Навчально-науковий інститут педагогіки і психології

Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю

Теорії та технології інноваційного розвитку професійної підготовки майбутнього вчителя в контексті концепції «Нова українська школа»

Теоретичні та методичні засади фахової підготовки менеджерів освіти і педагогів вищої школи

 1. Акімов, О. Б. Особливості управління інноваційною діяльністю в закладах освіти [Текст] / О. Б. Акімов // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 52–55.
 2. Андрущенко, В. Освіта в стратегії розбудови організованого суспільства [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 5–12.
 3. Астахова, К. Авторська модель безперервної освіти [Текст] : (на прикладі діяльності Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія”) / К. Астахова // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 13–20.
 4. Бакумкіна, А. О. Етична культура керівника як складова його управлінської діяльності [Текст] / А. О. Бакумкіна // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 56–58.
 5. Біденко, Є. Освіта як механізм формування ціннісної палітри особистості [Текст] / Є. Біденко // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 30–38.
 6. В університеті навчатимуть нових спеціальностей [Текст] : [СумГУ випускатиме фахівців з нових спеціальностей: “Медичне право”, “Прикладна математика”, яка доповнюється програмою “Наука про дані і моделювання складних систем”, розширюється спеціальність “Технології захисту навколишнього середовища”] // Голос України. – 2020. – № 238, 23 грудня. – С. 1.
 7. Гринчук, Ю. Ю. Тайм-менеджмент в управлінській діяльності директора школи [Текст] / Ю. Ю. Гринчук // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 32–35.
 8. Державне управління фінансуванням закладів вищої освіти України у контексті забезпечення якості освіти і досягнення безпекових показників [Текст] / А. Ю. Якимчук [та ін.] // Економіка та держава. – 2020. – № 9. – С. 25–32.
 9. Європейські цінності міжкультурної комунікації в університетській освіті [Текст] / М. Нестерова [та ін.] // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 47–52.
 10. Єльникова, М. П. Управління розвитком педагогічної майстерності вчителів [Текст] / М. П. Єльникова // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 64–66.
 11. Зінькова, Г. Р. Моніторинг якості освіти в системі управління школою [Текст] / Г. Р. Зінькова // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 36–38.
 12. Кириченко, В. Ефективне партнерство [Текст] : класний керівник і батьки / В. Кириченко, Г. Ковганич // Управління освітою. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 26–31.
 13. Кіт, М. Зміна управлінської парадигми розвитку освіти в умовах децентралізації [Текст] / М. Кіт // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 80–90.
 14. Козлакова, Г. Тренінгові технології навчання магістрантів як майбутніх менеджерів освітніх закладів [Текст] / Г. Козлакова, О. Озерян // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 53–60.
 15. Корсак, К. Парадигмальна революція в науці та вищій освіті в контексті світових університетських рейтингів [Текст] / К. Корсак, Ю. Корсак, А. Похресник // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 39–46.
 16. Кравченко, І. Проєктна технологія у підготовці майбутнього викладача [Текст] / І. Кравченко // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 61–66.
 17. Мошковська, Г. К. Освіта об’єднаної територіальної громади в умовах децентралізації влади [Текст] / Г. К. Мошковська // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 2–16. – Поч. №31-33.
 18. Нитка, В. Десять років плідної співпраці [Текст] : [про співпрацю Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова і Національного природного парку “Синевір”] / В. Нитка // Голос України. – 2021. – № 15, 28 січня. – С. 19.
 19. Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти [Текст] : постанова від 28.12.20. р., № 1331 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 2, 6 січня. – С. 7.
 20. Пурій, Г. М. Конкурентоспроможність закладів вищої освіти: сутність та основні фактори и забезпечення [Текст] / Г. М. Пурій, М. Б. Кузнецова // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 150–154.
 21. Шкурупій, О. В. Маркетингові особливості освітніх послуг у конкурентному середовищі: міжнародні та національні тренди [Текст] / О. В. Шкурупій, Ю. В. Самойлик, О. О. Шматько // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 4–11.

Психологічні умови та технології ефективного функціонування і розвитку особистості в ґенезі її буття

Теоретико-методичні основи застосування технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності в умовах трансформаційного періоду

 1. Dourdieva, S. To the Question About the Formation of Gender studies in Turcmenistan [Текст] = [До питання про формування ґендерних досліджень в Туркменістані] / S. Dourdieva // Виклики XXI століття: наука, філософія, освіта : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукова редакція: Н. М. Зленко, Т. О. Пономаренко]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 148–151.
 2. Батюк, Н. Діти під наглядом [Текст] : [соціально-педагогічна допомога дітям, позбавленим батьківського піклування] / Н. Батюк // Соціальний педагог. – 2020. – № 1, січень. – С. 4–19.
 3. Безлаковський, В. Педагогічні засади формування статево-рольової поведінки учнів початкових класів в умовах інклюзивної освіти [Текст] / В. Безлаковський, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 174–176.
 4. Богомаз, К. С. Гендерні аспекти виховання дитини в умовах дошкільного закладу [Текст] / К. С. Богомаз // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів V Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 6. – С. 299–305.
 5. Бондар, М. Як створити Шкільну Службу Порозуміння? [Текст] / М. Бондар // Соціальний педагог. – 2020. – № 5, травень. – С. 20–27.
 6. Бондаренко, Г. Дітям слід зростати в сім’ї [Текст] : робота з реформою системи інституційного догляду / Г. Бондаренко // Соціальний педагог. – 2020. – № 1, січень. – С. 22–30.
 7. Ватаманюк-Зелінська, У. З. Скорочення гендерного розриву у розвитку підприємництва [Текст] / У. З. Ватаманюк-Зелінська, Ю. В. Янісів // Економіка та держава. – 2020. – № 6. – С. 67–72.
 8. Волянюк, Л. Шлях до гендерної рівності [Текст] : заняття патріотичного клубу у форматі веб-квесту / Л. Волянюк // Історія України. – 2019. – № 19, жовтень. – С. 21–30.
 9. Гендерні взаємини [Текст] : стереотипи чоловічих та жіночих ролей // Соціальний педагог. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 22–35.
 10. Гончаренко, О. В. Гендерний компонент як визначальна характеристика підготовки майбутніх соціальних працівників [Текст] / О. В. Гончаренко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 134–137.
 11. Гончарова, О. С. Формування громадянської та соціальної компетентностей учнів на уроках історії [Текст] / О. С. Гончарова // Історія та правознавство. – 2020. – № 7/9. – С. 25–28.
 12. Гражданкіна, А. Традиційна стратегія соціалізації дітей молодшого шкільного віку з урахуванням фактору статі [Текст] / А. Гражданкіна, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, А. В. Вертель, Н. М. Павлущенко, Л. В. Пушкар]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 99–101.
 13. Деякі питання діяльності центрів соціальних служб [Текст] : постанова від 01.06.20 р., № 471 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 114, 18 червня. – С. 6.
 14. Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону “Про соціальні послуги” [Текст] : постанова від 01.06.20 р., № 427 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 104, 3 червня. – С. 5.
 15. Деякі питання надання соціальних послуг шляхами соціального замовлення [Текст] : постанова від 01.06.20 р., № 450 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 107, 6 червня. – С. 6.
 16. Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України [Текст] : постанова від 26.09.20 р., № 783 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 172, 5 вересня. – С. 10–12.
 17. Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи інституційного догляду та виховання дітей [Текст] : постанова від 02.09.20 р., № 853 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 186, 24 вересня. – С. 8–9.
 18. Дєдух, М. Гендерні особливості інтересів і мотивів до занять спортом у юнаків і дівчат [Текст] / М. Дєдух // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 95–102.
 19. Дигал, Я. В. Законодавче забезпечення ґендерної рівності в політичній сфері України [Текст] / Я. В. Дигал // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 29 травня 2020 р. / МОН України ; Ун-т політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере (Молдова) ; Кишиневський державний педагогічний ун-т ім. I. Creanga (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2020. – Ч. 1. – С. 61–63.
 20. Діденко, М. Камінг-аут [Текст] : що втрачають чи знаходять батьки : [сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність дітей] / М. Діденко // Соціальний педагог. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 18–23.
 21. Желіба, О. Візуалізація гендерних студій [Текст] : [методи навчання за статтю] / О. Желіба // Історія в рідній школі. – 2020. – № 4. – С. 10–17.
 22. Затверджено Положення про державну соцслужбу [Текст] : [затверджено Кабінетом Міністрів України від 17.06.15 р., № 423] // Соціальний захист сьогодні. – 2019. – № 7/8. – С. 14–15.
 23. Кальченко, В. Психолого-педагогічні аспекти гендерного виховання дітей молодшого шкільного віку [Текст] / В. Кальченко, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 1. – С. 140–143.
 24. Карпова, О. Формування соціально компетентної особистості на уроках англійської мови через розвиток комунікативних мовленнєвих здібностей [Текст] / О. Карпова // Іноземні мови в школах України. – 2020. – № 5. – С. 36–37.
 25. Кирилюк, А. В. Дитиноцентризм у соціально-педагогічній перспективі: тезаурус [Текст] / А. В. Кирилюк // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 73–75.
 26. Клюєва, К. Методологічні аспекти гендерного виховання дітей молодшого шкільного віку [Текст] / К. Клюєва, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 201–203.
 27. Коваль, Л. Коло кривди: як його розірвати [Текст] : [домашнє насильство] / Л. Коваль // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 245, 16 грудня. – С. 3.
 28. Козіна, В. В. Про гендерну політику та фемінізм [Текст] : (9–11 кл.) : [бесіди] / В. В. Козіна, В. О. Козін // Виховна робота в школі. – 2019. – № 9. – С. 7–9.
 29. Козлова, О. Досвід подолання дитячої безпритульності у СРСР та Європі у 1920–1930 рр. [Текст] / О. Козлова, О. Штань // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 9 (83). – С. 135–145.
 30. Кондратюк, С. М. Гендерний підхід у виховному процесі початкової школи [Текст] / С. М. Кондратюк, Н. М. Павлущенко // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16–17 листопада 2016 р. / МОН України ; Департамент освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 197–200.
 31. Копилов, С. О. До побудови психологічної моделі вікової кризи як феномену культури [Текст] / С. О. Копилов // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 187–191.
 32. Корзун, Н. Нові правила надання житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги [Текст] / Н. Корзун // Урядовий кур’єр. – 2019. – № 214, 8 листопада. – С. 6–7.
 33. Коробицька, С. Гендерна справедливість як моральна цінність і показник моральності сучасного суспільства [Текст] : [урок історії України та права] / С. Коробицька // Історія України. – 2019. – № 19, жовтень. – С. 16–20.
 34. Кравцова, А. Перспективи реалізації гендерної складової у навчально-виховному процесі початкової школи [Текст] / А. Кравцова, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 119–121.
 35. Кріль, О. Формування громадянських та соціальних компетентностей у молодших школярів [Текст] / О. Кріль // Початкова школа. – 2019. – № 9. – С. 5–9.
 36. Круцевич, Т. Гендерна просвіта вчителів фізичної культури як організаційно-педагогічна передумова впровадження гендерного підходу у фізичному вихованні студентів [Текст] / Т. Круцевич, О. Марченко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 4. – С. 149–159.
 37. Круцевич, Т. Гендерні особливості прояву факторів ризику серцево-судинних захворювань у чоловіків і жінок зрілого віку [Текст] / Т. Круцевич, О. Іванік // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 110–117.
 38. Круцевич, Т. Концептуальні засади гендерного підходу у фізичному вихованні школярів [Текст] / Т. Круцевич, О. Марченко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 2. – С. 104–114.
 39. Лойченко, Я. Основні напрями досліджень гендерного виховання молодших школярів у сучасній педагогічній думці [Текст] / Я. Лойченко, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, А. В. Вертель, Н. М. Павлущенко, Л. В. Пушкар]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 1. – С. 166–168.
 40. Макаренко, А. До проблеми гендерного підходу у виховному процесі сучасної початкової школи [Текст] : [Нова українська школа] / А. Макаренко, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 219–221.
 41. Макаренко, О. Проблема гендерної культури дітей молодшого шкільного віку [Текст] / О. Макаренко, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюкта ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 129–131.
 42. Митник, О. Організація спільної навчальної діяльності в освітньому процесі як засіб розвитку соціальної сфери молодшого школяра [Текст] / О. Митник // Початкова школа. – 2020. – № 4. – С. 6–11.
 43. Никитенко, О. Навчатися, граючись [Текст] : розвиток соціальної компетентності молодших школярів на уроках у сучасній школі / О. Никитенко // Початкова школа. – 2020. – № 7. – С. 9–11.
 44. Омелянчук, І. Не набір знань, а життєві компетенції [Текст] : чи вдасться прищепити їх учням лише через онлайн-майданчики? / І. Омелянчук // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 118, 24 червня. – С. 4.
 45. Оробей, Д. Психофізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку як основа гендерного виховання [Текст] / Д. Оробей // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 30–31 березня 2016 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 280–283.
 46. Пасмурова, Л. О. Роздільне навчання – “за” чи “проти”? [Текст] / Л. О. Пасмурова // Педагогічна майстерня. – 2019. – № 9. – С. 32–33.
 47. Петренко, Р. Outside of society. Сімейне виховання як причина соціальної ізоляції [Текст] : [остракізм – штучне порушення самооцінки (заниження або завищення)] / Р. Петренко // Соціальний педагог. – 2020. – № 1, січень. – С. 42–49.
 48. Пєша, І. В. Проблеми розвитку сім’ї в ракурсі державної сімейної політики [Текст] / І. В. Пєша, Т. М. Яблонська // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 88–92.
 49. Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг [Текст] : постанова від 01.06.20 р., № 449 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 107, 6 червня. – С. 5–6.
 50. Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю [Текст] : постанова від 02.09.20 р., № 772 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 172, 5 вересня. – С. 8–9.
 51. Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства [Текст] : указ від 21.09.20 р., № 398 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 185, 23 вересня. – С. 7. ; Голос України. – 2020. – № 176, 24 вересня. – С. 3.
 52. Про організацію надання соціальних послуг [Текст] : постанова від 01.06.20 р., № 587 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 132, 14 липня. – С. 11–12.
 53. Про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, спрямовані на захист прав дитини в Україні [Текст] : постанова від 17.01.20 р., № 483-ІХ / Україна. Верховна Рада // Голос України. – 2020. – № 21, 4 лютого. – С. 6.
 54. Про схвалення Концепції комунікації у сфері гендерної рівності [Текст] : розпорядження від 16.09.20 р., № 1128-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 183, 19 вересня. – С. 3–4.
 55. Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери [Текст] : розпорядження від 28.10.20 р., № 1353-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 212, 31 жовтня. – С. 13.
 56. Соціальні послуги і соціальна допомога: що змінилося [Текст] : запитайте в експерта / [відповідає директор департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий] // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 181, 18 вересня. – С. 6.
 57. Тернавська, Т. Соціально-педагогічні концепції підтримки сімей, які мають дітей з особливими потребами [Текст] / Т. Тернавська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 8 (82). – С. 286–296.
 58. Торяник, К. Статево-рольовий та гендерний підходи у виховному процесі початкової школи [Текст] / К. Торяник, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 148–150.
 59. Холод, Н. Особливості гендерної ідентифікації та соціалізації дітей дошкільного і молодшого шкільного віку [Текст] / Н. Холод, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, А. В. Вертель, Н. М. Павлущенко, Л. В. Пушкар]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 160–163.
 60. Чаплінська, Ю. Адаптивний інтелект [Текст] : використання кейс-методу / Ю. Чаплінська // Соціальний педагог. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 62–73.
 61. Черевко, В. Проблема гендерного виховання та диференціації в сучасній початковій школі [Текст] / В. Черевко // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 30–31 березня 2016 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 313–316.
 62. Чистіліна, О. Проблема гендерної диференціації в сучасній початковій школі [Текст] / О. Чистіліна, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 242–244.
 63. Шадріна, Н. Деякі аспекти гендерного навчання на виховання підлітків [Текст] / Н. Шадріна, Т. Ловчикова // Історія України. – 2019. – № 19, жовтень. – С. 10–15.
 64. Шамрай, А. Гендерні стереотипи дітей дошкільного та молодшого шкільного віку як психолого-педагогічна проблема [Текст] / А. Шамрай, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 167–169.
 65. Шкурко, І. Соціально орієнтована діяльність студентів у кінці 50-х – початку 60-х років ХХ століття [Текст] / І. Шкурко, Я. Шкурко // Історія в рідній школі. – 2020. – № 2. – С. 2–5.
 66. Шугай, Т. Агресія й агресивність [Текст] : розмежовуємо поняття / Т. Шугай // Соціальний педагог. – 2019. – № 11, листопад. – С. 4–13.
 67. Юрик, Я. І. Професійна гендерна сегрегація на ринку праці України [Текст] / Я. І. Юрик // Економіка і прогнозування. – 2019. – № 4. – С. 104–120.

Теорія і методика формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти