Перевірка на плагіат

Бібліотека СумДПУ імені А. С. Макаренка здійснює перевірку академічних текстів на виявлення текстових запозичень.

Перевірці на наявність ознак академічного плагіату обов’язково підлягають:

 • індивідуальні навчальні та кваліфікаційні (дипломні, магістерські) роботи здобувачів вищої освіти;
 • науково-методичні праці (підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій), монографії та інші роботи, що вимагають рекомендації Вченої ради Університету до видання;
 • рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редколегій наукових фахових видань або оргкомітетів заходів наукового і науково-методичного спрямування (конференцій, семінарів);
 • дисертаційні роботи й автореферати.

Цей перелік не є вичерпним, в ідеалі усі роботи, що виконуються в університеті мають проходити перевірку на наявність ознак академічного плагіату.

Перевірка всіх видів робіт проводиться за допомогою програмно-технічних засобів, які дозволяють згенерувати звіт за результатами перевірки зівстановленням факту наявності чи відсутності текстових та/або ілюстративних запозичень.

Для перевірки автентичності текстових документів В СумДПУ імені А. С. Макаренка використовується система Strikeplagiarism.com

Основні положення антиплагіатної системи

Система Strikeplagiarism.com представляє собою ІТ-інструмент, призначений для перевірки автентичності текстових документів. Завданням системи є надання інформації, яка дозволяє ідентифікувати кількість запозичень в уже згадуваному тексті і їх джерелах.

Система виявляє фрагменти аналізованого документа, ідентичні текстам, розміщеним в порівняльних базах даних, включно з текстами, котрі позначені лапками, виносками і фрагментами, які не захищені авторським правом (наприклад, правові акти).

Система розпізнає різновиди маніпуляцій з текстом (заміна символів алфавіту, використання спеціальних програмних засобів, заміна тексту графічними зображеннями).

Система Strikeplagiarism.com порівнює всі завантажені документи  по джерелах БД:

 • Документи у власній базі даних університету;
 • Документи з баз даних інших ЗВО (після підписання відповідного договору про обмін БД);
 • Інтернет ресурси;
 • База даних RefBooks (створена компанією Plagiat.pl; містить більше 4 млн текстів книг, статей та інших наукових та спеціалізованих публікацій переважно англійською та польською мовами, доступних авторам і видавцям виключно з метою аналізу антиплагіату);
 • Юридична База даних.

Система не вказує, чи містить документ плагіат!

Система генерує розгорнутий Звіт подібності проаналізованого тексту. Звіт має аналізувати компетентна/уповноважена особа.

Антиплагіатна система надається в моделі ASP (Постачальник Служб Додатків):

 • Обробка даних відбувається на сервері постачальника послуг;
 • Для того, щоб скористатися послугою, потрібен комп’ютер, підключений до мережі Інтернет.

Іструкція для інтерпретації Звіту подібності у Антиплагіатній системі

Консультації з питань перевірки на плагіат:

Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення (корпус фізико-математичного факультету, аудит. 273)

Тел.  (0542) 68-59-48

inflib@sspu.edu.ua