Навчально-науковий інститут педагогіки і психології

Корекційно-реабілітаційниа діяльність в сучасному освітньому просторі

 1. Афанасьєв, С. Використання інноваційних технологій в адаптивному фізичному вихованні в умовах спеціальної школи-інтернату для дітей з порушеннями слуху [Текст] / С. Афанасьєв, І. Родименко, К. Бурдаєв // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2021. – № 2. – С. 39–49.
 2. Бабич, С. Ю. Корекційно-розвивальна робота вихователя групи компенсуючого типу для дітей з порушеннями мовлення [Текст] / С. Ю. Бабич // Логофест-2019 : матеріали логопедичного фестивалю, (30 січня 2019 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва. В. С. Бугрій, С. О. Коваленко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 6–8.
 3. Борисова, Л. I. Використання методів кінезіології в корекційно-розвивальній роботі з дітьми-логопатами [Текст] / Л. I. Борисова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 68–71.
 4. Быстрова, Ю. А. Коррекционная программа по формированию и развитию навыков социального взаимодействия для подростков с умственной отсталостью [Текст] / Ю. А. Быстрова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 10–15.
 5. Волкова, Л. С. Плани корекційної роботи щодо формування навичок читання [Текст] / Л. С. Волкова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 7. – С. 19–25. – Поч. № 6.
 6. Волкова, Л. С. Плани корекційної роботи щодо формування навичок читання [Текст] : [принципи корекції дислексії] / Л. С. Волкова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 6. – С. 25–31.
 7. Галущенко, В. І. Аспекти корекційної роботи вдосконалення у дітей з порушеннями психофізичного розвитку навичок керування інтонаційно-мелодійним оформленням висловлювання [Текст] / В. І. Галущенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 26–32. – (Серія 19, “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).
 8. Глоба, О. П. Комплементарна реабілітологія. Квантові технології в системі корекційно-реабілітаційних послуг [Текст] / О. П. Глоба, І. В. Медков, О. В. Залевський // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 54–59. – (Серія 19, “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).
 9. Горбатюк, О. Використання корекційно-оздоровчих вправ у роботі з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку [Текст] / О. Горбатюк // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2021. – № 2. – С. 77–83.
 10. Гур’янова, Т. А. Формування правильного мовлення у дітей дошкільного віку із заїканням [Текст] / Т. А. Гур’янова // Логопед. – 2020. – № 2. – С. 2–6.
 11. Дідкова, Л. М. Корекційна робота щодо усунення стертої дизартрії [Текст] / Л. М. Дідкова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 71–76. – (Серія 19, “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).
 12. Ефименко, Н. Н. Роль ползания в коррекции нарушений психофизического развития дошкольников [Текст] / Н. Н. Ефименко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 96–101. – (Серія 19, “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).
 13. Єрошова, М. А. Досвід і перспективи впровадження “Тне Son-rise Program” в практику корекційно-реабілітаційної роботи з аутичними дітьми [Текст] / М. А. Єрошова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 90–96. – (Серія 19, “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).
 14. Заєць, О. І. Артикуляційна історія “Кленовий листопад” [Текст] : [артикуляційна гімнастика] / О. І. Заєць // Логопед. – 2020. – № 11. – С. 16–17.
 15. Зелінська-Любченко, К. О. Раннє виявлення та попередження відхилень психомовленнєвого розвитку в дітей [Текст] / К. О. Зелінська-Любченко // Логофест-2019 : матеріали логопедичного фестивалю, (30 січня 2019 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва. В. С. Бугрій, С. О. Коваленко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 11–13.
 16. Кипень, М. Н. Коррекционная программа для детей с нарушением слуха с учетом зрительно-моторных реакций [Текст] / М. Н. Кипень // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали III-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, 27 листопада – 1 грудня 2017 року / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Каф. здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2017. – С. 31–34.
 17. Кобильченко, В. Закономірності психічного розвитку в онтогенезі й дизонтогенезі: медичний та психологічний аспекти [Текст] / В. Кобильченко, І. Омельченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2021. – № 2. – С. 7–19.
 18. Коваленко, Л. М. Розвиваємо мовленнєве дихання у дітей із порушеннями мовлення. Педагогічний тренінг [Текст] / Л. М. Коваленко // Логопед. – 2020. – № 7. – С. 17–22.
 19. Козацька, О. Розвиток фонематичних процесів у дітей з мовленнєвими порушеннями [Текст] : [корекційна робота в дошкільному закладі] / О. Козацька // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, А. В. Вертель, Н. М. Павлущенко, Л. В. Пушкар]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 207–212.
 20. Козій, Т. П. Ерготерапія як складова комплексної реабілітації при аутизмі та її ефективність [Текст] / Т. П. Козій, Д. Ю. Велюш // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 22–28.
 21. Компанець, Н. Особливості довільної поведінки у дітей із розладами гіперактивності з дефіцитом уваги [Текст] / Н. Компанець // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2020. – № 4. – С. 7–16.
 22. Конюшенко, Г. С. У пошуках дерева знань [Текст] : заняття з використанням передових логопедичних корекційних технологій і методик / Г. С. Конюшенко // Логопед. – 2020. – № 10. – С. 20–23.
 23. Косаренко, О. В. Індивідуальна розвивальна робота з дітьми із синдромом Дауна [Текст] / О. В. Косаренко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 9. – С. 4–7.
 24. Крикуненко, Ю. О. Використання технологій невротичного та логопедичного масажу в практиці роботи з корекції звуковимови [Текст] / Ю. О. Крикуненко // Логофест-2019 : матеріали логопедичного фестивалю, (30 січня 2019 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва. В. С. Бугрій, С. О. Коваленко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 30–32.
 25. Купрас, В. В. Корекційно-відновлювальна робота з дітьми із залученням батьків у реабілітаційний процес [Текст] / В. В. Купрас, А. І. Набокіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 153–160. – (Серія 19, “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).
 26. Литвиненко, В. А. Інтегрований підхід до застосування артпедагогіки в корекційно-реабілітаційній роботі з дошкільниками з ФФНМ [Текст] / В. А. Литвиненко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 127–132.
 27. Малікова, О. В. Актуальні проблеми соціалізації дітей з особливими освітніми потребами [Текст] / О. В. Малікова, С. П. Кривошея // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 190–195. – (Серія 19, “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).
 28. Манько, О. Особливості формування художньо-естетичної компетенції майбутніх корекційних педагогів [Текст] / О. Манько, М. Шарніна, Д. Красіліна // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 2 (88). – С. 22–34.
 29. Мельніченко, О. О. Пам’ятка щодо визначення першочергової корекційної мети [Текст] : [діти-інваліди] / О. О. Мельніченко // Логопед. – 2020. – № 1. – С. 26–27.
 30. Моргун, І. С. Застосування мнемотехніки у логопедичних іграх-посібниках. Дидактична гра-посібник для корекційної роботи з дошкільниками “Будинок звуків” [Текст] / І. С. Моргун // Логофест-2019 : матеріали логопедичного фестивалю, (30 січня 2019 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва. В. С. Бугрій, С. О. Коваленко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 41–44.
 31. Морозенко, А. О. Корекційна робота з сім’ями, що виховують дитину з синдромом Дауна [Текст] / А. О. Морозенко, Ю. В. Тодорцева // Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 червня 2019 р. / Громадська організація “Південна фундація педагогіки”. – Одеса : [ГО “Південна фундація педагогіки”], 2019. – С. 38–40.
 32. Нежуріна, О. А. Особливості індивідуально-корекційної роботи з дітьми дошкільного віку, які мають інтелектуальні порушення [Текст] / О. А. Нежуріна // Логопед. – 2020. – № 12. – С. 20–23.
 33. Образок, В. Л. Індивідуальні корекційні заняття з дітьми, які заїкаються [Текст] / В. Л. Образок // Логопед. – 2020. – № 7. – С. 23–27.
 34. Одарченко, М. М. Я люблю своє місто [Текст] : конспект корекційного заняття для дітей третього року навчання з порушеннями зору / М. М. Одарченко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 8. – С. 13–15.
 35. Озимківська, Р. Ф. Методичні рекомендації з реалізації корекційної роботи з дітьми-ринолаліками [Текст] / Р. Ф. Озимківська // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 2. – С. 24–31.
 36. Озимківська, Р. Ф. Методичні рекомендації з реалізації корекційної роботи з дітьми-ринолаліками [Текст] : [робота з дітьми, що мають патологічні зміни тембру голосу і звуковимови] / Р. Ф. Озимківська // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 1. – С. 10–16.
 37. Омельченко, М. С. Розвиток професійної свідомості корекційного педагога: рефлексивно-діяльнісний підхід [Текст] / М. С. Омельченко // Психологія і педагогіка: актуальні питання : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 квітня 2019 р. / Східноукраїнська організація “Центр педагогічних досліджень”. – Харків : [Східноукраїнська організація “Центр педагогічних досліджень”], 2019. – С. 82–84.
 38. Павлова, Н. В. Акустичні нейромодуляцiї – орієнтований засіб інноваційних технологій логопедичної корекції у дітей з тяжкими порушеннями мовлення [Текст] / Н. В. Павлова, Т. В. Дегтяренко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 418–419.
 39. Пасько, В. В. Корекція ЗНМ ІІІ рівня у дітей за допомогою методів образотворчого мистецтва [Текст] / В. В. Пасько, К. О. Зелінська-Любченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 106–110.
 40. Перфільєва, Т. О. Практико-орієнтовані вправи для роботи над голосом [Текст] : методичні рекомендації для батьків і педагогів, які працюють з дітьми з порушеннями слуху та мовлення / Т. О. Перфільєва // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 3. – С. 13–15.
 41. Призванська, Р. А. Музикотерапевтичні засоби у роботі з дітьми із порушеннями спектру аутизму [Текст] / Р. А. Призванська // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 258–263. – (Серія 19, “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).
 42. Прилєпа, В. А. Акупресура як складова системи корекційно-лікувального впливу при заїканні [Текст] / В. А. Прилєпа, А. І. Кравченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 116–119.
 43. Приходько, Т. Л. Використання мультимедійних технологій на логопедичних заняттях [Текст] / Т. Л. Приходько, Н. М. Счастлівцева // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 119–122.
 44. Резнікова, Н. І. Використання ігор з прищіпками в корекційно-розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку [Текст] / Н. І. Резнікова // Логофест-2019 : матеріали логопедичного фестивалю, (30 січня 2019 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва. В. С. Бугрій, С. О. Коваленко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 52–54.
 45. Резнікова, Н. І. Ігри з прищіпками на логопедичних заняттях [Текст] / Н. І. Резнікова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 126–129.
 46. Сай, Н. В. Особливості роботи логопеда в комплексному підході до корекції заїкання у дітей молодшого шкільного віку [Текст] / Н. В. Сай, А. І. Кравченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 129–131.
 47. Сайко, Х. Я. Суб’єктно-особистісна готовність колекційних педагогів до виховання дітей із аутизмом [Текст] / Х. Я. Сайко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 274–280. – (Серія 19, “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).
 48. Світлична, А. О. Шляхи формування навичок зв’язного мовлення у дітей із ЗНМ [Текст] / А. О. Світлична, Л. Л. Стахова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 131–134.
 49. Світлична, О. В. Стимуляція мовленнєвої діяльності дітей із моторною алалією засобами ігор-драматизацій на початкових етапах корекційної роботи [Текст] / О. В. Світлична, К. О. Зелінська-Любченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 134–137.
 50. Соловйова, А. А. Логопедичне фронтальне заняття в дошкіллі для дітей з ФФНМ як форма організації логопедичної допомоги [Текст] / А. А. Соловйова, Т. М. Підлісна, В. М. Андросова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 140–144.
 51. Солодовник, М. К. Застосування логоритмічних вправ у роботі з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення [Текст] / М. К. Солодовник, І. Г. Безверха // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 145–148.
 52. Старостенко, В. А. Використання прийомів та методів мнемотехніки на логопедичних заняттях [Текст] / В. А. Старостенко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 148–150.
 53. Стахова, Л. Л. Корекція порушень звуковимови в дітей дошкільного віку засобами музики [Текст] / Л. Л. Стахова // Логофест-2019 : матеріали логопедичного фестивалю, (30 січня 2019 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва. В. С. Бугрій, С. О. Коваленко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 55–57.
 54. Стахова, Л. Л. Організація логопедичної роботи в науково-практичному центрі кафедри логопедії [Текст] / Л. Л. Стахова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 151–153.
 55. Толстопятих, А. В. Формування граматичної будови мовлення у дошкільників із ЗНМ на основі застосування наочності у корекційному процесі [Текст] / А. В. Толстопятих // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 154–157.
 56. Харченко, А. І. Корекція порушень мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку засобами пісочної анімації [Текст] / А. І. Харченко // Логофест-2019 : матеріали логопедичного фестивалю, (30 січня 2019 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва. В. С. Бугрій, С. О. Коваленко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 62–65.
 57. Цигвінцева, Є. О. Основні напрямки профілактики мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку [Текст] / Є. О. Цигвінцева, М. О. Чернякова, М. Ю. Ємяшева // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 56–59.
 58. Чеботарьова, О. Дистанційне навчання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку: реалії та перспективи [Текст] / О. Чеботарьова // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2021. – № 2. – С. 20–30.
 59. Чупахіна, С. В. Корекційно-розвиткова комп’ютерно зорієнтована підтримка інклюзивного навчання молодших школярів з інтелектуальними порушеннями [Текст] / С. В. Чупахіна // Теорія та методика дошкільної і початкової освіти в сучасному педагогічному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 листопада 2019 р. / МОН України ; Департамент освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Управління освіти і науки Сумської міської ради та ін. ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 165–169.
 60. Шуба, Н. Б. Інтегровані уроки і заходи з використанням елементів АРТ-педагогіки як дієва форма корекційного навчання [Текст] : [навчання дітей з помірною розумовою відсталістю] / Н. Б. Шуба // Логопед. – 2020. – № 6. – С. 7–10.
 61. Якимчук, Г. Вестибулярні пластинки в логопедичній практиці [Текст] / Г. Якимчук // Палітра педагога. – 2021. – № 3. – С. 9–12.
 62. Янкевич, Т. С. Логопедична ігротека [Текст] : комплексний підхід з використанням елементів логосенсорики у корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами / Т. С. Янкевич, О. С. Яковенко // Логопед. – 2020. – № 10. – С. 4–9.

Теорії та технології інноваційного розвитку професійної підготовки майбутнього вчителя в контексті концепції «Нова українська школа»

 1. Акімов, О. Б. Особливості управління інноваційною діяльністю в закладах освіти [Текст] / О. Б. Акімов // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 52–55.
 2. Андрагогіка: погляд у майбутнє [Текст] : [освіта дорослих в Україні] // Педагогічна газета. – 2020. – № 6, листопад-грудень. – С. 4–5.
 3. Андрущенко, В. Системна діагностика освіти [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – С. 5–12.
 4. Безуглий, Д. Модель підготовки майбутніх учителів інформатики до використання засобів комп’ютерної візуалізації в професійній діяльності [Текст] / Д. Безуглий // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 245–254.
 5. Беспалова, О. Основні напрямки підготовки фахівців фізичної терапії та ерготерапії до майбутньої професійної діяльності [Текст] / О. Беспалова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 5 (91). – С. 4–18.
 6. Беспалова, О. Стан вивчення проблеми підготовки фахівців з фізичної терапії та ерготерапії в освітньому просторі України [Текст] / О. Беспалова, Н. Авраменко, Т. Бугаєнко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 6 (92). – С. 39–53.
 7. Беспалова, О. Фізкультурно-оздоровчі технології у професійній підготовці фізичного реабілітолога [Текст] / О. Беспалова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 183–191.
 8. Бєлєнька, Г. Програма “дитина”: нові підходи й змістові акценти в дошкільній освіті [Текст] / Г. Бєлєнька, О. Половіна, І. Кондратець // Дошкільне виховання. – 2021. – № 1. – С. 14–17.
 9. Бєлікова, М. Використання електронних освітніх ресурсів у підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій [Текст] / М. Бєлікова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 5 (91). – С. 19–36.
 10. Бобир, В. Внутрішня система забезпечення якості освіти в ЗДО [Текст] : практичні поради керівнику / В. Бобир // Дошкільне виховання. – 2021. – № 1. – С. 10–13.
 11. Бондар, В. Концепція процесуально-методологічної взаємодії аналогії та моделювання в системі науково-професійної підготовки сучасного освітянина [Текст] / В. Бондар // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – С. 55–62.
 12. Бондаренко, В. Виміри якості вищої освіти: необхідність та сучасні тренди, або Проєктування робочих програм навчальних дисциплін [Текст] / В. Бондаренко, О. Савельєва, А. Семенова // Вища школа. – 2021. – № 1/2. – С. 75–96.
 13. Буйських, Ю. Духовність майбутнього вчителя як науково-педагогічна проблема [Текст] / Ю. Буйських // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2017. – № 5 (85). – С. 114–124.
 14. Ващило, О. В. Організація навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологу-міркування із використанням технології подкастингу [Текст] / О. В. Ващило // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 33–39.
 15. Воронова, Н. Мультимедійні навчальні засоби у професійній підготовці майбутніх фахівців культурології [Текст] / Н. Воронова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 5 (91). – С. 51–67.
 16. Галайдич, Л. В. Інноваційні підходи у практиці роботи вчителя початкових класів [Текст] / Л. В. Галайдич // Початкове навчання та виховання. – 2020. – № 34/36. – С. 7–13.
 17. Ганаба, С. О. Кен Робінсон про творчість, особистісний розвиток та якісну освіту [Текст] / С. О. Ганаба // Мистецтво та освіта. – 2021. – № 1. – С. 2–5.
 18. Гевко, І. Сутність змістової психолого-акмеологічної моделі розвитку професіоналізму вчителя [Текст] / І. Гевко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2017. – № 5 (85). – С. 15–30.
 19. Гібридна технологія [Текст] : урок за технологією перевернутого навчання з алгебри / матеріал підготувала В. Сліпченко // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 20–31.
 20. Головко, С. Діагностика рівня управлінської культури майбутніх магістрів з менеджменту в процесі фахової підготовки [Текст] / С. Головко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 171–183.
 21. Горлов, А. Володимир Бугров: “Освіту треба розглядати як підсистему соціуму й економіки” [Текст] / А. Горлов, А. Луканська // Голос України. – 2021. – № 79, 27 квітня. – С. 4.
 22. Горопаха, Н. М. Підготовка майбутніх логопедів до виявлення і розвитку дитячої обдарованості [Текст] / Н. М. Горопаха // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 216–220.
 23. Державне управління фінансуванням закладів вищої освіти України у контексті забезпечення якості освіти і досягнення безпекових показників [Текст] / А. Ю. Якимчук [та ін.] // Економіка та держава. – 2020. – № 9. – С. 25–32.
 24. «Дія. Цифрова освіта» поліпшує доступ до інформації [Текст] : [про Єдиний державний портал цифрової дистанційної освіти через Інтернет] // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 48, 12 березня. – С. 1.
 25. Докучина, Т. О. Актуальність проблеми підготовки та перепідготовки вчителів фізичної культури до роботи в умовах інклюзивного навчання [Текст] / Т. О. Докучина // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 77–82. – (Серія 19 “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).
 26. Єпіхіна, М. Сутність принципів педагогіки партнерства в контексті реалізації концепції Нової української школи [Текст] / М. Єпіхіна // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 6 (92). – С. 213–234.
 27. Єременко, Г. Ю. До питання розвитку творчої компетентності фахівців спеціальної освіти [Текст] / Г. Ю. Єременко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 87–90. – (Серія 19 “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).
 28. Жукова, А. Технології захоплюють світ [Текст] : історія та перспективи інформатики і кібернетики в процесі навчання майбутніх педагогів / А. Жукова // Інформатика. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 60–66.
 29. Зайцева, І. В. Особливості навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії з використанням проблемних ситуацій [Текст] / І. В. Зайцева // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 10–17.
 30. Зінькова, Г. Р. Моніторинг якості освіти в системі управління школою [Текст] / Г. Р. Зінькова // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 36–38.
 31. Іванова, Л. І. Теоретико-методичні питання формування термінологічного апарату професійної підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту [Текст] / Л. І. Іванова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 10–13. – (Серія 15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 32. Клепко, С. Практична філософія компетентнісного підходу в освіті [Текст] / С. Клепко // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – С. 26–38.
 33. Козир, А. Етнокультурний контекст підготовки майбутніх учителів музики та хореографії [Текст] / А. Козир // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 39–46.
 34. Коломієць, Л. Дистанційне навчання та якість освіти: парадигмальна криза людиноцентризму освітньої політики, або Про роль особистості педагога [Текст] / Л. Коломієць, А. Семенова // Вища школа. – 2020. – № 11/12. – С. 7–29.
 35. Конотоп, О. С. Електронна когнітивна карта в навчанні майбутніх учителів початкової школи англомовної лексики [Текст] / О. С. Конотоп // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 18–24.
 36. Косенчук, О. Дитина в соціумі [Текст] : впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти / О. Косенчук // Дошкільне виховання. – 2021. – № 4. – С. 3–8.
 37. Коцюк, В. Удома – теорія, на уроці – практика [Текст] : урок за технологією перевернутого навчання з алгебри / В. Коцюк // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 32–42.
 38. Кравченко, І. Проєктна технологія у підготовці майбутнього викладача [Текст] / І. Кравченко // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 61–66.
 39. Кучер, С. Система дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій на засадах етнодизайну [Текст] / С. Кучер // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 104–114.
 40. Лівенко, А. І. Економіко-організаційні аспекти формування освітніх ресурсів у сучасних умовах України [Текст] / А. І. Лівенко // Економіка та держава. – 2021. – № 3. – С. 94–98.
 41. Ліпін, М. В. Творчий потенціал особистості: інновації та традиції [Текст]. Розділ 6 / М. В. Ліпін // Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України, Ін-т обдарованої дитини ; [авт. кол.: В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, Є. Р. Борінштейн та ін.]. – Київ : [Ін-т обдарованої дитини НАПН України], 2020. – С. 193–238.
 42. Лодатко, Є. Формування економічної компетентності майбутнього вчителя у контексті викликів Нової української школи [Текст] / Є. Лодатко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 216–224.
 43. Лук’янова, Л. Світовий досвід підготовки вчителів і навчання різних категорій дорослих [Текст] / Л. Лук’янова // Педагогічна газета. – 2021. – № 2,березень-квітень. – С. 4.
 44. Манько, О. Особливості формування художньо-естетичної компетенції майбутніх корекційних педагогів [Текст] / О. Манько, М. Шарніна, Д. Красіліна // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 2 (88). – С. 22–34.
 45. Мартиненко, О. Є. Критерії відбору навчальних онлайн-платформ для підготовки майбутніх перекладачів [Текст] / О. Є. Мартиненко, К. О. Шевелько // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 52–57.
 46. Марценюк, Л. В. Дуальна освіта як засіб ефективного поєднання теорії та практики [Текст] / Л. В. Марценюк, О. В. Груздєв // Економіка та держава. – 2021. – № 3. – С. 58–65.
 47. Мосейчук, Ю. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку культури здоров’я учнів [Текст] / Ю. Мосейчук, Ю. Палічук // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 6 (92). – С. 54–68.
 48. Мошковська, Г. К. Освіта об’єднаної територіальної громади в умовах децентралізації влади [Текст] / Г. К. Мошковська // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 2–16. – Поч. №№31-33.
 49. Мусхаріна, Ю. Теоретичні аспекти підготовки майбутнього соціального педагога до формування культури безпеки життєдіяльності школярів [Текст] / Ю. Мусхаріна // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 5 (91). – С. 128–142.
 50. Нагорна, Н. Формування проєктно-технологічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі навчання проектуванню і моделюванню [Текст] / Н. Нагорна // Вища школа. – 2020. – № 9. – С. 39–48.
 51. Нестуля, С. Компонент “ресурсно-орієнтоване навчання” дидактичної системи формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів із менеджменту [Текст] / С. Нестуля // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 5 (91). – С. 142–160.
 52. Носаченко, Т. Пленерна практика як засіб формування творчої особистості майбутнього вчителя-художника [Текст] / Т. Носаченко, О. Шпитальова // Рідна школа. – 2020. – № 2/4. – С. 54–58.
 53. Освітній напрям “Дитина в соціумі” [Текст] : витяг із Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) // Дошкільне виховання. – 2021. – № 4. – С. 9–10.
 54. Переваги вищої освіти в Словенії [Текст] // Сучасна освіта. – 2021. – № 1/2. – С. 10–11.
 55. Петренко, О. М. Регіональне мистецтво як компетентнісно-діяльнісна складова роботи вчителя НУШ [Текст] : (на прикладі Миколаївщини) / О. М. Петренко // Мистецтво та освіта. – 2020. – № 4. – С. 2–5.
 56. Писанко, М. Л. Віртуальне навчальне середовище IVY як засіб фахової підготовки усних перекладачів [Текст] / М. Л. Писанко // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 46–51.
 57. План заходів – 2021 [Текст] : Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі // Управління освітою. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 36–51.
 58. Поляков, М. В. Роль інжинірингових шкіл у формуванні інноваційної системи в умовах глобальних технологічних змін [Текст] / М. В. Поляков, М. В. Рябоконь // Економіка та держава. – 2021. – № 1. – С. 3–9.
 59. Пригодій, М. SMART-комплекси для підготовки майбутніх фахівців [Текст] / М. Пригодій // Педагогічна газета. – 2021. – № 1, січень-лютий. – С. 6.
 60. Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі на 2021 рік [Текст] : розпорядження від 23.12.20 р., № 1668-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 11, 19 січня. – С. 9–10.
 61. Рєзнік, К. Елементи гуманізації технічних дисциплін як напрям підвищення якості освітніх послуг [Текст] / К. Рєзнік, Н. Перетяка // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 4 (90). – С. 105–125.
 62. Семеновська, Л. Підготовка майбутніх учителів української мови і літератури до етнокультурної діяльності в закладах загальної середньої освіти: реалізація наукових підходів [Текст] / Л. Семеновська, Л. Савенко // Вища школа. – 2020. – № 7/8. – С. 85–93.
 63. Синьов, В. Сучасні питання методології системи наук про спеціальну освіту [Текст] / В. Синьов, А. Шевцов // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – С. 63–71.
 64. Сікорський, П. Підготовка педагогічних працівників у контексті концепції “Нова українська школа” [Текст] / П. Сікорський // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – С. 80–86.
 65. Софій, Н. Якість дошкільної освіти: кадрове питання [Текст] : про що говорять дослідження / Н. Софій // Дошкільне виховання. – 2021. – № 1. – С. 7–9.
 66. Сумська, В. В. Удосконалення організаційно-правових засад діяльності Державної служби якості освіти у частині виконання повноважень щодо здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства закладами загальної середньої освіти [Текст] / В. В. Сумська // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 29 травня 2020 р. / МОН України ; Ун-т політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере (Молдова) ; Кишиневський державний педагогічний ун-т ім. I. Creanga (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2020. – Ч. 1. – С. 220–222.
 67. Федорчук, О. А. Людина в смислі філософії освіти в трансформаціях інфосвіту [Текст]. Розділ 9 / О. А. Федорчук // Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України, Ін-т обдарованої дитини ; [авт. кол.: В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, Є. Р. Борінштейн та ін.]. – Київ : [Ін-т обдарованої дитини НАПН України], 2020. – С. 295–314.
 68. Філончук, З. В. Коучинговий підхід у діяльності вчителя Нової української школи [Текст] / З. В. Філончук // Географія. – 2020. – № 23/24. – С. 4–8.
 69. Цзюнь, Я. Рівневий аналіз сформованості інформаційної культури майбутніх учителів музики у процесі фахового навчання [Текст] / Я. Цзюнь // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 68–84.
 70. Ціфрак, Н. Вища освіта в Словаччині: інтерв’ю зі студентом [Текст] / Н. Ціфрак // Сучасна освіта. – 2021. – № 3. – С. 11.
 71. Чирчик, С. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх дизайнерів [Текст] : (огляд) / С. Чирчик // Вища школа. – 2020. – № 11/12. – С. 51–62.
 72. Шеремет, М. Когнітивна складова становлення особистості спеціального психолога [Текст] / М. Шеремет, Д. Супрун // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – С. 72–79.
 73. Ширко, А. А. Формування професіоналізму вчителя мистецтва як учасника освітньої взаємодії в умовах НУШ [Текст] / А. А. Ширко // Мистецтво та освіта. – 2021. – № 1. – С. 50–56.

Теоретичні та методичні засади фахової підготовки менеджерів освіти і педагогів вищої школи

 1. Академік Петро Таланчук: “Мій вибір – служити своєму народові, дбати про ефективну розбудову “української” України” [Текст] : [інтерв’ю з президентом Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”] / бесідував С. Куліда // Пам’ятки України: історія та культура. – 2020. – № 6. – C. 4–47.
 2. Акімов, О. Б. Особливості управління інноваційною діяльністю в закладах освіти [Текст] / О. Б. Акімов // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 52–55.
 3. Аналіз проблем адаптації здобувачів ЗВО до on-line навчання [Текст] / С. Даньшева [та ін.] // Новий колегіум. – 2021. – № 1. – С. 41–45.
 4. Андрущенко, В. Освіта в стратегії розбудови організованого суспільства [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 5–12.
 5. Андрущенко, В. Системна діагностика освіти [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – С. 5–12.
 6. Астахов, В. Особенности становления правовых основ приватного образования в Украине [Текст] / В. Астахов // Новий колегіум. – 2021. – № 2. – С. 54–60.
 7. Астахова, К. Авторська модель безперервної освіти [Текст] : (на прикладі діяльності Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія”) / К. Астахова // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 13–20.
 8. Базиль, Л. Наукова платформа модернізації професійної і фахової передвищої освіти [Текст] / Л. Базиль // Педагогічна газета. – 2021. – № 2,березень-квітень. – С. 5.
 9. Бакай, С. Педагогіка партнерства з соціальними інституціями як вагомий чинник взаємодії учасників освітнього процесу між ВНЗ та ЗДО при підготовці майбутніх вихователів [Текст] / С. Бакай // Новий колегіум. – 2021. – № 1. – С. 84–89.
 10. Бакумкіна, А. О. Етична культура керівника як складова його управлінської діяльності [Текст] / А. О. Бакумкіна // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 56–58.
 11. Безкоштовна освіта в Чехії: вимоги, переваги, перспективи [Текст] // Сучасна освіта. – 2021. – № 7. – С. 7.
 12. Біденко, Є. Освіта як механізм формування ціннісної палітри особистості [Текст] / Є. Біденко // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 30–38.
 13. Бойчук, Ю. Технології та педагогічні вимоги до функціонування системи змішаного навчання у сфері вищої освіти в Україні [Текст] / Ю. Бойчук, Я. Опанасенко // Новий колегіум. – 2021. – № 1. – С. 71–76.
 14. Бондар, В. Концепція процесуально-методологічної взаємодії аналогії та моделювання в системі науково-професійної підготовки сучасного освітянина [Текст] / В. Бондар // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – С. 55–62.
 15. Бондаренко, В. Виміри якості вищої освіти: необхідність та сучасні тренди, або Проєктування робочих програм навчальних дисциплін [Текст] / В. Бондаренко, О. Савельєва, А. Семенова // Вища школа. – 2021. – № 1/2. – С. 75–96.
 16. В університеті навчатимуть нових спеціальностей [Текст] : [СумГУ випускатиме фахівців з нових спеціальностей: “Медичне право”, “Прикладна математика”, яка доповнюється програмою “Наука про дані і моделювання складних систем”, розширюється спеціальність “Технології захисту навколишнього середовища”] // Голос України. – 2020. – № 238, 23 грудня. – С. 1.
 17. Вергун, А. Академічна доброчесність з позицій антиплагіатної експертизи: ключові принципи та їх імплементація [Текст] / А. Вергун, С. Ягело // Український педагогічний журнал. – 2021. – № 1. – С. 100–108.
 18. Винничук, Р. Природа креативності та її роль в освітньому процесі [Текст] / Р. Винничук // Вища школа. – 2020. – № 10. – С. 47–58.
 19. Вища освіта в Латвії [Текст] // Сучасна освіта. – 2021. – № 3. – С. 12–13.
 20. Вища освіта в Литві [Текст] // Сучасна освіта. – 2021. – № 7. – С. 10–11.
 21. Власенко, О. П. Стратегічні імперативи становлення маркетингу освітніх послуг закладів вищої освіти [Текст] / О. П. Власенко, А. В. Тарасович, О. М. Буднік // Економіка та держава. – 2021. – № 5. – С. 33–37.
 22. Гринчук, Ю. Ю. Тайм-менеджмент в управлінській діяльності директора школи [Текст] / Ю. Ю. Гринчук // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 32–35.
 23. Грищенко, І. КНУТД експортує українську освіту в Китай [Текст] : [КНУТД – Київський національний університет технологій та дизайну] / І. Грищенко // Голос України. – 2021. – № 101, 1 червня. – С. 4–5.
 24. Дем’яненко, Н. Проєкт силабусу інваріантного освітнього курсу “Педагогіка вищої школи” [Текст] : (освітній ступінь магістр галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні педагогічні науки. Освітньо-професійна програма “Педагогіка вищої школи, Андрагогіка. Тьюторство”) / Н. Дем’яненко // Рідна школа. – 2020. – № 5/6. – С. 14–23.
 25. Державне управління фінансуванням закладів вищої освіти України у контексті забезпечення якості освіти і досягнення безпекових показників [Текст] / А. Ю. Якимчук [та ін.] // Економіка та держава. – 2020. – № 9. – С. 25–32.
 26. Європейські цінності міжкультурної комунікації в університетській освіті [Текст] / М. Нестерова [та ін.] // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 47–52.
 27. Євтух, В. Наукові школи у контексті інтелектуальної інфраструктури університету [Текст] / В. Євтух // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – С. 39–43.
 28. Єльникова, М. П. Управління розвитком педагогічної майстерності вчителів [Текст] / М. П. Єльникова // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 64–66.
 29. Засідко, Б. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – лідер вищої освіти Івано-Франківщини [Текст] / Б. Засідко // Вища школа. – 2020. – № 9. – С. 7–13.
 30. Заячук, Ю. Інтернаціоналізація як складова діяльності університету та її роль у сучасній динаміці вищої освіти [Текст] / Ю. Заячук // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 4. – С. 34–44.
 31. Зверко, Т. Соціальне партнерство в освіті: практика реалізації на локальному рівні [Текст] : [результати нового експерименту Народної української академії] / Т. Зверко // Новий колегіум. – 2021. – № 2. – С. 44–48.
 32. Зінькова, Г. Р. Моніторинг якості освіти в системі управління школою [Текст] / Г. Р. Зінькова // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 36–38.
 33. Каменєв, О. Шляхи підвищення ефективності підготовки здобувачів вищої освіти в сучасних умовах [Текст] / О. Каменєв, В. Лисечко // Новий колегіум. – 2021. – № 1. – С. 58–61.
 34. Капустник, В. Академічна мобільність як один із вимірів інтернаціоналізації: досвід Харківського національного медичного університету [Текст] / В. Капустник, В. М’ясоєдов, А. Стащак // Новий колегіум. – 2021. – № 1. – С. 35–40.
 35. Кирей, Р. Ректор Черкаського національного університету Олександр Черевко: “Завдяки новим підходам до реформування університет став лідером освіти в Шевченківському краї” [Текст] : [до сторіччя відкриття першого на Черкащині закладу вищої освіти, який нині має статус національного, і якому присвоєно ім’я Богдана Хмельницького] / Р. Кирей // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 57, 25 березня. – С. 5.
 36. Кириченко, В. Ефективне партнерство [Текст] : класний керівник і батьки / В. Кириченко, Г. Ковганич // Управління освітою. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 26–31.
 37. Кіт, М. Зміна управлінської парадигми розвитку освіти в умовах децентралізації [Текст] / М. Кіт // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 80–90.
 38. Козлакова, Г. Тренінгові технології навчання магістрантів як майбутніх менеджерів освітніх закладів [Текст] / Г. Козлакова, О. Озерян // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 53–60.
 39. Корсак, К. Парадигмальна революція в науці та вищій освіті в контексті світових університетських рейтингів [Текст] / К. Корсак, Ю. Корсак, А. Похресник // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 39–46.
 40. Кравченко, І. Проєктна технологія у підготовці майбутнього викладача [Текст] / І. Кравченко // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 61–66.
 41. Литвин, В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: бачення майбутнього [Текст] / В. Литвин // Голос України. – 2021. – № 40, 3 березня. – С. 4–5.
 42. Лук’янова, Л. Світовий досвід підготовки вчителів і навчання різних категорій дорослих [Текст] / Л. Лук’янова // Педагогічна газета. – 2021. – № 2,березень-квітень. – С. 4.
 43. Луценко, В. Застосування технології “едьютейнмент” в освітньому середовищі університету [Текст] / В. Луценко // Українська мова і література в школі. – 2021. – № 1. – С. 26–28.
 44. Мартиненко, О. Є. Критерії відбору навчальних онлайн-платформ для підготовки майбутніх перекладачів [Текст] / О. Є. Мартиненко, К. О. Шевелько // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 52–57.
 45. Марценюк, Л. В. Дуальна освіта як засіб ефективного поєднання теорії та практики [Текст] / Л. В. Марценюк, О. В. Груздєв // Економіка та держава. – 2021. – № 3. – С. 58–65.
 46. Мешко, А. Проблематика підготовки майбутніх дизайнерів в умовах соціально-економічних змін [Текст] / А. Мешко // Вища школа. – 2021. – № 1/2. – С. 116–120.
 47. Миколайко, В. Шлях до успішної кар’єри [Текст] : в Уманському педагогічному університеті дбають про можливості професійного зростання майбутніх випускників у європейському просторі / В. Миколайко // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 97, 22 травня. – С. 4.
 48. Мошковська, Г. К. Освіта об’єднаної територіальної громади в умовах децентралізації влади [Текст] / Г. К. Мошковська // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 2–16. – Поч. №31-33.
 49. Нестерова, М. Практики впровадження європейських цінностей для сталого розвитку вищої освіти України [Текст] / М. Нестерова // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – С. 49–54.
 50. Нестуля, О. Досвід упровадження мобільного навчання студентів університету під час вивчення дисципліни “Основи лідерства” [Текст] / О. Нестуля, С. Нестуля // Вища школа. – 2020. – № 7/8. – С. 20–32.
 51. Нестуля, С. Сучасні методологічні підходи до розробки освітньої програми підготовки магістрів “Педагогіка вищої школи” [Текст] / С. Нестуля, Н. Кононец // Вища школа. – 2020. – № 9. – С. 25–38.
 52. Нитка, В. Десять років плідної співпраці [Текст] : [про співпрацю Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова і Національного природного парку “Синевір”] / В. Нитка // Голос України. – 2021. – № 15, 28 січня. – С. 19.
 53. Ніколаєва, С. Ю. Структура і зміст дисципліни “Наукова комунікація: методи оприлюднення і результатів дослідження в галузі освіти” [Текст] / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 2021. – № 2. – С. 3–9.
 54. Огляд глобальних рейтингів вищих навчальних закладів [Текст] // Вища школа. – 2021. – № 1/2. – С. 7–23.
 55. Онищенко, Н. Навчальна програма курсу “Корпоративний імідж закладу вищої освіти” [Текст] / Н. Онищенко // Рідна школа. – 2020. – № 2/4. – С. 42–53.
 56. Павлик, О. Професійна підготовка фахівця початкової освіти у нових реаліях [Текст] / О. Павлик, Н. Білоконна, О. Лисевич // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 4. – С. 83–91.
 57. Переваги вищої освіти в Словенії [Текст] // Сучасна освіта. – 2021. – № 1/2. – С. 10–11.
 58. Покрова, С. Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до формувального оцінювання навчальних досягнень молодших школярів [Текст] / С. Покрова // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 4. – С. 192–198.
 59. Пригодій, М. SMART-комплекси для підготовки майбутніх фахівців [Текст] / М. Пригодій // Педагогічна газета. – 2021. – № 1, січень-лютий. – С. 6.
 60. Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту [Текст] : постанова від 19.05.21 р., № 497 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 98, 25 травня. – С. 119.
 61. Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності [Текст] : закон від 30.03.21 р., № 1369-IX / Україна // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 96, 21 травня. – С. 8.
 62. Про внесення змін до Положення про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти та вищих професійних училищах [Текст] : постанова від 24.03.21 р., № 255 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 62, 1 квітня. – С. 4.
 63. Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти [Текст] : постанова від 28.12.20. р., № 1331 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 2, 6 січня. – С. 7.
 64. Про затвердження плану заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів до 2025 року [Текст] : розпорядження від 21 квітня 2021 р., № 450-р / Україна Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 87, 8 травня. – С. 6.
 65. Про затвердження Положення про особливості утворення, реорганізації та ліквідації територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти [Текст] : постанова від 23.03.21 р., № 304 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 71, 14 квітня. – С. 6.
 66. Про затвердження Порядку визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах [Текст] : постанова від 02.06.21 р., № 576 / Україна. Кабінет Міністрів // Голос України. – 2021. – № 107, 9 червня. – С. 11.
 67. Про затвердження Порядку визначення компенсації витрат членів наглядових рад закладів фахової передвищої освіти державної та комунальної форми власності [Текст] : постанова від 23.06.21 р., № 644 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 123, 30 червня. – С. 6.
 68. Про затвердження Порядку переведення здобувачів фахової передвищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, до інших закладів фахової передвищої освіти для завершення навчання за рахунок коштів державного або місцевого бюджету [Текст] : постанова від 14.07.21 р., № 724 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 136, 16 липня. – С. 5.
 69. Про реалізацію експериментального проекту щодо організації набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладі [Текст] : постанова від 16.06.21 р., № 686 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 132, 10 липня. – С. 7–8.
 70. Професії майбутнього 2020/2030 [Текст] // Сучасна освіта. – 2021. – № 1/2. – С. 18–19.
 71. Пурій, Г. М. Конкурентоспроможність закладів вищої освіти: сутність та основні фактори и забезпечення [Текст] / Г. М. Пурій, М. Б. Кузнецова // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 150–154.
 72. Саух, П. Вища освіта: портрет без фантазій і прикрас [Текст] / П. Саух // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – C. 13–19.
 73. Система вищої освіти в Естонії [Текст] // Сучасна освіта. – 2021. – № 5. – С. 10–11.
 74. Сікорський, П. Закономірності освітнього процесу та їх урахування під час моделювання навчальних технологій [Текст] / П. Сікорський, І. Колодій // Вища освіта України. – 2021. – № 2. – С. 66–76.
 75. Сікорський, П. Підготовка педагогічних працівників у контексті концепції “Нова українська школа” [Текст] / П. Сікорський // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – С. 80–86.
 76. Смирнова, К. Навчання іноземців в університеті [Текст] : [Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка; підготовче відділення на доуніверситетській підготовці надає послуги слухачам-іноземцям за трьома мовами (українською, англійською та російською)] / К. Смирнова // Голос України. – 2021. – № 122, 2 липня. – С. 8.
 77. Терепещий, С. Наукові підходи до медіаграмотності освітян [Текст] / С. Терепещий, А. Костенко, О. Богомаз // Вища освіта України. – 2021. – № 2. – С. 53–59.
 78. Ціфрак, Н. Вища освіта в Словаччині: інтерв’ю зі студентом [Текст] / Н. Ціфрак // Сучасна освіта. – 2021. – № 3. – С. 11.
 79. Черняк, Д. Соціально-гуманітарна освіта та виклики сьогодення [Текст] / Д. Черняк, Т. Кадлубович // Вища школа. – 2021. – № 1/2. – С. 97–106.
 80. Чирчик, С. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх дизайнерів [Текст] : (огляд) / С. Чирчик // Вища школа. – 2020. – № 11/12. – С. 51–62.
 81. Чому слід вступити до ВНЗ Словаччини [Текст] // Сучасна освіта. – 2021. – № 6. – С. 15.
 82. Шароватова, О. Діалоги роботодавців з університетами [Текст] : думка професійної спільноти про освітні програми з охорони праці / О. Шароватова, Б. Цимбал // Охорона праці. – 2021. – № 5. – С. 16–17.
 83. Шкурупій, О. В. Маркетингові особливості освітніх послуг у конкурентному середовищі: міжнародні та національні тренди [Текст] / О. В. Шкурупій, Ю. В. Самойлик, О. О. Шматько // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 4–11.
 84. Як вступити в чеський вуз дистанційно? [Текст] // Сучасна освіта. – 2021. – № 6. – С. 8–9.
 85. Як здобувати вищу освіту в Чехії [Текст] // Сучасна освіта. – 2021. – № 1/2. – С. 12–14.
 86. Яновський, С. До абітурієнтів ректор і за кордон поїде [Текст] : залучити іноземних студентів в Україну допоможе досвід польського вишу : [Херсонський державний університет: подвійні дипломи Поморської академії] / С. Яновський // Голос України. – 2021. – № 137, 23 липня. – С. 10.

Психологічні чинники і технології самоздійснення особистості в різних умовах життєдіяльності

 1. Бабяк, О. Психокорекція емоційної сфери у дітей із затримкою психічного розвитку [Текст] / О. Бабяк, Н. Баташева // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2020. – № 1. – С. 39–47.
 2. Бальвас, М. М. Способи подолання стресу в період підготовки ДПА, ЗНО [Текст] : поради психолога / М. М. Бальвас // Географія. – 2020. – № 3/4. – С. 57–61.
 3. Гуляс, І. Концепція аксіологічного проєктування життєвих досягнень особистості [Текст] / І. Гуляс // Психологія і суспільство. – 2020. – № 4. – С. 70–96.
 4. Даниленко, Г. М. Психологічні особливості самовизначення підлітків, що опановують різні професії [Текст] / Г. М. Даниленко, Т. В. Меркулова, І. В. Межибецька // Довкілля та здоров’я. – 2020. – № 2. – С. 4–9.
 5. Добрянська, О. В. Волощук О. В. Роль самооцінки у формуванні здоров’я осіб різного віку [Текст] / О. В. Волощук О. В. Добрянська // Довкілля та здоров’я. – 2020. – № 1. – С. 19–25.
 6. Калошин, В. Ф. Практикум із формування впевненості [Текст] / В. Ф. Калошин // Виховна робота в школі. – 2020. – № 3. – С. 2–40. – Поч. № 2.
 7. Калошин, В. Ф. Практикум із формування впевненості [Текст] : психологія виховання / В. Ф. Калошин // Виховна робота в школі. – 2020. – № 2. – С. 2–47.
 8. Калошин, В. Ф. Практикум: станьте творцем свого життя [Текст] / В. Ф. Калошин // Виховна робота в школі. – 2020. – № 3. – С. 41–45.
 9. Кобильченко, В. Закономірності психічного розвитку в онтогенезі й дизонтогенезі: медичний та психологічний аспекти [Текст] / В. Кобильченко, І. Омельченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2021. – № 2. – С. 7–19.
 10. Кузіва, Т. П. Стратегія самореалізації особистості шляхом самопізнання, самовизначення і самовиховання [Текст] : 9 клас / Т. П. Кузіва // Біологія. – 2020. – № 19/21. – С. 34–38.
 11. Кузікова, С. Б. Стратегії саморозвитку в життєвій кризі особистості: ресурсний підхід [Текст]. Розділ IV, [підрозділ] 4.1 : Психологічні умови і технології допомоги людині у подоланні кризових ситуацій життя / С. Б. Кузікова // Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика : монографія / НАПН України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за ред.: С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова. – Київ ; Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Кн. 2. – С. 397–420.
 12. Кузнєцов, М. А. Види і психологічні особливості студентських страхів [Текст]. Розділ IІ, [підрозділ] 2.5 : Соціально-психологічні чинники та індивідуальні особливості подолання кризових ситуацій / М. А. Кузнєцов, В. С. Шаповалова // Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика : монографія / НАПН України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за ред.: С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова. – Київ ; Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Кн. 2. – С. 237–261.
 13. Нарожна, Т. Чим покоління Z відрізняється від попередніх: філософи, індивідуали, бунтарі [Текст] / Т. Нарожна, К. Мелешко // Історія та правознавство. – 2020. – № 10/12. – С. 72–75.
 14. Ситнік, С. В. Психологічні чинники копінг-поведінки студентів у процесі взаємодії [Текст] / С. В. Ситнік // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 491–493.
 15. Фурман, А. Методологія психологічного пізнання смисложиттєвої сфери особистості [Текст] / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2020. – № 1. – С. 5–34.
 16. Фурман, А. А. Інтенційність як сутнісна ознака смисложиттєвого буття особистості [Текст] / А. А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2019. – № 3/4. – С. 118–137.
 17. Швалб, Ю. М. Психологічна структура складних життєвих обставин [Текст]. Розділ I, [підрозділ] 1.1 : Теоретико-методологічні дослідження особистості у кризових ситуаціях життя / Ю. М. Швалб // Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика : монографія / НАПН України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за ред.: С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова. – Київ ; Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Кн. 2. – С. 20–40.

Теоретико-методичні основи застосування технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності в умовах трансформаційного періоду

 1. Dourdieva, S. To the Question About the Formation of Gender studies in Turcmenistan [Текст] = [До питання про формування ґендерних досліджень в Туркменістані] / S. Dourdieva // Виклики XXI століття: наука, філософія, освіта : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукова редакція: Н. М. Зленко, Т. О. Пономаренко]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 148–151.
 2. Батюк, Н. Діти під наглядом [Текст] : [соціально-педагогічна допомога дітям, позбавленим батьківського піклування] / Н. Батюк // Соціальний педагог. – 2020. – № 1, січень. – С. 4–19.
 3. Безлаковський, В. Педагогічні засади формування статево-рольової поведінки учнів початкових класів в умовах інклюзивної освіти [Текст] / В. Безлаковський, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 174–176.
 4. Безпека дітей. Кіднепінг у сучасному українському суспільстві [Текст] : [викрадення дітей] // Соціальний педагог. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 62–73.
 5. Богомаз, К. С. Гендерні аспекти виховання дитини в умовах дошкільного закладу [Текст] / К. С. Богомаз // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів V Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 6. – С. 299–305.
 6. Бондар, М. Як створити Шкільну Службу Порозуміння? [Текст] / М. Бондар // Соціальний педагог. – 2020. – № 5, травень. – С. 20–27.
 7. Бондаренко, Г. Дітям слід зростати в сім’ї [Текст] : робота з реформою системи інституційного догляду / Г. Бондаренко // Соціальний педагог. – 2020. – № 1, січень. – С. 22–30.
 8. Ватаманюк-Зелінська, У. З. Скорочення гендерного розриву у розвитку підприємництва [Текст] / У. З. Ватаманюк-Зелінська, Ю. В. Янісів // Економіка та держава. – 2020. – № 6. – С. 67–72.
 9. Волянюк, Л. Шлях до гендерної рівності [Текст] : заняття патріотичного клубу у форматі веб-квесту / Л. Волянюк // Історія України. – 2019. – № 19, жовтень. – С. 21–30.
 10. Гендерні взаємини [Текст] : стереотипи чоловічих та жіночих ролей // Соціальний педагог. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 22–35.
 11. Гончаренко, О. В. Гендерний компонент як визначальна характеристика підготовки майбутніх соціальних працівників [Текст] / О. В. Гончаренко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 134–137.
 12. Гончарова, О. С. Формування громадянської та соціальної компетентностей учнів на уроках історії [Текст] / О. С. Гончарова // Історія та правознавство. – 2020. – № 7/9. – С. 25–28.
 13. Гражданкіна, А. Традиційна стратегія соціалізації дітей молодшого шкільного віку з урахуванням фактору статі [Текст] / А. Гражданкіна, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, А. В. Вертель, Н. М. Павлущенко, Л. В. Пушкар]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 99–101.
 14. Деякі питання діяльності центрів соціальних служб [Текст] : постанова від 01.06.20 р., № 471 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 114, 18 червня. – С. 6.
 15. Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону “Про соціальні послуги” [Текст] : постанова від 01.06.20 р., № 427 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 104, 3 червня. – С. 5.
 16. Деякі питання надання соціальних послуг шляхами соціального замовлення [Текст] : постанова від 01.06.20 р., № 450 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 107, 6 червня. – С. 6.
 17. Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України [Текст] : постанова від 26.09.20 р., № 783 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 172, 5 вересня. – С. 10–12.
 18. Деякі питання соціального захисту дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування [Текст] : постанова від 04.08.21 р., № 843 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 156. – С. 15–16.
 19. Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи інституційного догляду та виховання дітей [Текст] : постанова від 02.09.20 р., № 853 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 186, 24 вересня. – С. 8–9.
 20. Дєдух, М. Гендерні особливості інтересів і мотивів до занять спортом у юнаків і дівчат [Текст] / М. Дєдух // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 95–102.
 21. Дигал, Я. В. Законодавче забезпечення ґендерної рівності в політичній сфері України [Текст] / Я. В. Дигал // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 29 травня 2020 р. / МОН України ; Ун-т політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере (Молдова) ; Кишиневський державний педагогічний ун-т ім. I. Creanga (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2020. – Ч. 1. – С. 61–63.
 22. Діденко, М. Камінг-аут [Текст] : що втрачають чи знаходять батьки : [сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність дітей] / М. Діденко // Соціальний педагог. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 18–23.
 23. Желіба, О. Візуалізація гендерних студій [Текст] : [методи навчання за статтю] / О. Желіба // Історія в рідній школі. – 2020. – № 4. – С. 10–17.
 24. Затверджено Положення про державну соцслужбу [Текст] : [затверджено Кабінетом Міністрів України від 17.06.15 р., № 423] // Соціальний захист сьогодні. – 2019. – № 7/8. – С. 14–15.
 25. Кальченко, В. Психолого-педагогічні аспекти гендерного виховання дітей молодшого шкільного віку [Текст] / В. Кальченко, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 1. – С. 140–143.
 26. Карпова, О. Формування соціально компетентної особистості на уроках англійської мови через розвиток комунікативних мовленнєвих здібностей [Текст] / О. Карпова // Іноземні мови в школах України. – 2020. – № 5. – С. 36–37.
 27. Кирилюк, А. В. Дитиноцентризм у соціально-педагогічній перспективі: тезаурус [Текст] / А. В. Кирилюк // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 73–75.
 28. Клюєва, К. Методологічні аспекти гендерного виховання дітей молодшого шкільного віку [Текст] / К. Клюєва, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 201–203.
 29. Коваль, Л. Коло кривди: як його розірвати [Текст] : [домашнє насильство] / Л. Коваль // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 245, 16 грудня. – С. 3.
 30. Коваль, О. Про захист і безпеку дітей, і не лише у закладах освіти [Текст] / О. Коваль // Голос України. – 2021. – № 104, 4 червня. – С. 4–5.
 31. Козіна, В. В. Про гендерну політику та фемінізм [Текст] : (9–11 кл.) : [бесіди] / В. В. Козіна, В. О. Козін // Виховна робота в школі. – 2019. – № 9. – С. 7–9.
 32. Козлова, О. Досвід подолання дитячої безпритульності у СРСР та Європі у 1920–1930 рр. [Текст] / О. Козлова, О. Штань // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 9 (83). – С. 135–145.
 33. Кондратюк, С. М. Гендерний підхід у виховному процесі початкової школи [Текст] / С. М. Кондратюк, Н. М. Павлущенко // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16–17 листопада 2016 р. / МОН України ; Департамент освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 197–200.
 34. Копилов, С. О. До побудови психологічної моделі вікової кризи як феномену культури [Текст] / С. О. Копилов // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 187–191.
 35. Корзун, Н. Нові правила надання житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги [Текст] / Н. Корзун // Урядовий кур’єр. – 2019. – № 214, 8 листопада. – С. 6–7.
 36. Коробицька, С. Гендерна справедливість як моральна цінність і показник моральності сучасного суспільства [Текст] : [урок історії України та права] / С. Коробицька // Історія України. – 2019. – № 19, жовтень. – С. 16–20.
 37. Косенчук, О. Дитина в соціумі [Текст] : впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти / О. Косенчук // Дошкільне виховання. – 2021. – № 4. – С. 3–8.
 38. Кравцова, А. Перспективи реалізації гендерної складової у навчально-виховному процесі початкової школи [Текст] / А. Кравцова, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 119–121.
 39. Кріль, О. Формування громадянських та соціальних компетентностей у молодших школярів [Текст] / О. Кріль // Початкова школа. – 2019. – № 9. – С. 5–9.
 40. Круцевич, Т. Гендерна просвіта вчителів фізичної культури як організаційно-педагогічна передумова впровадження гендерного підходу у фізичному вихованні студентів [Текст] / Т. Круцевич, О. Марченко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 4. – С. 149–159.
 41. Круцевич, Т. Гендерні особливості прояву факторів ризику серцево-судинних захворювань у чоловіків і жінок зрілого віку [Текст] / Т. Круцевич, О. Іванік // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 110–117.
 42. Круцевич, Т. Концептуальні засади гендерного підходу у фізичному вихованні школярів [Текст] / Т. Круцевич, О. Марченко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 2. – С. 104–114.
 43. Круцевич, Т. Концептуальні підходи в дослідженнях гендерної диференціації у фізичному вихованні [Текст] / Т. Круцевич, О. Марченко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 2. – С. 85–94.
 44. Лойченко, Я. Основні напрями досліджень гендерного виховання молодших школярів у сучасній педагогічній думці [Текст] / Я. Лойченко, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, А. В. Вертель, Н. М. Павлущенко, Л. В. Пушкар]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 1. – С. 166–168.
 45. Макаренко, А. До проблеми гендерного підходу у виховному процесі сучасної початкової школи [Текст] : [Нова українська школа] / А. Макаренко, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 219–221.
 46. Макаренко, О. Проблема гендерної культури дітей молодшого шкільного віку [Текст] / О. Макаренко, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюкта ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 129–131.
 47. Митник, О. Організація спільної навчальної діяльності в освітньому процесі як засіб розвитку соціальної сфери молодшого школяра [Текст] / О. Митник // Початкова школа. – 2020. – № 4. – С. 6–11.
 48. Никитенко, О. Навчатися, граючись [Текст] : розвиток соціальної компетентності молодших школярів на уроках у сучасній школі / О. Никитенко // Початкова школа. – 2020. – № 7. – С. 9–11.
 49. Омелянчук, І. Не набір знань, а життєві компетенції [Текст] : чи вдасться прищепити їх учням лише через онлайн-майданчики? / І. Омелянчук // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 118, 24 червня. – С. 4.
 50. Оробей, Д. Психофізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку як основа гендерного виховання [Текст] / Д. Оробей // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 30–31 березня 2016 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 280–283.
 51. Павко, Я. Проблема гендерної нерівності в умовах кліматичних змін [Текст] / Я. Павко // Голос України. – 2021. – № 61, 2 квітня. – С. 10.
 52. Пасмурова, Л. О. Роздільне навчання – “за” чи “проти”? [Текст] / Л. О. Пасмурова // Педагогічна майстерня. – 2019. – № 9. – С. 32–33.
 53. Петренко, Р. Outside of society. Сімейне виховання як причина соціальної ізоляції [Текст] : [остракізм – штучне порушення самооцінки (заниження або завищення)] / Р. Петренко // Соціальний педагог. – 2020. – № 1, січень. – С. 42–49.
 54. Пєша, І. В. Проблеми розвитку сім’ї в ракурсі державної сімейної політики [Текст] / І. В. Пєша, Т. М. Яблонська // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 88–92.
 55. Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі до 2025 року [Текст] : постанова від 24.02.21 р., № 145 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 41, 2 березня. – С. 7–14.
 56. Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю [Текст] : закон від 15.07.21 р., № 1664-IX / Україна // Голос України. – 2021. – № 146. – С. 20–21.
 57. Про внесення змін до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження [Текст] : постанова від 28.07.21 р., № 775 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 149. – С. 8.
 58. Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021-2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України [Текст] : постанова від 02.06.21 р., № 579 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 109, 9 червня. – С. 6–14.
 59. Про затвердження Плану невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства [Текст] : розпорядження від 21.04.21 р., № 361-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 96, 21 травня. – С. 10.
 60. Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг [Текст] : постанова від 01.06.20 р., № 449 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 107, 6 червня. – С. 5–6.
 61. Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю [Текст] : постанова від 02.09.20 р., № 772 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 172, 5 вересня. – С. 8–9.
 62. Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року [Текст] : указ від 12.03.21 р., № 94 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 50, 16 березня. – С. 7–8.
 63. Про Національну стратегію у сфері прав людини [Текст] : указ від 24.03.21 р., № 119 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 58, 28 березня. – С. 9–13.
 64. Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства [Текст] : указ від 21.09.20 р., № 398 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 185, 23 вересня. – С. 7. ; Голос України. – 2020. – № 176, 24 вересня. – С. 3.
 65. Про організацію надання соціальних послуг [Текст] : постанова від 01.06.20 р., № 587 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 132, 14 липня. – С. 11–12.
 66. Про основні засади молодіжної політики [Текст] : закон від 27.04.21 р., № 1414-IX / Україна // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 110, 10 червня. – С. 6–8.
 67. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про Стратегію людського розвитку” [Текст] : указ від 02.06.21 р., № 225 / Україна. Президент (2019- ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 106, 4 червня. – С. 12–15.
 68. Про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, спрямовані на захист прав дитини в Україні [Текст] : постанова від 17.01.20 р., № 483-ІХ / Україна. Верховна Рада // Голос України. – 2020. – № 21, 4 лютого. – С. 6.
 69. Про схвалення Концепції Державної цільової програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року [Текст] : розпорядження від 14.07.21 р., № 800-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 140, 22 липня. – С. 11.
 70. Про схвалення Концепції комунікації у сфері гендерної рівності [Текст] : розпорядження від 16.09.20 р., № 1128-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 183, 19 вересня. – С. 3–4.
 71. Про схвалення Концепції створення та розвитку системи раннього втручання [Текст] : розпорядження від 26.05.21 р., № 517-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 105, 3 червня. – С. 7.
 72. Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери [Текст] : розпорядження від 28.10.20 р., № 1353-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 212, 31 жовтня. – С. 13.
 73. Соціальна робота як відображення економічної політики в державі [Текст] / Г. Я. Левків [та ін.] // Економіка та держава. – 2021. – № 6. – С. 34–39.
 74. Соціальні послуги і соціальна допомога: що змінилося [Текст] : запитайте в експерта / [відповідає директор департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий] // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 181, 18 вересня. – С. 6.
 75. Тернавська, Т. Соціально-педагогічні концепції підтримки сімей, які мають дітей з особливими потребами [Текст] / Т. Тернавська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 8 (82). – С. 286–296.
 76. Торяник, К. Статево-рольовий та гендерний підходи у виховному процесі початкової школи [Текст] / К. Торяник, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 148–150.
 77. Холод, Н. Особливості гендерної ідентифікації та соціалізації дітей дошкільного і молодшого шкільного віку [Текст] / Н. Холод, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, А. В. Вертель, Н. М. Павлущенко, Л. В. Пушкар]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 160–163.
 78. Чаплінська, Ю. Адаптивний інтелект [Текст] : використання кейс-методу / Ю. Чаплінська // Соціальний педагог. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 62–73.
 79. Черевко, В. Проблема гендерного виховання та диференціації в сучасній початковій школі [Текст] / В. Черевко // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 30–31 березня 2016 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 313–316.
 80. Чистіліна, О. Проблема гендерної диференціації в сучасній початковій школі [Текст] / О. Чистіліна, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 242–244.
 81. Шадріна, Н. Деякі аспекти гендерного навчання на виховання підлітків [Текст] / Н. Шадріна, Т. Ловчикова // Історія України. – 2019. – № 19, жовтень. – С. 10–15.
 82. Шамрай, А. Гендерні стереотипи дітей дошкільного та молодшого шкільного віку як психолого-педагогічна проблема [Текст] / А. Шамрай, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 167–169.
 83. Шкурко, І. Соціально орієнтована діяльність студентів у кінці 50-х – початку 60-х років ХХ століття [Текст] / І. Шкурко, Я. Шкурко // Історія в рідній школі. – 2020. – № 2. – С. 2–5.
 84. Шугай, Т. Агресія й агресивність [Текст] : розмежовуємо поняття / Т. Шугай // Соціальний педагог. – 2019. – № 11, листопад. – С. 4–13.
 85. Юрик, Я. І. Професійна гендерна сегрегація на ринку праці України [Текст] / Я. І. Юрик // Економіка і прогнозування. – 2019. – № 4. – С. 104–120.

Теорія і методика формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти

Дошкільна освіта

Дошкілля в умовах воєнного стану [Текст] // Освіта України. – 2022. – № 14, 11 квітня. – С. 6–7.

ЗДО: здобутки, проблеми, тренди [Текст] / підготувала В. Олійник // Освіта України. – 2022. – № 1/2, 17 січня. – С. 12–13.

Методичні рекомендації для дошкілля [Текст] : [в умовах воєнного стану] // Освіта України. – 2022. – № 32/33, 22 серпня. – С. 6.

Гавлішина, А.  Віммельбух: розглядаємо, фантазуємо і створюємо самі [Текст] : [(Віммельбух – “мерехтлива” книжка, книжка з прихованими зображеннями) із яскравими, деталізованими, максимально насиченими візуальною інформацією ілюстраціями для сучасних дитсадків, дітей з освітніми потребами, зокрема з порушеннями зору] / А. Гавлішина, Ю. Гавлішина // Дошкільне виховання. – 2022. – № 2. – С. 24–26.

Гавриш, Н.  Освітній процес в умовах війни: роздуми фахівця [Текст] / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. – 2022. – № 9. – С. 3–5.

Ганчо, О.  Зимові пригоди цуценят [Текст] : заняття з фізичної культури для дітей молодшої групи (за методикою М. Єфименка) / О. Ганчо // Дошкільне виховання. – 2022. – № 2. – С. 30–31.

Ганчо, О.  Як сніговики від промінців ховалися [Текст] : заняття з фізичної культури для дітей середньої групи (за методикою М. Єфименка) / О. Ганчо // Палітра педагога. – 2022. – № 1. – С. 24–25.

Гура, О.  Організація роботи з дітьми в захисних спорудах чи бомбосховищах [Текст] / О. Гура // Дошкільне виховання. – 2022. – № 7/8. – С. 24–25.

Давиденко, Є.  Радо цирк малят вітає, розважає й розвиває [Текст] : заняття з фізичної культури для дітей старшої групи / Є. Давиденко // Дошкільне виховання. – 2022. – № 1. – С. 25–27.

Дмитрук, О.  Досліджуємо повітря [Текст] : заняття з пріоритетом пошуково-дослідницької діяльності для дітей старшої групи / О. Дмитрук // Палітра педагога. – 2022. – № 3/4. – С. 25–27.

Кабанцева, А.  Пам’ятка для батьків у час воєнної небезпеки [Текст] : співпраця з родиною / А. Кабанцева // Дошкільне виховання. – 2022. – № 5. – С. 10–11.

Ковальов, А.  Сімейна практика української мови [Текст] : досвід запровадження мовного проєкту для дошкільнят та їхніх батьків / А. Ковальов // Дошкільне виховання. – 2022. – № 2. – С. 21–23.

Крутій, К.  Ігрова діяльність, дитяче експериментування і STREAM-освіта [Текст] / К. Крутій, І. Деснова // Дошкільне виховання. – 2022. – № 5. – С. 4–9.

Литвиненко, І.  Дитинство в цифровому суспільстві: поради з техніки безпеки [Текст] : співпраця з родиною / І. Литвиненко // Дошкільне виховання. – 2022. – № 2. – С. 9–20.

Меленець, Л.  Налагодження освітнього процесу в умовах війни [Текст] : експрес-поради для педагогів закладів дошкільної освіти / Л. Меленець, А. Гончаренко, Н. Дятленко // Дошкільне виховання. – 2022. – № 3/4. – С. 12–13.

Міщанчук, С.  Як народжується книжка [Текст] : свято для дітей середньої та старшої груп / С. Міщанчук, М. Прох // Дошкільне виховання. – 2022. – № 1. – С. 25–27.

Нерянова, С.  Дошкільна освіта: досягнення та перспективи [Текст] / С. Нерянова // Дошкільне виховання. – 2022. – № 1. – С. 3–5.

Повшедна, Т.  Нумо, равлику, дружити! [Текст] : заняття для дітей молодшої групи / Т. Повшедна, Н. Біда // Дошкільне виховання. – 2022. – № 1. – С. 25–27.

Сорока, В.  У плані роботи закладається внутрішня система якості [Текст] : [нормативні основи планування діяльності ЗДО] / В. Сорока // Освіта України. – 2022. – № 34/35, 5 вересня. – С. 14–15.

Стеценко, І.  Досліди у STREAM-освіті [Текст] : особливості організації дослідницької діяльності дошкільнят / І. Стеценко // Палітра педагога. – 2022. – № 2. – С. 3–7.

Тарасенко, Г.  Зими принади пізнаємо радо [Текст] : формування в дітей природничо-екологічної компетентності / Г. Тарасенко // Палітра педагога. – 2022. – № 1. – С. 3–7.

Шалда, Н.  Моделювання освітньої діяльності за напрямами STREAM [Текст] : управління і методична служба / Н. Шалда // Палітра педагога. – 2022. – № 2. – С. 11–13.

Шевчик, Н.  Не просто укриття, а простір для життя [Текст] : досвід облаштування кімнати безпеки у ЗДО / Н. Шевчик // Дошкільне виховання. – 2022. – № 7/8. – С. 26–27.

Шулікін, Д.  Дитсадочки: відновити роботу і не порушити права [Текст] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2022. – № 18/19, 16 травня. – С. 10–11.

Початкова освіта

Бондарчук, І. Комплекс завдань із розвитку уваги молодших школярів [Текст] : пізнавальні інтереси і їх роль у навчально-виховному процесі / І. Бондарчук // Початкова освіта. – 2022. – № 12, червень. – С. 14–21.

Борей, О. Розширення меж [Текст] : використання технології розвитку критичного мислення / О. Борей // Початкова освіта. – 2022. – № 7/8, квітень. – С. 52–61.

Вакула, Л. У гостях у Колобка [Текст] : ознайомлення з поняттям величини – масою : 1-й клас / Л. Вакула // Початкова освіта. – 2022. – № 1/2, січень. – С. 40–45.

Гладиш, Л. Гірська прогулянка [Текст] : вивчення будови слова, робота з текстом : 3-й клас / Л. Гладиш // Початкова освіта. – 2022. – № 5/6, березень. – С. 16–27.

Гламбер, Н. Учимося писати [Текст] : мала буква “с” : 1-й клас / Н. Гламбер // Початкова освіта. – 2022. – № 1/2, січень. – С. 56–61.

Григорчук, Т. Подорож Карпатами [Текст] : опанування читання та слухання твору : 3-й клас / Т. Григорчук // Початкова освіта. – 2022. – № 5/6, березень. – С. 6–15.

Іонова, О. Специфіка навчання рідної мови у вальдорфській школі [Текст] / О. Іонова, С. Лупаренко // Новий колегіум. – 2022. – № 1/2. – С. 77–84.

Коваль, О. На кухні мови [Текст] : учимося працювати з текстом : 2-й клас / О. Коваль // Початкова освіта. – 2022. – № 5/6, березень. – С. 46–58.

Козенко, А. Подорож у казку [Текст] : розвиток уяви під час освітнього процесу / А. Козенко // Початкова освіта. – 2022. – № 12, червень. – С. 22–31.

Козіна, Н. Цікаві числа [Текст] : технології дистанційного навчання : 2-й клас / Н. Козіна // Початкова освіта. – 2022. – № 1/2, січень. – С. 46–55.

Козіцька, М. Чарівні перетворення [Текст] : наступна зупинка – тисяча : 4-й клас / М. Козіцька // Початкова освіта. – 2022. – № 7/8, квітень. – С. 78–85.

Кульгейко, Т. Здатність до самонавчання [Текст] : методичні рекомендації для вчителів початкової школи / Т. Кульгейко, Т. Стрішко // Початкова освіта. – 2022. – № 7/8, квітень. – С. 6–19.

Кульгейко, Т. Цікаво навіть про не цікаве [Текст] : мотиваційний компонент самоосвіти / Т. Кульгейко, Т. Стрішко // Початкова освіта. – 2022. – № 7/8, квітень. – С. 44–47.

Кульгейко, Т. Я сам… [Текст] : опанування практичних умінь самоосвіти / Т. Кульгейко, Т. Стрішко // Початкова освіта. – 2022. – № 7/8, квітень. – С. 20–39.

Малаш, О. Дозвілля. Іграшки [Текст] : англійська мова : 1-й клас / О. Малаш // Початкова освіта. – 2022. – № 12, червень. – С. 32–39.

Овадюк, І. Перший раз – у 1-й клас! [Текст] : психологічне заняття для батьків майбутніх першокласників / І. Овадюк // Психолог. – 2022. – № 1/2, січень-лютий. – С. 44–47.

Перепечай, Ю. Мандруємо в космос [Текст] : дослідження Сонячної системи : 4-й клас / Ю. Перепечай // Початкова освіта. – 2022. – № 5/6, березень. – С. 72–75.

Пустовідко, Н. Захисти майбутнє [Текст] : екологічне виховання учнів початкових класів як педагогічна проблема / Н. Пустовідко // Початкова освіта. – 2022. – № 7/8, квітень. – С. 40–42.

Словникові слова [Текст] : книга для вчителя : 1-2 класи // Початкова освіта. – 2022. – № 9/10, травень. – С. 5–172.

Тішина, О. Ф. Організація початкового етапу гри на домбрі у форматі музичної казки [Текст] : [навчання у початкових класах музичної школи] / О. Ф. Тішина // Мистецтво та освіта. – 2022. – № 1/2. – С. 20–26.

Флячинська, О. Мені цікаво! [Текст] : пізнавальні інтереси і їх роль у навчально-виховному процесі / О. Флячинська // Початкова освіта. – 2022. – № 12, червень. – С. 6–13.

Хлєбнова, В. Буквені забави [Текст] : гармонійний розвиток дитини через художні твори : 2-й клас / В. Хлєбнова // Початкова освіта. – 2022. – № 5/6, березень. – С. 60–63.

Шибун, Н. Двоє: предмет і його назва [Текст] : іменник як частина мови : 3-й клас / Н. Шибун // Початкова освіта. – 2022. – № 1/2, січень. – С. 62–79.

Шнуренко, В. Енциклопедія безпеки [Текст] : практичні завдання, правила й поради щодо попередження нещасних випадків / В. Шнуренко, С. Зуєва, Н. Окомашенко // Початкова освіта. – 2022. – № 1/2, січень. – С. 6–39.