Природничо-географічний факультет

Гідрохімічний моніторинг поверхневих природних вод Сумщини

Копрофільні аскоміцети заповідників на національних природних парків України

 1. Акулов, О. Ю. Нові для науки види мікофільних грибів з території Національного природного парку “Гетьманський” [Текст] / О. Ю. Акулов // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 9–11.
 2. Антифунгальна активність макроміцетів проти Penicillium spp. та Rhizopus spp. [Текст] / Т. А. Круподьорова [та ін.] // Сьогодення біологічної науки : матеріали II Міжнародної наукової конференції, 09–10 листопада 2018 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Поліський державний ун-т, Білорусь ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, М. П. Радзієвська та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 100.
 3. Буцик, А. С. Нові знахідки роду Arnium Nitschke ex G. Winter в Україні [Текст] / А. С. Буцик, С. В. Степановська // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали I Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 10–12.
 4. Васильєва, І. В. Облігатнопаразитні мікроміцети околиць м. Ромни [Текст] : (Сумська область) / І. В. Васильєва // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 50–52.
 5. Величко, Н. В. Копрофільні аскоміцети долини річки Сейм [Текст] : (Сумська область) / Н. В. Величко, Т. В. Хандюк // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 53–55.
 6. Вертель, В. В. Про потенційну пам’ятку природи місцевого значення “Михайлівська” [Текст] / В. В. Вертель // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25-27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 34–39.
 7. Ворфоломєєва, В. І. Перспективи використання базидіальних грибів для конверсії лігнінвмісної сировини [Текст] / В. І. Ворфоломєєва // Сьогодення біологічної науки : матеріали II Міжнародної наукової конференції, 09–10 листопада 2018 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Поліський державний ун-т, Білорусь ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, М. П. Радзієвська та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 86–88.
 8. Гавриш, П. В. Сучасний стан дослідженості та перспективи подальшого вивчення мікобіоти Національного природного парку “Гетьманський” [Текст] / П. В. Гавриш, О. Ю. Акулов // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25-27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 12–16.
 9. Гарбуз, Д. І. Перші знахідки Lasiobelonium nidulus (J.C. Schmidt & Kunze) Spooner на території запроектованого НПП “Ізюмська Лука” (Україна) [Текст] / Д. І. Гарбуз, О. Л. Харькова // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 40–43.
 10. Гетьман, В. І. Національний природний парк “Білоозерський” [Текст] / В. І. Гетьман // Географія та економіка в рідній школі. – 2021. – № 3. – С. 45–48.
 11. Гетьман, В. І. Національний природний парк “Кам’янська Січ” [Текст] / В. І. Гетьман // Географія та економіка в рідній школі. – 2021. – № 2. – С. 39–42.
 12. Голубцова, Ю. И. Новые и малоизвестные для Украины виды копрофильных аскомицетов [Текст] / Ю. И. Голубцова, А. С. Кравцов // Актуальні проблеми дослідження довкілля : IV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю для молодих учених, (19–21 травня 2011 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Голубцова, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [Вінниченко М. Д.], 2011. – С. 32–39.
 13. Давидов, Д. Доповнення до списку видів судинних рослин спонтанної флори Лівобережного Лісостепу України [Текст] / Д. Давидов // Український ботанічний журнал. – 2021. – Т. 78, № 1. – С. 23–31.
 14. Дерев’янко, О. В. Природно-заповідні об’єкти Лохвицького агролісництва державного підприємства “Полтавське державне лісогосподарське підприємство “Полтаваоблагроліс” [Текст] / О. В. Дерев’янко, А. П. Вакал // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 46–51.
 15. Диченко, Л. О. Фітопатогенні мікроміцети м. Миргород [Текст] / Л. О. Диченко, Т. М. Шкурко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 51–53.
 16. Елеонора Захарівна Коваль [Текст] : (до 90-річчя від дня народження) : [відома українська вчена-мікологиня] / Н. А. Бісько [та ін.] // Український ботанічний журнал. – 2020. – Т. 77, № 4. – С. 344–346.
 17. Жеребило, В. Флора Олексіївського лугопарку м. Харкова [Текст] / В. Жеребило, Є. Ковалик, Ю. Удод // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 53–58.
 18. Запорожець, Г. В. Консортивні зв’язки фітопатогенних мікроміцетів Гетьманського національного природного парку [Текст] / Г. В. Запорожець // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Н. Н. Чайченко, Г. Я. Касьяненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 26–29.
 19. Згонник, М. О. Нові відомості про афілофороїдні гриби Національного природного парку “Дворічанський” (Україна) [Текст] / М. О. Згонник, Д. О. Ачкасов // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 58–61.
 20. Івашко, О. Єланецький степ відзначив ювілей [Текст] : [в Миколаївській області створено природний заповідник “Єланецький степ”] / О. Івашко // Голос України. – 2021. – № 167, 3 вересня. – С. 10.
 21. Ільченко, Л. Аналогів цього природного заповідника немає ніде у світі. Голова Державного агентства з управління зоною відчуження Сергій Костюк: “У зоні природа повертає собі те, що людина в неї колись забрала” [Текст] / Л. Ільченко ; про робочі будні 30-кілометрової території навколо ЧАЕС розповідає голова Державного агентства з управління зоною відчуження Сергій Костюк // Голос України. – 2021. – № 82, 30 квітня. – С. 1–2.
 22. Карамушка, В. І. Кліматичні загрози біологічному різноманіттю Чернігівського Полісся [Текст] / В. І. Карамушка, С. Г. Бойченко, О. В. Назарова // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 61–64.
 23. Карпенко, К. К. Макроміцети урочища «Гулевогорська дача» Охтирського лісництва у межах території Гетьманського національного природного парку [Текст] / К. К. Карпенко, Я. А. Завора // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 11. – С. 13–17.
 24. Коваленко, О. А. Екологічна диференціація угруповань класу Littorelletea uniflorae на території НПП “Пирятинський” [Текст] / О. А. Коваленко, М. С. Каліста // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 68–73.
 25. Кориняк, С. И. Анаморфные грибы – возбудители болезней растений в Республиканском биологическом заказнике “Глебковка” [Текст] / С. И. Кориняк, Е. В. Миркина, Е. С. Тумашевич // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 81–85.
 26. Кузнєцов, М. О. Перші відомості про водні гриби Національного природного парку “Гетьманський” [Текст] / М. О. Кузнєцов // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 31–33.
 27. Леонтьєв, Д. В. Включення міксоміцетів до Червоної книги України: доцільність, критерії відбору та рекомендовані види [Текст] : [міксоміцети – слизисті гриби] / Д. В. Леонтьєв, І. І. Яцюк, А. В. Кочергіна // Український ботанічний журнал. – 2020. – Т. 77, № 3. – С. 189–203.
 28. Лимар, В. В. Перша знахідка копрофільного гриба Cheilymenia stercorea (Pers.) Boud. у Національному природному парку “Слобожанський” [Текст] / В. В. Лимар, Т. О. Борисенко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 86–88.
 29. Литвиненко, Ю. І. Історія вивчення мікроміцетів на території м. Суми та його околиць [Текст] / Ю. І. Литвиненко, С. А. Лучнікова // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 88–90.
 30. Литвиненко, Ю. І. Історія мікологічних досліджень на території Гетьманського національного природного парку [Текст] / Ю. І. Литвиненко, К. К. Карпенко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 26–31.
 31. Литвиненко, Ю. І. Копрофільні аскоміцети долини р. Сула в межах Білопільського району Сумської області [Текст] / Ю. І. Литвиненко, Н. В. Степановська // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 11. – С. 17–23.
 32. Литвиненко, Ю. І. Облігатнопаразитні фітотрофні мікроміцети наземних екосистем долини р. Сула Роменського району Сумської області [Текст] / Ю. І. Литвиненко, І. В. Васильєва // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Вип. 16. – С. 31–38.
 33. Литвиненко, Ю. І. Субстратна приуроченість копрофільних аскоміцетів [Текст] / Ю. І. Литвиненко, Я. О. Ханко, А. Є. Міронець // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 12–14 жовтня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, А. О. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 45–49.
 34. Литвиненко, Ю. І. Сукцесійні зміни видового складу копрофільних аскоміцетів [Текст] / Ю. І. Литвиненко, С. В. Степановська // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 14. – С. 32–40.
 35. Мєшков, Я. В. Перша знахідка рідкісного гриба Dermea padi (Alb. & Schwein.) Fr. (Helotiales, Leotiomycetes, Ascomycota) на території НПП “Слобожанський” [Текст] / Я. В. Мєшков, С. В. Грінченко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 91–93.
 36. Міронець, А. Є. Попередні відомості про копрофільні аскоміцети Національного природного парку “Деснянсько-Старогутський” та прилеглих територій [Текст] / А. Є. Міронець, Ю. І. Литвиненко // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали I Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 35–38.
 37. Нишенко, В. В. Нова знахідка Erysiphe macleayae R. Y. Zheng & G. Q. Chen на території Буринського району Сумської області [Текст] / В. В. Нишенко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 108–110.
 38. Новый буклет о музеях Сумщины [Текст] : [Управление культуры Сумской ОГА представило буклет “Культурные сокровища Сумщины: музеи и заповедники”] // Ваш шанс. – 2021. – № 4, 27 января-3 февраля. – С. 15 А.
 39. Пасайлюк, М. В. Порівняльний аналіз вмісту рутину в плодових тілах деяких макроміцетів [Текст] / М. В. Пасайлюк // Український ботанічний журнал. – 2020. – Т. 77, № 4. – С. 324–330.
 40. Піддубина, М. Г. Експансія Prunus spinosa у відділенні “Михайлівська цілина” Українського степового природного заповідника НАН України [Текст] / М. Г. Піддубина // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25-27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С.93–95.
 41. Попова, О. М. Поширення в Україні рідкісного виду Pisolithus arhizus (Boletales, Basidiomycota) [Текст] / О. М. Попова // Український ботанічний журнал. – 2021. – Т. 78, № 2. – C. 139–144.
 42. Попович, С. Ю. Репрезентованість Pinus cembra (Pinaceae) в природно-заповідному фонді України [Текст] : Червона книга України / С. Ю. Попович, Н. В. Михайлович, Т. С. Грисюк // Український ботанічний журнал. – 2019. – Т. 76, № 6. – С. 533–541.
 43. Придюк, М. П. Нові знахідки видів роду Galerina (Hymenogastraceae) в Україні [Текст] / М. П. Придюк // Український ботанічний журнал. – 2021. – Т. 78, № 3. – С. 201–213.
 44. Придюк, М. П. Нові та маловідомі для України представники роду Cortinarius (Cortinariaceae, Basidiomycota), виявлені у Національному природному парку “мале Полісся” [Текст] : [Cortinarius (Cortinariaceae, Basidiomycota) – павутинник – сімейство грибів порядку агарикових] / М. П. Придюк // Український ботанічний журнал. – 2020. – Т. 77, № 1. – С. 16–22.
 45. Придюк, М. П. Перша знахідка в Україні рідкісного в Європі виду Entoljma graphitipes Entoljmataceac [Текст] : [Entoljma graphitipes Entoljmataceac – ентоломні графітипи (агарикові гриби)] / М. П. Придюк, М. О. Зикова // Український ботанічний журнал. – 2020. – Т. 77, № 2. – С. 113–116.
 46. Про перейменування деяких територій та об’єктів природно-заповідного фонду [Текст] : постанова від 09.10.20 р., № 951 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 201, 16 жовтня. – С. 15.
 47. Рекіта, І. М. Базидіомакроміцети лівобережжя р. Тересва в Тячівському районі Закарпатської області [Текст] / І. М. Рекіта // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 11. – С. 25–33.
 48. Романова, Д. А. Біорізноманіття національного природного парку “Джарилгацький”: стан вивченості та перспективи мікологічних досліджень [Текст] / Д. А. Романова // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 100–104.
 49. Старинська, Н. О. Стан вивченості мікроміцетів природного заповідника “Михайлівська цілина” [Текст] / Н. О. Старинська // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 104–106.
 50. Топчій, І. В. Попередні відомості про копрофільні аскоміцети Карпатського біосферного заповідника [Текст] / І. В. Топчій, Ю. І. Литвиненко // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Н. Н. Чайченко, Г. Я. Касьяненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 62–64.
 51. Устименко, П. М. Сучасні тенденції динаміки раритетних фітоценозів України та зміна парадигми абсолютної заповідності [Текст] / П. М. Устименко, С. Ю. Попович, Д. В. Дубина // Український ботанічний журнал. – 2019. – Т. 76, № 5. – С. 434–444.
 52. Фитопагенные микромицеты в Республиканском ландшафтном заказнике “Налибокский” [Текст] / С. И. Кориняк [и др.] // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Н. Н. Чайченко, Г. Я. Касьяненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 31–35.
 53. Хандюк, Т. В. Копрофільні аскоміцети – продуценти біологічно активних речовин [Текст] / Т. В. Хандюк, Ю. І. Литвиненко // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Н. Н. Чайченко, Г. Я. Касьяненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 64–67.
 54. Шевченко, М. В. Маловідомі для України види кортиціоїдних грибів із Національного природного парку “Прип’ять-Стохід” [Текст] / М. В. Шевченко, М. О. Зикова // Український ботанічний журнал. – 2021. – Т. 78, № 2. – С. 132–138.
 55. Шевченко, Ю. М. Аналіз поширення Chamaecytisus ruthenicus у відділенні “Михайлівська цілина” [Текст] / Ю. М. Шевченко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25-27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 117–121.
 56. Яковлева, А. П. Фітопатогенні мікроміцети долини р. Дернова [Текст] : (Сумська область) / А. П. Яковлева // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 134–135.

Географія Сумської області: особливості природи, соціально-економічного розвитку і раціонального природокористування

Адаптаційні реакції організму до ендогенних та екзогенних факторів середовища