, А. А. Сбруєва, Ю. А. Бондаренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 122–126.
 59. Мирзаева, Г. П. Адаптационные возможности организма учащихся в зависимости от их физической нагрузки [Текст] / Г. П. Мирзаева, Н. С. Жумамуратова // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали I-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, (23–27 листопада 2015 року, м. Слов’янськ) / МОН України, ДВНЗ “Донбаський державний пед. ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2015. – С. 164–167.
 60. Мосейчук, Ю. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку культури здоров’я учнів [Текст] / Ю. Мосейчук, Ю. Палічук // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 6 (92). – С. 54–68.
 61. Москаленко, В. В. Вплив ігрової діяльності на розвиток особистості дошкільника з порушеннями інтелектуального розвитку [Текст] / В. В. Москаленко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 29 березня 2019 р. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, А. А. Сбруєва, Ю. А. Бондаренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 126–130.
 62. Недодатко, Н. Г. Формування оздоровчо-гігієнічної цінності природи у дітей дошкільного віку [Текст] / Н. Г. Недодатко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 415–416.
 63. Некрасов, Г. Г. Здоров’яформувальні та здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні та навчанні [Текст] / Г. Г. Некрасов // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 48–50.
 64. Николаева, Е. И. Сравнительный психологический анализ функционального состояния студентов разных форм обучения в педагогическом вузе [Текст] / Е. И. Николаева, С. А. Котова // Вопросы психологии. – 2011. – № 4. – С. 24–32.
 65. Носенко, Е. Л. “Позитивна психологія” й перспективи досліджень оптимального функціонування людини як суб’єкта життєдіяльності [Текст] / Е. Л. Носенко, І. Ф. Аршава // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 3. – С. 56–66.
 66. Обговорення проекту комплексної цільової програми “Здорові діти – могутня держава” [Текст] / І. О. Калиниченко [та ін.] // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 11–14.
 67. Оглоблина, И. Ю. Массаж для коррекции функциональных возможностей кистей рук [Текст] / И. Ю. Оглоблина // Логопед. – 2013. – № 6. – С. 18–26.
 68. Омельченко, С. О. Здоров’язбережувальний освітній простір як основа ефективності функціонування сучасного навчального закладу [Текст] / С. О. Омельченко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 18–19.
 69. Омельченко, Т. Г. Профілактика донозологічного стану організму студентів як складова формування здорового способу життя [Текст] / Т. Г. Омельченко // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 212–215.
 70. Особливості динаміки патологічної ураженості дитячого населення Одеської області [Текст] / В. О. Гончаров [та ін.] // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 34–36.
 71. Особливості функціонального стану серцево-судинної системи спортсменів-інвалідів [Текст] / С. Афанасьєв [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2016. – № 1. – С. 241–245.
 72. Остов, В. М. Формування професійно-теоретичного мислення в майбутніх фахівців галузі фізичне виховання, спорт і здоров’я людини [Текст] / В. М. Остов // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 153–159.
 73. Пангелова, Н. Педагогічні умови оптимізації фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями початкових класів сільської школи [Текст] / Н. Пангелова, В. Рубан, Б. Пангелов // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 369–380.
 74. Папусь, О. В. Інноваційні принципи до створення здоров’язбережувального середовища в закладах освіти [Текст] / О. В. Папусь, О. В. Лазоренко // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7-8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 135–136.
 75. Партнерська взаємодія закладів вищої та загальної середньої освіти у створенні здоров’яспрямованого середовища [Текст] / І. О. Калиниченко [та ін.] // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 44–48.
 76. Повзун, А. А. Сезонные изменения адаптационных возможностей организма студенток спортивного и не спортивного факультетов [Текст] / А. А. Повзун, В. В. Апокин // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали I-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, (23–27 листопада 2015 року, м. Слов’янськ) / МОН України, ДВНЗ “Донбаський державний пед. ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2015. – С. 172–176.
 77. Про затвердження норм і Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку [Текст] : постанова від 24.03.21 р., № 305 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 66, 7 квітня. – С. 6–11.
 78. Прокопенко, Н. А. Продолжение трудовой деятельности в пожилом возрасте: проблемы и пути решения [Текст] : [демографические, правовые, социальные проблемы занятости людей старшего и пожилого возраста в профессионально-деловой сфере на примере Германии, России, Украины] / Н. А. Прокопенко // Довкілля та здоров’я. – 2021. – № 1. – С. 49–60.
 79. Путров, С. Ю. Сучасний погляд на складові компоненти здоров’я людини [Текст] / С. Ю. Путров // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 232–237.
 80. Ревасевич, І. Вікова динаміка розвитку структурних компонентів особистісної адаптованості у системі фундаментального експерименту [Текст] / І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 105–115.
 81. Результати анкетування студентів різних вищих навчальних закладах (ВНЗ) України щодо усвідомлення ними загрози для їх здоров’я факторів ризику неінфекційних захворювань [Текст] / М. П. Гуліч [та ін.] // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 87–89.
 82. Рехтета, Л. О. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти [Текст] / Л. О. Рехтета // Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини : XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція : збірник наукових праць / МОН України ; Академія наук вищої школи України ; Миколаївський національний ун-т ім. В. О. Сухомлинського та ін. ; [під ред. С. В. Гетманцева]. – Миколаїв : [МНУ ім. В. О. Сухомлинського], 2018. – С. 74–76.
 83. Сабаніна, Л. Є. Здоров’я молоді та формування здорового способу життя [Текст] / Л. Є. Сабаніна, О. Є. Кабанова // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 139–142.
 84. Сергєєва, Л. А. Залежність психічного здоров’я молоді від радіохвильового електромагнітного навантаження [Текст] / Л. А. Сергєєва, О. І. Вальченко, О. І. Глэбова // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 142–145.
 85. Сергиенко, Л. П. Оценка развития адаптационных способностей спортсменов [Текст] / Л. П. Сергиенко // Адаптаційні можливості дітей та молоді : IX Міжнародна науково-практична конференція, (13–15 вересня 2012 р., Одеса) : матеріали конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукраїнський національний пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського та ін. ; [гол. ред. А. І. Босенко]. – Одеса : [ТОВ “Лерадрук”], 2012. – Ч. 2. – С. 287–301.
 86. Сергієнко, К. В. Деякі аспекти стану здоров’я дітей на початку шкільного життя [Текст] / К. В. Сергієнко, А. І. Русанова, Д. О. Шишко // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7-8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 145–146.
 87. Сердюк, А. М. Інформаційно-статистична модель аналізу стану здоров’я населення [Текст] / А. М. Сердюк, С. С. Карташова, О. І. Тимченко // Довкілля та здоров’я. – 2012. – № 3. – С. 30–35.
 88. Сидорчук, Л. І. Стан здоров’я людини та мікроекологія товстої кишки [Текст] / Л. І. Сидорчук // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 64–71.
 89. Сидорчук, Л. Л. Вплив мікробіоми на здоров’я людини [Текст] / Л. Л. Сидорчук, А. С. Сидорчук // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 71–75.
 90. Соболь, Є. В. Вплив геохронокліматичних факторів на показники гуморальної ланки системного імунітету [Текст] / Є. В. Соболь, В. І. Шейко // Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини : XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція : збірник наукових праць / МОН України ; Академія наук вищої школи України ; Миколаївський національний ун-т ім. В. О. Сухомлинського та ін. ; [під ред. С. В. Гетманцева]. – Миколаїв : [МНУ ім. В. О. Сухомлинського], 2018. – С. 33–36.
 91. Сосновський, В. В. Характеристики функціональних станів регуляторних систем організму у бігунів на середні дистанції при довгостроковій адаптації до умов середньогір’я [Текст] / В. В. Сосновський, В. А. Пастухова, В. М. Ільїн // Фізіологічний журнал. – 2018. – Т. 64, № 6. – С. 55–62.
 92. Сотнікова-Мелешкіна, Ж. В. Порівняльна характеристика показників якості життя учнів початкової школи за різних систем навчання [Текст] / Ж. В. Сотнікова-Мелешкіна, Г. Є. Островська // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України» та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 149–151.
 93. Тананакина, Т. П. Физиологический анализ базового уровня функционального состояния организма [Текст] / Т. П. Тананакина // Перспективи медицини та біології. – 2009. – Т. 1, № 1. – С. 20–26.
 94. Таран, Є. О. Наметові табори як спосіб формування здорового способу життя підлітків [Текст] / Є. О. Таран, Т. В. Золотарьова // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 151–153.
 95. Татарова, С. П. Возможности технологий в поддержании здоровья пожилых людей [Текст] / С. П. Татарова, Н. А. Затеева // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 248–252.
 96. Толстенков, А. Н. Определение отношения студентов первого курса биологического факультета к своему здоровью [Текст] / А. Н. Толстенков // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7-8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України» та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 156–158.
 97. Тонкопей, Ю. Л. Науково-методичний супровід здоров’язбережувальної діяльності в умовах дошкільних навчальних закладів [Текст] / Ю. Л. Тонкопей, В. С. Шевченко // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 177–179.
 98. Топчій, М. С. Вплив оздоровчої фізичної культури на компонентний склад тіла жінок першого зрілого віку [Текст] / М. С. Топчій, О. С. Босенко, А. В. Полятова // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 161–164.
 99. Урмич, О. М. Вплив сучасного стану гігієнічного виховання дітей на організм дитини [Текст] / О. М. Урмич // Сьогодення біологічної науки : матеріали II Міжнародної наукової конференції, 09–10 листопада 2018 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Поліський державний ун-т, Білорусь ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, М. П. Радзієвська та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 236–238.
 100. Фоменко, Е. Г. Классификация оздоровительных занятий в дошкольных учреждениях [Текст] / Е. Г. Фоменко, Е. А. Колькина // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 232–235.
 101. Функціональна асиметрія мозку у спортсменів високої кваліфікації [Текст] / Л. Г. Коробейникова [та ін.] // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : VII Міжнародна наукова конференція, присвячена 180-річчю Київського національного університету ім. Т. Шевченка та 120-річчю від дня народження А. І. Ємченка, (7–9 жовтня 2014 року, м. Київ) : тези доповідей / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, Н. Є. Нурищенко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 80.
 102. Харитоненко, А. І. Здоров’язбереження та профілактика біологічної безпеки в освітньому вимірі [Текст] / А. І. Харитоненко, І. М. Коренева // Сьогодення біологічної науки : матеріали II Міжнародної наукової конференції, 09–10 листопада 2018 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Поліський державний ун-т, Білорусь ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, М. П. Радзієвська та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 238–240.
 103. Харченко, С. Аналіз результатів педагогічного експерименту з формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки [Текст] / С. Харченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 198–215.
 104. Чичикало, В. М. Здоров’язбережувальне середовище у закладах освіти [Текст] / В. М. Чичикало // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1(4). – С. 176–177.
 105. Чікіна, Л. В. Функціональна асиметрія мозку за параметрами сенсомоторних реакцій вибору у чоловіків і жінок за різних умов діяльності [Текст] / Л. В. Чікіна, С. В. Федорчук, В. А. Трушина // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження професора Павла Дмитровича Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. академіка Петра Богача, (6–8 жовтня 2010 р., Київ) : тези доповідей / КНУ ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, В. С. Мартинюк та ін.]. – [Київ] : Видавничо-поліграфічний центр “Київський ун-т”, 2010. – С. 231.
 106. Шаповалова, Т. Г. Практичні аспекти формування здоров’язбережувальної компетентності вихованців у позашкільних навчальних закладів [Текст] / Т. Г. Шаповалова // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 245–248.
 107. Швед, І. Педагогіка здоров’я у формуванні зростаючої особистості [Текст] / І. Швед // Рідна школа. – 2020. – № 5/6. – С. 54–57.
 108. Шмигов, П. В. Актуальні проблеми стану здоров’я майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій у вищих педагогічних навчальних закладах [Текст] / П. В. Шмигов // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 249–253.
 109. Шумихина, И. И. Адаптивные возможности регуляторных систем организма легкоатлетов под влиянием тренировочных сборов [Текст] / И. И. Шумихина, А. П. Жужгов, Н. Л. Семенов // Освіта і здоров’я : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (27–28 березня 2014 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т проблем виховання НАПН України та ін. ; [редакційна рада: І. О. Калиниченко, О. О. Єжова, О. І. Іванова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 212–220.
 110. Щапова, А. Ю. Вплив рухових ігор на здоров’я школярів під час уроку фізичної культури у спеціальних медичних групах [Текст] / А. Ю. Щапова, А. А. Заставний // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДУ “Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 182–185.
 111. Юденок, В. Дослідження рівня соматичного здоров’я та фізичної працездатності учнів старшого шкільного віку Глухівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 [Текст] / В. Юденок, Р. Луценко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 243–245. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 112. Яготін, Р. Алгоритм визначення адаптованості студентів ЗВО до фізичних навантажень [Текст] / Р. Яготін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 3 (77). – С. 167–177.

Комплексне дослідження функціонального стану, адаптаційних можливостей організму та ризику розвитку захворювань у різних групах населення

Психолого-педагогічні засади корекції психофізичного розвитку осіб із особливими освітніми потребами

Психолого-педагогічні засади корекції психофізичного розвитку осіб
із особливими освітніми потребами

 1. Shulkova, V. Learning as a Way to Develop an Inclusive Educational Environment [Текст] = Взаємне навчання як спосіб розвитку інклюзивного освітнього середовища / V. Shulkova, A. Vanchova // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 7 (51). – С. 313–323.
 2. Адамюк, Н. Б. Особливості методики вивчення лексики української жестової мови глухими молодшими школярами [Текст] / Н. Б. Адамюк // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 10–17.
 3. Артеменко, О. Специфіка формування національної свідомості учнів з інтелектуальними порушеннями як основа їх соціальної комунікації [Текст]. Розділ 4 : Актуальні проблеми досліджень у галузі інформаційних технологій, професійної освіти / О. Артеменко // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, [м. Суми, 16–17 травня 2019 р.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [за ред. О. М. Семеног]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 183–187.
 4. Афанасьєв, Д. Соматотип як детермінанта диференційованого підходу щодо організації процесу адаптивного фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з порушенням слуху [Текст] / Д. Афанасьєв // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 2. – С. 10–17.
 5. Бабяк, О. О. Формування когнітивного компонента міжособистісних стосунків у підлітків із ЗПР в шкільній групі [Текст] / О. О. Бабяк // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки ; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 166–175.
 6. Баглій, Т. В. Роль спеціального закладу загальної середньої освіти у сімейному вихованні учнів з інтелектуальними порушеннями [Текст] / Т. В. Баглій // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, М. А. Бойченко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – Вип. 18. – С. 129–134.
 7. Безкоровайна, Л. А. Корекція заїкання засобами нетрадиційних технологій [Текст] / Л. А. Безкоровайна // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 6–9.
 8. Белоусова, О. Е. Возможности использования информационных технологий в работе с детьми с нарушениями речи [Текст] / О. Е. Белоусова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 149–152.
 9. Бєлова, О. Особливості мовленнєвої готовності до школи старших дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення [Текст] / О. Бєлова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2021 року / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 247–249.
 10. Бєсєда, В. Роль родини у корекції психомоторних розладів у дітей [Текст] / В. Бєсєда // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2021 року / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 285–287.
 11. Биваліна, К. О. Інтерактивні технології як один із методів удосконалення зв’язного мовлення дітей із затримкою психічного розвитку [Текст] / К. О. Биваліна, О. Б. Кривонос // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, М. А. Бойченко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – Вип. 18. – С. 134–139.
 12. Бодарєва, М. Доброчесність для інклюзивної форми навчання як комунікативно-організаційний освітній компонент [Текст] : [доброчесність по відношенню до дітей з освітніми потребами]. Розділ 1 : Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський та національний виміри / М. Бодарєва // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 16–17 травня 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [за ред. О. М. Семеног]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 39–45.
 13. Бодарєва, М. І. Альтернативна комунікація як засіб розвитку мовлення розумово відсталих учнів початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення [Текст] / М. І. Бодарєва // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 10–13.
 14. Бондаренко, Н. В. Організація художньо-мовленнєвої діяльності з дітьми з порушеннями мовлення [Текст] / Н. В. Бондаренко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 153–156.
 15. Бондаренко, Ю. Супровід студентів із порушеннями зору у закладах вищої освіти [Текст] / Ю. Бондаренко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 170–173.
 16. Боряк, О. В. Подготовка специалистов для работы с детьми с особыми образовательными потребностями в учреждениях дошкольного образованя [Текст] / О. В. Боряк, С. Н. Кондратюк // Актуальные вопросы общего и инклюзивного образования : монография / под ред. О. В. Михайличенко. – [Германия] : [LAP LAMBERT Academic Publishing], 2021. – С. 4–17.
 17. Босенко, І. І. Особливості пізнавальної активності в навчальній діяльності у молодших школярів із затримкою психічного розвитку [Текст] / І. І. Босенко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки ; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 175–182.
 18. Бочарина, Н. Готовность будущих практических психологов к взаимодействию с детьми с особыми потребностями [Текст] / Н. Бочарина // Актуальные вопросы общего и инклюзивного образования : монография / под ред. О. В. Михайличенко. – [Германия] : [LAP LAMBERT Academic Publishing], 2021. – С. 113–136.
 19. Вавіна, Л. С. Основні фактори активізації мовленнєвого розвитку дошкільників з порушенням зору [Текст] / Л. С. Вавіна // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки ; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 18–25..
 20. Ванчова, А. Нейропсихологическое обучение, нейродидактика и нейротерапия – инновационные методы развития, образования и поддержки в специальной педагогике. Исследование эффективности нейротерапии у детей с умственной отсталостью и повреждениями мозга [Текст] / А. Ванчова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 7 (51). – С. 286–312.
 21. Вовк, О. В. Особливості корекційно-логопедичної роботи з подолання заїкання у дітей дошкільного віку [Текст] / О. В. Вовк // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 14–17.
 22. Волик, О. В. Еволюція поглядів на формування навичок самообслуговування у розумово відсталих дітей [Текст] / О. В. Волик // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 16–20.
 23. Воловик, А. О. Образотворча діяльність як засіб корекції стертої форми дизартрії у дітей молодшого шкільного віку [Текст] / А. О. Воловик // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 21–24.
 24. Волох, Н. М. Особливості розвитку дітей з раннім дитячим аутизмом [Текст] / Н. М. Волох // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 145–149.
 25. Воробель, Г. На шляху до школи нового зразка [Текст] : [інклюзивна освіта дітей з вадами слуху] / Г. Воробель // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 102–105.
 26. Гайда, Д. П. Розвиток мовленнєвої комунікації у розумово відсталих учнів початкових класів засобами спілкування [Текст] / Д. П. Гайда // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 21–24.
 27. Галич, А. В. К вопросу о психолого-педагогическом сопровождении семей, воспитывающих детей с задержкой психического развития дошкольного возраста [Текст] / А. В. Галич // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 149–153.
 28. Гаркавенко, Ю. П. Проблеми інтеграції осіб з особливими освітніми потребами [Текст] / Ю. П. Гаркавенко // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2021 р. / МОН України ; Азербайджанська державна морська академія ; Варненський вільний ун-т Чорноризця Храбра та ін. : [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2021. – С. 189–192.
 29. Гаташ, Л. О. Розвиток операційного аспекту мислення у розумово відсталих учнів засобами дидактичної гри [Текст] / Л. О. Гаташ // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 24–27.
 30. Гладченко, І. В. Реалізація ортобіотичного підходу на початковому етапі вивчення шкільного курсу “Основи здоров’я” у спеціальних загальноосвітніх закладах для дітей з порушеннями розумового розвитку [Текст] / І. В. Гладченко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки ; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 113–122.
 31. Глубокая, Л. І. Корекційна робота з учнями з функціональними розладами мовлення [Текст] / Л. І. Глубокая // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 24–28.
 32. Гоголева, А. В. Проблемы сопровождения девиантных и делинквентных подростков, имеющих проблемы психического развития [Текст] / А. В. Гоголева // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 50–51.
 33. Годованик, В. О. Традиційні засоби формування навичок соціальної поведінки дітей із помірною розумовою відсталістю [Текст] / В. О. Годованик // Студентська наука – 2016 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: М. О. Лазарєв, Л. С. Левченко, І. І. Проценко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Т. 2. – С. 68–69.
 34. Голуб, А. О. До питання оцінки психофізичного стану дітей з порушенням слуху [Текст] / А. О. Голуб // Студентська наука – 2016 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: М. О. Лазарєв, Л. С. Левченко, І. І. Проценко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Т. 2. – С. 69–71.
 35. Горлачов, О. Теоретичні розробки особливостей міжособистісних взаємин старшокласників з вадами слуху [Текст] / О. Горлачов // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 105–108.
 36. Горопаха, Н. Формування у молодших школярів з вадами мовлення інтересу до пізнання природи [Текст] / Н. Горопаха // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 173–176.
 37. Грибань, Г. Лінгвістичні основи вивчення дієслова в курсі “Українська мова” в школі для дітей з тяжкими порушеннями мовлення [Текст] / Г. Грибань // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 109–113.
 38. Гринева, М. А. Игровая деятельность как средство социализации у детей с задержкой психического развития младшего школьного возраста [Текст] / М. А. Гринева // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 157–163.
 39. Губар, С. Засвоєння граматичних понять як загальнонаукова проблема [Текст] : [викладання української мови дітям з порушеннями слуху у старших класах] / С. Губар // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 116–120.
 40. Данілавічюте, Е. Особливості опанування навичок читання та писання дітьми з НЗНМ [Текст] / Е. Данілавічюте // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 125–130.
 41. Даніч, К. Порушення пам’яті у хворих на афазію та шляхи корекції її на пізніх етапах відновлення [Текст] / К. Даніч // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 130–133.
 42. Двойних, Н. Особливості застосування нетрадиційних логопедичних технологій у складі сучасних освітніх проектів [Текст]. Розділ 4 : Актуальні проблеми досліджень у галузі інформаційних технологій, професійної освіти / Н. Двойних // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, [м. Суми, 16–17 травня 2019 р.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [за ред. О. М. Семеног]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 167–172.
 43. Демченко, Н. М. Розвинена сором’язливість як чинник формування девіацій у соціальній сфері [Текст] / Н. М. Демченко // Актуальні проблеми ресоціалізації засуджених та осіб з відхиленнями у правовій самосвідомості : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичного семінару з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Т. І. Щербак, І. М. Щербакова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 111–113.
 44. Доценко, Р. Використання нетрадиційної технології Су-Джок для розвитку зв’язного мовлення дошкільників із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / Р. Доценко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 184–186.
 45. Дробот, О. Роль і місце жестової мови глухих [Текст] : (історичний огляд) / О. Дробот // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 136–140.
 46. Єремеєк, Т. А. Особливості довільної уваги у дітей дошкільного віку з дизартрією [Текст] / Т. А. Єремеєк // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 28–31.
 47. Єрмакова, Н. О. Оптимізація психологічного супроводу неповнолітніх правопорушників з граничними психічними аномаліями як одна з умов їх ефективної ресоціалізації [Текст] / Н. О. Єрмакова // Актуальні проблеми ресоціалізації засуджених та осіб з відхиленнями у правовій самосвідомості : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичного семінару з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Т. І. Щербак, І. М. Щербакова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 33–35.
 48. Жданович, І. С. Інноваційні технології в корекційній роботі загального недорозвинення мовлення [Текст] / І. С. Жданович, О. Б. Кривонос // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, М. А. Бойченко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – Вип. 18. – С.139–143.
 49. Жох, С. Г. Вплив родинного виховання на формування особистості дітей з затримкою психічного розвитку [Текст] / С. Г. Жох // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 163–166.
 50. Жук, В. Мовленнєвий розвиток дітей з порушеннями слуху як педагогічна проблема [Текст] / В. Жук // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 140–144.
 51. Жук, В. В. Особливості адаптування дітей з порушенням слуху до умов інклюзивного навчання [Текст] / В. В. Жук // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 25–36.
 52. Журавльова, Л. Розроблення логокомпетентостей учителів початкових класів у межах професійного стандарту [Текст] / Л. Журавльова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 58–71. – (Серія “Педагогічні науки”).
 53. Завацька, Н. Є. Соціально-психологічні особливості ресоціалізації підлітків в умовах навчальних закладів закритого типу [Текст] / Н. Є. Завацька, Н. С. Пономарьова // Актуальні проблеми ресоціалізації засуджених та осіб з відхиленнями у правовій самосвідомості : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичного семінару з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Т. І. Щербак, І. М. Щербакова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 186–188.
 54. Загорулько, Л. О. Внесок Ф. Пінеля у розвиток допомоги розумово відсталим особам [Текст] : [Франція XVII-XIX ст.] / Л. О. Загорулько // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 40–44.
 55. Заїка, І. С. Диференційована діагностика дислексії та дисграфїі [Текст] / І. С. Заїка // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 32–35.
 56. Занько, С. А. Формирование творческого воображения младших школьников с тяжёлыми нарушениями речи в процессе обучения изобразительной деятельности [Текст] / С. А. Занько // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 35–39.
 57. Заплатна, С. Подолання порушень складової структури слова у дітей із моторною алалією [Текст] / С. Заплатна // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 144–150.
 58. Заруцька, Н. В. До проблеми громадянського виховання учнів з інтелектуальними порушеннями [Текст] / Н. В. Заруцька // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, М. А. Бойченко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – Вип. 18. – С. 144–150.
 59. Зборовська, Н. До питання ефективності використання жестової мови на уроках української літератури у школах для дітей з порушеннями слуху [Текст] / Н. Зборовська // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 150–153.
 60. Зелінська-Любченко, К. О. Онто- та дизонтогенез мовленнєвої діяльності дошкільників [Текст] / К. О. Зелінська-Любченко // Освіта, наука, виробництво: реалії та перспективи : збірник наукових праць / [редкол.: І. І. Гавриленко, С. С. Дєнєжніков, Г. В. Дядченко та ін. ; наук. ред. Л. М. Горболіс]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Вип. 1. – С. 41–51.
 61. Зелінська-Любченко, К. О. Пальчиковий театр як засіб розвитку зв’язного мовлення у дітей молодшого дошкільного віку [Текст] / К. О. Зелінська-Любченко, Ю. О. Мальцева // Освіта, наука, виробництво: реалії та перспективи : збірник наукових праць / [редкол.: І. І. Гавриленко, С. С. Дєнєжніков, Г. В. Дядченко та ін. ; наук. ред. Л. М. Горболіс]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Вип. 1. – С. 51–58.
 62. Золотарьова, Т. В. Опосередковане корекційне управління розвитком підсистеми умінь зі складання простих задач у молодших школярів з ДЦП [Текст] : [тематичне малювання] / Т. В. Золотарьова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 44–53.
 63. Іванова, О. В. Окремі питання соціальної детермінації девіантної поведінки [Текст] / О. В. Іванова, Л. М. Москалюк // Актуальні проблеми ресоціалізації засуджених та осіб з відхиленнями у правовій самосвідомості : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичного семінару з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Т. І. Щербак, І. М. Щербакова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 117–119.
 64. Іншакова, А. Є. Проблеми інклюзивної освіти в дошкільних закладах України [Текст] / А. Є. Іншакова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 393–394.
 65. Іщенко, О. В. Особливості реалізації диференційованого підходу у навчанні швейній справі розумово відсталих учнів [Текст] / О. В. Іщенко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 54–57.
 66. Йовчева, О. М. Мовленнєва готовність дітей із ЗНМ до шкільного навчання [Текст] / О. М. Йовчева // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 39–43.
 67. Каплієнко, А. І. Інклюзивна готовність педагога до професійної діяльності [Текст] / А. І. Каплієнко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 62–64.
 68. Карпова, І. В. Роль вихователя у подоланні агресивних проявів поведінки у дітей із ускладненими порушеннями [Текст] / І. В. Карпова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 170–173.
 69. Картава, Ю. Рухлива гра як один із шляхів корекції у всебічному розвитку дитини з вадами зору [Текст] / Ю. Картава, Т. Лоза // Актуальні питання розвитку спортивних і рухливих ігор: сучасний стан та перспективи : Зб. наук. праць: Додаток. Вип. 3. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – С. 132–138.
 70. Качуровська, О. Деякі аспекти використання інформаційних технологій для корекції мовленнєвих порушень учнів [Текст] / О. Качуровська // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 158–162.
 71. Киричок, О. В. Провідна роль розвитку зв’язного мовлення у процесі мовленнєвого розвитку дитини [Текст] / О. В. Киричок // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 44–49.
 72. Кисла, О. М. Шляхи і засоби оптимізації пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня [Текст] / О. М. Кисла // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 171–174.
 73. Китманова, І. Системний підхід до корекційно-виховного процесу в школі-інтернаті для дітей з вадами слуху [Текст] / І. Китманова // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 163–168.
 74. Кишкина, Т. А. Психологические особенности межличностного общения детей дошкольного возраста с ОВЗ [Текст] / Т. А. Кишкина // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 174–177.
 75. Кіш, І. В. Значення індивідуального підходу у роботі з учнями, які мають порушення психофізичного розвитку [Текст] / І. В. Кіш // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 61–65.
 76. Климчук, О. Розвиток процесів формування образу оточуючої дійсності як одна з умов соціальної свободи особистості з вадами слуху [Текст] / О. Климчук // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 168–172..
 77. Кобильченко, В. В. Психологічне здоров’я та благополуччя дітей з порушеннями психофізичного розвитку як актуальна проблема спеціальної психології [Текст] / В. В. Кобильченко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки ; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 65–73.
 78. Коваль, Л. В. До проблеми засвоєння дітьми дошкільного віку та підготовчих класів з особливими освітніми потребами основ знань із залученням нової інформаційної технології [Текст] / Л. В. Коваль // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 232–239.
 79. Ковальчук, І. І. Проблема інтелектуального розвитку розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку на сучасному етапі [Текст] / І. І. Ковальчук // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 65–71.
 80. Козленко, В. О. Зрительно-пространственные представления младших школьников с трудностями обучения [Текст] / В. О. Козленко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 177–181.
 81. Козлова, О. Розвиток наочно-образного мислення нечуючих дітей [Текст] / О. Козлова // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 172–175.
 82. Кокляр, М. А. Сім’я та її оточення як основа соціальної реабілітації дитини з обмеженими можливостями [Текст] / М. А. Кокляр // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 182–186.
 83. Колишкін, О. Корекційні фізкультурно-оздоровчі заняття для слабочуючих старшокласників [Текст] / О. Колишкін // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 175–178.
 84. Колісник, Т. Р. Особливості базових психологічних утворень у дітей з РДА [Текст] / Т. Р. Колісник // Студентська наука – 2016 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: М. О. Лазарєв, Л. С. Левченко, І. І. Проценко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Т. 2. – С. 71–72.
 85. Колупаєва, А. А. Трансформаційно-інклюзивні процеси як основа реформування освіти осіб з особливими потребами [Текст] / А. А. Колупаєва // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 212–219.
 86. Комишан, О. М. Засоби корекції та розвитку емоційно-вольової сфери розумово-відсталих підлітків [Текст] / О. М. Комишан // Студентська наука – 2016 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: М. О. Лазарєв, Л. С. Левченко, І. І. Проценко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Т. 2. – С. 72–75.
 87. Кондратенко, В. Формування мовленнєвих здібностей у дітей із заїканням у процесі ігрової діяльності [Текст] / В. Кондратенко, В. Ступак // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 178–183.
 88. Конопляста, С. Диференційований та індивідуальний підхід до вивчення і корекції мовленнєвого розвитку дітей з вродженими незрощеннями губи і піднебіння [Текст] / С. Конопляста // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 183–188.
 89. Копытина, Я. Н. Формирование профессиональных компетентностей у студентов для работы с лицами, имеющими инвалидность по зрению [Текст] / Я. Н. Копытина // Актуальные вопросы общего и инклюзивного образования : монография / под ред. О. В. Михайличенко. – [Германия] : [LAP LAMBERT Academic Publishing], 2021. – С. 165–178.
 90. Коргун, Л. М. Розвиток мовлення дітей з синдромом Дауна з використанням новітніх інформаційних технологій [Текст] / Л. М. Коргун, Н. С. Суслова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 405–406.
 91. Корж, Ю. М. Використання тренажерів у фізичній реабілітації для дітей 9-12 років з порушенням постави [Текст] : [на базі Сумської міської дитячої клінічної поліклініки № 2] / Ю. М. Корж // Сучасні проблеми медичної та фізичної реабілітації : Матеріали 1-ї Сумської обл. наук.-практ. конф., 19 черв. 2003р. – Суми : СумДПУ, 2003. – С. 43–45.
 92. Корсакова, К. И. Формирование экспериментального исследования, направленного на выявление особенностей развития коммуникативной деятельности дошкольников с расстройствами аутистического спектра [Текст] / К. И. Корсакова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 186–189.
 93. Костенко, Т. М. Організація естетичного виховання дошкільників з порушенням зору [Текст] / Т. М. Костенко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 45–53.
 94. Кравченко, А. І. Роль гімнастичних вправ у корекційній роботі зі слабочуючими дітьми [Текст] / А. І. Кравченко, Д. І. Балашов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 7 (51). – С. 351–359.
 95. Кравченко, Н. О. Дизартрія: причини виникнення і шляхи її подолання [Текст] / Н. О. Кравченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 49–54.
 96. Кривочкина, В. Иноязычная подготовка детей с особыми потребностями [Текст] / В. Кривочкина, А. Тавдишвили // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навч. закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 29 листопада 2018, [м. Суми] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології [та ін.] ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 100–101.
 97. Крикун, О. А. Використання рухливих ігор у роботі з розумово відсталими молодшими школярами [Текст] / О. А. Крикун // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 74–79.
 98. Круглик, О. Проблема розуміння текстів в сурдопедагогічних дослідженнях [Текст] / О. Круглик // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 188–192.
 99. Круподер, М. В. Вплив сім’ї на формування комунікативних навичок розумово відсталих учнів молодшого шкільного віку [Текст] / М. В. Круподер // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 80–83.
 100. Кузнецова, Л. І. Рухливі ігри як засіб адаптивного фізичного виховання молодших школярів з вадами розумового розвитку [Текст] / Л. І. Кузнецова // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 32–35.
 101. Лаврик, М. А. До питання формування емоційної прихильності до батьків засобом холдинг-терапії [Текст] / М. А. Лаврик // Студентська наука – 2016 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: М. О. Лазарєв, Л. С. Левченко, І. І. Проценко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Т. 2. – С. 75–77.
 102. Ладур, Є. Д. Проблема делінквентної поведінки особистості у сучасному суспільстві [Текст] / Є. Д. Ладур // Актуальні проблеми ресоціалізації засуджених та осіб з відхиленнями у правовій самосвідомості : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичного семінару з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Т. І. Щербак, І. М. Щербакова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 128–129.
 103. Лазаренко, О. Ю. Діагностика та кореляція поведінки “важких” підлітків [Текст] / О. Ю. Лазаренко // Збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції фізико-математичного факультету / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Фізико-математичний ф-т ; [упоряд. М. В. Каленик]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – Вип. 5. – С. 213–214.
 104. Лапченко, В. М. Особливості мовленнєвого розвитку розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку [Текст] / В. М. Лапченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 54–57.
 105. Ленів, З. П. До проблеми моделювання процесу підготовки кадрів для роботи в інклюзивному просторі [Текст] / З. П. Ленів // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 79–81.
 106. Лещій, Н. П. Проблеми організації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-реабілітаційних центрах [Текст] / Н. П. Лещій // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 634–635.
 107. Литвинова, В. В. Компетентнісний підхід до навчання учнів з порушенням слуху математиці в початкових класах [Текст] / В. В. Литвинова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки ; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 53–65.
 108. Литовченко, Л. М. Програма профілактики алголізму серед розумово відсталих підлітків [Текст] / Л. М. Литовченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 83–86.
 109. Лук’яненко, Н. М. Психологічні особливості бездоглядних підлітків [Текст] / Н. М. Лук’яненко // Актуальні проблеми ресоціалізації засуджених та осіб з відхиленнями у правовій самосвідомості : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичного семінару з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Т. І. Щербак, І. М. Щербакова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 129–131.
 110. Особливості функціонального стану системи кровообігу при порушеннях опорно-рухового апарату та слуху в спортсменів-інвалідів [Текст] / О. Луковська [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 1. – С. 210–218.
 111. Лупач, А. А. Розвиток пізнавальної активності учнів спеціальної школи засобами інформаційно-комунікативних технологій [Текст] / А. А. Лупач // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 86–90.
 112. Лянна, О. Взаємозв’язок корекційно-педагогічної діяльності та фізичної реабілітації в процесі відновлення мовлення у хворих з афазією [Текст] / О. Лянна // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 203–206.
 113. Макарова, Л. А. Здійснення контролю за розвитком мовлення учнів спеціальної школи-інтернат [Текст] / Л. А. Макарова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 90–94.
 114. Максименко, Н. Формування елементарних математичних уявлень у дітей з порушеннями слуху та обмеженими інтелектуальними можливостями [Текст] / Н. Максименко // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 206–210.
 115. Малина, Л. О. Сприймання художнього тексту глухими учнями старших класів [Текст] / Л. О. Малина // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 210–214.
 116. Малинович, Л. Готовність до школи як психолого-педагогічна умова ефективного корекційного впливу на розвиток дитини з вадами слуху [Текст] / Л. Малинович // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 214–216.
 117. Малишевська, І. А. Інтеграція як форма соціального буття дітей з особливими освітніми потребами [Текст] / І. А. Малишевська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 7 (51). – С. 368–375.
 118. Малік, А. А. Особливості та шляхи розвитку мовлення у розумово відсталих дітей дошкільного віку [Текст] / А. А. Малік // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 58–61.
 119. Малюхова, Н. Наступність математичної підготовки слабозорих дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку [Текст] / Н. Малюхова // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 216–221.
 120. Мартынюк, А. Формирование эмоциональной стабильности у родителей детей с особыми потребностями при помощи музыкальной терапии [Текст] / А. Мартынюк // Актуальные вопросы общего и инклюзивного образования : монография / под ред. О. В. Михайличенко. – [Германия] : [LAP LAMBERT Academic Publishing], 2021. – С. 52–79.
 121. Мартынюк, Т. Использование музыкальной терапии в работе с детьми с аутизмом как основной способ реабилитации [Текст] / Т. Мартынюк // Актуальные вопросы общего и инклюзивного образования : монография / под ред. О. В. Михайличенко. – [Германия] : [LAP LAMBERT Academic Publishing], 2021. – С. 17–52.
 122. Марцун, Н. С. Основные факторы риска возникновения речевых нарушений у детей [Текст] / Н. С. Марцун // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 64–69.
 123. Марченко, І. Проблема формування інтонаційної сторони мовлення у дітей із ТВМ у спеціальній літературі [Текст] : [ТВМ – тяжкі вади мовлення] / І. Марченко, Н. Василевська // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 221–225.
 124. Марченко, М. В. Комплексний підхід до подолання заїкання [Текст] / М. В. Марченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – C. 61–63.
 125. Маслій, М. М. Акцентуація характеру як передумова виникнення девіантної поведінки у підлітковому віці [Текст] / М. М. Маслій // Актуальні проблеми ресоціалізації засуджених та осіб з відхиленнями у правовій самосвідомості : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичного семінару з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Т. І. Щербак, І. М. Щербакова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 131–133.
 126. Матющенко, І. Дослідження проблеми емпатії та її значення для соціально-психологічної адаптації розумово-відсталих старшокласників [Текст] / І. Матющенко // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 7–11.
 127. Медведєва, М. До проблеми навчання писанню дітей з тяжкими вадами мовлення [Текст] / М. Медведєва // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 225–229.
 128. Меліченко, В. Стан сформованості навички читання в учнів молодших класів для дітей з ТПМ [Текст] / В. Меліченко // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 229–232.
 129. Минчик, А. А. Зрительные представления и воображения младших школьников с доминирующей правополушарной латерализацией [Текст] / А. А. Минчик // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 190–196.
 130. Мироненко, К. Ю. Формування комунікативної компетенції у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення [Текст] / К. Ю. Мироненко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 72–74.
 131. Михно, С. А. Основні умови застосування арт-терапії як засобу активізації мовленнєвої та розумової діяльності у роботі з дітьми з ЗПР старшого дошкільного віку [Текст] / С. А. Михно // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 94–98.
 132. Мишина, И. Г. К вопросу формирования функционального базиса письма у старших дошкольников с нарушением речи [Текст] / И. Г. Мишина // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 189–193.
 133. Міненко, А. В. Роль батьківської сім’ї у формуванні поведінкової саморегуляції дитини з синдромом Дауна [Текст] / А. В. Міненко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 140–148.
 134. Мітько, Н. Сучасний стан родинного виховання громадськості у розумово відсталих школярів [Текст] / Н. Мітько // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 11–14.
 135. Мовчан, А. В. Діалектичний взаємозв’язок понять “материнське ставлення” і “розвиток” дитини з порушенням психофізичного розвитку [Текст] / А. В. Мовчан // Студентська наука – 2016 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: М. О. Лазарєв, Л. С. Левченко, І. І. Проценко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Т. 2. – С. 77–79.
 136. Мозгунова, А. А. Активизация словаря у младших школьников с задержкой психического развития [Текст] / А. А. Мозгунова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 75–79.
 137. Мординська, М. М. Причини кримінальної поведінки підлітків [Текст] / М. М. Мординська // Актуальні проблеми ресоціалізації засуджених та осіб з відхиленнями у правовій самосвідомості : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичного семінару з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Т. І. Щербак, І. М. Щербакова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 134–135.
 138. Мороз, Л. Професійна підготовка майбутніх вчителів-логопедів у сучасних умовах [Текст] / Л. Мороз // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 253–255.
 139. Музыченко, А. В. Диагностика речевых процессов у категории детей с трудностями в обучении [Текст] / А. В. Музыченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 79–82.
 140. Мякушко, О. Синергетичний підхід до розробки освітньо-розвивальних програм для дітей з аутизмом [Текст] / О. Мякушко // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 18–22.
 141. Нехай, Т. О. Порушення компонентів мовно-мовленнєвої системи при розумовій відсталості [Текст] / Т. О. Нехай // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 83–86.
 142. Новгородська, В. С. Основні напрямки роботи з профілактики порушень мовлення у дітей раннього віку [Текст] / В. С. Новгородська // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 89–92.
 143. Огар, Л. В. Корекційно-логопедична робота з подолання дисграфії [Текст] / Л. В. Огар // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 92–96.
 144. Олефіренко, Т. В. До питання розвитку дрібної моторики учнів з інтелектуальними порушеннями [Текст] / Т. В. Олефіренко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, М. А. Бойченко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – Вип. 18. – С. 157–163.
 145. Омельченко, І. М. Концепт “хронотоп комунікативної діяльності” дошкільників із затримкою психічного розвитку: філософсько-психологічна експлікація [Текст] / І. М. Омельченко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 157–166.
 146. Омельченко, С. І. Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення у дітей старшого дошкільного віку [Текст] / С. І. Омельченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 96–100.
 147. Остапенко, Т. І. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення [Текст] / Т. І. Остапенко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 100–102.
 148. Павлова, Н. В. Акустичні нейромодуляцiї – орієнтований засіб інноваційних технологій логопедичної корекції у дітей з тяжкими порушеннями мовлення [Текст] / Н. В. Павлова, Т. В. Дегтяренко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 418–419.
 149. Павлова, О. Модель суб’єкт-суб’єктних відносин у роботі з дітьми, що мають особливості психофізичного розвитку [Текст] / О. Павлова // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 232–236.
 150. Павлюченко, Ю. Використання сендплей-ігор на піску як засобу гармонізації внутрішнього світу дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з інвалідністю [Текст] : [гра на піску – один із найбільш популярних методів психологічної допомоги дітям з особливими потребами] / Ю. Павлюченко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 8–10.
 151. Пасічник, В. Особливості фізичного стану дітей дошкільного віку з відхиленнями у психофізичному розвиткові [Текст] : текст українською, російською, англійською мовами / В. Пасічник // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський держ. ун-т фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський держ. ун-т фізичної культури], 2017. – № 3 (29). – С. 24–29.
 152. Пасько, К. М. Психологічний супровід розвитку обдарованої дитини в молодшому шкільному віці [Текст] / К. М. Пасько, І. А. Веретьоха // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайліченко та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Вип. 9. – С. 235–238.
 153. Пахомова, Н. Мовленнєва компетенція як критерій готовності дошкільників зі стертою дизартрією до навчання в школі [Текст] / Н. Пахомова // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 236–240.
 154. Перегінець, Н. Особливості розвитку мотивації навчальної діяльності в учнів із затримкою психічного розвитку на уроках фізики [Текст] / Н. Перегінець // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 22–28.
 155. Переяслова, С. Специфіка застосування інноваційних освітніх проектів у роботі з дошкільниками з інтелектуальними порушеннями [Текст]. Розділ 4 : Актуальні проблеми досліджень у галузі інформаційних технологій, професійної освіти / С. Переяслова // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, [м. Суми, 16–17 травня 2019 р.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [за ред. О. М. Семеног]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 162–167.
 156. Писана, К. А. Емпіричне дослідження схильності до делінквентної поведінки серед студентів психологів [Текст] / К. А. Писана // Актуальні проблеми ресоціалізації засуджених та осіб з відхиленнями у правовій самосвідомості : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичного семінару з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Т. І. Щербак, І. М. Щербакова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 138–141.
 157. Писанець, І. В. Особливості планування занять з фізичного виховання для студентів, які відносяться до спеціальної медичної групи [Текст] / І. В. Писанець // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 54–57.
 158. Пішун, С. Г. Девіантні стереотипи поведінки підлітків [Текст] / С. Г. Пішун // Актуальні проблеми ресоціалізації засуджених та осіб з відхиленнями у правовій самосвідомості : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичного семінару з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Т. І. Щербак, І. М. Щербакова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 141–143.
 159. Подгорна, В. В. Теоретично-методологічні основи взаємозв’язку корекції мовленнєвої та рухової сфер розвитку в молодших школярів із порушеннями мовлення [Текст] / В. В. Подгорна, С. Герега // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 640–641.
 160. Покутнєва, С. Сучасні підходи до розробки змісту навчальною курсу “Ознайомлення з навколишнім світом” у початковій ланці загальноосвітньої школи [Текст] : [навчання дітей з вадами зору] / С. Покутнєва // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 240–245.
 161. Потемкина, Н. Н. Особенности выразительности чтения младших школьников с ОНР [Текст] / Н. Н. Потемкина // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 207–210.
 162. Потьомкін, Є. О. Шкільний музей, як засіб патріотичного виховання розумово відсталих учнів [Текст] / Є. О. Потьомкін // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 110–113.
 163. Пригода, З. С. Напрями та етапи методики корекції дизорфографії в учнів 5-6 класів з ТПМ [Текст] / З. С. Пригода // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 36–45.
 164. Притыковская, С. Сочетание движения и слова как эффективный метод коррекции общего недоразвития речи у дошкольников [Текст] / С. Притыковская // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 245–250.
 165. Прокопенко, О. А. Гендерні особливості формування когнітивного компоненту емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю [Текст] / О. А. Прокопенко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки ; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 192–203.
 166. Прохоренко, Л. І. Проблема саморегуляції в структурі навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку [Текст] / Л. І. Прохоренко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 131–140.
 167. Прядко, Л. Використання натхнення та позитивних станів у реалізації педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами [Текст] / Л. Прядко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 199–201.
 168. Репринцева, А. Д. Сказкотрапия в преодолении страхов у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития [Текст] / А. Д. Репринцева, А. И. Соголаева // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 199–202.
 169. Репринцева, Е. Эдьютейнмент: игры и ИКТ в образовании детей с особыми потребностями [Текст] / Е. Репринцева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 7 (51). – С. 381–390.
 170. Рилушко, І. Вплив сім’ї на формування соціальної комунікації учнів з особливими освітніми потребами молодшого шкільного віку [Текст]. Розділ 4 : Актуальні проблеми досліджень у галузі інформаційних технологій, професійної освіти / І. Рилушко // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, [м. Суми, 16–17 травня 2019 р.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [за ред. О. М. Семеног]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 167–172.
 171. Рібцун, Ю. Обстеження фонетико-фонематичної сторони мовлення молодших дошкільників із ЗНМ [Текст] : [ЗНМ – загальний недорозвиток мовлення] / Ю. Рібцун // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 250–254.
 172. Рубан, О. М. Соціальне сирітство як фактор виникнення особливих освітніх проблем у дітей [Текст] / О. М. Рубан // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки ; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 254–261.
 173. Рубінчик, В. А. Оздоровчо-прикладне фізичне виховання студентів спеціального медичного відділення з використанням тренажерних пристроїв [Текст] / В. А. Рубінчик // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 62–64.
 174. Савіцька, Г. Методика дослідження морально-етичних норм поведінки у розумово відсталих учнів [Текст] / Г. Савіцька // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 39–44.
 175. Сайфуллина, Н. А. Интеграция музыкальных произведений в систему коррекции тяжелых нарушений речи у детей с сочетанными нарушениями [Текст] / Н. А. Сайфуллина // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 103–105.
 176. Сак, Т. Проблема зворотного зв’язку у навчанні учнів із затримкою психічного розвитку [Текст] / Т. Сак // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 44–48.
 177. Сак, Т. В. Диференціювання навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інклюзивному класі [Текст] / Т. В. Сак // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки ; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 123–131.
 178. Саркисян, М. А. К вопросу коррекции эмоционально-волевой сферы ребенка с умственной отсталостью [Текст] / М. А. Саркисян // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 273–275.
 179. Сахарова, І. О. Використання арт-терапії в роботі з девіантними підлітками [Текст] / І. О. Сахарова // Актуальні проблеми ресоціалізації засуджених та осіб з відхиленнями у правовій самосвідомості : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичного семінару з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Т. І. Щербак, І. М. Щербакова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 146–149.
 180. Свириденко, О. В. Особливості вивчення стану пізнавальних процесів розумово відсталих учнів початкових класів [Текст] / О. В. Свириденко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 118–121.
 181. Свідерська, М. М. Можливості сімей у подоланні комплексних вад у молодших школярів [Текст] / М. М. Свідерська // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 214–217.
 182. Сененко, Н. Особистісно орієнтоване навчання у комп’ютерних технологіях для дітей з порушеннями психофізичного розвитку [Текст] / Н. Сененко // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 255–260.
 183. Синьов, В. М. Проблеми збереження психічного здоров’я неповнолітніх засуджених з легкою розумовою відсталістю [Текст] / В. М. Синьов, В. І. Кривуша, Т. Г. Харченко // Актуальні проблеми ресоціалізації засуджених та осіб з відхиленнями у правовій самосвідомості : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичного семінару з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Т. І. Щербак, І. М. Щербакова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 28–30.
 184. Синявіна, Ю. Адаптація дітей з інтелектуальними порушеннями до освітнього процесу як умова соціалізації [Текст]. Розділ 4 : Актуальні проблеми досліджень у галузі інформаційних технологій, професійної освіти / Ю. Синявіна // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, [м. Суми, 16-17 травня 2019 р.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [за ред. О. М. Семеног]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 187–197.
 185. Ситникова, А. В. Социально-психологические технологии работы с семьями, воспитывающими ребенка-инвалида (на примере школы-интерната) [Текст] / А. В. Ситникова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 202–206.
 186. Сітнер, Н. І. Особливості проведення екскурсійних занять в початкових класах спеціальної школи [Текст] / Н. І. Сітнер // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 121–125.
 187. Скачкова, М. Ю. Особенности функционального базиса чтения старших дошкольников с общим недоразвитием речи [Текст] / М. Ю. Скачкова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 218–222.
 188. Скрипник, Т. В. Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом з урахуванням їх особливих освітніх потреб [Текст] / Т. В. Скрипник // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 148–157.
 189. Скрипник, Т. Методика музичної терапії для дітей з аутизмом [Текст] / Т. Скрипник, Д. Скрипник // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 48–52.
 190. Скрипченко, Л. І. Екскурсія при вивченні предмету “Я і Україна” як засіб корекцїі та розвитку емоційно-вольової сфери дітей з особливостями інтелектуального розвитку [Текст] / Л. І. Скрипченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 206–210.
 191. Следь, Н. І. Розвиток дрібної моторики засобами образотворчого мистецтва у дітей із неврозоподібною формою заїкання [Текст] / Н. І. Следь // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 222–225.
 192. Снагощенко, Ю. В. Сучасні програми подолання ЗНМ у дітей старшого дошкільного віку [Текст] / Ю. В. Снагощенко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 225–229.
 193. Сніжкова, О. М. Вплив навчального предмету “Квітникарство” на процес професійного самовизначення розумово відсталих дітей [Текст] : [підготовка до праці у зеленому, тепличному господарстві] / О. М. Сніжкова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 125–129.
 194. Сухіна, І. Соціальний аспект психологічної готовності дітей-сиріт із ЗНМ до шкільного навчання [Текст] : [ЗНМ – загальний недорозвиток мовлення] / І. Сухіна // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 260–264.
 195. Сухіна, І. В. Родинно-орієнтований підхід у контексті комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом [Текст] / І. В. Сухіна // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки ; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 182–192.
 196. Таранченко, О. М. Національна система осіб з порушеннями слуху в Україні: періодизація поступу [Текст] / О. М. Таранченко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки ; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 90–97.
 197. Тищенко, В. Критерії мовленнєвої готовності (у її комунікативній ланці) до навчання у школі дітей з вадами розумового розвитку [Текст] / В. Тищенко // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 52–56.
 198. Тімакова, Ю. Окремі аспекти вивчення проблеми психологічного часу у контексті формування життєвої перспективи особистості людини, яка втратила зір [Текст] / Ю. Тімакова // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 264–266.
 199. Томенко, О. А. Заняття фізичною культурою і спортом у структурі фізичної та соціально-психологічної реабілітації неповносправних [Текст] / О. А. Томенко, А. М. Томенко // Сучасні проблеми медичної та фізичної реабілітації : Матеріали 1-ї Сумської обл. наук.-практ. конф., 19 черв. 2003р. – Суми : СумДПУ, 2003. – С. 107–109.
 200. Трикоз, С. Навчально-виховні завдання предмета “Я і Україна” в школах для дітей з порушеннями розумового розвитку [Текст] / С. Трикоз // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 56–60.
 201. Трофименко, Л. Новітні освітні технології у корекційному навчанні дошкільників із ЗНМ [Текст] : [ЗНМ – загальний недорозвиток мовлення] / Л. Трофименко // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 267–270.
 202. Трофименко, Л. І. Особистісно-орієнтоване навчання дітей з порушенням мовлення [Текст] / Л. І. Трофименко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки ; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 82–89.
 203. Трофименко, Л. До проблеми диференційної діагностики граматичної сторони мовлення дітей молодшого та середнього дошкільного віку із ЗНМ [Текст] : [ЗНМ – загальний недорозвиток мовлення] / Л. Трофименко, Ю. Рібцун // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 271–274.
 204. Федоренко, О. Ф. Оптимізація процесу навчання учнів з порушеннями слуху [Текст] / О. Ф. Федоренко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки ; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 97–103.
 205. Форостян, О. І. Теоретичні та методичні аспекти фізичного виховання дітей з сенсорними порушеннями на сучасному етапі [Текст] / О. І. Форостян // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 644–645.
 206. Хіміч, С. Умови розвитку творчої уяви у дітей з вадами слуху в процесі образотворчої діяльності [Текст] / С. Хіміч // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 274–277.
 207. Хупавка, Н. Методичні рекомендації щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями [Текст] / Н. Хупавка // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 107–.
 208. Хупавка, Н. Формування основ академічної культури підлітка у процесі громадянського виховання з інтелектуальними порушеннями [Текст]. Розділ 4 : Актуальні проблеми досліджень у галузі інформаційних технологій, професійної освіти / Н. Хупавка // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, [м. Суми, 16–17 травня 2019 р.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [за ред. О. М. Семеног]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 192–197.
 209. Чеботарьова, О. Науково-педагогічні засади індивідуального навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату [Текст] / О. Чеботарьова // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 64–68.
 210. Чеботарьова, О. В. Удосконалення змісту трудового навчання молодших школярів із порушеннями опорно-рухового апарату [Текст] / О. В. Чеботарьова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки ; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 203–211.
 211. Шадюк, О. Проблема взаємодії вихователя закладу дошкільної освіти із батьками дітей з особливими освітніми потребами [Текст] / О. Шадюк // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 365–366.
 212. Шапочка, К. Реалізація комунікативного підходу при вивченні іноземної мови школярами із ЗПР [Текст] / К. Шапочка // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 68–72.
 213. Швидюк, Г. Показники вивчення та формування пізнавальної активності розумово відсталих учнів [Текст] / Г. Швидюк // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 72–75.
 214. Шевченко, В. М. Фізичне виховання дошкільників з порушеннями слуху в умовах реформування освіти [Текст] / В. М. Шевченко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки ; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 103–112.
 215. Шевченко, С. Розвиток підлітків з особливими потребами в умовах сучасної України [Текст] / С. Шевченко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 112–116.
 216. Шеремет, М. Комп’ютерні технології в навчанні дітей з вадами мовлення [Текст] / М. Шеремет, О. Качуровська // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 278–281.
 217. Шлапаченко, О. Ігровий метод у корекції пізнавальної діяльності дітей з церебральним паралічем в умовах санаторно-курортного лікування 142 [Текст] / О. Шлапаченко, Т. Вісковатова // Спортивний вісник Придніпров’я : Науково-теоретичний журнал / Гол. ред. В.Г.Савченко. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2007. – № 1. – С. 142–144.
 218. Яковлева, С. Залежність розумової працездатності школярів з інтелектуальними вадами від стану вищих нервових процесів [Текст] / С. Яковлева // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 84–87.
 219. Янчукова, Л. М. Теоретичний огляд особливостей розвитку пізнавальної активності в учнів з інтелектуальними порушеннями [Текст] / Л. М. Янчукова // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, М. А. Бойченко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – Вип. 18. – С. 167–173.
 220. Ярмоленко, М. М. Особливості обстеження дітей з дизартрією [Текст] / М. М. Ярмоленко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 130–134.
 221. Барбінов, В. Особливості діяльності менеджера освіти закладу професійної освіти в контексті впровадження інклюзії [Текст] / В. Барбінов // Український педагогічний журнал. – 2021. – № 1. – С. 52–57.
 222. Барбінова, А. Структура готовності вчителів до професійної діяльності в умовах інклюзії [Текст] / А. Барбінова // Український педагогічний журнал. – 2021. – № 1. – С. 58–64.
 223. Бужинецька, К. До проблеми вивчення гіперактивного розладу із дефіцитом уваги в дітей молодшого шкільного віку [Текст] / К. Бужинецька // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 2. – С. 49–58.
 224. Вилегжаніна, Т. Бібліотека без бар’єрів: доступне середовище для людей з інвалідністю [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2022. – № 1. – С. 4–8.
 225. Воробель, Г. Ефективна реалізація положень концепції Нової української школи для учнів з порушеннями слуху [Текст] / Г. Воробель // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 2. – С. 73–81.
 226. Гавлішина, А. Віммельбух: розглядаємо, фантазуємо і створюємо самі [Текст] : [(Віммельбух – “мерехтлива” книжка, книжка з прихованими зображеннями) із яскравими, деталізованими, максимально насиченими візуальною інформацією ілюстраціями для сучасних дитсадків, дітей з освітніми потребами, зокрема з порушеннями зору] / А. Гавлішина, Ю. Гавлішина // Дошкільне виховання. – 2022. – № 2. – С. 24–26.
 227. Горбатюк, О. Використання корекційно-оздоровчих вправ у роботі з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку [Текст] / О. Горбатюк // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2021. – № 2. – С. 77–83.
 228. Горбатюк, О. До проблеми соціалізації та трудової адаптації дітей з порушеннями інтелектуального розвитку [Текст] / О. Горбатюк // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 2. – С. 39–48.
 229. Гошеньова, О. Чарівні звуки осені [Текст] : методична розробка логопедичного заняття / О. Гошеньова // Дефектолог. – 2022. – № 7/8, липень-серпень. – С. 18–25.
 230. Деркачова, О. Інклюзивні комікси як чинник формування інклюзивної культури [Текст] / О. Деркачова // Українська мова і література в школі. – 2020. – № 6. – С. 49–54.
 231. Жук, В. Формування слухо-мовленнєвих навичок у дітей з кохлерними імплантами [Текст] / В. Жук // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 2. – С. 15–27.
 232. Зомчак, О. Творче мислення дітей з ЗПР [Текст] : групове коригувально-розвивальне заняття / О. Зомчак // Дефектолог. – 2022. – № 7/8, липень-серпень. – С. 50–54.
 233. Ільяна, В. Психолінгвістичний методичний інструментарій подолання дислексій у молодших школярів [Текст] : (на допомогу практикам) / В. Ільяна // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2021. – № 2. – С. 50–63.
 234. Кайдалова, Н. Художньо-продуктивна діяльність [Текст] : мовленнєвий розвиток дошкільників із порушеннями слуху засобами ХПД / Н. Кайдалова // Дефектолог. – 2022. – № 3/4, березень-квітень. – С. 36–44.
 235. Кобильченко, В. Закономірності психічного розвитку в онтогенезі й дизонтогенезі: медичний та психологічний аспекти [Текст] / В. Кобильченко, І. Омельченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2021. – № 2. – С. 7–19.
 236. Коваленко, В. Особливості діяльнісно-поведінкового компонента соціалізованості молодших школярів з інтелектуальними порушеннями [Текст] / В. Коваленко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 1. – С. 30–42.
 237. Коломійченко, О. Особливості мовленнєвого розвитку дітей зі зниженим слухом [Текст] / О. Коломійченко, К. Жданова // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2021. – № 2. – С. 64–68.
 238. Краснік, О. Постановка звука “К” [Текст] : індивідуальне заняття для дітей із ринолалією / О. Краснік // Дефектолог. – 2022. – № 1/2, січень-лютий. – С. 14–37.
 239. Кузнєцова, Л. Казка – вигадка, та в ній щось повчальне зрозумій! [Текст] : мовно-пізнавальний розвиток дітей із ООП / Л. Кузнєцова // Дефектолог. – 2022. – № 7/8, липень-серпень. – С. 26–33.
 240. Кулик, Н. Комплексна оцінка: новації та рекомендації [Текст] : інклюзивна освіта / Н. Кулик // Освіта України. – 2022. – № 8, 28 лютого. – С. 12–13.
 241. Кульбіда, С. Жестовий двомовний підхід у практиці спеціальних закладів України [Текст] / С. Кульбіда // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 3. – С. 7–18.
 242. Лещій, Н. Фізичний, функціональний та психоемоційний стан дітей старшого шкільного віку зі складним порушенням розвитку [Текст] / Н. Лещій // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 1. – С. 19–29.
 243. Литовченко, С. Методи дослідження проблем освіти осіб з порушеннями слуху [Текст] : (з досвіду підготовки докторів філософії зі спеціальної освіти) / С. Литовченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 3. – С. 19–31.
 244. Литовченко, С. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти для дітей з порушеннями слуху [Текст] / С. Литовченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 1. – С. 8–18.
 245. Маляр, Л. Інклюзія в умовах дошкільної та початкової освіти [Текст] / Л. Маляр, Г. Шикітка // Український педагогічний журнал. – 2022. – № 1. – С. 63–69.
 246. Мартинюк, З. Рівні підтримки дітей з риноналією в освітньому процесі [Текст] / З. Мартинюк // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 2. – С. 65–72.
 247. Назаренко, С. Каністерапія як метод корекційної роботи [Текст] : корекційно-розвиткове заняття з елементами каністерапії / С. Назаренко // Дефектолог. – 2022. – № 3/4, березень-квітень. – С. 20–27.
 248. Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю [Текст] : закон від 15.07.21 р., № 1664-IX / Україна // Голос України. – 2021. – № 146. – С. 20–21.
 249. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю [Текст] : закон від 15.07.21 р., № 1665-IX / Україна // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 149. – С. 7.
 250. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами [Текст] : Україна. Кабінет Міністрів / постанова від 21.07.21 р., № 765 // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 144. – С. 11.
 251. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 [Текст] : [“Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти”] : постанова від 28.07.21 р., № 769 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 146. – С. 6–7.
 252. Рібцун, Ю. До питання створення універсальних освітніх програм для дітей з особливими мовленнєвими потребами [Текст] / Ю. Рібцун // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 1. – С. 53–68.
 253. Рібцун, Ю. До питання створення універсальних освітніх програм для дітей з особливими мовленнєвими потребами [Текст] / Ю. Рібцун // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 2. – С. 59–64.
 254. Рібцун, Ю. До питання створення універсальних освітніх програм для дітей з особливими мовленнєвими потребами [Текст] / Ю. Рібцун // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 3. – С. 74–83.
 255. Рібцун, Ю. До питання таксономії логопсиходіагностичних методів [Текст] / Ю. Рібцун // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2021. – № 2. – С. 31–38.
 256. Рібцун, Ю. До питання таксономії логопсиходіагностичних методів [Текст] / Ю. Рібцун // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2021. – № 2. – С. 31–38.
 257. Сенченко, В. Квести-подорож у різноколірну країну [Текст] : логопедичне фронтальне заняття / В. Сенченко // Дефектолог. – 2022. – № 1/2, січень-лютий. – С. 38–45.
 258. Сергеєва, Н. Організація інтерактивного навчання учнів з порушенням слуху в початковій школі [Текст] / Н. Сергеєва // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 1. – С. 69–77.
 259. Сокол, А. Безпечний освітній простір [Текст] : інтеграція дитини з ООП / А. Сокол, Т. Полятикіна // Психолог. – 2022. – № 3/4, березень-квітень. – С. 34–55.
 260. Українська тифлолгія: тридцять років незалежності [Текст] / В. Кобильченко [та ін.] // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 3. – С. 32–39.
 261. Формування комунікативної компетенції у дошкільників з порушенням інтелектуального розвитку засобами сюжетно-рольової гри [Текст] / М. Омельченко [та ін.] // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 2. – С. 7–14.
 262. Хомуха, О. Інтеграція дітей із ООП [Текст] : розвиток зв’язного мовлення в дітей із порушенням мовлення / О. Хомуха // Дефектолог. – 2022. – № 3/4, березень-квітень. – С. 28–34.
 263. Хомуха, О. Школа рівних можливостей [Текст] : організація успішної соціалізації та психолого-педагогічної реабілітації на засадах інклюзивного навчання / О. Хомуха // Дефектолог. – 2022. – № 3/4, березень-квітень. – С. 6–18.
 264. Чеботарьова, О. Дистанційне навчання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку: реалії та перспективи [Текст] / О. Чеботарьова // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2021. – № 2. – С. 20–30.
 265. Чеботарьова, О. Навчання та підтримка дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах війни: поради педагогам [Текст] / О. Чеботарьова // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 3. – С. 40–51.
 266. Чепель, Т. Коригувальна спрямованість позакласної роботи для дітей із порушенням зору [Текст] : теоретичні рекомендації вихователям спеціальних шкіл / Т. Чепель // Дефектолог. – 2022. – № 7/8, липень-серпень. – С. 34–35.
 267. Шевченко, Ю. Методичні рекомендації щодо формування соціальної компетентності у дітей молодшого шкільного віку із синдромом Дауна [Текст] / Ю. Шевченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 2. – С. 28–38.
 268. Шумна, О. Пригоди Соні й Маші [Текст] : диференціація звуків і букв С – Ш / О. Шумна // Дефектолог. – 2022. – № 7/8, липень-серпень. – С. 6–17.
 269. Як забезпечити інклюзивний освітній простір [Текст] : державна служба якості освіти пропонує ресурси для організації якісного інклюзивного навчання // Управління освітою. – 2022. – № 3/4, березень-квітень. – С. 8–11.
 270. Янкевич, Т. Логосенсорика [Текст] : вправи для коригувальних занять із дітьми з ООП / Т. Янкевич, О. Яковенко // Дефектолог. – 2022. – № 1/2, січень-лютий. – С. 6–12.

Філософсько-антропологічна та культурологічна парадигми спорту і туризму

Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів у системі багаторічної підготовки

 1. Антипова, Е. В.  Предпрофильная подготовка будущих учителей физической культуры с ориентацией на практику организации массового спорта в школьных спортивных клубах [Текст] / Е. В. Антипова, В. А. Антипов, М. В. Антипова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 594–595.
 2. Балацька, Л.  Вплив тренувальних вправ на показники функціональної підготовленості баскетболістів у підготовчому періоді макроциклу (на прикладі студентських команд) [Текст] / Л. Балацька, А. Гакман, Я. Зорій // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 3–9.
 3. Безмилов, М.  Організація та критерії відбору спортсменів в ігрових видах спорту на етапі підготовки до досягнення вищої спортивної майстерності [Текст] / М. Безмилов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 2. – С. 3–12.
 4. Білатова, М.  Олімпійський спорт у системі гуманітарної освіти (український досвід) [Текст] / М. Білатова, Л. Радченко, В. Єрмолова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 2. – С. 105–115.
 5. Борисова, О.  Організація і управління гандболом у Німеччині [Текст] / О. Борисова, Є. Петрушевський // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 4. – С. 15–20.
 6. Вілянський, В.  Можливості спортивних регіонів у пошуку і вихованні юних талантів [Текст] / В. Вілянський, К. Кравченко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 1. – С. 4–17.
 7. Власенко, С.  Режими чергування праці з відпочинком і завдання дії як засіб вибіркового впливу в процесі інтегральної підготовки лижників-гонщиків та біатлоністів [Текст] / С. Власенко, В. Пеньковець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 2 (86). – С. 171–183.
 8. Волошин, О. О.  Планування та підготовка борців на поясах АЛИШ в ускладнених умовах тренування з урахуванням психорегуляторних впливів [Текст] / О. О. Волошин // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 328–331. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 9. Вороний, В.  Спеціальна фізична підготовка кваліфікованих борців греко-римського стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / В. Вороний, О. Лукіна // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 5–16.
 10. Гамалій, В.  Біомеханічні аспекти раціоналізації процесу навчання рухів у процесів технічної підготовки спортсменів [Текст] / В. Гамалій // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 2. – С. 36–41.
 11. Денисова, Л. В.  Перспективи застосування технологій хмарних обчислень в практиці підготовки магістрів спорту [Текст] / Л. В. Денисова // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 106–107.
 12. Діяльність організацій системи спорту для всіх щодо ефективного проведення спортивно-масових заходів [Текст] / Р. Турка [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 2. – С. 152–162.
 13. Дутчак, Ю.  Теоретичний аналіз дефініції “забезпечення якості професійної підготовки” для майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури [Текст] / Ю. Дутчак, О. Квасниця // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 266–274. – (Серія “Педагогічні науки”).
 14. Експериментальна перевірка програми підготовки пауерліфтерів з вадами зору на етапі збереження вищої спортивної майстерності [Текст] / М. Розторгуй [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 155–164.
 15. Караулова, С.  Концептуальний підхід до вдосконалення тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації [Текст] / С. Караулова, М. Маліков, О. Соколова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 36–44.
 16. Кизыма, А. В.  Развитие двигательного потенциала и эффективности его реализации в подготовке юных бадминтонистов [Текст] / А. В. Кизыма, А. А. Кизыма, Е. Ю. Ладышкова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 601–603.
 17. Колчин, М.  Визначення оптимального віку початку занять художньою гімнастикою [Текст] / М. Колчин, О. Шинкарук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 4. – С. 3–8.
 18. Колчин, М.  Ретроспективний аналіз програм початкової підготовки з художньої гімнастики [Текст] / М. Колчин // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 3. – С. 18–23.
 19. Крикун, Ю.  До питання підвищення здоров’язберігаючої спрямованості підготовки юних спортсменів [Текст] / Ю. Крикун // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 55–63.
 20. Кучер, І. В.  Вплив фізичних навантажень на психологічну підготовку спортсменів та їх значення у процесі тренування [Текст] / І. В. Кучер, С. М. Гаркавина // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 416–419.
 21. Кушнирюк, С. Г.  Олимпийский спорт (движение) как фактор социально-ориентированной интрегрции современного общества [Текст] / С. Г. Кушнирюк // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 35–38.
 22. Наумов, А. И.  Тенденция и преемственность современного комплекса ГТО как основы физического воспитания населения [Текст] / А. И. Наумов, В. Н. Шестаков // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Кафедра здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 157–160.
 23. Особливості технологій тактичної підготовки у сучасних спортивних єдиноборствах [Текст] / О. Задорожна [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 31–39.
 24. Підготовка висококваліфікованих більярдістів до головних змагань макроциклу [Текст] / О. Борисова [та ін.] // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 4. – С. 3–8.
 25. Погонцева, О. В.  Аналіз навчальних програм для майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації у вищих навчальних закладах Чехії [Текст] / О. В. Погонцева, М. М. Василенко // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 260–262.
 26. Приходько, В.  Алгоритм управління діяльністю федерацій з реформування системи підготовки спортсменів [Текст] / В. Приходько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 6 (90). – С. 276–295.
 27. Приходько, В.  Інноваційний проект “Сучасна система підготовки спортсменів-олімпійців в Україні” [Текст] / В. Приходько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 8 (82). – С. 211–222.
 28. Приходько, В.  Обґрунтування потреби і врахування гендерного аспекту в системі спортивної підготовки [Текст] / В. Приходько // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 118–131.
 29. Приходько, В.  Проблема психологічного і ментального компонентів як складових підготовки спортсменів [Текст] / В. Приходько, В. Вілянський, С. Чернігівська // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 93–108.
 30. Приходько, В.  Прототип діяльності федерацій і територіальних органів влади з реформування системи підготовки спортсменів [Текст] / В. Приходько, А. Сеймук // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 36–53.
 31. Пронтенко, К. В.  Загальна фізична підготовленість спортсменів-гирьовиків [Текст] / К. В. Пронтенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 152–154. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 32. Сілін, В.  Динаміка загальної фізичної підготовленості футболістів 15–17 років під впливом експериментальної програми побудови тренувального процесу у підготовчому періоді річного макроциклу [Текст] / В. Сілін, М. Маліков // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 127–135.
 33. Степаненко, Д.  Динаміка фізичної підготовленості бігунів на 400 м з бар’єрами протягом етапу попередньої базової підготовки [Текст] / Д. Степаненко, О. Гребенюк, Н. Чекмарьова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 62–67.
 34. Стрельчук, С.  Удосконалення техніко-тактичних дій тхеквондистів різних стилів ведення поєдинку на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / С. Стрельчук // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 136–147.
 35. Сушко, Р.  Технологія підготовки збірних команд у спортивних іграх з урахуванням чинників міграції [Текст] / Р. Сушко, Е. Дорошенко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 68–77.
 36. Тищенко, В.  Проблеми теоретичної підготовки в циклічних видах спорту [Текст] : (на прикладі плавання) / В. Тищенко, Ю. Коваленко, Г. Лісенчук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 2. – С. 25–30.
 37. Ткаченко, І. О.  Значення хореографії у системі підготовки спортсменів-гімнастів [Текст] / І. О. Ткаченко, Ч. Чень // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко, О. Г. Стахевич, О. А. Устименко-Косоріч]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – Вип. 1 (13). – С. 105–109.
 38. Тодорова, В.  Методи хореографічної підготовки в техніко-естетичних видах спорту [Текст] : текст українською, російською, англійською мовами / В. Тодорова // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський держ. ун-т фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський держ. ун-т фізичної культури], 2017. – № 3 (29). – С. 52–57.
 39. Хіхлуха, Д.  Управління підготовкою юних веслярів на основі обліку функціонального стану скелетних м’язів [Текст] / Д. Хіхлуха, К. Бондаренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 6 (90). – С. 296–306.
 40. Холодков, О. В.  Можливості застосування природних донаторів оксиду азоту при підготовці спортсменів [Текст] / О. В. Холодков, Л. М. Гуніна // Сьогодення біологічної науки : матеріали II Міжнародної наукової конференції, 09–10 листопада 2018 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Поліський державний ун-т, Білорусь ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, М. П. Радзієвська та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 275–276.
 41. Шахліна, Л.  Медико-биологические основы спортивной подготовки женщин в современном спорте высших достижений [Текст] / Л. Шахліна // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 2. – С. 95–104.
 42. Шльонська, О.  Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих волейболісток на основі вдосконалення швидкісно-силових здібностей спортсменок [Текст] / О. Шльонська, Ф. Мунтадр, Х. Кадхам // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 4. – С. 21–29.
 43. Щепотіна, Н.  Контроль техніко-тактичних дій у структурі змагальної діяльності висококваліфікованих догравальників у жіночому волейболі [Текст] / Н. Щепотіна, Т. Вознюк, В. Поліщук // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 4. – С. 103–110.

Застосування інноваційних технологій у спорті вищих досягнень та у фізичному вихованні різних груп населення

 1. Ажиппо, О. Структурно-функціональний аналіз концепції інноваційного розвитку сфери фізичної культури і спорту [Текст] / О. Ажиппо, Г. Путятіна // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 2. – С. 3–9.
 2. Анастасова, О. Ю. Взаємодія зовнішніх та внутрішніх структурних компонентів підготовки майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’яформуючих технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи [Текст] / О. Ю. Анастасова // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 90–92.
 3. Антипова, Е. В. Предпрофильная подготовка будущих учителей физической культуры с ориентацией на практику организации массового спорта в школьных спортивных клубах [Текст] / Е. В. Антипова, В. А. Антипов, М. В. Антипова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 594–595.
 4. Балацька, Л. Вплив тренувальних вправ на показники функціональної підготовленості баскетболістів у підготовчому періоді макроциклу (на прикладі студентських команд) [Текст] / Л. Балацька, А. Гакман, Я. Зорій // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 3–9.
 5. Безкоровайна, Л. В. Теоретичні аспекти вивчення професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства [Текст] / Л. В. Безкоровайна, О. С. Стан // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 295–298. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 6. Безмилов, М. Організація та критерії відбору спортсменів в ігрових видах спорту на етапі підготовки до досягнення вищої спортивної майстерності [Текст] / М. Безмилов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 2. – С. 3–12.
 7. Безмилов, М. Програма підготовки спортивного резерву та відбір баскетболістів у Франції [Текст] / М. Безмилов // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2017. – № 2. – С. 10–15.
 8. Беспалова, О. Фізкультурно-оздоровчі технології у професійній підготовці фізичного реабілітолога [Текст] / О. Беспалова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 183–191.
 9. Бєлікова, Н. О. Організаційні аспекти оптимізації професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту [Текст] / Н. О. Бєлікова // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 92–97.
 10. Бондаренко, І. Застосування інноваційних технологій та засобів тренувального процесу у професійних жіночих клубах з хокею на траві [Текст] / І. Бондаренко, Ю. Лянной // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2021 року / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 87–88.
 11. Борисова, О. Організація й управління гандболом у Франції [Текст] / О. Борисова, Є. Петрушевський // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 1. – С. 3–8.
 12. Борисова, О. Організація і управління гандболом у Німеччині [Текст] / О. Борисова, Є. Петрушевський // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 4. – С. 15–20.
 13. Борисова, О. Система організації та управління спортом в Україні в умовах глобалізації [Текст] / О. Борисова, Є. Петрушевський // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2018. – № 3. – С. 3–7.
 14. Борисова, О. Сучасний теніс: стан та особливості організації підготовки професійних спортсменів у провідних країнах світу [Текст] / О. Борисова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровськ. держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2010. – №3. – С. 35–37.
 15. Вілянський, В. Можливості спортивних регіонів у пошуку і вихованні юних талантів [Текст] / В. Вілянський, К. Кравченко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 1. – С. 4–17.
 16. Вілянський, В. Переваги “спортивних регіонів” у пошуку і вихованні юних талантів [Текст] / В. Вілянський, К. Кравченко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 216–229.
 17. Волошин, О. О. Планування та підготовка борців на поясах АЛИШ в ускладнених умовах тренування з урахуванням психорегуляторних впливів [Текст] / О. О. Волошин // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 328–331. – (Серія 15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 18. Вороний, В. Спеціальна фізична підготовка кваліфікованих борців греко-римського стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / В. Вороний, О. Лукіна // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 5–16.
 19. Гамалій, В. Біомеханічні аспекти раціоналізації процесу навчання рухів у процесів технічної підготовки спортсменів [Текст] / В. Гамалій // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 2. – С. 36–41.
 20. Гоголь, Т. Інноваційні підходи у формуванні логістичних компетенцій майбутніх фахівців сфери фізичної культури та спорту [Текст] / Т. Гоголь // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2021 року / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 153–156.
 21. Готовність вчителів фізичної культури до інноваційної діяльності [Текст] / Т. Сидорчук [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 407–413.
 22. Григоренко, Г. В. Структурно-функціональні компоненти процесу професійно-педагогічної підготовки студентів факультету фізичного виховання [Текст] / Г. В. Григоренко // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 6–8.
 23. Данилевич, М. В. Методологічні підходи для визначення практико-орієнтованої тактики професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності [Текст] / М. В. Данилевич // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 108–110.
 24. Данилевич, М. В. Підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту в контексті парадигмальних змін у вищій фізкультурній освіті [Текст] / М. В. Данилевич, Г. Я. Іванова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 574–575.
 25. Денисова, Л. В. Перспективи застосування технологій хмарних обчислень в практиці підготовки магістрів спорту [Текст] / Л. В. Денисова // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 106–107.
 26. Драпінська, Л. Удосконалення фізичного виховання студенток технологічного коледжу засобами шейпінг-технологій [Текст] / Л. Драпінська // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 1. – С. 115–127.
 27. Дутчак, М. В. Порівняльна характеристика професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у країнах ЄС [Текст] / М. В. Дутчак, М. М. Василенко // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 114–116.
 28. Експериментальна перевірка програми підготовки пауерліфтерів з вадами зору на етапі збереження вищої спортивної майстерності [Текст] / М. Розторгуй [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 155–164.
 29. Задорожна, О. Значущість компонентів теоретичної підготовки фехтувальників на різних етапах багаторічного удосконалення [Текст] / О. Задорожна, М. Пітин // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровськ. держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2012. – №1. – С. 212–215.
 30. Задорожна, О. Ставлення фахівців з фехтування до реалізації тактичної підготовки на різних етапах багаторічного удосконалення спортсменів [Текст] / О. Задорожна // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 4. – С. 45–57.
 31. Задорожна, О. Тактика участі провідних фехтувальників світу у системі змагань в олімпійському циклі 2008–2012 рр. [Текст] / О. Задорожна // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 1. – С. 53–63.
 32. Зубченко, Л. В. Формування творчої особистості майбутнього фахівця у галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини [Текст] / Л. В. Зубченко // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 13–15.
 33. Іваненко, Г. Олімпійська освіта в системі підготовки фахівців зі спеціальності “Фізична культура і спорт” в Україні [Текст] / Г. Іваненко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 1. – С. 25–31.
 34. Ілляш, С. Д. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до організації спортивно-оздоровчої діяльності [Текст] / С. Д. Ілляш // Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 червня 2019 р. / Громадська організація “Південна фундація педагогіки”. – Одеса : [ГО “Південна фундація педагогіки”], 2019. – С. 44–46.
 35. Караулова, С. Концептуальний підхід до вдосконалення тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації [Текст] / С. Караулова, М. Маліков, О. Соколова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 36–44.
 36. Кизыма, А. В. Развитие двигательного потенциала и эффективности его реализации в подготовке юных бадминтонистов [Текст] / А. В. Кизыма, А. А. Кизыма, Е. Ю. Ладышкова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 601–603.
 37. Книш, С. І. Інноваційні педагогічні технології у еколого-валеологічній підготовці майбутніх вчителів фізичного виховання [Текст] / С. І. Книш // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 36–38. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 38. Колчин, М. Визначення оптимального віку початку занять художньою гімнастикою [Текст] / М. Колчин, О. Шинкарук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 4. – С. 3–8.
 39. Колчин, М. Ретроспективний аналіз програм початкової підготовки з художньої гімнастики [Текст] / М. Колчин // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 3. – С. 18–23.
 40. Комплексна зміна рівня фізичної та технічної підготовленості стрибунів у висоту відповідно до кваліфікаційних моделей [Текст] / В. Конестяпін [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : Науково-теоретичний журнал / гол. ред. В. Г. Савченко. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2007. – № 1. – С. 94–98.
 41. Конох, А. П. Професійно-педагогічна компетентність майбутніх фахівців фізичної культури і туризму [Текст] / А. П. Конох // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 15–17.
 42. Крикун, Ю. До питання підвищення здоров’язберігаючої спрямованості підготовки юних спортсменів [Текст] / Ю. Крикун // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 55–63.
 43. Кузнєцова, О. В. Психологічні особливості інноваційності у майбутніх педагогів [Текст] / О. В. Кузнєцова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 466–468.
 44. Кузнєцова, О. В. Психологічні особливості інноваційності у майбутніх педагогів [Текст] / О. В. Кузнєцова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 466–468.
 45. Кухтій, А. О. Сучасний погляд на професійну підготовку майбутніх фахівців з туризмознавства до діяльності у сфері адаптивного туризму [Текст] / А. О. Кухтій // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 137–142.
 46. Левків, В. І. Шляхи формування професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів зі спортивних ігор у вищих навчальних закладах [Текст] / В. І. Левків // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 143–146.
 47. Москаленко, Н. Інноваційні підходи до теоретичної підготовки старшокласників у самостійних заняттях з фізичного виховання [Текст] / Н. Москаленко, Д. Єлісєєва // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний ін-т фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2016. – № 3. – С. 146–150.
 48. Овчарек, О. М. Актуальні питання професійної підготовки фахівців фізичного виховання та спортивно-масової роботи [Текст] / О. М. Овчарек, Н. Кальчева, О. Карагяур // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 585–586.
 49. Особливості технологій тактичної підготовки у сучасних спортивних єдиноборствах [Текст] / О. Задорожна [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 31–39.
 50. Павлова, Т. Інноваційні технології підготовки фахівців з фізичного виховання [Текст] / Т. Павлова, Л. Долженко, М. Перегінець // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 4. – С. 169–176.
 51. Пахальчук, Н. О. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти засобами ботмерівської гімнастики [Текст] : [ботмерівська гімнастика орієнтується на ритми людського пульсу та дихання] / Н. О. Пахальчук // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 45–46.
 52. Підготовка висококваліфікованих більярдістів до головних змагань макроциклу [Текст] / О. Борисова [та ін.] // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 4. – С. 3–8.
 53. Погонцева, О. В. Аналіз навчальних програм для майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації у вищих навчальних закладах Чехії [Текст] / О. В. Погонцева, М. М. Василенко // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 260–262.
 54. Притула, О. Л. Практична підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування національних видів фізичного виховання в класичному університеті [Текст] : [національні бойові мистецтва: спас, бойовий гопак, хрест, триглав, сварга, рукопаш тощо] / О. Л. Притула // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 159–166.
 55. Притула, О. Л. Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до виховання молоді в традиціях запорізького козацтва [Текст] / О. Л. Притула // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 185–186.
 56. Приходько, В. Інноваційний проект “Сучасна система підготовки спортсменів-олімпійців в Україні” [Текст] / В. Приходько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 8 (82). – С. 211–222.
 57. Приходько, В. Обґрунтування потреби і врахування гендерного аспекту в системі спортивної підготовки [Текст] / В. Приходько // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 118–131.
 58. Приходько, В. Проблема психологічного і ментального компонентів як складових підготовки спортсменів [Текст] / В. Приходько, В. Вілянський, С. Чернігівська // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 93–108.
 59. Приходько, В. Прототип діяльності федерацій і територіальних органів влади з реформування системи підготовки спортсменів [Текст] / В. Приходько, А. Сеймук // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 36–53.
 60. Приходько, В. Роль основних суб’єктів спортивної діяльності у досягненні змагального результату: експертна оцінка [Текст] / В. Приходько // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2018. – № 3. – С. 105–109.
 61. Приходько, В. Формування фізичної культури особи як умова поштовху розвитку спорту в об’єднаних територіальних громадах [Текст] / В. Приходько, Н. Долбтиєва, С. Афанасьєв // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2020. – № 1. – С. 392–406.
 62. Проніков, О. К. Удосконалення теоретичної та методичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури [Текст] / О. К. Проніков // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 588–590.
 63. Пронтенко, К. В. Загальна фізична підготовленість спортсменів-гирьовиків [Текст] / К. В. Пронтенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 152–154. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 64. Розторгуй, М. Історико-організаційні аспекти розвитку пауерліфтингу як складової частини адаптивного спорту [Текст] / М. Розторгуй, А. Передерій // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський держ. ун-т фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський держ. ун-т фізичної культури], 2017. – № 1 (27). – С. 20–31.
 65. Романчук, С. В. Інноваційні технології організації фізичної підготовки в навчальних закладах Збройних Сил України [Текст] / С. В. Романчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 157–161. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 66. Рясса, С. До проблеми образу професійної діяльності як важливого чинника в освіті студентів інститутів фізичної культури [Текст] / С. Рясса, В. Приходько // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-теоретичний журнал / [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2007. – № 1. – С. 25–28.
 67. Самсутіна, Н. Педагогічні умови формування професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури [Текст] / Н. Самсутіна // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровськ. держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2013. – №2. – С. 232–235.
 68. Самсутіна, Н. М. Методика моніторингу сформованості професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури [Текст] / Н. М. Самсутіна // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 170–172.
 69. Сидорук, А. В. Зарубіжний досвід підготовки майбутніх фахівців фізичної культури до організації анімаційної діяльності [Текст] / А. В. Сидорук // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 268–270.
 70. Сілін, В. Динаміка загальної фізичної підготовленості футболістів 15–17 років під впливом експериментальної програми побудови тренувального процесу у підготовчому періоді річного макроциклу [Текст] / В. Сілін, М. Маліков // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 127–135.
 71. Скрипченко, І. Оцінка технічної підготовленості спортсменів у вітрильному спорті [Текст] / І. Скрипченко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-теоретичний журнал / гол. ред. В. Г. Савченко. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2007. – № 1. – С. 90–93.
 72. Скрипченко, І. Теоретико-методичні аспекти використання рухливих ігор туристської спрямованості у підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до професійної діяльності у сфері дитячо-юнацького туризму [Текст] / І. Скрипченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 169–173. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 73. Скрипченко, І. Т. Практика підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до проведення туристської роботи з учнівською молоддю [Текст] / І. Т. Скрипченко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 613–614.
 74. Сорока, В. Л. Інноваційні підходи до організації та управління професійною підготовкою студентів на заняттях з курсу “ТМ Гімнастика” [Текст] / В. Л. Сорока // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 176–179. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 75. Степаненко, Д. Динаміка фізичної підготовленості бігунів на 400 м з бар’єрами протягом етапу попередньої базової підготовки [Текст] / Д. Степаненко, О. Гребенюк, Н. Чекмарьова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 62–67.
 76. Степаненко, Д. Кінематичні параметри стартового розбігу спринтерів різної кваліфікації [Текст] / Д. Степаненко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-теоретичний журнал / гол. ред. В. Г. Савченко. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2007. – № 1. – С. 111–114.
 77. Степаненко, Д. Корекція фізичної підготовленості стрибунок у висоту в річному циклі тренування [Текст] / Д. Степаненко, С. Мустяца // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровськ. держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2012. – №1. – С. 174–177.
 78. Степаненко, Д. Особливості взаємозв’язку показників фізичної підготовленості висококваліфікованих бар’єристів з вадами слуху [Текст] / Д. Степаненко, Г. Печко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2018. – № 3. – С. 136–139.
 79. Степаненко, Д. Особливості виконання стартового розбігу спринтерами різної кваліфікації [Текст] / Д. Степаненко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2017. – № 2. – С. 153–156.
 80. Стрельчук, С. Удосконалення техніко-тактичних дій тхеквондистів різних стилів ведення поєдинку на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / С. Стрельчук // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2021. – № 3. – С. 136–147.
 81. Сушко, Р. Технологія підготовки збірних команд у спортивних іграх з урахуванням чинників міграції [Текст] / Р. Сушко, Е. Дорошенко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 68–77.
 82. Сушко, Р. А. Проблемы реализации технико-тактической подготовленности спортсменов при накоплении утомления в баскетболе [Текст] / Р. А. Сушко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 182–185. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 83. Тищенко, В. Дослідження функціональної підготовленості кваліфікованих гандболістів [Текст] / В. Тищенко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2012. – № 3. – С. 32–34.
 84. Тищенко, В. Проблеми теоретичної підготовки в циклічних видах спорту [Текст] : (на прикладі плавання) / В. Тищенко, Ю. Коваленко, Г. Лісенчук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 2. – С. 25–30.
 85. Ткаченко, І. О. Значення хореографії у системі підготовки спортсменів-гімнастів [Текст] / І. О. Ткаченко, Ч. Чень // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко, О. Г. Стахевич, О. А. Устименко-Косоріч]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – Вип. 1 (13). – С. 105–109.
 86. Тодорова, В. Концепція хореографічної підготовки у спорті [Текст] / В. Тодорова // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський держ. ун-т фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський держ. ун-т фізичної культури], 2017. – № 2 (28). – С. 43–50.
 87. Тодорова, В. Методи хореографічної підготовки в техніко-естетичних видах спорту [Текст] : / В. Тодорова // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський держ. ун-т фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський держ. ун-т фізичної культури], 2017. – № 3 (29). – С. 52–57. – Текст українською, російською, англійською мовами.
 88. Тодорова, В. Місце хореографічної підготовки в системі підготовки спортсменів у техніко-естетичних видах спорту [Текст] / В. Тодорова // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський держ. ун-т фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський держ. ун-т фізичної культури], 2017. – № 1 (27). – С. 61–67.
 89. Філінков, В. І. Інноваційні управлінські технології навчальних занять професійно-прикладної фізичної підготовки з урахуванням рухових здібностей студентів [Текст] / В. І. Філінков, О. С. Касьянюк // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 171–178.
 90. Холодков, О. В. Можливості застосування природних донаторів оксиду азоту при підготовці спортсменів [Текст] / О. В. Холодков, Л. М. Гуніна // Сьогодення біологічної науки : матеріали II Міжнародної наукової конференції, 09–10 листопада 2018 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Поліський державний ун-т, Білорусь ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, М. П. Радзієвська та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 275–276.
 91. Шахліна, Л. Медико-биологические основы спортивной подготовки женщин в современном спорте высших достижений [Текст] / Л. Шахліна // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 2. – С. 95–104.
 92. Шльонська, О. Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих волейболісток на основі вдосконалення швидкісно-силових здібностей спортсменок [Текст] / О. Шльонська, Ф. Мунтадр, Х. Кадхам // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 4. – С. 21–29.
 93. Шмигов, П. В. Сучасні підходи вдосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладі [Текст] / П. В. Шмигов // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 77–82.
 94. Шуба, П. В. Інноваційні шляхи розвитку рухових умінь та навичок учнів першого класу [Текст] / П. В. Шуба // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 82–89.
 95. Щепотіна, Н. Контроль техніко-тактичних дій у структурі змагальної діяльності висококваліфікованих догравальників у жіночому волейболі [Текст] / Н. Щепотіна, Т. Вознюк, В. Поліщук // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 4. – С. 103–110.
 96. Яшна, О. П. Нейрофітнес – сучасний освітній предмет у підготовці фахівців з фізичного виховання [Текст] / О. П. Яшна // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 620–621.