Дисертації, захищені в СумДПУ імені А. С. Макаренка