Бібліографічний опис

«Норми бібліографічного опису представляють собою, так би мовити,
 красу наукового етикету. Їх дотримання вказує на звичку до науки,
а їх порушення виявляє вискочку і неука, і часто кидає ганебну тінь
на роботу, здавалося б, пристойну на перший погляд…»
Умберто Еко

Складання списку використаної літератури є важливим обов’язковим елементом наукової роботи. Список використаної літератури відображає роботу автора зі збору та аналізу літератури, дозволяє зробити висновок про ступінь фундаментальності проведеного дослідження і охоплює документи, використані при написанні наукової роботи. Будь-яка наукова робота супроводжується списком літератури, складати який необхідно за певними правилами.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT). – На заміну ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82 ; чинний з 2008–04–01.– Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – ІІІ, ІІІ,  47 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

ДСТУ 7.80:2007.  Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80–2000, IDT). – Уведено вперше ; чинний з 2007–10–17. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – ІІІ,  8 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). – Режим доступу: http://www.docme.ru/doc/85267/dstu-gost-7.80-2007-bіblіografіchnij-zapis.-zagolovok.
ДСТУ 4331:2004. Правила описування архівних документів (ISAD (G):1999, NEQ). – Уведено вперше ; чинний з 2004–08–17. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005. – ІІІ,  16 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України). – Режим доступу: http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/Zurnal/NO_BOOK/GOST/DSTU_4331_2004.pdf.

ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. – Уведено вперше ; чинний з 2015–06–22.– Київ : ДП УкрНДНЦ, 2016. – ІІІ, 16 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України). – Режим доступу:

http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf

ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). – На заміну ДСТУ 3582–97 ; чинний з 2013–08–22.– Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – ІІІ, 15 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України). – Режим доступу:

http://dndims.com/upload/files/DSTU_3582_2013.pdf

ДСТУ 7093:2009. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ISO 832:1994, MOD). – Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.11-78) ; чинний з 2010–04–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – ІІІ,  8 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). – Режим доступу:

https://library.sspu.edu.ua/biblioteka/7_GOST_7.11-2004.pdf

Методичні рекомендації із застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та приклади бібліографічних
записів
дивіться на сайті Книжкової палати України

Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису документа (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”). – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/zakony/metodrek.pdf.

Приклади бібліографічних записів. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf.

До уваги!!!

Наказом національного органу стандартизації України ДП “УкрНДНЦ” від 22.06.2015 р. № 61 прийняло ДСТУ 3008:2015 “Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання”, який набув чинності 1 липня 2017 року.

Стандарт розроблено в УкрІНТЕІ за Програмою робіт з національної стандартизації на заміну ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення”.

ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. – На заміну ДСТУ 3008–95 ; чинний з 2015–06–15. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – ІІІ,  31 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України). – Режим доступу:

http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_3008-2015.PDF