Навчально-науковий інститут педагогіки і психології

Корекційно-реабілітаційниа діяльність в сучасному освітньому просторі

 1. Septaliza, D. Jump Movement Skills Pattern Among Indonesia Mentally Retarded Children Using D-MAT [Текст] = Моделювання навичок стрибкового руху за допомогою D-MAT технології серед дітей з порушенням інтелектуального розвитку в Індонезії / D. Septaliza, A. Hanif, S. Yusmawati // Теорія та методика фізичного виховання. – 2022. – № 1. – С. 128–133.
 2. Абасова, Е. Розробка програми з музичної терапії для дітей з аутизмом, постраждалих від війни / Е. Абасова // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 28. – С. 222–230. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/293192.
 3. Арестович, М. Специфіка проведення музичних занять із дітьми-аутистами / М. Арестович // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка : науковий журнал / Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка ; гол. ред. І. Я. Зінків, редкол.: О. Т. Катрич, Л. О. Кияновська, Г. Кронес та ін. – Львів : Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, 2023. – № 49. – С. 3–8. – Режим доступу: http://journals.lnma.lviv.ua/index.php/naukovizbirky/article/view/703/671.
 4. Бірюкова, Н. Запорука успіху дітей – співпраця батьків і педагогів [Текст] : особливості взаємодії учасників освітнього процесу / Н. Бірюкова // Дефектолог. – 2022. – № 9/12, вересень-грудень. – С. 108–113.
 5. Бірюкова, Н. Організація навчальної діяльності вихованців із синдромом Дауна [Текст] : інклюзивна освіта й використання спеціальних вправ / Н. Бірюкова // Дефектолог. – 2022. – № 9/12, вересень-грудень. – С. 54–66.
 6. Бірюкова, Н. Осінь милу зустрічай [Текст] : сприяємо мовленнєвому розвитку / Н. Бірюкова // Дефектолог. – 2022. – № 9/12, вересень-грудень. – С. 20–25.
 7. Бірюкова, Н. Я пізнаю світ [Текст] : індивідуальне заняття для дитини з вадами мовлення / Н. Бірюкова // Дефектолог. – 2022. – № 9/12, вересень-грудень. – С. 26–31.
 8. Бобер, А. В. Дидактичні ігри як засіб розвитку описової лексики молодших школярів з інтелектуальними порушеннями / А. В. Бобер // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 5–8. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/10/8.
 9. Бойченко, М. А. Підготовка майбутніх докторів філософів галузі спеціальної та інклюзивної освіти: досвід США / М. А. Бойченко // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 5–9. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/3/1.
 10. Боряк, О. В. Використання STEM-технологій на уроках математики зі старшокласниками зі зниженим зором / О. В. Боряк // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 9–13. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/11/9.
 11. Боряк, О. В. Затримка психомовленнєвого розвитку як медико-психолого-педагогічна проблема / О. В. Боряк // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 15–19. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/5/3.
 12. Буйняк, М. Г. Особливості психолого-педагогічного супроводу батьків, які виховують дошкільників з особливими освітніми потребами, в інклюзивно-ресурсному центрі / М. Г. Буйняк, С. А. Михальська // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 20–23. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/6/4.
 13. Воротинцева, О. О. Підвищення рівня професійних компетентностей педагогів інклюзивно-ресурсних центрів у системі неперервної освіти / О. О. Воротинцева // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 17–20. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/13/11.
 14. Гвоздецька, С. В. Вивчення залежності між показниками психічного розвитку та фізичної підготовленості в дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / С. В. Гвоздецька, М. О. Довгопол // Олімпійський та паралімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. П. Ф. Рибалко ; редкол.: С. І. Атаманюк, С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, Д. В. Бермудес та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 9–12. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/45/40.
 15. Головецька, Н. “Колобок” на новий лад [Текст] : комбіноване заняття для дітей із ЗПР / Н. Головецька // Дефектолог. – 2022. – № 9/12, вересень-грудень. – С. 88–97.
 16. Головецька, Н. Алалія в дітей: специфіка корекційної роботи [Текст] : успішний досвід діяльності дефектолога в межах ЗДО / Н. Головецька // Дефектолог. – 2022. – № 9/12, вересень-грудень. – С. 6–19.
 17. Головецька, Н. Навчання дітей з ООП за методикою Зайцева [Текст] : специфіка її використання та практична реалізація / Н. Головецька // Дефектолог. – 2022. – № 9/12, вересень-грудень. – С. 32–37.
 18. Довгопола, К. Освітні напрями у навчанні та вихованні незрячих дітей раннього та дошкільного віку [Текст] / К. Довгопола, В. Курінна // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 4. – С. 69–78.
 19. Древняк, Л. П. Причини, прояви та механізми подолання мовленнєвих помилок у дітей дошкільного віку / Л. П. Древняк // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 21–24. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/14/12.journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/45/40.
 20. Зінкевич, В. Поради батькам дітей-дошкільників із вадами слуху [Текст]. Розділ 12 / В. Зінкевич, І. Степаненко // Соціальний педагог. – 2022. – № 12, грудень. – С. 104–109.
 21. Зінкевич, В. Читання з губ [Текст] : (поради батькам дітей зі зниженим слухом). Розділ 11 / В. Зінкевич, Г. Гречанюк, С. Димбовська // Соціальний педагог. – 2022. – № 12, грудень. – С. 100–103.
 22. Золотарьова, Т. В. Опосередковане внутрішнє компенсаційне управління процесами розвитку, абілітації, корекції, реабілітації в позитивних і негативних складниках людини як системи “біо-соціо-дух” / Т. В. Золотарьова // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 25–30. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/15/13.
 23. Кірвас, В. Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні осіб із вадами зору в епоху цифровізації освіти / В. Кірвас // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2023. – Т. 1, № 110. – С. 71–78. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/288951/282571.
 24. Косенко, Ю. М. Формування елементарних правових знань у школярів з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціального закладу середньої освіти / Ю. М. Косенко // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 33–40. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/9/7.
 25. Кульбіда, С. Жестовий двомовний підхід у практиці спеціальних закладів України [Текст] / С. Кульбіда // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 4. – С. 20–26.
 26. Лещій, Н. Впровадження інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій в освітній процес навчально-реабілітаційного центру для дітей зі складними порушеннями розвитку [Текст] / Н. Лещій, З. Маматова // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 4. – С. 40–47.
 27. Литовченко, С. Фактори навколишнього середовища в рамках соціальної моделі розуміння особливих потреб [Текст] / С. Литовченко, В. Литовченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 4. – С. 27–39.
 28. Наволокова, О. О. Мінімальна мозкова дисфункція та безмовленнєві діти дошкільного віку: діагностика, корекція в умовах воєнного стану / О. О. Наволокова, О. В. Боряк // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 31–37. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/16/14.
 29. Прохоренко, Л. Освіта дітей з особливими потребами: виклики воєнного часу [Текст] / Л. Прохоренко, Н. Ярмола // Педагогічна газета. – 2022. – № 6, листопад-грудень. – С. 5.
 30. Прохоренко, Л. Розвиток спеціальної освіти в Україні: 1991–2021 рр. [Текст] / Л. Прохоренко, В. Засенко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 4. – С. 7–19.
 31. Ревуцька, О. Формування у дітей дошкільного віку з недорозвиненням мовлення смислової організації зв’язного мовленнєвого висловлювання / О. Ревуцька, М. Пархоменко // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 2. – С. 40–48. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/106/87.
 32. Розвиток розмовного мовлення у приглухуватих дітей дошкільного віку. Досвід спільної роботи сурдопедагога та батьків [Текст]. Розділ 10 / В. Зінкевич [та ін.] // Соціальний педагог. – 2022. – № 12, грудень. – С. 97–99.
 33. Розкладка, Н. Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення в дітей із ЗПР [Текст] : у чому полягає проблема дефекту та як її вирішувати / Н. Розкладка // Дефектолог. – 2022. – № 9/12, вересень-грудень. – С. 68–87.
 34. Сприймання зв’язного мовлення дітьми дошкільного віку з частковою втратою слуху [Текст]. Розділ 1 / В. Зінкевич [та ін.] // Соціальний педагог. – 2022. – № 12, грудень. – С. 6–14.
 35. Трофименко, Л. Освітні труднощі в учнів початкових класів з алалією [Текст] / Л. Трофименко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 4. – С. 58–68.
 36. Ферт, О. Основні аспекти педагогічної підтримки дітей з ГРДУ, включно з дітьми із подвійною винятковістю-обдарованими дітьми з ГРДУ / О. Ферт // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 1. – С. 134–145. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/278499.
 37. Формування зв’язного мовлення в дітей дошкільного віку з частковою втратою слуху [Текст]. Розділ 5 / В. Зінкевич [та ін.] // Соціальний педагог. – 2022. – № 12, грудень. – С. 31–41.
 38. Формування усного зв’язного мовлення [Текст] : (робота над серією картинок). Розділ 6 / В. Зінкевич [та ін.] // Соціальний педагог. – 2022. – № 12, грудень. – С. 42–63.
 39. Фунтікова, О. Підготовка майбутнього вихователя до використання асистивних технологій в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти / О. Фунтікова, Ю. Демидова // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 1(53). – С. 34–42. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10165.
 40. Чеботарьова, О. Оптимізація психічного стану дітей з особливими освітніми потребами в умовах спеціальної школи [Текст] / О. Чеботарьова, Н. Нікуленкова // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 4. – С. 48–57.

Теоретичні та методичні засади інноваційного розвитку освіти у національному, європейському та глобальному контекстах

 1. Андрієвська, В. Цифрова та медіаграмотність як умова становлення сучасного покоління / В. Андрієвська, Д. Шинкарьова // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2022. – Т. 3, № 108. – С. 50–54. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/269998/265343.
 2. Андріянся, Е. Х. Чи саморегулюване та “перевернуте навчання” із використанням навчального відео впливає на результати навчання? (досвід Індонезії) / Е. Х. Андріянся, В. Т. Суброто, М. А. Гхофур // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 1. – С. 87–98. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/267789.
 3. Артюшенко, А. Адаптація майбутніх фахівців до міждисциплінарної підготовки як основа формування фахової мобільності / А. Артюшенко // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 8. – С. 7–12. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/240/153.
 4. Афенченко, Г. В. Менеджер культури: поле професійної діяльності / Г. В. Афенченко // Культура України : журнал / Харківська державна академія культури ; гол. ред. В. М. Шейко, редкол.: Е. Басюл, О. Бенч, О. Бертелсен та ін. – Харків : Редакційно-видавничий відділ ХДАК, 2023. – № 80. – С. 17–23. – Режим доступу: http://ku-khsac.in.ua/article/view/283777.
 5. Бабушко, С. Підвищення кваліфікації викладачів університетів з медіа та інформаційної грамотності: український контекст / С. Бабушко, М. Соловей, Л. Соловей // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 4 (43). – С. 39–54. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1053.
 6. Бакіров, В. Привабливість університету: учора, сьогодні, завтра (роздуми метра) / В. Бакіров // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2023. – Т. 3, № 111. – С. 3–8. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/289021/282627.
 7. Батюк, Л. Цифровізація освіти в медичному університеті: фактори трансформації / Л. Батюк, О. Жерновнікова // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 4 (43). – С. 130–153. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1061.
 8. Бачинська, Н. А. Практична підготовка студентів як складова освітньо-професійного простору закладу вищої освіти: традиції та інновації / Н. А. Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. В. В. Добровольська, редкол.: О. М. Збанацька, Н. П. Філіппова, В. В. Бездрабко та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 1. – С. 79–85. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/276772.
 9. Бойчук, Ю. Розвиток євроінтеграційних процесів у вищій педагогічній школі: освітні орієнтири / Ю. Бойчук, Л. Рибалко // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2023. – Т. 1, № 110. – С. 3–7. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/288941/282552.
 10. Борисова, С. Значення цифрового освітнього середовища для професійної підготовки здобувачів вищої освіти засобами цифрових технологій / С. Борисова // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 9. – С. 7–14. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/239/171.
 11. Васильченко, Л. Аналіз готовності педагогів базової середньої освіти до запровадження інтегративного підходу в освітній процес / Л. Васильченко, Н. Шацька // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 4. – С. 6–12. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/138/101.
 12. Використання ігрових інструментів для забезпечення інтерактивності в середовищі онлайн-конференцій ZOOM / О. Демиденко [та ін.] // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 9. – С. 35–41. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/228/176.
 13. Воротникова, І. Професійний розвиток вчителів для забезпечення якісної природничо-математичної освіти в умовах війни в Україні / І. Воротникова // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 4 (43). – С. 7–20. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1051/843.
 14. Вплив консультаційних послуг, заснованих на екологічному підході на академічну доброчесність / Д. Ю. Сугіхарто [et al.] // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 1. – С. 27–34. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/278482.
 15. Гаврілова, Л. Проєктування дистанційного курсу з розвитку медіаінформаційної грамотності учителів мистецтва / Л. Гаврілова, О. Бескорса, О. Ишутіна // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 1 (40). – С. 22–39. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/973.
 16. Гвоздій, С. Теорія конективізму в навчанні питань безпеки та здоров’я в класичних університетах / С. Гвоздій, А. Літвінова, Г. Тимченко // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 1 (40). – С. 200–223. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/985.
 17. Гончарова, О. Особливості оцінювання знань здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання (на прикладі історичних дисциплін) / О. Гончарова // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2023. – Т. 3, № 111. – С. 101–106. – Режим доступу:http://newcollegium.nure.ua/article/view/289135/282718.
 18. Горбатюк, Р. Формування здатності до особистісно-професійного саморозвитку в майбутніх здобувачів освіти / Р. Горбатюк, В. Кабак, Н. Волкова // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 3 (42). – С. 39–53. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1007/769.
 19. Горохова, Т. Використання е-ресурсів як дієвого засобу організації навчального квесту в закладі вищої освіти / Т. Горохова, О. Зарудня // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 3 (42). – С. 68–82. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1036/770.
 20. Грабовський, П. Критерії та показники добору цифрового застосунку реалізації інтерактивного робочого аркушу педагогічним працівником закладу загальної середньої освіти / П. Грабовський // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 9. – С. 15–20. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/244/170.
 21. Грицак, Н. Від педагогічного коучингу до формування професійно-мовленнєвої компетентності здобувачів освіти / Н. Грицак // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 9. – С. 21–26. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/247/168.
 22. Грона, Н. В. Текстотворчий перформенс у системі підготовки майбутнього вчителя початкових класів / Н. В. Грона // Слобожанський науковий вісник. Серія Філологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. М. Семеног ; редкол.: А. М. Архангельська, Л. В. Барановська, В. В. Герман, Л. М. Горболіс та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 43–49. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/philology/article/view/75/67.
 23. Гусленко, І. Бренд-стратегії як чинник формування іміджу північноамериканських університетів / І. Гусленко // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2023. – Т. 3, № 111. – С. 70–73. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/289096/282692.
 24. Дика, Н. Формування пізнавальної активності у здобувачів освіти на уроках математики засобами Google-сервісів / Н. Дика, Г. Захарова, А. Антонюк // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 9. – С. 42–47. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/231/174.
 25. Діденко, О. Розвиток дуальної форми здобуття освіти в Україні до і під час повномасштабного вторгнення російської федерації / О. Діденко // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 3. – С. 348–360. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/287298.
 26. Дорошенко, А. Діафорологія: від інвентаризації мерехтінь до нової дидактики / А. Дорошенко // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури : журнал / Національний університет «Києво-Могилянська академія» ; гол. ред. A/ Bujskich, редкол.: V. Chernetsky, Fr. Djindjian, L. Dovha та ін. – Київ : Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2023. – Т. 6. – С. 31–38. – Режим доступу: http://nrpcult.ukma.edu.ua/article/view/282768/276997.
 27. Доценко, С. О. Формування інтернет-культури майбутнього викладача музичного мистецтва в освітньому середовищі ЗВО / С. О. Доценко, А. Чжоу // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2022. – Т. 3, № 108. – С. 37–41. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/269932/265291.
 28. Жигайло, О. Професійна самоефективність вчителя початкових класів в умовах Нової української школи / О. Жигайло, К. Петровська // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 2 (41). – С. 261–274. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1006/764.
 29. Жуйcюе, Ч. Естетична компетентність здобувачів вищої педагогічної освіти: структурно-функціональна модель / Ч. Жуйcюе // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 28. – С. 101–113. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/293172/286414.
 30. Іваніцька, Н. Вітчизняний і зарубіжний досвід формування дослідницьких компетентностей учасників освітнього процесу / Н. Іваніцька // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 3. – С. 361–370. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/288788.
 31. Іванова, О. Наукова діяльність як фундаментальний чинник побудови іміджу навчального закладу / О. Іванова // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2023. – Т. 3, № 111. – С. 15–17. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/289024/282630. Коваленко, В.  Процедура визнання результатів неформальної та інформальної освіти в підготовці бакалаврів та магістрів спеціальності 016 “Cпеціальна освіта” (на основі аналізу досвіду країн ЄС) / В. Коваленко, О. Міщенко // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2023. – Т. 1, № 110. – С. 79–85. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/288952.
 32. Ігнатова, Л. Р. Інтеграція освіти та виробництва в контексті розвитку руху “Техмасу” / Л. Р. Ігнатова, Г. М. Костроміна, А. А. Мельниченко // Сторінки історії : науковий журнал / Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” ; голова редкол. С. О. Костилєва, редкол.: Г. Ю. Баженова, Л. В. Гриневич, Г. Дерлуг’ян та ін. – Київ : Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, 2022. – № 55. – С. 185–199. – Режим доступу: http://historypages.kpi.ua/article/view/269766.
 33. Інформаційні комунікаційні технології електронного навчання як база інновацій у вищій освіті / О. Вьюненко [та ін.] // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 4. – С. 13–19. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/134/102.
 34. Кабиш, М. Інноваційні технології розвитку педагогічної майстерності викладача загальноосвітніх дисциплін закладу професійної освіти / М. Кабиш // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 2 (54). – С. 4–9. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10369.
 35. Калаур, С. Психолого-педагогічні засади стимулювання педагогів до професійного розвитку в системі післядипломної освіти на засадах акмеологічного підходу / С. Калаур // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 2. – С. 211–223. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/282316.
 36. Карпенко, О. Заклади фахової передвищої освіти як умова успішного саморозвику особистості / О. Карпенко, В. Остапчук // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 2. – С. 224–231. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/282319.
 37. Каукевахуло, С. Роль директора школи та вчителів у покращенні академічної успішності учнів селективної школи в регіоні Карас (Намібія) / С. Каукевахуло, Д. Нкенгбеза // Preschool Education: Global Trends : науковий журнал / Переяславський університет імені Григорія Сковороди ; гол. ред. Л. Калмикова ; редкол.: І. Волженцева, Г. Калмиков, І. Княжева та ін. – Переяслав : Переяславський університет імені Григорія Сковороди, 2023. – Т. 3. – С. 83–106. – Режим доступу: https://preschool-journal.com/index.php/journal/article/view/28.
 38. Клюс, Ю. І. Соціально-економічний розвиток освітньої сфери як запорука забезпечення інтелектуального капіталу регіону / Ю. І. Клюс, В. В. Сивочка // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 6 (06). – С. 97–103. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/194/181.
 39. Кобець, О. В. Суб’єктність здобувачів педагогічного ЗВО у мінливому освітньому середовищі / О. В. Кобець // Слобожанський науковий вісник. Серія Психологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. С. Б. Кузікова ; редкол.: А. Н. Гірняк, І. А. Гуляс, Д. Б. Усик та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 17–23. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/psy/article/view/62/55.
 40. Коваленко, В. Процедура визнання результатів неформальної та інформальної освіти в підготовці бакалаврів та магістрів спеціальності 016 “Cпеціальна освіта” (на основі аналізу досвіду країн ЄС) / В. Коваленко, О. Міщенко // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2023. – Т. 1, № 110. – С. 79–85. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/288952.
 41. Кравець, В. Формування ґендерно справедливого середовища у закладах освіти України: євроінтеграційний контекст / В. Кравець, О. Кікінежді, Я. Василькевич // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2023. – Т. 1, № 110. – С. 15–23. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/288944/282556.
 42. Кравченко, О. Cоціально-психологічна підтримка ментального здоров’я учасників освітнього процесу в кризових ситуаціях (практичний досвід) / О. Кравченко // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 1. – С. 35–16. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/278485.
 43. Крамаренко, І. С. Інноваційні вектори розвитку дуальної форми набуття фахових компетенцій під впливом IV промислової революції / І. С. Крамаренко // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 8 (08). – С. 3–7. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/216/202.
 44. Кузів, М. Інноваційні підходи до фахової підготовки майбутніх викладачів диригентсько-виконавської майстерності у закладах вищої освіти / М. Кузів, Т. Пухальський // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка : науковий журнал / Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка ; гол. ред. І. Я. Зінків, редкол.: О. Т. Катрич, Л. О. Кияновська, Г. Кронес та ін. – Львів : Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, 2023. – № 49. – С. 17–21. – Режим доступу: http://journals.lnma.lviv.ua/index.php/naukovizbirky/article/view/705/673.
 45. Кучерявий, О. Концепція оновлення змісту освіти майбутніх викладачів педагогічних університетів у вимірах соціальних потреб воєнного і повоєнного часу / О. Кучерявий // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 28. – С. 196–208. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/293188/286423.
 46. Кушнір, Н. Можливості метавсесвіту для освіти: ретроспективний аналіз розвитку технологій / Н. Кушнір // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 4 (43). – С. 110–129. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1060/850.
 47. Лимаренко, Л. Духовні цінності студентської молоді в реаліях сьогодення: аналіз культурно-мистецьких проєктів / Л. Лимаренко // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 28. – С. 90–100. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/293170.
 48. Манн, Р. В. Закордонний досвід використання децентралізації як стратегічного напряму розвитку освітньої сфери / Р. В. Манн, В. О. Скорина // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 7 (07). – С. 160–164. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/215/201.
 49. Маноха, О. Підходи до розуміння змісту і сутності поняття “особиста, соціальна, навчальна компетентність студентів філологічних спеціальностей” у науково-педагогічній літературі / О. Маноха // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 8. – С. 51–57. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/214/161.
 50. Мединська, С. Кейс-метод як інструмент підсилення ефективності комунікації в полікультурному середовищі (на прикладі вивчення ділової іноземної мови) / С. Мединська // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 1 (40). – С. 113–133. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/978/726.
 51. Мелеганич, Г. Стійкість і сталість університетів України як основа євроінтеграційного розвитку держави / Г. Мелеганич, С. Делеган // Міжнародний науковий вісник : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет ; редкол.: І. В. Артьомов, С. О. Рибак. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023. – № 1/2 (27/28). – С. 92–96. – Режим доступу: http://visnyk-international.uzhnu.edu.ua/article/view/287803.
 52. Молчанова, Т. Формування компетентності майбутніх піаністів-концертмейстерів у контексті сучасних освітніх процесів і викликів / Т. Молчанова // Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство : збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. О. Безручко, редкол.: Р. Адамонене, Н. Барна, М. Бласкова та ін. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – № 48. – С. 71–78. – Режим доступу: http://arts-series-knukim.pp.ua/article/view/282451/276927.
 53. Му, В. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці музично-педагогічних працівників у процесі навчання у КНР / В. Му // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2022. – Т. 3, № 108. – С. 75–78. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/270011/265368.
 54. Музика, О. Ціннісний простір університету і розвиток професійної самоефективності студентів / О. Музика // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 2 (41). – С. 185.200. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/986/748.
 55. Набоков, Р. Дидактичне обґрунтування теоретичних і практичних компонентів викладання курсу «Режисура шоу та артпроєктів» в умовах екстреного дистанційного онлайн-навчання / Р. Набоков, М. Крипчук // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво : науковий журнал / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. К. В. Юдова-Романова, редкол.: Г. К. Шарка, О. О. Гарачковська, Р. В. Мних та ін. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – Т. 6, № 1. – С. 88–100. – Режим доступу: http://artonscene.knukim.edu.ua/article/view/276722/271610.
 56. Оморогіува, Т. Проблеми та виклики у сфері практичної підготовки майбутніх соціальних працівників в Нігерії / Т. Оморогіува // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 1. – С. 76–89. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/278489.
 57. Остапович, Н. Брейнстормінгові ігрові технології у практиці викладання ЗВО / Н. Остапович, О. Остапович, Ю. Мазуренко // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 2 (41). – С. 141–160. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/996/760.
 58. Островська, М. Педагогічна система підготовки майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій: методологічні засади / М. Островська // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 1. – С. 111–122. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/278492.
 59. Пазюра, Н. Вплив освітнього середовища навчального закладу на розвиток креативності майбутніх дизайнерів / Н. Пазюра // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 27. – С. 125–133. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282140.
 60. Педагогічні умови розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів / О. Тітова [та ін.] // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 8. – С. 84–90. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/230/166.
 61. Пілевич, О. Мотиваційна готовність викладачів фахового коледжу до інноваційної діяльності / О. Пілевич // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2023. – Т. 1, № 110. – С. 65–70. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/288950/282570.
 62. Поліщук, В. Особливості підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери до профілактики девіантної поведінки неповнолітніх: зарубіжний та вітчизняний досвід / В. Поліщук // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 2. – С. 157–166. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/285789.
 63. Поліщук, В. Реалізації ідей гуманізму в альтернативній освіті: зарубіжний досвід / В. Поліщук, О. Пришляк // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 3. – С. 371–381. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/290410.
 64. Прігунов, О. В. Інноваційні підходи та інформаційні технології в організаційному забезпеченні освітньої діяльності / О. В. Прігунов, Ю. Л. Яворська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. В. В. Добровольська, редкол.: О. М. Збанацька, Н. П. Філіппова, В. В. Бездрабко та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 4. – С. 146–155. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/294098.
 65. Професійне визнання та розвиток: досвід конкурсу “Учитель року 2022”, секція “Інформатика” / Н. Дегтярьова [та ін.] // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 9. – С. 27–34. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/238/172.
 66. Проц, М. Cтудентоцентрований підхід у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи / М. Проц // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 2 (41). – С. 247–260. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/969/763.
 67. Руденко, Ю. Використання методу аналізу ієрархій при виборі онлайн-курсу з інформаційної гігієни / Ю. Руденко // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 4 (43). – С. 83–95. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1057/848.
 68. Савчук, Я. О. Використання інтернет-ресурсів для формування позитивного іміджу сучасного закладу вищої освіти / Я. О. Савчук, Л. С. Герасимюк, Л. М. Тарасюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. В. В. Добровольська, редкол.: О. М. Збанацька, Н. П. Філіппова, В. В. Бездрабко та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 3. – С. 117–122. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/290995.
 69. Свйонтик, О. Трансформації у сфері освіти на тимчасово окупованих територіях України (2014-2023): українська історіографія дослідження проблеми / О. Свйонтик, М. Гранд // Проблеми гуманітарних наук. Серія “Історія” : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ; гол. ред. Ю. О. Стецик, редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка., 2023. – № 13/55. – С. 276–296. – Режим доступу: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/283188.
 70. Свиридюк, В. Мовний портфель як сучасний засіб навчання в умовах самостійної роботи майбутніх викладачів німецької мови / В. Свиридюк // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 3. – С. 32–38. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/132/95.
 71. Семеног, О. Розвиток академічного партнерства в умовах воєнних реалій на насадах етичних цінностей Пізанського університету / О. Семеног, О. Біличенко // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 27. – С. 65–77. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282102/276575.
 72. Сірий, Є. В. Проблеми інтеграції роботодавців, ринку освітніх послуг та молоді у вдосконаленні ринку зайнятості в Україні в умовах євроінтеграції: аналіз окремих аспектів / Є. В. Сірий, Л. В. Заславська // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти : збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв ; голова редкол.: І. О. Костиря. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – № 12. – С. 79–93. – Режим доступу: http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/292399/285576.
 73. Скипка, І. М. Міжнародний досвід підготовки фахівців фізичної культури та спорту до викладання в школах (аналіз навчальних планів) / І. М. Скипка // Олімпійський та паралімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. П. Ф. Рибалко ; редкол.: С. І. Атаманюк, С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, Д. В. Бермудес та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 31–34. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/50/45.
 74. Слатвінський, М. Кадрова політика закладів вищої освіти в умовах кризових викликів / М. Слатвінський, С. Цимбал-Слатвінська // Економічні горизонти : науковий журнал / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ; гол. ред. О. Г. Чирва, редкол.: А. Б. Ешгін, Н. В. Білошкурська, Н. О. Пачева та ін. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2023. – № 4 (26). – С. 19–26. – Режим доступу: http://eh.udpu.edu.ua/article/view/291784/285315.
 75. Слатвінський, М. Управління якістю освіти в контексті євроінтеграційних процесів / М. Слатвінський, С. Цимбал-Слатвінська // Економічні горизонти : науковий журнал / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ; гол. ред. О. Г. Чирва, редкол.: А. Б. Ешгін, Н. В. Білошкурська, Н. О. Пачева та ін. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2023. – № 1 (23). – С. 142–149. – Режим доступу: http://eh.udpu.edu.ua/article/view/276903/271695.
 76. Сорока, О. Теоретичні та практичні аспекти формування професійного іміджу в процесі розвитку професійно-мовленнєвої компетентності студентів коледжів / О. Сорока, С. Калаур // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 3. – С. 382–392. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/288791.
 77. Сотська, Г. Формування проєктної культури у процесі бакалаврської підготовки дизайнерів одягу в закладах вищої освіти України і Данії / Г. Сотська // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 27. – С. 113–124. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282139/276579.
 78. Стойка, О. Тенденції цифровізації підготовки вчителів у Республіці Польща / О. Стойка // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 3 (42). – С. 146–159. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1041/777.
 79. Сушко, П. М. Особливості підготовки продюсерів аудіовізуального мистецтва та виробництва: світовий досвід для України / П. М. Сушко // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого : збірник наукових праць / Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого ; голова редкол. А. Сакун, редкол.: А. Ангелова, О. Безгін, М. Братерська-Дронь та ін. – Київ : Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, 2023. – № 32. – С. 101–107. – Режим доступу: http://nv.knutkt.edu.ua/article/view/281330.
 80. Тадеуш, О. Формування підприємницької компетентності магістрантів педагогічних спеціальностей як вагомий чинник підвищення їх конкурентоспроможності в умовах непередбачуваних змін / О. Тадеуш // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 2 (41). – С. 161–184. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/993/761.
 81. Філіпчук, Г. Культуровідповідність “педагогіки добра” Івана Зязюна / Г. Філіпчук, Н. Філіпчук // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 27. – С. 14–27. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282092/276567.
 82. Хіміч, Я. О. Формування інформаційної культури здобувачів вищої освіти в цифрову епоху / Я. О. Хіміч // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. В. В. Добровольська, редкол.: О. М. Збанацька, Н. П. Філіппова, В. В. Бездрабко та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 1. – С. 86–95. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/276773.
 83. Цимбалюк, С. Особливості діяльності центрів академічного успіху в університетах США / С. Цимбалюк // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 2 (41). – С. 307–324. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/970/766.
 84. Ціліна, М. Формування soft skills і компетенцій у здобувачів вищої освіти як підґрунтя адаптації майбутніх фахівців до професійної діяльності / М. Ціліна // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук : науковий журнал / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. Т. Новальська, редкол.: А. Білощоцький, М. Войцеховська, І. Давидова та ін. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2023. – № 11. – С. 155–156. – Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/282675.
 85. Цуй, Л. Професійні стандарти у підготовці вчителів фізкультури: зміни якісних характеристик / Л. Цуй // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 1(53). – С. 43–48. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10169.
 86. Чайковська, Г. Застосування педагогіки емпауерменту у підготовці майбутніх учителів початкової школи на засадах сталого розвитку / Г. Чайковська // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 1 (40). – С. 184–199. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/983/738.
 87. Чайковська, Г. Інтеграція освіти для сталого розвитку у закладі вищої освіти: проблеми та перспективи / Г. Чайковська // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 1. – С. 123–133. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/278495.
 88. Чайковська, Г. Тренінгові технології як засіб формування компетентностей сталого розвитку у майбутніх вчителів початкової школи / Г. Чайковська // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 3 (42). – С. 23–38. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1025/768.
 89. Чжан, В. Сучасні тенденції формування професійної компетентності студентів закладів вищої освіти КНР / В. Чжан // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 3 (42). – С. 132–145. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1039/780.
 90. Чжан, К. Дослідження щодо побудови моделі цифрової компетентності студентів у вищих навчальних закладах / К. Чжан // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 1(53). – С. 50–53. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10173.
 91. Чихаріна, К. Специфіка підготовки інтелектуальної еліти у Республіці Сингапур / К. Чихаріна // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 4 (43). – С. 218–233. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1065/856.
 92. Чупрій, Л. В. Розвиток сфери національно-патріотичного виховання в умовах децентралізації та євроатлантичної інтеграції України / Л. В. Чупрій, О. В. Сіра // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти : збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв ; голова редкол.: І. О. Костиря. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – № 12. – С. 134–149. – Режим доступу: http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/292409/285581.
 93. Шевчук, А. С. Розвиток національної ідентичності студентів засобами соціальних проєктів із впровадження українських хореографічних традицій / А. С. Шевчук // Танцювальні студії : науковий журнал / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. А. М. Підлипська, редкол.: І. Гутник, О. Бойко, М. Погребняк та ін. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – Т. 6, № 1. – С. 28–41. – Режим доступу: http://dancestudios.knukim.edu.ua/article/view/283723.
 94. Шейко, В. М. Багатовекторна взаємодія закладу вищої освіти зі стейкхолдерами в системі освітньої комунікації / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко // Культура України : журнал / Харківська державна академія культури ; гол. ред. В. М. Шейко, редкол.: Е. Басюл, О. Бенч, О. Бертелсен та ін. – Харків : Редакційно-видавничий відділ ХДАК, 2023. – № 80. – С. 7–16. – Режим доступу: http://ku-khsac.in.ua/article/view/283625.
 95. Шкурєєв, К. І. Проблеми інституціоналізації вищої професійної освіти спортивних бальних танців в Україні / К. І. Шкурєєв // Культура України : журнал / Харківська державна академія культури ; гол. ред. В. М. Шейко, редкол.: Е. Басюл, О. Бенч, О. Бертелсен та ін. – Харків : Редакційно-видавничий відділ ХДАК, 2023. – № 81. – С. 63–68. – Режим доступу: http://ku-khsac.in.ua/article/view/288194.
 96. Шліхта, Г. Змістовне наповнення структурних елементів ціннісно-деонтологічних компетенцій майбутніх фахівців з інформаційних технологій / Г. Шліхта // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 4 (43). – С. 180–199. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1064/854.
 97. Шпак, О. Термінологічний дискурс проблеми підготовки майбутніх бакалаврів графічного дизайну до застосування каліграфії у професійній діяльності / О. Шпак // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 27. – С. 134–147. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282141/276582.
 98. Штефюк, В. Інтеркультурний акторський тренінг як ефективна форма розширення та формування професійних умінь і навичок актора / В. Штефюк // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво : науковий журнал / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. К. В. Юдова-Романова, редкол.: Г. К. Шарка, О. О. Гарачковська, Р. В. Мних та ін. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – Т. 6, № 2. – С. 141–152. – Режим доступу: http://artonscene.knukim.edu.ua/article/view/288154/281944.
 99. Шумков, І. Стан сформованості фахової компетентності майбутніх фахівців військової розвідки в інформаційно-освітньому середовищі ВВНЗ / І. Шумков // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 4 (43). – С. 169–179. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1063/853.
 100. Яковець, І. О. Роль дизайн-освіти в становленні вітчизняного універсального дизайну / І. О. Яковець, Н. М. Чугай, О. Ф. Луговський // Культура і сучасність : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. П. Е. Герчанівська, редкол.: Д. В. Вєдєнєєв, С. М. Волков, Ж. З. Денисюк та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 1. – С. 35–41. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/kis/article/view/286779.
 101. Яцура, М. Потенціал інноваційних технологій у формуванні професійної культури у майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки у закладах вищої освіти / М. Яцура // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 3. – С. 393–402. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/288793.

Теоретичні та методичні засади фахової підготовки менеджерів освіти і педагогів вищої школи

 1. Афенченко, Г. В. Менеджер культури: поле професійної діяльності / Г. В. Афенченко // Культура України : журнал / Харківська державна академія культури ; гол. ред. В. М. Шейко, редкол.: Е. Басюл, О. Бенч, О. Бертелсен та ін. – Харків : Редакційно-видавничий відділ ХДАК, 2023. – № 80. – С. 17–23. – Режим доступу: http://ku-khsac.in.ua/article/view/283777.
 2. Бачинська, Н. Складові підготовки фахівців для системи документно-інформаційних комунікацій в Україні: методологія та дослідницькі методи / Н. Бачинська // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук : науковий журнал / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. Т. Новальська, редкол.: А. Білощоцький, М. Войцеховська, І. Давидова та ін. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2023. – № 11. – С. 136–143. – Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/282673.
 3. Бачинська, Н. А. Практична підготовка студентів як складова освітньо-професійного простору закладу вищої освіти: традиції та інновації / Н. А. Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. В. В. Добровольська, редкол.: О. М. Збанацька, Н. П. Філіппова, В. В. Бездрабко та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 1. – С. 79–85. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/276772.
 4. Бачинська, Н. А. Практична підготовка студентів як складова освітньо-професійного простору закладу вищої освіти: традиції та інновації / Н. А. Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. В. В. Добровольська, редкол.: О. М. Збанацька, Н. П. Філіппова, В. В. Бездрабко та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 1. – С. 79–85. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/276772.
 5. Бідюк, Н. М. Особливості формування перекладацької компетентності майбутніх учителів іноземної мови та літератури / Н. М. Бідюк // Слобожанський науковий вісник. Серія Філологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. М. Семеног ; редкол.: А. М. Архангельська, Л. В. Барановська, В. В. Герман, Л. М. Горболіс та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 36–42. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/philology/article/view/74/66.
 6. Біловус, Л. І. Формування комунікативної компетентності бакалаврів із використанням інформаційних технологій під час навчання / Л. І. Біловус, О. Є. Гомотюк, Н. М. Яблонська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. В. В. Добровольська, редкол.: О. М. Збанацька, Н. П. Філіппова, В. В. Бездрабко та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 1. – С. 73–78. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/276770.
 7. Бойченко, М. А. Підготовка майбутніх докторів філософів галузі спеціальної та інклюзивної освіти: досвід США / М. А. Бойченко // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 5–9. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/3/1.
 8. Бойченко, М. А. Підготовка майбутніх докторів філософів галузі спеціальної та інклюзивної освіти: досвід США / М. А. Бойченко // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 5–9. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/3/1.
 9. Борко, І. Методи та форми навчання студентів бакалаврату спеціальності «Сценічне мистецтво» під час воєнного стану в Україні / І. Борко, К. Пивоварова, А. Колпащикова // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво : науковий журнал / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. К. В. Юдова-Романова, редкол.: Г. К. Шарка, О. О. Гарачковська, Р. В. Мних та ін. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – Т. 6, № 2. – С. 167–177. – Режим доступу: http://artonscene.knukim.edu.ua/article/view/288161/281948.
 10. Василенко, В. Особливості використання інструментів дистанційного навчання у закладах вищої освіти під час воєнного стану / В. Василенко, А. Борсуковська, Ю. Яворська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” ; Харківська державна академія культури ; ред. М. Сенченко, редкол.: І. Давидова, О. Кобєлєв, В. Гандзюк та ін. – Київ : Книжкова палата України, 2023. – № 7. – С. 16–23. – Режим доступу: http://visnyk.ukrbook.net/article/view/286950.
 11. Воротинцева, О. О. Підвищення рівня професійних компетентностей педагогів інклюзивно-ресурсних центрів у системі неперервної освіти / О. О. Воротинцева // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 17–20. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/13/11.
 12. Гайдукевич, К. Емоційний інтелект як важлива складова успіху в професійній діяльності івент-менеджера / К. Гайдукевич, Л. Поліщук // Питання культурології : збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. М. Поплавський, редкол.: Р. Адамоне, М. Бласкова, П. Герчанівська та ін. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – № 41. – С. 78–88. – Режим доступу: http://issues-culture-knukim.pp.ua/article/view/276695/271581.
 13. Головач, Н. М. Роль маркетингу в діяльності сучасних закладів культури / Н. М. Головач // Культура і сучасність : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. П. Е. Герчанівська, редкол.: Д. В. Вєдєнєєв, С. М. Волков, Ж. З. Денисюк та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 1. – С. 156–161. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/kis/article/view/286800.
 14. Гонтаренко, Ю. Д. Можливості використання практик тайм-менеджменту для оптимізації управління організацією та її кадровим потенціалом / Ю. Д. Гонтаренко, Н. В. Зачосова // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2022. – № 3 (03). – С. 58–64. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/110/101.
 15. Горбунова, О. Задля підвищення якості вищої освіти [Текст] / О. Горбунова // Голос України. – 2023. – № 163, 16 серпня. – С. 2.
 16. Грона, Н. В. Текстотворчий перформенс у системі підготовки майбутнього вчителя початкових класів / Н. В. Грона // Слобожанський науковий вісник. Серія Філологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. М. Семеног ; редкол.: А. М. Архангельська, Л. В. Барановська, В. В. Герман, Л. М. Горболіс та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 43–49. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/philology/article/view/75/67.
 17. Грона, Н. В. Текстотворчий перформенс у системі підготовки майбутнього вчителя початкових класів / Н. В. Грона // Слобожанський науковий вісник. Серія Філологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. М. Семеног ; редкол.: А. М. Архангельська, Л. В. Барановська, В. В. Герман, Л. М. Горболіс та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 43–49. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/philology/article/view/75/67.
 18. Грона, Н. В. Текстотворчий перформенс у системі підготовки майбутнього вчителя початкових класів / Н. В. Грона // Слобожанський науковий вісник. Серія Філологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. М. Семеног ; редкол.: А. М. Архангельська, Л. В. Барановська, В. В. Герман, Л. М. Горболіс та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 43–49. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/philology/article/view/75/67.
 19. Дем’янко, Н. Диригентсько-хорова підготовка магістрантів спеціальності 014.13 середня освіта (Музичне мистецтво) / Н. Дем’янко // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 27. – С. 159–168. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282143/276632.
 20. Дем’янко, Н. Диригентсько-хорова підготовка магістрантів спеціальності 014.13 середня освіта (Музичне мистецтво) / Н. Дем’янко // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 27. – С. 159–168. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282143/276632.
 21. Денисюк, Ж. З. Інформаційні технології в освітньому менеджменті: культуротворчі виміри / Ж. З. Денисюк // Культура і сучасність : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. П. Е. Герчанівська, редкол.: Д. В. Вєдєнєєв, С. М. Волков, Ж. З. Денисюк та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 1. – С. 3–8. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/kis/article/view/286773.
 22. Денисюк, Ж. З. Інформаційні технології в освітньому менеджменті: культуротворчі виміри / Ж. З. Денисюк // Культура і сучасність : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. П. Е. Герчанівська, редкол.: Д. В. Вєдєнєєв, С. М. Волков, Ж. З. Денисюк та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 1. – С. 3–8. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/kis/article/view/286773.
 23. Денисюк, Ж. З. Культуротворчий потенціал і креативність сучасних комунікативних та івент-практик / Ж. З. Денисюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. В. В. Добровольська, редкол.: О. М. Збанацька, Н. П. Філіппова, В. В. Бездрабко та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 3. – С. 99–104. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/290992.
 24. Діденко, О. Розвиток дуальної форми здобуття освіти в Україні до і під час повномасштабного вторгнення російської федерації / О. Діденко // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 3. – С. 348–360. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/287298.
 25. Древняк, Л. П. Причини, прояви та механізми подолання мовленнєвих помилок у дітей дошкільного віку / Л. П. Древняк // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 21–24. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/14/12.
 26. Дячков, Д. В. Базові інструменти управління цифровим маркетингом та їх характеристика / Д. В. Дячков, О. Ю. Плескач, Т. В. Олійник // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 8 (08). – С. 138–142. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/241/228.
 27. Ерфан, В. Й. Контроль як функція менеджменту / В. Й. Ерфан, М. М. Ваш, Е. А. Сухолов // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 1 (61). – С. 86–90. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/278386.
 28. Ерфан, В. Й. Принципи логістики в менеджменті: класифікація методів / В. Й. Ерфан, В. П. Андришин, В. Ю. Василина // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка” : науковий журнал / ДВНЗ “Ужгородський національний університет” ; редкол.: В. В. Готра, Л. М. Газуда, В. В. Сержанов та ін. – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2023. – № 1 (61). – С. 77–80. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/278384.
 29. Жуйcюе, Ч. Естетична компетентність здобувачів вищої педагогічної освіти: структурно-функціональна модель / Ч. Жуйcюе // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 28. – С. 101–113. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/293172/286414.
 30. Збанацька, О. Особливості викладання освітньої компоненти «Концептуальні засади інформаційного пошуку» для підготовки магістрів / О. Збанацька // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук : науковий журнал / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. Т. Новальська, редкол.: А. Білощоцький, М. Войцеховська, І. Давидова та ін. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2023. – № 11. – С. 144–155. – Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/282674.
 31. Збанацька, О. Особливості викладання освітньої компоненти «Концептуальні засади інформаційного пошуку» для підготовки магістрів / О. Збанацька // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук : науковий журнал / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. Т. Новальська, редкол.: А. Білощоцький, М. Войцеховська, І. Давидова та ін. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2023. – № 11. – С. 144–155. – Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/282674.
 32. Іваній, І. В. Сутнісна характеристика здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури / І. В. Іваній // Олімпійський та паралімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. П. Ф. Рибалко ; редкол.: С. І. Атаманюк, С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, Д. В. Бермудес та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 12–15. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/38/33
 33. Іваніцька, Н. Вітчизняний і зарубіжний досвід формування дослідницьких компетентностей учасників освітнього процесу / Н. Іваніцька // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 3. – С. 361–370. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/288788.
 34. Іваніцька, Н. Вітчизняний і зарубіжний досвід формування дослідницьких компетентностей учасників освітнього процесу / Н. Іваніцька // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 3. – С. 361–370. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/288788.
 35. Калаур, С. Психолого-педагогічні засади стимулювання педагогів до професійного розвитку в системі післядипломної освіти на засадах акмеологічного підходу / С. Калаур // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 2. – С. 211–223. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/282316.
 36. Калаур, С. Психолого-педагогічні засади стимулювання педагогів до професійного розвитку в системі післядипломної освіти на засадах акмеологічного підходу / С. Калаур // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 2. – С. 211–223. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/282316.
 37. Кириченко, А. В. Етапи сучасної методології наукових досліджень в магістерських роботах студентів спеціальності “Підприємництво та торгівля” / А. В. Кириченко // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 8 (08). – С. 8–11. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/219/205.
 38. Кіщук, В. Формування професійно-комунікативної компетентності фахівців медичного профілю в умовах ускладнення соціально-професійних взаємодій / В. Кіщук, Г. Лещук // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 2. – С. 232–241. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/282320.
 39. Кіщук, В. Формування професійно-комунікативної компетентності фахівців медичного профілю в умовах ускладнення соціально-професійних взаємодій / В. Кіщук, Г. Лещук // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 2. – С. 232–241. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/282320.
 40. Кобець, О. В. Суб’єктність здобувачів педагогічного ЗВО у мінливому освітньому середовищі / О. В. Кобець // Слобожанський науковий вісник. Серія Психологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. С. Б. Кузікова ; редкол.: А. Н. Гірняк, І. А. Гуляс, Д. Б. Усик та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 17–23. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/psy/article/view/62/55.
 41. Кобець, О. В. Суб’єктність здобувачів педагогічного ЗВО у мінливому освітньому середовищі / О. В. Кобець // Слобожанський науковий вісник. Серія Психологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. С. Б. Кузікова ; редкол.: А. Н. Гірняк, І. А. Гуляс, Д. Б. Усик та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 17–23. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/psy/article/view/62/55.
 42. Коваленко, В. Процедура визнання результатів неформальної та інформальної освіти в підготовці бакалаврів та магістрів спеціальності 016 “Cпеціальна освіта” (на основі аналізу досвіду країн ЄС) / В. Коваленко, О. Міщенко // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2023. – Т. 1, № 110. – С. 79–85. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/288952.
 43. Крамаренко, І. С. Інноваційні вектори розвитку дуальної форми набуття фахових компетенцій під впливом IV промислової революції / І. С. Крамаренко // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 8 (08). – С. 3–7. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/216/202.
 44. Крамаренко, І. С. Інноваційні вектори розвитку дуальної форми набуття фахових компетенцій під впливом IV промислової революції / І. С. Крамаренко // Цифрова економіка та економічна безпека / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. Ю. Кудріна ; редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко, Л. В. Вербівська та ін. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023. – № 8 (08). – С. 3–7. – Режим доступу: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/216/202.
 45. Кузів, М. Інноваційні підходи до фахової підготовки майбутніх викладачів диригентсько-виконавської майстерності у закладах вищої освіти / М. Кузів, Т. Пухальський // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка : науковий журнал / Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка ; гол. ред. І. Я. Зінків, редкол.: О. Т. Катрич, Л. О. Кияновська, Г. Кронес та ін. – Львів : Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, 2023. – № 49. – С. 17–21. – Режим доступу: http://journals.lnma.lviv.ua/index.php/naukovizbirky/article/view/705/673.
 46. Кузів, М. Інноваційні підходи до фахової підготовки майбутніх викладачів диригентсько-виконавської майстерності у закладах вищої освіти / М. Кузів, Т. Пухальський // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка : науковий журнал / Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка ; гол. ред. І. Я. Зінків, редкол.: О. Т. Катрич, Л. О. Кияновська, Г. Кронес та ін. – Львів : Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, 2023. – № 49. – С. 17–21. – Режим доступу: http://journals.lnma.lviv.ua/index.php/naukovizbirky/article/view/705/673.
 47. Кузьмінський, А. Цифрова трансформація професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання / А. Кузьмінський // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 28. – С. 209–221. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/293190/286424.
 48. Кучерявий, О. Концепція оновлення змісту освіти майбутніх викладачів педагогічних університетів у вимірах соціальних потреб воєнного і повоєнного часу / О. Кучерявий // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 28. – С. 196–208. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/293188/286423.
 49. Лохвицька, Л. Дослідницький компонент у професійній підготовці здобувачів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта: сучасні тенденції / Л. Лохвицька // Preschool Education: Global Trends : науковий журнал / Переяславський університет імені Григорія Сковороди ; гол. ред. Л. Калмикова ; редкол.: І. Волженцева, Г. Калмиков, І. Княжева та ін. – Переяслав : Переяславський університет імені Григорія Сковороди, 2023. – Т. 3. – С. 107–129. – Режим доступу: https://preschool-journal.com/index.php/journal/article/view/27/25.
 50. Лохвицька, Л. Дослідницький компонент у професійній підготовці здобувачів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта: сучасні тенденції / Л. Лохвицька // Preschool Education: Global Trends : науковий журнал / Переяславський університет імені Григорія Сковороди ; гол. ред. Л. Калмикова ; редкол.: І. Волженцева, Г. Калмиков, І. Княжева та ін. – Переяслав : Переяславський університет імені Григорія Сковороди, 2023. – Т. 3. – С. 107–129. – Режим доступу: https://preschool-journal.com/index.php/journal/article/view/27/25.
 51. Мазур, І.-С. Про необхідність вивчення робототехніки як засобу формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів / І.-С. Мазур, Ю. Франко // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 1. – С. 16–21. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/78/75.
 52. Матвієнко, О. Інформаційна безпека та документознавча освіта: фахівці із захисту інформації з обмеженим доступом / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” ; Харківська державна академія культури ; ред. М. Сенченко, редкол.: І. Давидова, О. Кобєлєв, В. Гандзюк та ін. – Київ : Книжкова палата України, 2023. – № 7. – С. 23–29. – Режим доступу: http://visnyk.ukrbook.net/article/view/287054.
 53. Матвієнко, О. Інформаційна безпека та документознавча освіта: фахівці із захисту інформації з обмеженим доступом / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” ; Харківська державна академія культури ; ред. М. Сенченко, редкол.: І. Давидова, О. Кобєлєв, В. Гандзюк та ін. – Київ : Книжкова палата України, 2023. – № 7. – С. 23–29. – Режим доступу: http://visnyk.ukrbook.net/article/view/287054.
 54. Матвієнко, О. В. Сучасні концепції документно-інформаційної науки як освітня компонента підготовки магістрів / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. В. В. Добровольська, редкол.: О. М. Збанацька, Н. П. Філіппова, В. В. Бездрабко та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 3. – С. 136–141. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/290999.
 55. Матвієнко, О. В. Сучасні концепції документно-інформаційної науки як освітня компонента підготовки магістрів / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. В. В. Добровольська, редкол.: О. М. Збанацька, Н. П. Філіппова, В. В. Бездрабко та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 3. – С. 136–141. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/290999.
 56. Медіна, Т. Актуальні проблеми гендерного менеджменту в закладі вищої освіти / Т. Медіна // Економічні горизонти : науковий журнал / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ; гол. ред. О. Г. Чирва, редкол.: А. Б. Ешгін, Н. В. Білошкурська, Н. О. Пачева та ін. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2023. – № 4 (26). – С. 135–144. – Режим доступу: http://eh.udpu.edu.ua/article/view/293236/286276.
 57. Молчанова, Т. Формування компетентності майбутніх піаністів-концертмейстерів у контексті сучасних освітніх процесів і викликів / Т. Молчанова // Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство : збірник наукових праць / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. О. Безручко, редкол.: Р. Адамонене, Н. Барна, М. Бласкова та ін. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – № 48. – С. 71–78. – Режим доступу: http://arts-series-knukim.pp.ua/article/view/282451/276927.
 58. Мудроха, В. О. Особливості формування цифрової компетентності здобувачів вищої освіти спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” / В. О. Мудроха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. В. В. Добровольська, редкол.: О. М. Збанацька, Н. П. Філіппова, В. В. Бездрабко та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 2. – С. 109–114. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/284675.
 59. Мудроха, В. О. Особливості формування цифрової компетентності здобувачів вищої освіти спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” / В. О. Мудроха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. В. В. Добровольська, редкол.: О. М. Збанацька, Н. П. Філіппова, В. В. Бездрабко та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 2. – С. 109–114. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/284675.
 60. Мулеса, П. Підготовка майбутніх учителів математики та інформатики до використання засобів віртуальної наочності у професійній діяльності: обґрунтування організаційних умов / П. Мулеса // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 2. – С. 25–30. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/131/85.
 61. Набоков, Р. Дидактичне обґрунтування теоретичних і практичних компонентів викладання курсу «Режисура шоу та артпроєктів» в умовах екстреного дистанційного онлайн-навчання / Р. Набоков, М. Крипчук // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво : науковий журнал / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. К. В. Юдова-Романова, редкол.: Г. К. Шарка, О. О. Гарачковська, Р. В. Мних та ін. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – Т. 6, № 1. – С. 88–100. – Режим доступу: http://artonscene.knukim.edu.ua/article/view/276722/271610.
 62. Ненько, Ю. Дистанційне оцінювання здобувачів вищої освіти в умовах пандемії СOVID-19 / Ю. Ненько, О. Іващенко // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 1. – С. 22–27. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/77/80.
 63. Островська, М. Педагогічна система підготовки майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій: методологічні засади / М. Островська // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 1. – С. 111–122. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/278492.
 64. Островська, М. Педагогічна система підготовки майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій: методологічні засади / М. Островська // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 1. – С. 111–122. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/278492.
 65. Пазюра, Н. Вплив освітнього середовища навчального закладу на розвиток креативності майбутніх дизайнерів / Н. Пазюра // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 27. – С. 125–133. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282140.
 66. Пілевич, О. Мотиваційна готовність викладачів фахового коледжу до інноваційної діяльності / О. Пілевич // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2023. – Т. 1, № 110. – С. 65–70. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/288950/282570.
 67. Постригач, Н. Особливості підготовки магістрів дистанційної освіти у Туреччині / Н. Постригач // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2023. – Т. 3, № 111. – С. 82–87. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/289130/282715.
 68. Свиридюк, В. Мовний портфель як сучасний засіб навчання в умовах самостійної роботи майбутніх викладачів німецької мови / В. Свиридюк // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 3. – С. 32–38. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/132/95.
 69. Семеног, О. М. Фахова практика магістрантів – українських філологів на засадах партнерської взаємодії / О. М. Семеног // Слобожанський науковий вісник. Серія Філологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. М. Семеног ; редкол.: А. М. Архангельська, Л. В. Барановська, В. В. Герман, Л. М. Горболіс та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 37–43. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/philology/article/view/83/74.
 70. Скачедуб, Н. М. Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі професійної підготовки / Н. М. Скачедуб // Олімпійський та паралімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. П. Ф. Рибалко ; редкол.: С. І. Атаманюк, С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, Д. В. Бермудес та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 26–30. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/49/44.
 71. Сорока, О. Теоретичні та практичні аспекти формування професійного іміджу в процесі розвитку професійно-мовленнєвої компетентності студентів коледжів / О. Сорока, С. Калаур // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 3. – С. 382–392. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/288791.
 72. Сотська, Г. Формування проєктної культури у процесі бакалаврської підготовки дизайнерів одягу в закладах вищої освіти України і Данії / Г. Сотська // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 27. – С. 113–124. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282139/276579.
 73. Сулаєва, Н. Формування професійних компетентностей майбутнього вчителя інтегрованого курсу “Мистецтво” / Н. Сулаєва, Т. Батієвська // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 27. – С. 99–122. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282138/276578.
 74. Хіміч, Я. О. Формування інформаційної культури здобувачів вищої освіти в цифрову епоху / Я. О. Хіміч // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. В. В. Добровольська, редкол.: О. М. Збанацька, Н. П. Філіппова, В. В. Бездрабко та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 1. – С. 86–95. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/276773.
 75. Ціліна, М. Формування soft skills і компетенцій у здобувачів вищої освіти як підґрунтя адаптації майбутніх фахівців до професійної діяльності / М. Ціліна // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук : науковий журнал / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. Т. Новальська, редкол.: А. Білощоцький, М. Войцеховська, І. Давидова та ін. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2023. – № 11. – С. 155–156. – Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/282675.
 76. Ціліна, М. Формування soft skills і компетенцій у здобувачів вищої освіти як підґрунтя адаптації майбутніх фахівців до професійної діяльності / М. Ціліна // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук : науковий журнал / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. Т. Новальська, редкол.: А. Білощоцький, М. Войцеховська, І. Давидова та ін. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2023. – № 11. – С. 155–156. – Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/282675.
 77. Цуй, Л. Професійні стандарти у підготовці вчителів фізкультури: зміни якісних характеристик / Л. Цуй // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 1(53). – С. 43–48. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10169.
 78. Чайковська, Г. Інтеграція освіти для сталого розвитку у закладі вищої освіти: проблеми та перспективи / Г. Чайковська // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 1. – С. 123–133. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/278495.
 79. Чжан, К. Дослідження щодо побудови моделі цифрової компетентності студентів у вищих навчальних закладах / К. Чжан // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 1(53). – С. 50–53. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10173.
 80. Чжан, К. Дослідження щодо побудови моделі цифрової компетентності студентів у вищих навчальних закладах / К. Чжан // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 1(53). – С. 50–53. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10173.
 81. Шпак, О. Термінологічний дискурс проблеми підготовки майбутніх бакалаврів графічного дизайну до застосування каліграфії у професійній діяльності / О. Шпак // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 27. – С. 134–147. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282141/276582.
 82. Яцура, М. Потенціал інноваційних технологій у формуванні професійної культури у майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки у закладах вищої освіти / М. Яцура // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 3. – С. 393–100. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/288793.

Психологічні чинники і технології самоздійснення особистості в різних умовах життєдіяльності

 1. Волошенко, М. Етапи професійного саморозвитку особистості / М. Волошенко // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 3. – С. 336–347. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/288779.
 2. Дворніченко, Л. Л. Емпіричне дослідження особливостей прояву емпатії у студентів ЗВО / Л. Л. Дворніченко // Слобожанський науковий вісник. Серія Психологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. С. Б. Кузікова ; редкол.: А. Н. Гірняк, І. А. Гуляс, Д. Б. Усик та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 10–16. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/psy/article/view/61/54.
 3. Єрмакова, Н. О. Особливості проявів довіри до інших та до себе у студентів юнацького віку / Н. О. Єрмакова // Слобожанський науковий вісник. Серія Психологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. С. Б. Кузікова ; редкол.: А. Н. Гірняк, І. А. Гуляс, Д. Б. Усик та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 10–16. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/psy/article/view/52/47.
 4. Карпенко, О. Заклади фахової передвищої освіти як умова успішного саморозвику особистості / О. Карпенко, В. Остапчук // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 2. – С. 224–231. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/282319.
 5. Кобець, О. В. Суб’єктність здобувачів педагогічного ЗВО у мінливому освітньому середовищі / О. В. Кобець // Слобожанський науковий вісник. Серія Психологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. С. Б. Кузікова ; редкол.: А. Н. Гірняк, І. А. Гуляс, Д. Б. Усик та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 17–23. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/psy/article/view/62/55.
 6. Коваленко, Н. В. Позитивна психотерапія та методологія MGS у організаціїта проведенні психосоціальних та традиційних ігор як додаткових інструментів групової терапії, консультування та коучингу дітей, які зустрілись з війною / Н. В. Коваленко // Слобожанський науковий вісник. Серія Психологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. С. Б. Кузікова ; редкол.: А. Н. Гірняк, І. А. Гуляс, Д. Б. Усик та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 17–22. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/psy/article/view/53/48.
 7. Корсак, К. Наукові та виховні проблеми побудови безпечної емоційної сфери: погляди студентів-медиків [Текст] / К. Корсак // Вища освіта України. – 2022. – № 4. – С. 61–70.
 8. Кравченко, О. Cоціально-психологічна підтримка ментального здоров’я учасників освітнього процесу в кризових ситуаціях (практичний досвід) / О. Кравченко // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 1. – С. 35–16. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/278485.
 9. Кузікова, С. Б. Емпіричні розвідки аспектів щастя особистості в довоєнний час / С. Б. Кузікова, Т. І. Щербак // Слобожанський науковий вісник. Серія Психологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. С. Б. Кузікова ; редкол.: А. Н. Гірняк, І. А. Гуляс, Д. Б. Усик та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 32–38. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/psy/article/view/55/50.
 10. Кузікова, С. Б. Життєстійкість як адаптаційний ресурс особистості у реальності невизначеності життя / С. Б. Кузікова, Т. І. Щербак // Слобожанський науковий вісник. Серія Психологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. С. Б. Кузікова ; редкол.: А. Н. Гірняк, І. А. Гуляс, Д. Б. Усик та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 24–39. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/psy/article/view/63/56.
 11. Ляшенко, В. П. Показники якості сну у працівників Національної поліції / В. П. Ляшенко, І. М. Кофан // Слобожанський науковий вісник. Серія Природничі науки : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. А. О. Корнус ; редкол.: Ю. В. Буц, В. П. Воровка, О. С. Данильченко, О. Г. Корнус, Ю. І. Литвиненко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 31–35. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/natural/article/view/31/27.
 12. Монке, О. Казкотерапія і бодинаміка у підтримці дітей з підвищеною тривожністю / О. Монке // Preschool Education: Global Trends : науковий журнал / Переяславський університет імені Григорія Сковороди ; гол. ред. Л. Калмикова ; редкол.: І. Волженцева, Г. Калмиков, І. Княжева та ін. – Переяслав : Переяславський університет імені Григорія Сковороди, 2023. – Т. 3. – С. 7–29. – Режим доступу: https://preschool-journal.com/index.php/journal/article/view/33/20.
 13. Мотрук, Т. О. Практика майндфулнес у психотерапевтичній практиці / Т. О. Мотрук // Слобожанський науковий вісник. Серія Психологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. С. Б. Кузікова ; редкол.: А. Н. Гірняк, І. А. Гуляс, Д. Б. Усик та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 30–34. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/psy/article/view/64/57.
 14. Особливості способу життя військовослужбовців, які мали контузію, як чинник, що впливає на бойову готовність [Текст] / А. Одеров [та ін.] // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2022. – № 2. – С. 67–78.
 15. Пасько, К. М. Застосування методу арт-терапії у разі криз і психічних травм особистості / К. М. Пасько // Слобожанський науковий вісник. Серія Психологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. С. Б. Кузікова ; редкол.: А. Н. Гірняк, І. А. Гуляс, Д. Б. Усик та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 39–43. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/psy/article/view/56/51.

Теоретико-методичні основи застосування технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності в умовах трансформаційного періоду

 1. Dourdieva, S. To the Question About the Formation of Gender studies in Turcmenistan [Текст] = [До питання про формування ґендерних досліджень в Туркменістані] / S. Dourdieva // Виклики XXI століття: наука, філософія, освіта : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукова редакція: Н. М. Зленко, Т. О. Пономаренко]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 148–151.
 2. Батюк, Н. Діти під наглядом [Текст] : [соціально-педагогічна допомога дітям, позбавленим батьківського піклування] / Н. Батюк // Соціальний педагог. – 2020. – № 1, січень. – С. 4–19.
 3. Безлаковський, В. Педагогічні засади формування статево-рольової поведінки учнів початкових класів в умовах інклюзивної освіти [Текст] / В. Безлаковський, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 174–176.
 4. Безпека дітей. Кіднепінг у сучасному українському суспільстві [Текст] : [викрадення дітей] // Соціальний педагог. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 62–73.
 5. Богомаз, К. С. Гендерні аспекти виховання дитини в умовах дошкільного закладу [Текст] / К. С. Богомаз // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів V Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 6. – С. 299–305.
 6. Бондар, М. Як створити Шкільну Службу Порозуміння? [Текст] / М. Бондар // Соціальний педагог. – 2020. – № 5, травень. – С. 20–27.
 7. Бондаренко, Г. Дітям слід зростати в сім’ї [Текст] : робота з реформою системи інституційного догляду / Г. Бондаренко // Соціальний педагог. – 2020. – № 1, січень. – С. 22–30.
 8. Ватаманюк-Зелінська, У. З. Скорочення гендерного розриву у розвитку підприємництва [Текст] / У. З. Ватаманюк-Зелінська, Ю. В. Янісів // Економіка та держава. – 2020. – № 6. – С. 67–72.
 9. Волянюк, Л. Шлях до гендерної рівності [Текст] : заняття патріотичного клубу у форматі веб-квесту / Л. Волянюк // Історія України. – 2019. – № 19, жовтень. – С. 21–30.
 10. Гендерні взаємини [Текст] : стереотипи чоловічих та жіночих ролей // Соціальний педагог. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 22–35.
 11. Гончаренко, О. В. Гендерний компонент як визначальна характеристика підготовки майбутніх соціальних працівників [Текст] / О. В. Гончаренко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 134–137.
 12. Гончарова, О. С. Формування громадянської та соціальної компетентностей учнів на уроках історії [Текст] / О. С. Гончарова // Історія та правознавство. – 2020. – № 7/9. – С. 25–28.
 13. Гражданкіна, А. Традиційна стратегія соціалізації дітей молодшого шкільного віку з урахуванням фактору статі [Текст] / А. Гражданкіна, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, А. В. Вертель, Н. М. Павлущенко, Л. В. Пушкар]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 99–101.
 14. Деякі питання діяльності центрів соціальних служб [Текст] : постанова від 01.06.20 р., № 471 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 114, 18 червня. – С. 6.
 15. Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону “Про соціальні послуги” [Текст] : постанова від 01.06.20 р., № 427 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 104, 3 червня. – С. 5.
 16. Деякі питання надання соціальних послуг шляхами соціального замовлення [Текст] : постанова від 01.06.20 р., № 450 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 107, 6 червня. – С. 6.
 17. Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України [Текст] : постанова від 26.09.20 р., № 783 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 172, 5 вересня. – С. 10–12.
 18. Деякі питання соціального захисту дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування [Текст] : постанова від 04.08.21 р., № 843 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 156. – С. 15–16.
 19. Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи інституційного догляду та виховання дітей [Текст] : постанова від 02.09.20 р., № 853 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 186, 24 вересня. – С. 8–9.
 20. Дєдух, М. Гендерні особливості інтересів і мотивів до занять спортом у юнаків і дівчат [Текст] / М. Дєдух // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 95–102.
 21. Дигал, Я. В. Законодавче забезпечення ґендерної рівності в політичній сфері України [Текст] / Я. В. Дигал // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 29 травня 2020 р. / МОН України ; Ун-т політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере (Молдова) ; Кишиневський державний педагогічний ун-т ім. I. Creanga (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2020. – Ч. 1. – С. 61–63.
 22. Діденко, М. Камінг-аут [Текст] : що втрачають чи знаходять батьки : [сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність дітей] / М. Діденко // Соціальний педагог. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 18–23.
 23. Желіба, О. Візуалізація гендерних студій [Текст] : [методи навчання за статтю] / О. Желіба // Історія в рідній школі. – 2020. – № 4. – С. 10–17.
 24. Затверджено Положення про державну соцслужбу [Текст] : [затверджено Кабінетом Міністрів України від 17.06.15 р., № 423] // Соціальний захист сьогодні. – 2019. – № 7/8. – С. 14–15.
 25. Кальченко, В. Психолого-педагогічні аспекти гендерного виховання дітей молодшого шкільного віку [Текст] / В. Кальченко, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 1. – С. 140–143.
 26. Карпова, О. Формування соціально компетентної особистості на уроках англійської мови через розвиток комунікативних мовленнєвих здібностей [Текст] / О. Карпова // Іноземні мови в школах України. – 2020. – № 5. – С. 36–37.
 27. Кирилюк, А. В. Дитиноцентризм у соціально-педагогічній перспективі: тезаурус [Текст] / А. В. Кирилюк // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 73–75.
 28. Клюєва, К. Методологічні аспекти гендерного виховання дітей молодшого шкільного віку [Текст] / К. Клюєва, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 201–203.
 29. Коваль, Л. Коло кривди: як його розірвати [Текст] : [домашнє насильство] / Л. Коваль // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 245, 16 грудня. – С. 3.
 30. Коваль, О. Про захист і безпеку дітей, і не лише у закладах освіти [Текст] / О. Коваль // Голос України. – 2021. – № 104, 4 червня. – С. 4–5.
 31. Козіна, В. В. Про гендерну політику та фемінізм [Текст] : (9–11 кл.) : [бесіди] / В. В. Козіна, В. О. Козін // Виховна робота в школі. – 2019. – № 9. – С. 7–9.
 32. Козлова, О. Досвід подолання дитячої безпритульності у СРСР та Європі у 1920–1930 рр. [Текст] / О. Козлова, О. Штань // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 9 (83). – С. 135–145.
 33. Кондратюк, С. М. Гендерний підхід у виховному процесі початкової школи [Текст] / С. М. Кондратюк, Н. М. Павлущенко // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16–17 листопада 2016 р. / МОН України ; Департамент освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 197–200.
 34. Копилов, С. О. До побудови психологічної моделі вікової кризи як феномену культури [Текст] / С. О. Копилов // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 187–191.
 35. Корзун, Н. Нові правила надання житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги [Текст] / Н. Корзун // Урядовий кур’єр. – 2019. – № 214, 8 листопада. – С. 6–7.
 36. Коробицька, С. Гендерна справедливість як моральна цінність і показник моральності сучасного суспільства [Текст] : [урок історії України та права] / С. Коробицька // Історія України. – 2019. – № 19, жовтень. – С. 16–20.
 37. Косенчук, О. Дитина в соціумі [Текст] : впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти / О. Косенчук // Дошкільне виховання. – 2021. – № 4. – С. 3–8.
 38. Кравцова, А. Перспективи реалізації гендерної складової у навчально-виховному процесі початкової школи [Текст] / А. Кравцова, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 119–121.
 39. Кріль, О. Формування громадянських та соціальних компетентностей у молодших школярів [Текст] / О. Кріль // Початкова школа. – 2019. – № 9. – С. 5–9.
 40. Круцевич, Т. Гендерна просвіта вчителів фізичної культури як організаційно-педагогічна передумова впровадження гендерного підходу у фізичному вихованні студентів [Текст] / Т. Круцевич, О. Марченко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 4. – С. 149–159.
 41. Круцевич, Т. Гендерні особливості прояву факторів ризику серцево-судинних захворювань у чоловіків і жінок зрілого віку [Текст] / Т. Круцевич, О. Іванік // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 110–117.
 42. Круцевич, Т. Концептуальні засади гендерного підходу у фізичному вихованні школярів [Текст] / Т. Круцевич, О. Марченко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 2. – С. 104–114.
 43. Круцевич, Т. Концептуальні підходи в дослідженнях гендерної диференціації у фізичному вихованні [Текст] / Т. Круцевич, О. Марченко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 2. – С. 85–94.
 44. Лойченко, Я. Основні напрями досліджень гендерного виховання молодших школярів у сучасній педагогічній думці [Текст] / Я. Лойченко, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, А. В. Вертель, Н. М. Павлущенко, Л. В. Пушкар]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 1. – С. 166–168.
 45. Макаренко, А. До проблеми гендерного підходу у виховному процесі сучасної початкової школи [Текст] : [Нова українська школа] / А. Макаренко, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 219–221.
 46. Макаренко, О. Проблема гендерної культури дітей молодшого шкільного віку [Текст] / О. Макаренко, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюкта ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 129–131.
 47. Митник, О. Організація спільної навчальної діяльності в освітньому процесі як засіб розвитку соціальної сфери молодшого школяра [Текст] / О. Митник // Початкова школа. – 2020. – № 4. – С. 6–11.
 48. Никитенко, О. Навчатися, граючись [Текст] : розвиток соціальної компетентності молодших школярів на уроках у сучасній школі / О. Никитенко // Початкова школа. – 2020. – № 7. – С. 9–11.
 49. Омелянчук, І. Не набір знань, а життєві компетенції [Текст] : чи вдасться прищепити їх учням лише через онлайн-майданчики? / І. Омелянчук // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 118, 24 червня. – С. 4.
 50. Оробей, Д. Психофізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку як основа гендерного виховання [Текст] / Д. Оробей // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 30–31 березня 2016 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 280–283.
 51. Павко, Я. Проблема гендерної нерівності в умовах кліматичних змін [Текст] / Я. Павко // Голос України. – 2021. – № 61, 2 квітня. – С. 10.
 52. Пасмурова, Л. О. Роздільне навчання – “за” чи “проти”? [Текст] / Л. О. Пасмурова // Педагогічна майстерня. – 2019. – № 9. – С. 32–33.
 53. Петренко, Р. Outside of society. Сімейне виховання як причина соціальної ізоляції [Текст] : [остракізм – штучне порушення самооцінки (заниження або завищення)] / Р. Петренко // Соціальний педагог. – 2020. – № 1, січень. – С. 42–49.
 54. Пєша, І. В. Проблеми розвитку сім’ї в ракурсі державної сімейної політики [Текст] / І. В. Пєша, Т. М. Яблонська // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 88–92.
 55. Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі до 2025 року [Текст] : постанова від 24.02.21 р., № 145 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 41, 2 березня. – С. 7–14.
 56. Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю [Текст] : закон від 15.07.21 р., № 1664-IX / Україна // Голос України. – 2021. – № 146. – С. 20–21.
 57. Про внесення змін до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження [Текст] : постанова від 28.07.21 р., № 775 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 149. – С. 8.
 58. Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021-2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України [Текст] : постанова від 02.06.21 р., № 579 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 109, 9 червня. – С. 6–14.
 59. Про затвердження Плану невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства [Текст] : розпорядження від 21.04.21 р., № 361-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 96, 21 травня. – С. 10.
 60. Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг [Текст] : постанова від 01.06.20 р., № 449 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 107, 6 червня. – С. 5–6.
 61. Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю [Текст] : постанова від 02.09.20 р., № 772 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 172, 5 вересня. – С. 8–9.
 62. Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року [Текст] : указ від 12.03.21 р., № 94 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 50, 16 березня. – С. 7–8.
 63. Про Національну стратегію у сфері прав людини [Текст] : указ від 24.03.21 р., № 119 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 58, 28 березня. – С. 9–13.
 64. Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства [Текст] : указ від 21.09.20 р., № 398 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 185, 23 вересня. – С. 7. ; Голос України. – 2020. – № 176, 24 вересня. – С. 3.
 65. Про організацію надання соціальних послуг [Текст] : постанова від 01.06.20 р., № 587 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 132, 14 липня. – С. 11–12.
 66. Про основні засади молодіжної політики [Текст] : закон від 27.04.21 р., № 1414-IX / Україна // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 110, 10 червня. – С. 6–8.
 67. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про Стратегію людського розвитку” [Текст] : указ від 02.06.21 р., № 225 / Україна. Президент (2019- ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 106, 4 червня. – С. 12–15.
 68. Про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, спрямовані на захист прав дитини в Україні [Текст] : постанова від 17.01.20 р., № 483-ІХ / Україна. Верховна Рада // Голос України. – 2020. – № 21, 4 лютого. – С. 6.
 69. Про схвалення Концепції Державної цільової програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року [Текст] : розпорядження від 14.07.21 р., № 800-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 140, 22 липня. – С. 11.
 70. Про схвалення Концепції комунікації у сфері гендерної рівності [Текст] : розпорядження від 16.09.20 р., № 1128-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 183, 19 вересня. – С. 3–4.
 71. Про схвалення Концепції створення та розвитку системи раннього втручання [Текст] : розпорядження від 26.05.21 р., № 517-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 105, 3 червня. – С. 7.
 72. Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери [Текст] : розпорядження від 28.10.20 р., № 1353-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 212, 31 жовтня. – С. 13.
 73. Соціальна робота як відображення економічної політики в державі [Текст] / Г. Я. Левків [та ін.] // Економіка та держава. – 2021. – № 6. – С. 34–39.
 74. Соціальні послуги і соціальна допомога: що змінилося [Текст] : запитайте в експерта / [відповідає директор департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий] // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 181, 18 вересня. – С. 6.
 75. Тернавська, Т. Соціально-педагогічні концепції підтримки сімей, які мають дітей з особливими потребами [Текст] / Т. Тернавська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 8 (82). – С. 286–296.
 76. Торяник, К. Статево-рольовий та гендерний підходи у виховному процесі початкової школи [Текст] / К. Торяник, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 148–150.
 77. Холод, Н. Особливості гендерної ідентифікації та соціалізації дітей дошкільного і молодшого шкільного віку [Текст] / Н. Холод, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, А. В. Вертель, Н. М. Павлущенко, Л. В. Пушкар]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 160–163.
 78. Чаплінська, Ю. Адаптивний інтелект [Текст] : використання кейс-методу / Ю. Чаплінська // Соціальний педагог. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 62–73.
 79. Черевко, В. Проблема гендерного виховання та диференціації в сучасній початковій школі [Текст] / В. Черевко // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 30–31 березня 2016 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 313–316.
 80. Чистіліна, О. Проблема гендерної диференціації в сучасній початковій школі [Текст] / О. Чистіліна, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 242–244.
 81. Шадріна, Н. Деякі аспекти гендерного навчання на виховання підлітків [Текст] / Н. Шадріна, Т. Ловчикова // Історія України. – 2019. – № 19, жовтень. – С. 10–15.
 82. Шамрай, А. Гендерні стереотипи дітей дошкільного та молодшого шкільного віку як психолого-педагогічна проблема [Текст] / А. Шамрай, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 167–169.
 83. Шкурко, І. Соціально орієнтована діяльність студентів у кінці 50-х – початку 60-х років ХХ століття [Текст] / І. Шкурко, Я. Шкурко // Історія в рідній школі. – 2020. – № 2. – С. 2–5.
 84. Шугай, Т. Агресія й агресивність [Текст] : розмежовуємо поняття / Т. Шугай // Соціальний педагог. – 2019. – № 11, листопад. – С. 4–13.
 85. Юрик, Я. І. Професійна гендерна сегрегація на ринку праці України [Текст] / Я. І. Юрик // Економіка і прогнозування. – 2019. – № 4. – С. 104–120.

Теорія та методика формування професійних навичок майбутніх вихователів ЗДО і вчителів початкових класів в інноваційному просторі освіти

 Дошкільна освіта

 1.  Андрющенко, Т. Емоційний інтелект і здоров’я [Текст] : [вправи для дітей дошкільного віку] / Т. Андрющенко // Дошкільне виховання. – 2023. – № 9. – С. 8–11.
 2. Артемова, Л. Методи педагогічної взаємодії з дітьми [Текст] : короткий огляд, довгі роздуми / Л. Артемова // Дошкільне виховання. – 2023. – № 12. – С. 10–13.
 3. Барабаш, О. Лісом гуляємо, Різдво шукаємо… [Текст] : Різвдвяно-новорічне свято для дітей різновікової логопедичної групи / О. Барабаш // Дошкільне виховання. – 2023. – № 11. – С. 36–40.
 4. Білецька, О. На старт, Україно! [Текст] : [фізкультурна розвага-“телерепортаж” для дітей старшої групи] / О. Білецька // Дошкільне виховання. – 2023. – № 9. – С. 37–40.
 5. Білецька, О. Сьогодні в нашої ялинки – сюрприз для кожної дитинки [Текст] : фізкультурна розвага для дітей молодшої групи / О. Білецька // Дошкільне виховання. – 2023. – № 12. – С. 33–35.
 6. Біницька, К. Періодизація розвитку системи підвищення кваліфікації та перепідготовки вихователів дитячих будинків і дошкільних закладів України (1920–1991 рр.) / К. Біницька // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 2 (41). – С. 7–22. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1004/742.
 7. Бондаренко, Ю. А. Аналіз змісту духовно-морального виховання у практиці дошкільної освіти / Ю. А. Бондаренко, Д. І. Наумець // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 10–14. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/4/2.
 8. Бондаренко, Ю. А. Аналіз змісту духовно-морального виховання у практиці дошкільної освіти / Ю. А. Бондаренко, Д. І. Наумець // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 10–14. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/4/2.
 9. Буйняк, М. Г. Особливості психолого-педагогічного супроводу батьків, які виховують дошкільників з особливими освітніми потребами, в інклюзивно-ресурсному центрі / М. Г. Буйняк, С. А. Михальська // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 20–23. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/6/4.
 10. Вербівський, Д. Цифрова компетентність дітей дошкільного віку як категорія педагогічної науки / Д. Вербівський, Н. Басюк, М. Бенедисюк // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 1. – С. 11–15. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/80/79.
 11. Вознюк, А. Наукові підходи до організації процесу громадянського виховання дітей дошкільного віку / А. Вознюк // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 1(53). – P. 3–7. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10145.
 12. Волошина, А. Поговоримо про красу [Текст] : інтегроване заняття для дітей старшої групи / А. Волошина // Дошкільне виховання. – 2023. – № 6/7. – С. 24–26.
 13. Волошина, А. Промінчики світла долають темряву [Текст] : робота за книжкою Р. Ромашин та А. Лесіва “Війна, що змінила Рондо” для дітей старшої групи / А. Волошина // Дошкільне виховання. – 2023. – № 11. – С. 32–33.
 14. Галас, В. Веселий кемпінг [Текст] : тематичний день просто неба для дітей старшої групи / В. Галас, І. Натуркач // Дошкільне виховання. – 2023. – № 8. – С. 20–22.
 15. Гвоздецька, С. В. Вивчення залежності між показниками психічного розвитку та фізичної підготовленості в дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / С. В. Гвоздецька, М. О. Довгопол // Олімпійський та паралімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. П. Ф. Рибалко ; редкол.: С. І. Атаманюк, С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, Д. В. Бермудес та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 9–12. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/sport/article/view/45/40.
 16. Гура, О. Як формувати безпечну поведінку в небезпечні часи [Текст] : [практичні поради для педагогів] / О. Гура // Дошкільне виховання. – 2023. – № 10. – С. 7–8.
 17. Демченко, І. Лісом гуляємо, потішки співаємо [Текст] : заняття для дітей молодшої групи / І. Демченко // Дошкільне виховання. – 2022. – № 11. – С. 33–35.
 18. Довгопола, К. Освітні напрями у навчанні та вихованні незрячих дітей раннього та дошкільного віку [Текст] / К. Довгопола, В. Курінна // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 4. – С. 69–78.
 19. Долгань, С. Здорові зубки [Текст] : [дидактичний посібник для дітей старшої групи] / С. Долгань, Т. Куліковська // Дошкільне виховання. – 2023. – № 9. – С. 32–33.
 20. Древаль, В. Про лісову малечу і небезпечні речі [Текст] : [засвоєння дітьми правил поведінки з вибуховонебезпечними предметами у формі лялькової вистави] / В. Древаль // Дошкільне виховання. – 2023. – № 10. – С. 19–21.
 21. Древняк, Л. П. Причини, прояви та механізми подолання мовленнєвих помилок у дітей дошкільного віку / Л. П. Древняк // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 21–24. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/14/12.
 22. Євченко, Я. Зимові дива власноруч [Текст] : ідеї для образотворчої діяльності дітей раннього віку / Я. Євченко // Дошкільне виховання. – 2023. – № 12. – С. 32.
 23. Жолондієвська, В. В бізіхатці й дах, і стіни – все для розвитку дитини [Текст] : [розвивальний посібник для дітей раннього та молодшого дошкільного віку] / В. Жолондієвська // Дошкільне виховання. – 2022. – № 12. – С. 27–29.
 24. Залєвська, А. Довкілля вивчаємо, все-все помічаємо! [Текст] : пошуково-дослідницька діяльність у природі для дітей старшої групи / А. Залєвська, Л. Цимбалюк // Дошкільне виховання. – 2023. – № 11. – С. 26–31.
 25. Залєвська, А. Екобокс [Текст] : дидактичний посібник для дітей середньої групи / А. Залєвська, Л. Цимбалюк // Дошкільне виховання. – 2023. – № 12. – С. 30–31.
 26. Зінкевич, В. Поради батькам дітей-дошкільників із вадами слуху [Текст]. Розділ 12 / В. Зінкевич, І. Степаненко // Соціальний педагог. – 2022. – № 12, грудень. – С. 104–109.
 27. Іршак, І. Бути сонечком для сонечок [Текст] : роздуми виховательки / І. Іршак // Дошкільне виховання. – 2023. – № 8. – С. 23–24.
 28. Коваль, А. Запрошуємо у вечірнє коло [Текст] : родинні посиденькі з батьками вихованців / А. Коваль, О. Глинка, С. Таратула // Дошкільне виховання. – 2023. – № 12. – С. 7–9.
 29. Кокорєва, Л. Варення сливове на зиму готове! [Текст] : інтегроване заняття для дітей старшої групи / Л. Кокорєва // Дошкільне виховання. – 2023. – № 8. – С. 30–33.
 30. Кондор, Н. Цеглинки-чарівниці [Текст] : заняття для дітей старшої групи : [розвиток математичних здібностей, асоціативне та логічне мислення та ін.] / Н. Кондор, Т. Ясінська // Дошкільне виховання. – 2022. – № 11. – С. 13–15.
 31. Кондратець, І. Рефлексійні “вітаміни” [Текст] : [техніки для підтримання психологічного здоров’я дітей] / І. Кондратець // Дошкільне виховання. – 2023. – № 9. – С. 3–7.
 32. Контілі, Є.-М. Чи існує повітря у вазах? Ментальні уявлення дітей 4-6 років / Є.-М. Контілі, Д. Каліампос, К. Раваніс // Preschool Education: Global Trends : науковий журнал / Переяславський університет імені Григорія Сковороди ; гол. ред. Л. Калмикова ; редкол.: І. Волженцева, Г. Калмиков, І. Княжева та ін. – Переяслав : Переяславський університет імені Григорія Сковороди, 2023. – Т. 4, вип. 3. – С. 27–46. – Режим доступу: https://preschool-journal.com/index.php/journal/article/view/38.
 33. Кривошея, Т. Весела математика [Текст] : дидактичні ігри для дітей старшої групи / Т. Кривошея // Дошкільне виховання. – 2022. – № 11. – С. 10–12.
 34. Кривошея, Т. Учимо обчислювати [Текст] : інноваційні освітні технології в роботі зі старшими дошкільниками / Т. Кривошея, С. Похила // Дошкільне виховання. – 2022. – № 11. – С. 3–9.
 35. Крутій, К. Обережно, не…! [Текст] : роздуми про дитячі ігри, що пов’язані з ризиком / К. Крутій, І. Деснова, М. Замелюк // Дошкільне виховання. – 2023. – № 8. – С. 3–8.
 36. Крутій, К. Усвідомлений ризик в іграх дітей старшого дошкільного віку / К. Крутій, М. Замелюк, І. Деснова // Preschool Education: Global Trends : науковий журнал / Переяславський університет імені Григорія Сковороди ; гол. ред. Л. Калмикова ; редкол.: І. Волженцева, Г. Калмиков, І. Княжева та ін. – Переяслав : Переяславський університет імені Григорія Сковороди, 2023. – Т. 4, вип. 3. – С. 47–74. – Режим доступу: https://preschool-journal.com/index.php/journal/article/view/42/30.
 37. Кузьменко, Ю. Із Патроном нам цікаво грати, небезпеку вчитись виявляти [Текст] : [безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку під час війни] / Ю. Кузьменко // Дошкільне виховання. – 2023. – № 10. – С. 16–18.
 38. Леонченко, Н. Двійко казочок для добрих діточок [Текст] : [казки для розвитку емпатії] / Н. Леонченко // Дошкільне виховання. – 2023. – № 10. – С. 32–33.
 39. Литвиненко, О. Щедра грядка [Текст] : [дидактичний посібник для дітей раннього віку; з досвіду роботи ЗДО “Сонечко”, м. Білопілля, Сумської обл.] / О. Литвиненко // Дошкільне виховання. – 2023. – № 10. – С. 22–23.
 40. Літіченко, О. Колір у художньо-продуктивній діяльності дітей дошкільного віку / О. Літіченко, Д. Мастерук // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 2 (41). – С. 23–36. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/994/755.
 41. Лохвицька, Л. Дослідницький компонент у професійній підготовці здобувачів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта: сучасні тенденції / Л. Лохвицька // Preschool Education: Global Trends : науковий журнал / Переяславський університет імені Григорія Сковороди ; гол. ред. Л. Калмикова ; редкол.: І. Волженцева, Г. Калмиков, І. Княжева та ін. – Переяслав : Переяславський університет імені Григорія Сковороди, 2023. – Т. 3. – С. 107–129. – Режим доступу: https://preschool-journal.com/index.php/journal/article/view/27/25.
 42. Лохвицька, Л. Хвилинка спокою і відпочинку [Текст] : психогімнастичні техніки для дітей старшої групи / Л. Лохвицька, О. Михайленко // Дошкільне виховання. – 2023. – № 8. – С. 18–19.
 43. Лоцман, Р. Пісенні ігри як засіб формування культури україноспіву в дошкільнят / Р. Лоцман // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 27. – С. 211–226. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282150/276637.
 44. Луценко, І. Партнерство з батьками – вимога часу [Текст] : [батьки дітей дошкільного віку як споживачі освітніх послуг] / І. Луценко // Дошкільне виховання. – 2022. – № 12. – С. 9–13.
 45. Луценко, І. Створюємо ціннісно орієнтоване освітнє середовище в закладі дошкільної освіти [Текст] / І. Луценко // Дошкільне виховання. – 2023. – № 11. – С. 3–8.
 46. Луценко, І. Створюємо ціннісно орієнтоване освітнє середовище в закладі дошкільної освіти [Текст] / І. Луценко // Дошкільне виховання. – 2023. – № 11. – С. 3–8.
 47. Мельник, В. Нумо радість дарувати! [Текст] : інтегроване заняття для дітей старшої групи : [вираження емоцій, асоціативне мислення, зв’язне мовлення, емпатія, товариськість; використання карток “Подарунки для зірят”] / В. Мельник // Дошкільне виховання. – 2022. – № 12. – С. 16–19.
 48. Мубіана, Г. Виклики щодо забезпечення якості дошкільної освіти в п’яти школах регіону Замбезі (Намібія) / Г. Мубіана, Д. Нкенгбеза // Preschool Education: Global Trends : науковий журнал / Переяславський університет імені Григорія Сковороди ; гол. ред. Л. Калмикова ; редкол.: І. Волженцева, Г. Калмиков, І. Княжева та ін. – Переяслав : Переяславський університет імені Григорія Сковороди, 2023. – Т. 3. – С. 69–81. – Режим доступу: https://preschool-journal.com/index.php/journal/article/view/31.
 49. Наволокова, О. О. Мінімальна мозкова дисфункція та безмовленнєві діти дошкільного віку: діагностика, корекція в умовах воєнного стану / О. О. Наволокова, О. В. Боряк // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 31–37. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/16/14.
 50. Ониксимова, Т. Музей геометричних фігур [Текст] : (за програмою STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт) / Т. Ониксимова, О. Кисельова // Дошкільне виховання. – 2022. – № 11. – С. 16–18.
 51. Островська, М. Педагогічна система підготовки майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій: методологічні засади / М. Островська // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 1. – С. 111–122. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/278492.
 52. Паламар, С. Діалогічне спілкування в контексті формування предметно-методичної компетентності майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти і вчителів початкової школи / С. Паламар, Н. Голота, Т. Прошкуратова // Preschool Education: Global Trends : науковий журнал / Переяславський університет імені Григорія Сковороди ; гол. ред. Л. Калмикова ; редкол.: І. Волженцева, Г. Калмиков, І. Княжева та ін. – Переяслав : Переяславський університет імені Григорія Сковороди, 2023. – Т. 4, вип. 3. – С. 104–121. – Режим доступу: https://preschool-journal.com/index.php/journal/article/view/44/33.
 53. Паляниця, К. З тваринками граємось, у мовленні вправляємось [Текст] : ігри для дітей старшої групи / К. Паляниця // Дошкільне виховання. – 2023. – № 8. – С. 24–25.
 54. Присяжнюк, Л. Краса природи: від споглядання до творення [Текст] : формування природничо-екологічної компетентності дошкільників через емоційно-чуттєве пізнання довкілля / Л. Присяжнюк // Дошкільне виховання. – 2023. – № 6/7. – С. 3–9.
 55. Пузь, О. В укритті малюки граються залюбки! [Текст] : ігри для дітей дошкільних груп / О. Пузь, О. Сидорова // Дошкільне виховання. – 2023. – № 12. – С. 18–21.
 56. Рагуліна, М. Ігрові методи розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку в музичній діяльності / М. Рагуліна // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 27. – С. 178–188. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282145/276634.
 57. Рекомендації щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти в літній період в умовах воєнного стану [Текст] : додаток до листа МОН № 4/1798-23 від 31.05.2023 // Дошкільне виховання. – 2023. – № 6/7. – С. 10–13.
 58. Рожанська, О. Казка про загублений черевичок [Текст] : [фізкультурна розвага для дітей старшої групи] / О. Рожанська // Дошкільне виховання. – 2023. – № 9. – С. 34–36.
 59. Розвиток розмовного мовлення у приглухуватих дітей дошкільного віку. Досвід спільної роботи сурдопедагога та батьків [Текст]. Розділ 10 / В. Зінкевич [та ін.] // Соціальний педагог. – 2022. – № 12, грудень. – С. 97–99.
 60. Розкладка, Н. Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення в дітей із ЗПР [Текст] : у чому полягає проблема дефекту та як її вирішувати / Н. Розкладка // Дефектолог. – 2022. – № 9/12, вересень-грудень. – С. 68–87.
 61. Романюк, І. Батьки і вихователі: діємо разом [Текст] : дистанційна форма комунікації та організації освітнього процесу в ЗДО / І. Романюк // Дошкільне виховання. – 2023. – № 8. – С. 9–13.
 62. Романюк, Н. Веселі та завзяті малята… й мишенята! [Текст] : фізкультурне свято для дітей старшої групи / Н. Романюк, Є. Синьчук // Дошкільне виховання. – 2022. – № 11. – С. 36–39.
 63. Смольникова, Г. Партнерство заради дітей [Текст] : досвід співпраці освітнього процесу в ЗДО / Г. Смольникова, М. Врочинська // Дошкільне виховання. – 2023. – № 12. – С. 3–6.
 64. Сприймання зв’язного мовлення дітьми дошкільного віку з частковою втратою слуху [Текст]. Розділ 1 / В. Зінкевич [та ін.] // Соціальний педагог. – 2022. – № 12, грудень. – С. 6–14.
 65. Степанова, Т. Математичний розвиток дошкільників – запорука успішного навчання в школі / Т. Степанова // Preschool Education: Global Trends : науковий журнал / Переяславський університет імені Григорія Сковороди ; гол. ред. Л. Калмикова ; редкол.: І. Волженцева, Г. Калмиков, І. Княжева та ін. – Переяслав : Переяславський університет імені Григорія Сковороди, 2023. – Т. 4, вип. 3. – С. 75–89. – Режим доступу: https://preschool-journal.com/index.php/journal/article/view/43/31.
 66. Ферт, О. Основні аспекти педагогічної підтримки дітей з ГРДУ, включно з дітьми із подвійною винятковістю-обдарованими дітьми з ГРДУ / О. Ферт // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 1. – С. 134–145. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/278499.
 67. Формування зв’язного мовлення в дітей дошкільного віку з частковою втратою слуху [Текст]. Розділ 5 / В. Зінкевич [та ін.] // Соціальний педагог. – 2022. – № 12, грудень. – С. 31–41.
 68. Формування усного зв’язного мовлення [Текст] : (робота над серією картинок). Розділ 6 / В. Зінкевич [та ін.] // Соціальний педагог. – 2022. – № 12, грудень. – С. 42–63.
 69. Фунтікова, О. Підготовка майбутнього вихователя до використання асистивних технологій в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти / О. Фунтікова, Ю. Демидова // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 1(53). – С. 34–42. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10165.
 70. Шалда, Н. Безпека в дії [Текст] : [формування безпечної поведінки дітей дошкільного віку у життєвому просторі найкраще формуються в дії] / Н. Шалда, Н. Архіпова // Дошкільне виховання. – 2023. – № 10. – С. 9–15.
 71. Шалда, Н. Осінь ми радо стрічаємо, прикмети її помічаємо [Текст] : [цикл тематичних занять для дітей молодших дошкільнят на тему: “Прикмети осені”; з досвіду роботи ЗДО № 1 “Дзвіночок”, м. Шостка, Сумської обл.] / Н. Шалда, Л. Зеленська // Дошкільне виховання. – 2023. – № 10. – С. 24–27.
 72. Швачова, О. Кейс безпеки для закладів дошкільної освіти [Текст] : [рекомендації керівникам щодо відповідальності за створення безпечних умов освітнього процесу під час війни] / О. Швачова, О. Косенчук // Дошкільне виховання. – 2023. – № 10. – С. 3–6.
 73. Шугаєва, Я. Допоможемо пташкам, щоб співали дзвінко нам [Текст] : цикл інтегрованих занять для дітей молодшої групи / Я. Шугаєва // Дошкільне виховання. – 2023. – № 12. – С. 22–25.
 74. Яцук, Н. Різдвяні свята [Текст] : заняття для дітей старшої групи : [зимові свята] / Н. Яцук // Дошкільне виховання. – 2023. – № 11. – С. 23–25.

 

Теорія та методика формування професійних навичок майбутніх вихователів ЗДО і вчителів початкових класів в інноваційному просторі освіти

Початкова освіта

 1. Булко, Н. Заняття із здоров’язберігальної компетентності й екологічного виховання для дітей 5-го класу [Текст] / Н. Булко // Біологія. Шкільний світ. – 2022. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 96–101.
 2. Гаман, І. Огляд додатків для розвитку логічного мислення дітей молодшого шкільного віку / І. Гаман // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 2 (41). – С. 37–56. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/997/756.
 3. Грона, Н. В. Текстотворчий перформенс у системі підготовки майбутнього вчителя початкових класів / Н. В. Грона // Слобожанський науковий вісник. Серія Філологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. М. Семеног ; редкол.: А. М. Архангельська, Л. В. Барановська, В. В. Герман, Л. М. Горболіс та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 43–49. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/philology/article/view/75/67.
 4. Жень, Вей. Артистизм дітей молодшого шкільного віку в музично-виконавській діяльності як психолого-педагогічний феномен / Вей Жень // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 3 (55). – С. 3–9. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10485.
 5. Жигайло, О. Професійна самоефективність вчителя початкових класів в умовах Нової української школи / О. Жигайло, К. Петровська // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 2 (41). – С. 261–274. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1006/764.
 6. Жигайло, О. Професійна самоефективність вчителя початкових класів в умовах Нової української школи / О. Жигайло, К. Петровська // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 2 (41). – С. 261–274. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1006/764.
 7. Лампіка, Ю. Механізми формування стійкого інтересу до занять фізичною культурою учнів початкових класів / Ю. Лампіка, О. Шукатка // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 6. – С. 38–43. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/263.
 8. Лампіка, Ю. Механізми формування стійкого інтересу до занять фізичною культурою учнів початкових класів / Ю. Лампіка, О. Шукатка // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. В. Семеніхіна ; редкол.: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Т. Д. Лукашова та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2023. – Т. 11, № 6. – С. 38–43. – Режим доступу: https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/263.
 9. Моляка, І. Формування англомовної фонетичної компетентності майбутніх учителів початкової школи: сучасні виклики / І. Моляка // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 3 (42). – С. 117–131. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1038/773.
 10. Островська, М. Педагогічна система підготовки майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій: методологічні засади / М. Островська // Social Work and Education : міжнародний академічний журнал / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; гол. ред. Г. Слозанська ; редкол.: Л. Домінелла, Г. Віден, Д. Завіршек та ін. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. – Т. 10, № 1. – С. 111–122. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/swe/article/view/278492.
 11. Починок, Є. Педагогічні умови формування соціальної компетентності молодших школярів / Є. Починок, І. Гусейнова // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 28. – С. 251–259. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/293196/286429.
 12. Проц, М. Cтудентоцентрований підхід у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи / М. Проц // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 2 (41). – С. 247–260. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/969/763.
 13. Стиркіна, Ю. Критерії відбору англійської та української поезії для учнів початкової школи / Ю. Стиркіна // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 27. – С. 87–98. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/282137/276577.
 14. Трофименко, Л. Освітні труднощі в учнів початкових класів з алалією [Текст] / Л. Трофименко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 4. – С. 58–68.
 15. Чайковська, Г. Застосування педагогіки емпауерменту у підготовці майбутніх учителів початкової школи на засадах сталого розвитку / Г. Чайковська // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 1 (40). – С. 184–199. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/983/738.
 16. Чайковська, Г. Тренінгові технології як засіб формування компетентностей сталого розвитку у майбутніх вчителів початкової школи / Г. Чайковська // Освітологічний дискурс : науковий журнал / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка ; гол. ред. В. В. Осадчий ; редкол.: Д. М. Бодненко. О. П. Буйницька, І. П. Воротнікова та ін. – Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2023. – № 3 (42). – С. 23–38. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1025/768.