Навчально-науковий інститут культури і мистецтв

Україна у світовому мистецькому просторі: діалог культур

 1. Балабан, О. Розвиток креативних індустрій та управління у сфері мистецтва [Текст] : [арт-менеджмент] / О. Балабан, М. Юр, О. Опанасик // Вища школа. – 2019. – № 5. – С. 77.
 2. Белічко, Н. Ю. Специфіка викладання дисципліни “Вступ до мистецтвознавства” [Текст] / Н. Ю. Белічко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 335.
 3. Будянський, Д. В. Методичні особливості виховної роботи у сучасному хореографічному колективі [Текст] / Д. В. Будянський, А. В. Таранченко // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – Вип. 2 (11). – С. 7–11.
 4. Будянський, Д. В. Формування артистизму учасників сучасного хореографічного колективу [Текст] / Д. В. Будянський, Ю. Р. Маковецька // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – Вип. 2 (11). – С. 11–15.
 5. Власюк, О. Використання елементів акробатики на заняттях сучасними видами танців дівчат 17–18 років [Текст] / О. Власюк, О. Луковська // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 78–86.
 6. Волошин, Л. Святослав Гординський про методологію мистецтвознавчого аналізу [Текст] : [С. Гординський – український художник та мистецтвознавець] / Л. Волошин // Образотворче мистецтво. – 2019. – № 3. – С. 95–97.
 7. Городецька, О. Г. Балет “Лілея” [Текст] : (дистанційне заняття з хореографії для дітей віком 14 років) / О. Г. Городецька // Мистецтво в школі. – 2020. – № 10. – С. 7–11.
 8. Єгорова, З. Серж із Києва. Українець до кінця [Текст] : [про українського балетмейстера, емігранта – Сергія Лифаря] / З. Єгорова // Голос України. – 2020. – № 74/75, 30 квітня. – С. 19.
 9. Кабаченко, В. П. Пейзажна складова у формуванні одеської мистецької школи [Текст] / В. П. Кабаченко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 338–339.
 10. Коваленко, Є. Шекспірівські образи в балетній інтерпретації Анатолія Шекери [Текст] / Є. Коваленко // Музика. – 2019. – № 1/2. – С. 16–21.
 11. Кричевський Федір [Текст] : живописець, графік, мистецтвознавець, викладач : [уродженець Сумщини] // Сумщина. Велика спадщина. Образотворче мистецтво / [гол. ред. В. І. Кочубей]. – Суми : Університетська книга, 2018. – С. 68–73.
 12. Кругляк, А. Упровадження методичних елементів пластичного інтонування під час вивчення мистецької освітньої галузі в новій українській школі [Текст] / А. Кругляк // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 08–09 листопада 2018 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, В. І. Шейко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 295–297.
 13. Кубриш, Н. Р. Дисципліна “Історія образотворчого мистецтва” як важливий компонент у підготовці майбутніх художників [Текст] / Н. Р. Кубриш // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 340.
 14. Кучерук, А. В. Моніторинг стану освітньої діяльності галузі “Мистецтво” [Текст] / А. В. Кучерук, А. Є. Махмутова // Мистецтво та освіта. – 2020. – № 2. – С. 52–57.
 15. Липецька, С. Метод Sandplay як елемент арт-технології у роботі з дітьми дошкільного віку [Текст] / С. Липецька // Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 червня 2019 р. / Громадська організація “Південна фундація педагогіки”. – Одеса : [ГО “Південна фундація педагогіки”], 2019. – С. 47–50.
 16. Лисакова, І. Технології соціокультурної діяльності в професійній підготовці майбутніх учителів мистецьких дисциплін [Текст] / І. Лисакова // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / МОН України, Уманський державний педагогічний ун-т ім. П. Тичини ; [редкол.: О. І. Безлюдний, О. М. Коберник, О. В. Акімова та ін.]. – Умань : [ФОП Жовтий О. О.], 2015. – Вип. 12, ч. 1. – С. 178–183.
 17. Лоза, Н. А. Натюрморт з глибоким простором: значення комплексу завдань для збереження традиції мистецької освіти [Текст] / Н. А. Лоза // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 341.
 18. Лысенко, Л. А. “Ню” в творчестве Огюста Родена и Михаила Лысенко: опыт сравнительного анализа [Текст] / Л. А. Лысенко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 364.
 19. Масол, Л. М. Інтегративні технології формування предметних компетентностей учнів початкових класів у процесі навчання інтегрованого курсу “Мистецтво” [Текст] / Л. М. Масол // Мистецтво та освіта. – 2020. – № 2. – С. 2–9.
 20. Мельничук, Л. Ю. “Теорія живопису” як необхідна дисципліна у фаховій підготовці художників-станковістів [Текст] / Л. Ю. Мельничук // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 344.
 21. Мужикова, І. М. Традиції образотворчого навчання у сучасній освітній практиці [Текст] / І. М. Мужикова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 345.
 22. Олексюк, О. М. Модернізація і розвиток вищої мистецької освіти: постнекласична альтернатива [Текст] / О. М. Олексюк // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 317–318.
 23. Падалка, Г. М. Теоретичні засади викладання мистецьких дисциплін [Текст] / Г. М. Падалка // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 319–321.
 24. Паньок, Т. В. Використання художньо-педагогічного досвіду 1920-х роківу процесі підготовки майбутніх викладачів образотворчого мистецтва [Текст] / Т. В. Паньок // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 348–349.
 25. Пилипенко, І. Я. Методика викладання фахових дисциплін в майстерні Монументального живопису НАОМА [Текст] : (історичний аспект) : [НАОМА – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури] / І. Я. Пилипенко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 350.
 26. Плахова, Г. А. Виявлення місця танцювального туризму в туристичних класифікаціях [Текст] / Г. А. Плахова // Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8–9 листопада 2018 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, М. О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2018. – С. 97–100.
 27. Побожій Сергій [Текст] : Суми : мистецтвознавець : графік // Сумщина. Велика спадщина. Образотворче мистецтво / [гол. ред. В. І. Кочубей]. – Суми : Університетська книга, 2018. – С. 198–199.
 28. Побожій, С. “Спасибі за те, що пишете” [Текст] : мистецтвознавчі традиції на Слобожанщині : [мистецтвознавці Сумщини] / С. Побожій // Сумщина. Велика спадщина. Образотворче мистецтво / [гол. ред. В. І. Кочубей]. – Суми : Університетська книга, 2018. – С. 252–268.
 29. Побожій, С. Книжка про художника, мистецтвознавця, поета і першого директора Сумського художнього музею [Текст] : [про Никанора Онацького] / С. Побожій // Образотворче мистецтво. – 2021. – № 2. – С. 152.
 30. Побожій, С. Нотатки з історії образотворчого мистецтва Сумщини [Текст] / С. Побожій // Сумщина. Велика спадщина. Образотворче мистецтво / [гол. ред. В. І. Кочубей]. – Суми : Університетська книга, 2018. – С. 7–18.
 31. Пономаренко, М. В. Художественно-стилистический анализ академической постановки по живописи: актуальные задания для студентов 4 курса ХГФ [Текст] : [ХГФ – Художньо-графічний факультет] / М. В. Пономаренко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 350–351.
 32. Пономаренко, О. Ю. Вісімдесятий ювілейний сезон “Maggio Musicale Fiorentino” [Текст] : роль музичних фестивалів у культурному житті сучасної Італії / О. Ю. Пономаренко // Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського ; [редкол.: В. І. Рожок, В. Г. Антонюк, О. В. Антонюк та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2018. – № 2 (39). – С. 56–66.
 33. Рашевська, А. А. Українська народна ікона козацької доби в контексті розвитку духовності в сучасній художній освіті [Текст] / А. А. Рашевська // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 369.
 34. Реброва, О. Є. Проблема виконавської впевненості у художньо-творчій діяльності майбутніх учителів музики та хореографії [Текст] / О. Є. Реброва // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 323–324.
 35. Свердлов, С. Я. Танцювальна культура народів світу [Текст] : [матеріали для бесід] / С. Я. Свердлов // Мистецтво в школі. – 2020. – № 4. – С. 22–29.
 36. Таранушенко, С. А. Мистецтво Слобожанщини XVII–XVIII вв. [Текст] : (уривок) / С. А. Таранушенко // Сумщина. Велика спадщина. Краєзнавство / [за заг. ред. О. Корнієнка ; авт.-упоряд.: О. І. Кисельов, О. М. Корнієнко]. – [Суми] : Університетська книга, [2019]. – С. 163–171. – Мистецтво Слобожанщини XVII–XVIII вв. 1928.
 37. Тесленко, І. О. Авангардна традиція в художній практиці митців творчої майстерні “Burlukloft” (м. Суми) [Текст] / І. О. Тесленко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 374.
 38. Фоміна, В. І. Особливості формування ритмічної культури студентів-інструменталістів: сутність і характерні особливості [Текст] / В. І. Фоміна, Т. Ю. Строгаль // Психологія і педагогіка: актуальні питання : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 квітня 2019 р. / Східноукраїнська організація “Центр педагогічних досліджень”. – Харків : [Східноукраїнська організація “Центр педагогічних досліджень”], 2019. – С. 59–62.
 39. Хан, Л. Багатоаспектність застосування поліфонії у мистецькій освіті [Текст] / Л. Хан // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 326.
 40. Цимбал, Л. І. Українські традиції у святковому одязі: мистецтвознавчі рефлексії [Текст] / Л. І. Цимбал // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 383–384.
 41. Шабаліна, Л. Поезії Лариси Шабаліної [Текст] : Молитва про Мистецтво ; Музика ; Останнє танго ; Театр ; Народна пісня / Л. Шабаліна // Мистецтво в школі. – 2020. – № 9. – С. 26–27.
 42. Юрченко, Н. Сумський художній музей ім. Никанора Онацького [Текст] : (до 100-річного ювілею) / Н. Юрченко // Образотворче мистецтво. – 2021. – № 2. – С. 136–139.
 43. Яцзюнь, В. Взаємовплив соціокультурних та професійних детермінант у формуванні комунікативної культури особистості в сфері мистецької освіти [Текст] / В. Яцзюнь // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 299–301.

Українське мистецтво в процесі світової інтеграції: від минулого до сьогодення