Природничо-географічний факультет

Гідрохімічний моніторинг поверхневих природних вод Сумщини

Копрофільні аскоміцети заповідників на національних природних парків України

 1. Акулов, О. Ю. Нові для науки види мікофільних грибів з території Національного природного парку “Гетьманський” [Текст] / О. Ю. Акулов // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 9–11.
 2. Антифунгальна активність макроміцетів проти Penicillium spp. та Rhizopus spp. [Текст] / Т. А. Круподьорова [та ін.] // Сьогодення біологічної науки : матеріали II Міжнародної наукової конференції, 09–10 листопада 2018 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Поліський державний ун-т, Білорусь ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, М. П. Радзієвська та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 100.
 3. Буцик, А. С. Нові знахідки роду Arnium Nitschke ex G. Winter в Україні [Текст] / А. С. Буцик, С. В. Степановська // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали I Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 10–12.
 4. Васильєва, І. В. Облігатнопаразитні мікроміцети околиць м. Ромни [Текст] : (Сумська область) / І. В. Васильєва // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 50–52.
 5. Величко, Н. В. Копрофільні аскоміцети долини річки Сейм [Текст] : (Сумська область) / Н. В. Величко, Т. В. Хандюк // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 53–55.
 6. Вертель, В. В. Про потенційну пам’ятку природи місцевого значення “Михайлівська” [Текст] / В. В. Вертель // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25-27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 34–39.
 7. Ворфоломєєва, В. І. Перспективи використання базидіальних грибів для конверсії лігнінвмісної сировини [Текст] / В. І. Ворфоломєєва // Сьогодення біологічної науки : матеріали II Міжнародної наукової конференції, 09–10 листопада 2018 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Поліський державний ун-т, Білорусь ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, М. П. Радзієвська та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 86–88.
 8. Гавриш, П. В. Сучасний стан дослідженості та перспективи подальшого вивчення мікобіоти Національного природного парку “Гетьманський” [Текст] / П. В. Гавриш, О. Ю. Акулов // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25-27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 12–16.
 9. Гарбуз, Д. І. Перші знахідки Lasiobelonium nidulus (J.C. Schmidt & Kunze) Spooner на території запроектованого НПП “Ізюмська Лука” (Україна) [Текст] / Д. І. Гарбуз, О. Л. Харькова // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 40–43.
 10. Гетьман, В. І. Національний природний парк “Білоозерський” [Текст] / В. І. Гетьман // Географія та економіка в рідній школі. – 2021. – № 3. – С. 45–48.
 11. Гетьман, В. І. Національний природний парк “Кам’янська Січ” [Текст] / В. І. Гетьман // Географія та економіка в рідній школі. – 2021. – № 2. – С. 39–42.
 12. Голубцова, Ю. И. Новые и малоизвестные для Украины виды копрофильных аскомицетов [Текст] / Ю. И. Голубцова, А. С. Кравцов // Актуальні проблеми дослідження довкілля : IV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю для молодих учених, (19–21 травня 2011 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Голубцова, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [Вінниченко М. Д.], 2011. – С. 32–39.
 13. Давидов, Д. Доповнення до списку видів судинних рослин спонтанної флори Лівобережного Лісостепу України [Текст] / Д. Давидов // Український ботанічний журнал. – 2021. – Т. 78, № 1. – С. 23–31.
 14. Дерев’янко, О. В. Природно-заповідні об’єкти Лохвицького агролісництва державного підприємства “Полтавське державне лісогосподарське підприємство “Полтаваоблагроліс” [Текст] / О. В. Дерев’янко, А. П. Вакал // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 46–51.
 15. Диченко, Л. О. Фітопатогенні мікроміцети м. Миргород [Текст] / Л. О. Диченко, Т. М. Шкурко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 51–53.
 16. Елеонора Захарівна Коваль [Текст] : (до 90-річчя від дня народження) : [відома українська вчена-мікологиня] / Н. А. Бісько [та ін.] // Український ботанічний журнал. – 2020. – Т. 77, № 4. – С. 344–346.
 17. Жеребило, В. Флора Олексіївського лугопарку м. Харкова [Текст] / В. Жеребило, Є. Ковалик, Ю. Удод // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 53–58.
 18. Запорожець, Г. В. Консортивні зв’язки фітопатогенних мікроміцетів Гетьманського національного природного парку [Текст] / Г. В. Запорожець // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Н. Н. Чайченко, Г. Я. Касьяненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 26–29.
 19. Згонник, М. О. Нові відомості про афілофороїдні гриби Національного природного парку “Дворічанський” (Україна) [Текст] / М. О. Згонник, Д. О. Ачкасов // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 58–61.
 20. Івашко, О. Єланецький степ відзначив ювілей [Текст] : [в Миколаївській області створено природний заповідник “Єланецький степ”] / О. Івашко // Голос України. – 2021. – № 167, 3 вересня. – С. 10.
 21. Ільченко, Л. Аналогів цього природного заповідника немає ніде у світі. Голова Державного агентства з управління зоною відчуження Сергій Костюк: “У зоні природа повертає собі те, що людина в неї колись забрала” [Текст] / Л. Ільченко ; про робочі будні 30-кілометрової території навколо ЧАЕС розповідає голова Державного агентства з управління зоною відчуження Сергій Костюк // Голос України. – 2021. – № 82, 30 квітня. – С. 1–2.
 22. Карамушка, В. І. Кліматичні загрози біологічному різноманіттю Чернігівського Полісся [Текст] / В. І. Карамушка, С. Г. Бойченко, О. В. Назарова // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 61–64.
 23. Карпенко, К. К. Макроміцети урочища «Гулевогорська дача» Охтирського лісництва у межах території Гетьманського національного природного парку [Текст] / К. К. Карпенко, Я. А. Завора // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 11. – С. 13–17.
 24. Коваленко, О. А. Екологічна диференціація угруповань класу Littorelletea uniflorae на території НПП “Пирятинський” [Текст] / О. А. Коваленко, М. С. Каліста // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 68–73.
 25. Кориняк, С. И. Анаморфные грибы – возбудители болезней растений в Республиканском биологическом заказнике “Глебковка” [Текст] / С. И. Кориняк, Е. В. Миркина, Е. С. Тумашевич // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 81–85.
 26. Кузнєцов, М. О. Перші відомості про водні гриби Національного природного парку “Гетьманський” [Текст] / М. О. Кузнєцов // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 31–33.
 27. Леонтьєв, Д. В. Включення міксоміцетів до Червоної книги України: доцільність, критерії відбору та рекомендовані види [Текст] : [міксоміцети – слизисті гриби] / Д. В. Леонтьєв, І. І. Яцюк, А. В. Кочергіна // Український ботанічний журнал. – 2020. – Т. 77, № 3. – С. 189–203.
 28. Лимар, В. В. Перша знахідка копрофільного гриба Cheilymenia stercorea (Pers.) Boud. у Національному природному парку “Слобожанський” [Текст] / В. В. Лимар, Т. О. Борисенко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 86–88.
 29. Литвиненко, Ю. І. Історія вивчення мікроміцетів на території м. Суми та його околиць [Текст] / Ю. І. Литвиненко, С. А. Лучнікова // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 88–90.
 30. Литвиненко, Ю. І. Історія мікологічних досліджень на території Гетьманського національного природного парку [Текст] / Ю. І. Литвиненко, К. К. Карпенко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 26–31.
 31. Литвиненко, Ю. І. Копрофільні аскоміцети долини р. Сула в межах Білопільського району Сумської області [Текст] / Ю. І. Литвиненко, Н. В. Степановська // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 11. – С. 17–23.
 32. Литвиненко, Ю. І. Облігатнопаразитні фітотрофні мікроміцети наземних екосистем долини р. Сула Роменського району Сумської області [Текст] / Ю. І. Литвиненко, І. В. Васильєва // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Вип. 16. – С. 31–38.
 33. Литвиненко, Ю. І. Субстратна приуроченість копрофільних аскоміцетів [Текст] / Ю. І. Литвиненко, Я. О. Ханко, А. Є. Міронець // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 12–14 жовтня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, А. О. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 45–49.
 34. Литвиненко, Ю. І. Сукцесійні зміни видового складу копрофільних аскоміцетів [Текст] / Ю. І. Литвиненко, С. В. Степановська // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 14. – С. 32–40.
 35. Мєшков, Я. В. Перша знахідка рідкісного гриба Dermea padi (Alb. & Schwein.) Fr. (Helotiales, Leotiomycetes, Ascomycota) на території НПП “Слобожанський” [Текст] / Я. В. Мєшков, С. В. Грінченко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 91–93.
 36. Міронець, А. Є. Попередні відомості про копрофільні аскоміцети Національного природного парку “Деснянсько-Старогутський” та прилеглих територій [Текст] / А. Є. Міронець, Ю. І. Литвиненко // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали I Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 35–38.
 37. Нишенко, В. В. Нова знахідка Erysiphe macleayae R. Y. Zheng & G. Q. Chen на території Буринського району Сумської області [Текст] / В. В. Нишенко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 108–110.
 38. Новый буклет о музеях Сумщины [Текст] : [Управление культуры Сумской ОГА представило буклет “Культурные сокровища Сумщины: музеи и заповедники”] // Ваш шанс. – 2021. – № 4, 27 января-3 февраля. – С. 15 А.
 39. Пасайлюк, М. В. Порівняльний аналіз вмісту рутину в плодових тілах деяких макроміцетів [Текст] / М. В. Пасайлюк // Український ботанічний журнал. – 2020. – Т. 77, № 4. – С. 324–330.
 40. Піддубина, М. Г. Експансія Prunus spinosa у відділенні “Михайлівська цілина” Українського степового природного заповідника НАН України [Текст] / М. Г. Піддубина // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25-27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С.93–95.
 41. Попова, О. М. Поширення в Україні рідкісного виду Pisolithus arhizus (Boletales, Basidiomycota) [Текст] / О. М. Попова // Український ботанічний журнал. – 2021. – Т. 78, № 2. – C. 139–144.
 42. Попович, С. Ю. Репрезентованість Pinus cembra (Pinaceae) в природно-заповідному фонді України [Текст] : Червона книга України / С. Ю. Попович, Н. В. Михайлович, Т. С. Грисюк // Український ботанічний журнал. – 2019. – Т. 76, № 6. – С. 533–541.
 43. Придюк, М. П. Нові знахідки видів роду Galerina (Hymenogastraceae) в Україні [Текст] / М. П. Придюк // Український ботанічний журнал. – 2021. – Т. 78, № 3. – С. 201–213.
 44. Придюк, М. П. Нові та маловідомі для України представники роду Cortinarius (Cortinariaceae, Basidiomycota), виявлені у Національному природному парку “мале Полісся” [Текст] : [Cortinarius (Cortinariaceae, Basidiomycota) – павутинник – сімейство грибів порядку агарикових] / М. П. Придюк // Український ботанічний журнал. – 2020. – Т. 77, № 1. – С. 16–22.
 45. Придюк, М. П. Перша знахідка в Україні рідкісного в Європі виду Entoljma graphitipes Entoljmataceac [Текст] : [Entoljma graphitipes Entoljmataceac – ентоломні графітипи (агарикові гриби)] / М. П. Придюк, М. О. Зикова // Український ботанічний журнал. – 2020. – Т. 77, № 2. – С. 113–116.
 46. Про перейменування деяких територій та об’єктів природно-заповідного фонду [Текст] : постанова від 09.10.20 р., № 951 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 201, 16 жовтня. – С. 15.
 47. Рекіта, І. М. Базидіомакроміцети лівобережжя р. Тересва в Тячівському районі Закарпатської області [Текст] / І. М. Рекіта // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 11. – С. 25–33.
 48. Романова, Д. А. Біорізноманіття національного природного парку “Джарилгацький”: стан вивченості та перспективи мікологічних досліджень [Текст] / Д. А. Романова // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 100–104.
 49. Старинська, Н. О. Стан вивченості мікроміцетів природного заповідника “Михайлівська цілина” [Текст] / Н. О. Старинська // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 104–106.
 50. Топчій, І. В. Попередні відомості про копрофільні аскоміцети Карпатського біосферного заповідника [Текст] / І. В. Топчій, Ю. І. Литвиненко // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Н. Н. Чайченко, Г. Я. Касьяненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 62–64.
 51. Устименко, П. М. Сучасні тенденції динаміки раритетних фітоценозів України та зміна парадигми абсолютної заповідності [Текст] / П. М. Устименко, С. Ю. Попович, Д. В. Дубина // Український ботанічний журнал. – 2019. – Т. 76, № 5. – С. 434–444.
 52. Фитопагенные микромицеты в Республиканском ландшафтном заказнике “Налибокский” [Текст] / С. И. Кориняк [и др.] // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Н. Н. Чайченко, Г. Я. Касьяненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 31–35.
 53. Хандюк, Т. В. Копрофільні аскоміцети – продуценти біологічно активних речовин [Текст] / Т. В. Хандюк, Ю. І. Литвиненко // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Н. Н. Чайченко, Г. Я. Касьяненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 64–67.
 54. Шевченко, М. В. Маловідомі для України види кортиціоїдних грибів із Національного природного парку “Прип’ять-Стохід” [Текст] / М. В. Шевченко, М. О. Зикова // Український ботанічний журнал. – 2021. – Т. 78, № 2. – С. 132–138.
 55. Шевченко, Ю. М. Аналіз поширення Chamaecytisus ruthenicus у відділенні “Михайлівська цілина” [Текст] / Ю. М. Шевченко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25-27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 117–121.
 56. Яковлева, А. П. Фітопатогенні мікроміцети долини р. Дернова [Текст] : (Сумська область) / А. П. Яковлева // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 134–135.

Географічні аспекти сучасних трансформаційних процесів у соціально-економічних системах

 1. Zoranyan, М. G. The Impact of World Globalization in Intercultural Communication [Текст] = [Вплив світової глобалізації на міжкультурну комунікацію] / М. G. Zoranyan // Виклики XXI століття: наука, філософія, освіта : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукова редакція: Н. М. Зленко, Т. О. Пономаренко]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 27–31.
 2. Андрієнко, О. Як віртуалізація змінює форми нашого буття: соціоформа, техноформа, етиформа [Текст] / О. Андрієнко // Вища школа. – 2020. – № 3. – С. 57–81. – Поч. № 2.
 3. Битюк, Я. Р. Креативний ресурс культури [Текст] / Я. Р. Битюк // Філософія геокультури : Всеукраїнська науково-практична конференція : присвячується 95-річчу кафедри філософії Харківського національного аграрного ун-ту ім. В. В. Докучаєва, 20–21 квітня 2017 р. / МОН України, М-во аграрної політики та продовольства України ; Ін-т модернізації змісту освіти та ін. ; [голова оргкомітету О. В. Ульянченко]. – Харків : [ФОП Бровін О. В.], [2017]. – С. 77–79.
 4. Блохін, П. В. Сучасні економічні та соціальні передумови миробудівництва у напрямі забезпечення економічної безпеки [Текст] / П. В. Блохін // Економіка та держава. – 2021. – № 5. – С. 119–123.
 5. Бобрик, В. О. Глокалізаційні трансформації у процесах сталого розвитку Карпатського Єврорегіону [Текст] / В. О. Бобрик // Економіка та держава. – 2020. – № 8. – С. 95–100.
 6. Бондаренко, В. М. Напрями удосконалення підходів до проведення адміністративно-територіальної реформи в рамках зміцнення місцевих бюджетів [Текст] / В. М. Бондаренко, О. В. Бондаренко // Економіка та держава. – 2020. – № 7. – С. 50–54.
 7. Бублик, Є. О. Узгодження макропруденційної політики та монетарного регулювання в умовах фінансової відкритості [Текст] / Є. О. Бублик // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 61–65.
 8. Волошко, Н. О. Транснаціональні корпорації: теоретико-методологічні основи організації діяльності в умовах глобалізації економіки [Текст] / Н. О. Волошко // Економіка та держава. – 2020. – № 7. – С. 110–113.
 9. Гончарук, І. В. Енергетична незалежність як суспільно-економічне явище [Текст] / І. В. Гончарук // Економіка та держава. – 2020. – № 8. – С. 71–77.
 10. Горблюк, С. Правові засади та практика застосування ревіталізації у польських містах [Текст] : [соціально-економічний та просторовий розвиток Польщі] / С. Горблюк // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2019. – № 2. – С. 26-36.
 11. Горблюк, С. Правові засади та практика застосування ревіталізації у польських містах [Текст] : [соціально-економічний та просторовий розвиток Польщі] / С. Горблюк // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2019. – № 2. – С. 2636.
 12. Грушка, В. В. Соціально-економічний розвиток регіонів України на етапі впровадження стратегічних реформ [Текст] / В. В. Грушка, Н. М. Дук, І. М. Суматохіна // Регіон-2019: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 жовтня 2019 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2019. – С. 93–97.
 13. Дюк, А. А. Сучасний розвиток та напрями спеціалізації соціального підприємництва на селі [Текст] / А. А. Дюк // Економіка та держава. – 2020. – № 5. – С. 149–154.
 14. Кирилюк, Є. М. Інституційно-інвестиційні детермінанти розвитку світової господарської системи в умовах постіндустріальних змін [Текст] / Є. М. Кирилюк // Економіка та держава. – 2019. – № 12. – С. 4–7.
 15. Князєва, О. А. Методика оцінки доцільності сумісного розгортання інфраструктури ІКТ з інфраструктурою транспорту та електропостачання [Текст] / О. А. Князєва, М. А. Дем’янчук // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 27–31.
 16. Кузишин, А. В. Зміни електорального поля в межах України (суспільно-географічний аналіз) [Текст] / А. В. Кузишин // Регіон-2019: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 жовтня 2019 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2019. – С. 38–41.
 17. Кулько, А. В. Міжнародні організації, які забезпечують співробітництво держав річкового басейну Рейну в сфері використання й охорони транскордонних прісних вод [Текст] / А. В. Кулько // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна, В. І. Акуленко та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2018. – Вип. 79. – С. 251–262. – (Серія “Юридичні науки”).
 18. Куценко, Т. Ф. Ключові термінологічні засади управління соціально-економічним розвитком муніципалітетів в Україні [Текст] / Т. Ф. Куценко, І. В. Пінтелей // Економіка та держава. – 2021. – № 2. – С. 84–91.
 19. Мартынов, А. Ю. Глобальный аспект социально-исторического развития [Текст] / А. Ю. Мартынов, И. В. Горобец // Вопросы современного обществознания и международных отношений : монография / под ред. О. В. Михайличенко. – [Germany] : [LAP LAMBERT Academic Publishing], 2020. – С. 4–34.
 20. Мельник, М. І. Виокремлення глобалізаційних чинників соціально-економічного розвитку: концепт ендогенізації [Текст] / М. І. Мельник, І. Р. Залуцький // Регіональна економіка. – 2022. – № 1. – С. 14–30.
 21. Миркєєв, Я. Ю. Розвиток міжнародно-правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій контексті прав людини [Текст] / Я. Ю. Миркєєв // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна, В. І. Акуленко та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2018. – Вип. 82. – С. 299–309. – (Серія “Юридичні науки”).
 22. Олексенко, Р. І. Управління сферою культури в умовах соціально-економічної трансформації [Текст] / Р. І. Олексенко // Виклики XXI століття: наука, філософія, освіта : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукова редакція: Н. М. Зленко, Т. О. Пономаренко]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 138–140.
 23. Остатка, Т. О. Зміни у світовій торгівлі та торговельній політиці в умовах пандемії COVID-19: виклики і можливості для України [Текст] / Т. О. Остатка, І. В. Кобута // Економіка і прогнозування. – 2020. – № 3. – С. 7–24.
 24. Підмурняк, О. О. Організаційні зміни як головні складові у процесі організаційно-управлінської реструктуризації підприємств автомобільної галузі України [Текст] / О. О. Підмурняк, Д. О. Баюра // Економіка та держава. – 2020. – № 5. – С. 81–87.
 25. Плотнік, Н. А. Аспекти соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад Харківщини на культурних та туристичних засадах [Текст] / Н. А. Плотнік // Регіон-2019: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 жовтня 2019 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2019. – С. 254–259.
 26. Пономаренко, О. М. Зміни хімічних і мікроморфологічних властивостей ґрунтів Полтавської області України за останні 130 років [Текст] / О. М. Пономаренко, В. В. Никифоров, В. М. Яковенко // Український географічний журнал. – 2022. – № 1. – С. 18–26.
 27. Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки [Текст] : указ від 27.09.21 р., № 487 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 188, 29 вересня. – С. 13–15.
 28. Просторові закономірності зміни середнього річного стоку води річок України [Текст] / О. І. Лук’янець [та ін.] // Український географічний журнал. – 2021. – № 1. – С. 6–14.
 29. Руденко, М. В. Аналіз позицій України в глобальних індексах цифрової економіки [Текст] / М. В. Руденко // Економіка та держава. – 2021. – № 2. – С. 11–18.
 30. Савченко, В. Реалії національної економіки та її перспектива: зміни у навчальному процесі [Текст] / В. Савченко, В. Стойка // Вища школа. – 2020. – № 4. – С. 81–94.
 31. Сазонець, І. Л. Пріоритетність змін індивідуального характеру трансформації праці в постіндустріальному суспільстві [Текст] / І. Л. Сазонець, А. С. Саленко // Економіка та держава. – 2021. – № 5. – С. 28–32.
 32. Санченко, А. Є. Міжнародно-правове регулювання транскордонного співробітництва та його імплементація в Україні: A posse ad esse [Текст] / А. Є. Санченко // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 29 травня 2020 р. / МОН України ; Ун-т політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере (Молдова) ; Кишиневський державний педагогічний ун-т ім. I. Creanga (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2020. – Ч. 2. – С. 175–179.
 33. Сеидов, Э. Ч. Пути совершенствования механизма воздействия налоговой системы на социально-экономическое развитие страны [Текст] / Э. Ч. Сеидов // Економіка та держава. – 2021. – № 5. – С. 70–76.
 34. Сенченко, М. Алгоритм створення та консервації “керованого хаосу” в соціальних системах [Текст] / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 12. – С. 18–23.
 35. Сенченко, М. Алгоритм створення та консервації “керованого хаосу” в соціальних системах [Текст] / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 12. – С. 18–23.
 36. Стратегія людського розвитку [Текст] : цілі, завдання, індикатори // Управління освітою. – 2022. – № 1/2, січень-лютий. – С. 46–69.
 37. Тимошенко, В. І. Сучасні соціальні трансформації в Україні і злочинність [Текст] / В. І. Тимошенко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна, В. І. Акуленко та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2018. – Вип. 79. – С. 23–34. – (Серія “Юридичні науки”).
 38. Трипольська, Г. Оцінка витрат на заходи з адаптації до зміни клімату в Україні [Текст] / Г. Трипольська // Економіка і прогнозування. – 2020. – № 4. – С. 60–71.
 39. Тулба, К. Г. Актуальні проблеми правового регулювання транскордонного руху осіб та шляхи їх вирішення [Текст] / К. Г. Тулба // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна, В. І. Акуленко та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2018. – Вип. 81. – С. 308–321. – (Серія “Юридичні науки”).
 40. Цопа, В. Четверта промислова революція [Текст] : [цифровізація процесу виробництва] / В. Цопа // Охорона праці. – 2021. – № 3. – С. 14–17.
 41. Шабашова, Л. Ю. Роль географії у визначенні соціально-економічних ризиків [Текст] / Л. Ю. Шабашова // Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації : (до 85-річчя природничо-географічного факультету) : III Міжнародна науково-практична конференція : праці науково-практичної конференції / МОН України ; Ніжинський державний педагогічний ун-т ім. М. Гоголя ; Поморська академія у Слупську та ін. ; [редкол.: М. О. Барановський, О. Б. Кучменко, Н. І. Лукашова та ін.]. – Ніжин : [НДУ ім. М. Гоголя], 2018. – С. 272–274.
 42. Шпаковская, В. В. Позитивные возможности общественного и экономического развития в период пандемии [Текст] / В. В. Шпаковская // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2021 р. / МОН України ; Азербайджанська державна морська академія ; Варненський вільний ун-т Чорноризця Храбра та ін. : [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2021. – С. 184–188.
 43. Шульженко, Ф. П. Державний примус в умовах демократичної трансформації суспільства: теоретико-правовий концепт [Текст] : [кримінально-правова політика держави] / Ф. П. Шульженко // Юридична Україна. – 2022. – № 2. – С. 6–12.

Географія Сумської області: особливості природи, соціально-економічного розвитку і раціонального природокористування

 1. Білокур, Д. О. Зміни показників неспецифічної ланки системного імунітету у осіб з контамінованих територій Сумської області [Текст] / Д. О. Білокур, В. І. Шейко // Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації : III Міжнародна науково-практична конференція / МОН України ; Ніжинський державний педагогічний ун-т ім. М. Гоголя ; Поморська академія у Слупську та ін. ; [редкол.: М. О. Барановський, О. Б. Кучменко. Н. І. Лукашова та ін.]. – Ніжин : [НДУ ім. М. Гоголя], 2018. – С. 23–24.
 2. З Днем народження, Суми! [Текст] : чергову, 367-му річницю Суми зустрічали незвично – без масштабних урочистостей і гучних святкувань. Війна внесла свої корективи у свято, але воно все-таки відбулося // Панорама. – 2022. – № 27, 7-14 вересня. – С. А 5.
 3. Карабут, В. О. Причини просторової контрастності грунтово-лісового покриву Липоводолинського району [Текст] / В. О. Карабут // Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації : III Міжнародна науково-практична конференція / МОН України ; Ніжинський державний педагогічний ун-т ім. М. Гоголя ; Поморська академія у Слупську та ін. ; [редкол.: М. О. Барановський, О. Б. Кучменко. Н. І. Лукашова та ін.]. – Ніжин : [НДУ ім. М. Гоголя], 2018. – С. 183–185.
 4. Книга про містечка Сумщини [Текст] : [назва книги: “Козацькі містечка Північного Сходу Лівобережної України”, автори – Є. Осадчий та О. Коротя] // Ваш шанс. – 2022. – № 39, 29 вересня – 6 жовтня. – С. 15 А.
 5. Краєзнавець Сергій П’ятаченко: “Карта Сум очіщується від будь-яких міток “рускава міра”” [Текст] / спілкувався О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 181, 20 серпня. – С. 3.
 6. Ленський, О. Люди міста [Текст] : [про Бера і поштову контору на Воскресенській] / О. Ленський // Панорама. – 2022. – № 1, 5-12 січня. – С. А 6.
 7. Ленський, О. Сумські провізори і фармацевти [Текст] : [історичний аспект] / О. Ленський // Панорама. – 2022. – № 37, 16-23 листопада. – С. А 6.
 8. Литвиненко, Ю. І. Мікроміцети Природного заповідника “Михайлівська цілина” [Текст] / Ю. І. Литвиненко, В. П. Гелюта, Н. О. Старинська // Український ботанічний журнал. – 2022. – Т. 79, № 1. – С. 35–50.
 9. Любарець, В. Перспективи управління розвитком освіти дорослих в умовах воєнного та післявоєнного стану України [Текст] / В. Любарець, І. Яковенко // Вища освіта України. – 2022. – № 3. – С. 55–64.
 10. Міщенко, Б. І. Сучасні проблеми та перспективи нафтогазового комплексу Сумської області [Текст] / Б. І. Міщенко // Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації : III Міжнародна науково-практична конференція / МОН України ; Ніжинський державний педагогічний ун-т ім. М. Гоголя ; Поморська академія у Слупську та ін. ; [редкол.: М. О. Барановський, О. Б. Кучменко. Н. І. Лукашова та ін.]. – Ніжин : [НДУ ім. М. Гоголя], 2018. – С. 219–221.
 11. На Сумщині створено Центр симуляційного навчання [Текст] : [для практичного навчання майбутніх медиків у Лебединському медичному коледжі] // Ваш шанс. – 2022. – № 46, 17-24 листопада. – С. 13 А.
 12. Нова марка “Нескорена Сумщина” [Текст] : тростянецький вокзал потрапив до проєкту. присвяченого роботі українських залізничників // Ваш шанс. – 2022. – № 44, 3-10 листопада. – С. 15 А.
 13. Павлова, Л. ПТУ: лучше меньше, да лучше [Текст] : стратегический план развития системы профтехобразования до 2027 года – чего ждать? : [ПТО на Сумщине и в Украине] / Л. Павлова // Ваш шанс. – 2022. – № 3, 19-26 января. – С. 4 А.
 14. Поляченко, А. Хроніки вторгнення [Текст] : коротко про найголовніші події військового часу на Сумщині / А. Поляченко // Панорама. – 2022. – № 30, 28 вересня – 4 жовтня. – С. А 3.
 15. Про затвердження переліку музеїв та заповідників, в яких зберігаються музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України [Текст] : [є інформація й про Сумську область] : постанова від 02.12.21 р., № 1388 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 2, 6 січня. – С. 7.
 16. Про зміну меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення [Текст] : указ від 02.01.22 р., № 6 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 1, 5 січня. – С. 10.
 17. Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів [Текст] : закон від 20.09.22 р., № 2614-ІХ / Україна // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 229, 26 жовтня. – С. 6–9.
 18. Про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2022-2026 роки [Текст] : рішення від 22.12.21 р. / Сумська обласна рада ; Сумська обласна рада ; Скликання (8) ; Сесія (9) // Голос України. – 2022. – № 2, 6 січня. – С. 5.
 19. Про Програму розвитку агропромислового комплексу Сумської області на період до 2027 року [Текст] : рішення від 23.07.21 р. / Сумська обласна рада. Скликання (8) ; сесія (7) // Голос України. – 2021. – № 149. – С. 26–27.
 20. Про програму розвитку малого бізнесу та середнього підприємництва в Сумській області на 2022–2026 роки [Текст] : рішення від 22.12.22 р. / Сумська обласна рада ; Скликання (8) ; Сесія (9) // Голос України. – 2022. – № 3, 11 січня. – С. 16–19.
 21. “Просвітницька місія української національної духовності, яку заклав 230 років тому Олександр Паліцин, успішно продовжується” [Текст] : [інтерв’ю з ректором ГО “Паліцинська академія” А. Близнюком] / спілкувався О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 187, 30 серпня. – С. 3.
 22. Сумський педагогічний – без Макаренка? [Текст] : в цілому по області сформували пропозиції щодо перейменування 1030 об’єктів топоніміки // Ваш шанс. – 2022. – № 39, 29 вересня – 6 жовтня. – С. 2 А.

Використання географічних інформаційних систем (ГІС) в освітньому процесі підготовки студентів географічних спеціальностей

 1. Патиченко, О. М. Конструктивно-географічні засади нормативної грошової оцінки земель населених пунктів з використанням геоінформаційних технологій [Текст] : автореф. дис. … канд. географіч. наук : спец. 11.00.11 “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” / О. М. Патиченко ; МОН України, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с.
 2. Косенко, Ю. Ю. ГІС: екологічний туризм Черкаської області [Текст] / Ю. Ю. Косенко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 12-14 жовтня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, А. О. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 254–257.
 3. Костріков, С. В. Реалізація мультіфункціонального підходу до аналізу урбаністичного середовища через геоінформаційне веб-застосування [Текст] / С. В. Костріков, О. В. Попович // Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8–9 листопада 2018 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, М. О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2018. – С. 24–28.
 4. Кушнір, А. С. База даних палеоґрунтознавчих досліджень голоцену в межах рівнинної частини України на основі ГІС-технологій [Текст] / А. С. Кушнір, О. М. Лейберюк // Український географічний журнал. – 2022. – № 1. – С. 47–52.
 5. Мельник, А. В. Проблеми і можливості розвитку геоінформаційної освіти в Україні [Текст] : [ГІС – одна із сучасних інформаційних технологій; ГІС-освіта, геоінформаційне донавчання, геоінформатизація шкільного навчання / А. В. Мельник // Український географічний журнал. – 2008. – № 4. – С. 48–51.
 6. Поливач, К. А. Картографічне забезпечення реалізації екологічної політики у природно-заповідній сфері України [Текст] : [ГІС-технології і вебресурси з питань розвитку системи природоохоронних територій охоплюють як окремі території та об’єкти ПЗФ, так і регіони країни загалом] / К. А. Поливач // Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2017 р., м. Харків. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2017. – С. 172–175.
 7. Туркіна, Ю. В. Використання геоінформаційних систем при вивченні охорони українського лісостепу [Текст] : [на уроках біології] / Ю. В. Туркіна, О. М. Король // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 263–265.
 8. Формування обмежень у землекористуванні засобами геоінформаційного аналізу при просторовому плануванні (на прикладі приаеродромних територій) [Текст] / Л. Я. Новаковська [та ін.] // Український географічний журнал. – 2021. – № 1. – С. 44–53.
 9. Чабанюк, В. С. Сучасні підходи до розроблення електронних атласів у контексті “великих даних” [Текст] / В. С. Чабанюк, О. П. Дишлик // Український географічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 49–57.
 10. Черевко, О. Перспективи використання геоінформаційних технологій в іспанському університеті Кантабрія [Текст] / О. Черевко // Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, м. Київ, 11 червня 2015 р. / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки НАПН України ; [за заг. ред. О. І. Локшиної]. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 269–271.

Методологічні засади формування професійних компетентностей майбутніх вчителів біології, географії та хімії

 1. Chernov, B. Formation of a Creative Personality of Future Teachers of Geography in the Process of General and Inclusive Education [Текст] = [Формування творчої особистості майбутніх учителів географії в процесі загальної та інклюзивної освіти] / B. Chernov, K. Kovalska, L. Volovyk // Актуальные вопросы общего и инклюзивного образования : монография / под ред. О. В. Михайличенко. – [Германия] : [LAP LAMBERT Academic Publishing], 2021. – С. 148–165.
 2. Антіпова, Н. П. Науково-методичний комплекс формування фахової компетентності у майбутніх селекціонерів-генетиків [Текст] / Н. П. Антіпова, Н. М. Рідей, І. О. Антіпов // Мультимодусні засади післядипломної освіти для сталого розвитку : колективна монографія / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; за заг. ред.: Н. М. Рідей, В. П. Сергієнко. – Київ : [Вид-во ім. М. П. Драгоманова], 2017. – С. 202–243.
 3. Бальоха, А. С. Природознавча компетентність як складова професійної підготовки [Текст] / А. С. Бальоха // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 138–139.
 4. Білик, В. Зміст та структура природничо-наукової компетентності майбутніх психологів [Текст] / В. Білик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 205–212. – (Серія “Педагогічні науки”).
 5. Ващенко, Л. С. Моніторингова система оцінювання рівня сформованості предметної біологічної компетентності учнів старшої школи багатопрофільного ліцею [Текст]. Розділ 5 / Л. С. Ващенко // Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти : монографія / О. І. Ляшенко, Т. О.Лукіна, Ю. О. Жук, Л. Ващенко ; Національна академія педагогічних наук України, Ін-т педагогіки. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. – С. 85–105.
 6. Гаврюшенко, Г. В. Методичні підходи до формування економічних компетентностей при викладанні розділу “Національна економіка та світове господарство” у шкільному курсі географії “Україна і світове господарство” [Текст] / Г. В. Гаврюшенко, О. В. Трифонова // Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації : (до 85-річчя природничо-географічного факультету) : III Міжнародна науково-практична конференція : праці науково-практичної конференції / МОН України ; Ніжинський державний педагогічний ун-т ім. М. Гоголя ; Поморська академія у Слупську та ін. ; [редкол.: М. О. Барановський, О. Б. Кучменко, Н. І. Лукашова та ін.]. – Ніжин : [НДУ ім. М. Гоголя], 2018. – С. 407–410.
 7. Гиря, О. Інтегрований підхід до компетентнісної підготовки учителів хімії та біології [Текст] / О. Гиря // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2021 року / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 149–153.
 8. Грабовий, А. Навчальний хімічний експеримент як засіб формування предметної компетентності з хімії [Текст] / А. Грабовий // Біологія і хімія в рідній школі. – 2020. – № 2. – С. 14–15. – Поч. № 1.
 9. Грабовий, А. Навчальний хімічний експеримент як чинник формування в учнів ключової компетентності уміння вчитися впродовж життя [Текст] / А. Грабовий // Біологія і хімія в рідній школі. – 2019. – № 6. – С. 6–10.
 10. Еколого-еволюційний підхід до компетентнісно орієнтованого навчання біології [Текст]. Розділ 1.3 // Навчання біології учнів основної школи : методичний посібник / Н. Ю. Матяш, Т. В. Коршевнюк, Л. М. Рибалко, О. Г. Козленко. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – С. 34–45.
 11. Коваленко, Н. В. Формування предметних компетентностей студентів другого курсу (майбутніх вчителів фізики) у системі педагогічної підготовки [Текст]. Розділ 3, [підрозділ] 3.1 : Формування предметних компетентностей дисциплін психолого-педагогічного циклу / Н. В. Коваленко // Формування предметних компетентностей майбутніх вчителів фізики та математики засобами та технологіями сучасного освітнього середовища : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за ред.: О. М. Завражної, А. І. Салтикової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 156–180.
 12. Козленко, О. Функціональна грамотність з природничих наук PISA і природничо-наукова компетентність [Текст] / О. Козленко // Біологія і хімія в рідній школі. – 2022. – № 2. – С. 2–6.
 13. Компетентнісні завдання з географії материків і океанів [Текст] : 7-й клас / укладач Л. А. Івченко // Географія. – 2020. – № 23/24. – С. 36–56.
 14. Кофанова, О. Роль геоекології у формуванні дослідницьких компетентностей у студентів-екологів і майбутніх фахівців з гірництва [Текст] / О. Кофанова, О. Кофанов // Вища освіта України. – 2020. – № 2. – С. 37–45.
 15. Курникова, Г. І. Формування предметних компетентностей на уроках біології [Текст] : методичні рекомендації / Г. І. Курникова // Біологія. – 2020. – № 7/9. – С. 4–33.
 16. Кух, А. Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти [Текст] / А. Кух // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2022. – № 1. – С. 45–48.
 17. Лазорко, М. Квест-технології як форма реалізації ключових компетентностей учнів [Текст] / М. Лазорко // Біологія і хімія в рідній школі. – 2020. – № 2. – С. 11–13.
 18. Лукашова, Н. Використання історичних знань у формуванні професійно-методичної компетентності майбутнього вчителя хімії [Текст] / Н. Лукашова // Біологія і хімія в рідній школі. – 2021. – № 2. – С. 32–37.
 19. Назаренко, Т. Г. Методичні рекомендації щодо навчання географії в умовах воєнного стану [Текст] : освіта воєнного часу / Т. Г. Назаренко, В. С. Яценко, О. В. Часткова // Географія та економіка в рідній школі. – 2022. – № 2/3. – С. 2–3.
 20. Негеля, Т. В. Реалізація компетентнісного підходу на уроках географії [Текст] / Т. В. Негеля // Географія. – 2020. – № 9/10. – С. 4–7.
 21. Перерва, В. Формування термінологічної компетентності майбутніх учителів біології в системі самостійної роботи [Текст] / В. Перерва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 337–345. – (Серія “Педагогічні науки”).
 22. Плиска, О. І. Значення вибіркових дисциплін в фаховій підготовці вчителя біології [Текст] / О. І. Плиска, Н. В. Лебединець // Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації : (до 85-річчя природничо-географічного факультету) : III Міжнародна науково-практична конференція : праці науково-практичної конференції / МОН України ; Ніжинський державний педагогічний ун-т ім. М. Гоголя ; Поморська академія у Слупську та ін. ; [редкол.: М. О. Барановський, О. Б. Кучменко, Н. І. Лукашова та ін.]. – Ніжин : [НДУ ім. М. Гоголя], 2018. – С. 104–106.
 23. Трофименко, А. Формування фасилітаційних умінь майбутнього вчителя природничих дисциплін [Текст] / А. Трофименко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 270–272.
 24. Ярошенко, О. Як на заняттях з хімії формувати в учнів ключову компетентність – спілкування рідною мовою [Текст] / О. Ярошенко // Біологія і хімія в рідній школі. – 2019. – № 6. – С. 2–6.