Факультет іноземної та слов’янської філології

Формування культуромовної особистості фахівця в умовах неперервної освіти

 1. Баган, М. П. Англізація сучасного українськомовного комунікативного простору: причини, основні вияви та наслідки [Текст] / М. П. Баган // Українська мова. – 2020. – № 1. – С. 38–53.
 2. Базів, Л. “Нова редакція правопису повертає норми, які штучно вилучили через “сталінську політику зближення мов” [Текст] : [інтерв’ю з мовознавцем, автором підручників, телеведучим Олександром Авраменком] / Л. Базів // Урядовий кур’єр. – 2019. – № 180, 20 вересня. – С. 5. – Надруковано зі скороченнями.
 3. Белей, Л. Л. Позивні учасників АТО й ООС – творення та функціонування [Текст] / Л. Л. Белей // Мовознавство. – 2020. – № 3. – С. 49–62.
 4. Белей, Л. Л. Українська мова на початку ХХІ ст.: параметризація соціально-лінгвістичних змін [Текст] / Л. Л. Белей // Мовознавство. – 2020. – № 6. – С. 63–68.
 5. Бігусяк, М. В. Знавець і філігранний дослідник мовних обширів [Текст] : (Миколі Петровичу Лесюку – 80) / М. В. Бігусяк // Українська мова. – 2020. – № 1. – С. 158–165.
 6. Білоусенко, Л. І. Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних іменників в українській мові XI–ХІІІ ст. [Текст] : (деривати чоловічого роду) / Л. І. Білоусенко // Українська мова. – 2020. – № 3. – С. 3–17.
 7. Білоусенко, П. І. Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних дериватів в українській мові XI–XIII ст. [Текст] / П. І. Білоусенко // Мовознавство. – 2020. – № 5. – С. 3–14.
 8. Бондаренко, Н. Опрацювання морфологічних норм української мови на засадах компетентнісного підходу [Текст] / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2019. – № 2. – С. 2–6.
 9. Бондаренко, Н. Розвиваємо ключові компетентності: міжпредметний аспект [Текст] / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2020. – № 4. – С. 33–40.
 10. Будянська, В. Удосконалення ораторської майстерності майбутніх правозахисників на заняттях з української мови професійного спрямування в закладах вищої освіти [Текст] / В. Будянська, Г. Мариківська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 7 (91). – С. 172–184.
 11. Бутурлим, Т. Інноваційний підхід до вивчення іменника [Текст] : [методика викладання української мови] / Т. Бутурлим // Дивослово. – 2020. – № 11. – С. 2–11.
 12. Васильєва, Л. П. Актуальні проблеми сучасної українсько-хорватської лексикографії: з досвіду укладання та практичного застосування двомовних словників [Текст] / Л. П. Васильєва // Мовознавство. – 2019. – № 5. – С. 21–31.
 13. Вербин, Н. С. Архітектоніка діалектного тексту [Текст] : (експериментально-фонетичний аналіз) / Н. С. Вербин // Українська мова. – 2020. – № 3. – С. 110–121.
 14. Вербин, С. О. Світлій пам’яті Ірини Михайлівни Железняк (25.04.1932–24.06.2020) [Текст] : [І. М. Железняк – українська вчена, мовознавець, назвознавець] / С. О. Вербин // Українська мова. – 2020. – № 3. – С. 131–134.
 15. Вергалюк, М. М. Біблійні фраземи в сучасному тексті та спеціалізованих словниках [Текст] / М. М. Вергалюк // Українська мова. – 2020. – № 1. – С. 129–140.
 16. Видайчук, Т. Чому в сучасній українській мові існують паралельні відмінкові форми іменників [Текст] / Т. Видайчук // Українська мова і література в школі. – 2020. – № 3. – С. 39–40.
 17. Візінська, М. Дидактичний матеріал для додаткової роботи на уроках української мови [Текст] : (6–9 класи) / М. Візінська // Українська мова і література в школі. – 2020. – № 5. – С. 54–59.
 18. Віталій Вікторович Жайворонок [Текст] : [український мовознавець] // Мовознавство. – 2020. – № 1. – С. 78–79.
 19. Гайович, Г. Шляхи поліпшення навичок комунікації державною мовою фахівців сфери цивільного захисту [Текст] / Г. Гайович, К. Шихненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 7 (91). – С. 185–195.
 20. Галаєвська, Л. Вивчення мовленнєвого жанру телефонна розмова на уроках української мови в старшій школі [Текст] / Л. Галаєвська // Українська мова і література в школі. – 2020. – № 5. – С. 2–6.
 21. Галата, С. Михайло Слабошпицький: запит на українську мову в суспільстві – величезний [Текст] / С. Галата // Освіта України. – 2019. – № 44, 4 листопада. – С. 10.
 22. Герасимчук, В. Зважай на масу того, що зважуєш: одиниці вимірювання ваги, маси та об’єму [Текст] : [історико-культурний дискурс] / В. Герасимчук // Дивослово. – 2020. – № 4. – С. 34–40.
 23. Герасимчук, В. Просторові виміри в українському мовленні: їхні буттєві сенси та фізичні значення [Текст] / В. Герасимчук // Дивослово. – 2019. – № 10. – С. 33–39.
 24. Герман, В. Полемічна культура сучасного викладача й учителя української мови та літератури [Текст] / В. Герман, Н. Громова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 4 (88). – С. 17–27.
 25. Гірняк, П. Рідна мова в системі духовних цінностей української інтелігенції [Текст] / П. Гірняк // Українська мова. – 2020. – № 3. – С. 61–74.
 26. Головка, О. “Це один з істотних історичних кроків, коли ми станемо свідками утвердження не лише закону про мову, а й державної мови в Україні” [Текст] / О. Головка // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 10, 16 січня. – С. 3.
 27. Гончаренко, Л. Відчути рідне слово крізь плин століть [Текст] : [історія української мови] / Л. Гончаренко // Голос України. – 2020. – № 207, 10 лисопада. – С. 11.
 28. Городенська, К. Культура мовлення [Текст] : з книжки “Українське слово у вимірах сьогодення” / К. Городенська // Українська мова і література в школі. – 2019. – № 4. – С. 57–60.
 29. Городенська, К. Г. Градаційні складносурядні речення в українській мові: структура та внутрішньозначеннєва диференціація [Текст] / К. Г. Городенська // Українська мова. – 2019. – № 3. – С. 29–39.
 30. Городенська, К. Г. Семантико-синтаксична типологія сполучникових складносурядних речень [Текст] / К. Г. Городенська // Українська мова. – 2019. – № 2. – С. 21–29.
 31. Данилевська, О. М. Українські мовознавці як фундатори корпусної мовної політики за доби української революції 1917-1920 рр. [Текст] / О. М. Данилевська // Українська мова. – 2019. – № 2. – С. 53–64.
 32. Дзугань, О. А. “Твоє ім’я – твій друг” [Текст] : (8–9 кл.) : [ознайомлення дітей із іменами людей, зацікавлення з історією деяких поширених імен в Україні] : моя країна – Україна / О. А. Дзугань // Виховна робота в школі. – 2020. – № 9. – Вкладка.
 33. Докієнко, О. Метод “Шести кольорових капелюшків мислення” на уроці української мови в 11 класі [Текст] / О. Докієнко, В. Шевченко // Українська мова і література в школі. – 2020. – № 4. – С. 44–47.
 34. Дояр, Л. Музично-мовленнєвий контент журналу “Радіо” [Текст] : (1935) / Л. Дояр // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 10. – С. 36–40.
 35. Ейсмонт, Ю. Іншомовна лексика в реферативній базі даних “Україніка наукова” [Текст] / Ю. Ейсмонт // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 12. – С. 43–47.
 36. Ейсмонт, Ю. Новий правопис: дискусійні питання [Текст] / Ю. Ейсмонт // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 9. – С. 15–19.
 37. Забудько, О. Упровадження компетентнісного підходу до навчання української мови: робота з текстом за методом “Шести кольорових капелюшків мислення” [Текст] / О. Забудько // Українська мова і література в школі. – 2020. – № 4. – С. 48–50.
 38. Загнітко, А. Материнська мова – не полова: за вітром її не розвієш [Текст] : [до Дня української мови] / А. Загнітко // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 34, 21 лютого. – С. 4.
 39. Задворний, С. І. Геокультурні передумови трансформації ойконімії Хмельницької області у 1991–2016 роках [Текст] / С. І. Задворний // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали I Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 76–78.
 40. Задорожний, В. Акцентні параметри дієслів, що виражають однакову дію [Текст] / В. Задорожний // Дивослово. – 2020. – № 11. – С. 30–36.
 41. Задорожний, В. Особливості видотворення в дієсловах на -ати в українській мові [Текст] / В. Задорожний // Дивослово. – 2020. – № 9. – С. 33–40.
 42. Захарійчук, М. Особливості роботи за навчально-методичним комплектом з української мови до підручника “Українська мова та читання. 3 клас. Частина 1” [Текст] : методика і практика навчання в НУШ / М. Захарійчук // Початкова школа. – 2020. – № 9. – С. 20–25.
 43. Іщенко, О. С. Вплив іменників і дієслів на паузування в усному мовленні [Текст] / О. С. Іщенко // Українська мова. – 2020. – № 2. – С. 45–58.
 44. Казимирова, І. А. Лінгвістичний профіль джерела як термінографічний інструмент [Текст] / І. А. Казимирова // Українська мова. – 2020. – № 2. – С. 59–73.
 45. Кислюк, Л. П. Узуальне й оказіональне словотворення в різностильовій мовній практиці [Текст] / Л. П. Кислюк // Українська мова. – 2020. – № 2. – С. 31–44.
 46. Козирєва, З. Г. Мова творчої особистості та проблеми її лексикографування [Текст] / З. Г. Козирєва // Українська мова. – 2019. – № 3. – С. 67–80.
 47. Колібаба, Л. М. Закінчення знахідного відмінка іменників в історії українського правопису [Текст] / Л. М. Колібаба // Українська мова. – 2020. – № 3. – С. 28–27.
 48. Кононенко, В. І. Категорія порівняння в лінгвокогнітивному вимірі: постмодерністський художній дискурс [Текст] / В. І. Кононенко // Українська мова. – 2019. – № 3. – С. 17–28.
 49. Коцар, О. Фразеологізми з антропоцентричним компонентом: особливості опрацювання [Текст] / О. Коцар // Дивослово. – 2020. – № 7/8. – С. 45–49.
 50. Коць, Т. А. Поняттєва парадигма публіцистичного стилю в академічному проєкті “Українська стилістика: енциклопедія” [Текст] / Т. А. Коць // Українська мова. – 2020. – № 1. – С. 13–26.
 51. Кравчук, Г. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення в 6 класі [Текст] / Г. Кравчук // Українська мова і література в школі. – 2020. – № 5. – С. 44–46.
 52. Кулик, Н. Творець фонетичного правопису [Текст] : [про українського лексикографа – Євгена Желіхівського] / Н. Кулик // Освіта України. – 2019. – № 50, 23 грудня. – С. 14–15.
 53. Лощинська, Н. Особливості творення козацьких антропонімів [Текст] : за матеріалами козацького реєстру 1649 року / Н. Лощинська // Дивослово. – 2019. – № 11. – С. 35–37.
 54. Любашенко, О. Емоційний інтелект в освітніх стратегіях української лінгводидактики [Текст] / О. Любашенко // Українська мова і література в школі. – 2020. – № 1. – С. 48–50.
 55. Малая, О. А. “Рідна мова моя, поетична, пісенна, пелюсткова і ніжна, як спів солов’я!” [Текст] : (музично-літературний журнал до Дня української писемності та мови для учнів початкової школи) / О. А. Малая // Мистецтво в школі. – 2020. – № 9. – С. 28–31.
 56. Масенко, Л. Мовна ситуація України з погляду соціолінгвістів [Текст] / Л. Масенко // Дивослово. – 2020. – № 10. – С. 24–26.
 57. Масенко, Л. Українська мова і Росія [Текст] : осібний погляд / Л. Масенко // Дивослово. – 2020. – № 3. – С. 42–43.
 58. Масенко, Л. Т. Мовна політика України у 2017–2019 роках [Текст] / Л. Т. Масенко // Українська мова. – 2019. – № 3. – С. 40–51.
 59. Медик, В. Морфологія. Орфографія. Загальна характеристика частин мови [Текст] : педагогічний досвід / В. Медик // Українська мова і література в школі. – 2019. – № 4. – С. 25–28.
 60. Москаленко, Л. А. Сакральність і сакралізація в середньополіських говірках Чорнобильської зони. І [Текст] / Л. А. Москаленко // Мовознавство. – 2019. – № 3. – С. 56–71.
 61. Нагорна, А. Вивчаємо складні речення [Текст] : 9 клас / А. Нагорна // Дивослово. – 2020. – № 9. – С. 12–14.
 62. Нєсвєдова, О. В. Упровадження інтерактивних методів навчання на уроках української мови в умовах НУШ з метою формування життєвих компетентностей молодших школярів [Текст] / О. В. Нєсвєдова // Початкове навчання та виховання. – 2020. – № 28-30. – С. 39–45.
 63. Олійник, А. Перевірка якості знань старшокласників з морфології української мови на профільному рівні в умовах дистанційного навчання [Текст] : (з досвіду роботи вчителя) / А. Олійник // Українська мова і література в школі. – 2020. – № 5. – С. 7–9.
 64. Омельчук, С. Кодифікація пунктуаційної норми вживання тире в новій редакції “Українського правопису” [Текст] / С. Омельчук // Дивослово. – 2019. – № 10. – С. 28–32.
 65. Палійська, О. М. Метамовні рефлексії і дискурсивні практики мешканців Центральної України [Текст] / О. М. Палійська // Мовознавство. – 2020. – № 5. – С. 28–49.
 66. Півторак, Г. П. Українсько-польські етномовні взаємини давнього періоду [Текст] / Г. П. Півторак // Мовознавство. – 2020. – № 1. – С. 3–19.
 67. Півторак, Г. Дещиця про українські прізвища [Текст] / Г. Поповський, А. Півторак // Мовознавство. – 2020. – № 5. – С. 70–78.
 68. Поворознюк, С. Аксіологічність міського дискурсу [Текст] : [особливості мовлення міського населення] / С. Поворознюк // Дивослово. – 2020. – № 7/8. – С. 41–44.
 69. Поліщук, Т. Запозичення економічних термінів у реферативній базі даних “Україніка наукова” [Текст] / Т. Поліщук // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 6. – С. 13–16.
 70. Попова, Л. Перспективи впровадження змішаного навчання української мови в ліцеї [Текст] / Л. Попова // Українська мова і література в школі. – 2020. – № 4. – С. 15–19.
 71. Президент Ліги українських меценатів Володимир Загорій: “Сьогодні у молоді відчутний запит на державну мову, а конкурс імені Яцика допомагає його реалізувати” [Текст] / актуальне інтерв’ю : [провів С. Короненко] // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 214, 4 листопада. – С. 1, 4.
 72. Приходько, Ю. Проблема повернення літери Ґ до українського правопису в науковому доробку Олександра Рибалка [Текст] : [мовознавець-україніст] / Ю. Приходько // Дивослово. – 2020. – № 10. – С. 27–34.
 73. Пуряєва, Н. В. Українське лінгвістичне едиційне джерелознавство [Текст] / Н. В. Пуряєва // Українська мова. – 2019. – № 2. – С. 94–105.
 74. Романюк, Ю. В. Словотвірні класи українських дієслів у порівнянні зі словозмінами [Текст] / Ю. В. Романюк // Українська мова. – 2019. – № 2. – С. 30–36.
 75. Світлій пам’яті видатного науковця Олександра Михайловича Біляєва [Текст] : (27.02.1925 – 27.03.2006) // Українська мова і література в школі. – 2020. – № 1. – С. 42–43.
 76. Селігей, П. 42 епохи українських мовних контактів: енциклопедія 3000 запозичених реалій античності й середньовіччя у мові, прізвищах і топонімах [Текст] / П. Тищенко, К. М. Селігей // Мовознавство. – 2020. – № 5. – С. 78–80.
 77. Семенова, О. Діалектологічні дослідження українсько-білоруського Полісся: історіографічний аспект [Текст] / О. Семенова // Народна творчість та етнологія. – 2019. – № 5. – С. 44–50.
 78. Сенькович, О. Р. Історіографія та історіософія вивчення мови української художньої прози 20–30-х рр. ХХ ст. [Текст] / О. Р. Сенькович // Українська мова. – 2019. – № 2. – С. 132–139.
 79. Сизонов, Д. Ю. Фразеологія як відбиття національної ідентичності в мас-медійних координатах [Текст] / Д. Ю. Сизонов // Мовознавство. – 2019. – № 6. – С. 64–71.
 80. Скорина, Л. “Камо грядеши”, Нова українська школо? або Мова + / – література [Текст] : [обговорюємо проект Державного стандарту базової середньої освіти] / Л. Скорина // Дивослово. – 2020. – № 7/8. – С. 10–15.
 81. Сюта, Г. М. Відтворення і творення прецедентних висловлювань у дискурсі української реклами [Текст] / Г. М. Сюта // Українська мова. – 2020. – № 1. – С. 27–37.
 82. Тараненко, О. О. Явище мовного андроцентризму і сучасний рух за гендерну рівність. І [Текст] / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2020. – № 1. – С. 20–46.
 83. Тищенко, К. Український східний світ: ґаламаґи, витязі (1) [Текст] : [напівзабуті слова: інтерпретація тюрського прототипу] / К. Тищенко. – C. 31–40.
 84. Тищенко, О. Асоціації в мовному спілкуванні [Текст] / О. Тищенко. – C. 41–46.
 85. Ткач, Л. Українська діалектологія як справа всього життя [Текст] : до 100-річчя від дня народження Валентини Адольфівни Прокопенко / Л. Ткач // Дивослово. – 2020. – № 12. – С. 28–31.
 86. Томіленко, Л. М. Галузева лексика в “Російсько-українському словнику” за редакцією А. Кримського та С. Єфремова: спроба цілісного аналізу [Текст] / Л. М. Томіленко // Мовознавство. – 2020. – № 2. – С. 42–58.
 87. Федоренко, М. Уроки державної мови: навчальний центр і заклад [Текст] : [особливості вживання термінів у нормативних документах] / М. Федоренко // Охорона праці. – 2020. – № 12. – С. 30–31.
 88. Холодьон, О. М. Лінгвогеографічний аспект дослідження дієслівної лексики й систематики в українських говорах [Текст] / О. М. Холодьон // Мовознавство. – 2020. – № 6. – С. 32–43.
 89. Холодьон, О. М. Дієслівна лексика й семантика в українських говорах: стан і перспективні дослідження [Текст] : (лексикографічний аспект) / О. М. Холодьон // Мовознавство. – 2020. – № 3. – С. 63–77.
 90. Холявко, І. Простір таємної свободи: жанрова характеристика щоденникового дискурсу Олександра Довженка з позицій лінгвістики [Текст] / І. Холявко // Дивослово. – 2020. – № 9. – С. 55–60.
 91. Хом’як, І. Атрибутивна функція мови [Текст] / І. Хом’як // Дивослово. – 2020. – № 9. – С. 41–46.
 92. Цимбалюк-Скопненко, Т. Лексеми управління та керування в сучасному українському узусі [Текст] : з історії формування лексичної норми літературної мови / Т. Цимбалюк-Скопненко // Дивослово. – 2019. – № 9. – С. 25–27.
 93. Чайка, Л. STREM-квест “Топавинахідники”: українські науковці, чиї винаходи змінили світ [Текст] : 7 клас / Л. Чайка // Дивослово. – 2020. – № 9. – С. 7–11.
 94. Шаров, С. Використання Онлайн платформи Edera для фахової підготовки майбутніх учителів української мови і літератури [Текст] / С. Шаров // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 2 (86). – С. 119–118.
 95. Шведова, М. О. Граматичне освоєння запозичених іменників із кінцевим -о в українській мові: корпусне дослідження [Текст] / М. О. Шведова // Українська мова. – 2020. – № 2. – С. 13–30.
 96. Шевченко, Л. І. Мовна ідентичність як домінанта світогляду: Пантелеймон Куліш. Епістолярій [Текст] / Л. І. Шевченко // Мовознавство. – 2020. – № 1. – С. 47–54.
 97. Широков, В. А. Віртуальна лексикографічна лабораторія “Словник української мови” як інструмент семантичних досліджень [Текст] / В. А. Широков, І. В. Олександрук // Мовознавство. – 2019. – № 5. – С. 3–20.
 98. Ющук, І. Логічна структура синтаксису [Текст] / І. Ющук // Дивослово. – 2019. – № 11. – С. 30–34.
 99. Ющук, І. Оновлений правопис [Текст] : [розглядаються й коментуються зміни, що запропоновані в правописі 2019 року] / І. Ющук // Дивослово. – 2020. – № 1. – С. 27–30.
 100. Ющук, І. Серйозне дослідження лінгводидактичної термінології [Текст] / І. Ющук // Дивослово. – 2019. – № 9. – С. 28–32.

Літературознавчий аналіз тексту: концепції, коди, методи інтерпретації

 1. Аврахова, І. “Кинути слово – моє ремесло!” [Текст] : (до 100-річчя від дня народження С. Караванського) : [С. Караванський – український мовознавець, поет, журналіст, перекладач] / І. Аврахова // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 11. – С. 44–47.
 2. Бацевич, Ф. С. Лінгвонаративні аспекти ідентифікації оповідних інстанцій у художньому тексті [Текст] / Ф. С. Бацевич // Мовознавство. – 2020. – № 1. – С. 55–66.
 3. Бибик, С. П. Теоретичні засади української лінгвостилістики в доробку Леоніда Арсенійовича Булаховського [Текст] / С. П. Бибик // Українська мова. – 2020. – № 1. – С. 3–12.
 4. Беценко, Т. Походження жанру і мови народних дум [Текст] : підсумки досліджень / Т. Беценко // Дивослово. – 2019. – № 12. – С. 16–21.
 5. Брайко, О. Повість В. Винниченка “Краса і сила” і проза М. Горького: поетика й типологія індивідуальних стилів [Текст] / О. Брайко // Слово і час. – 2020. – № 5. – С. 3–20.
 6. Богдан, С. “…Пуделочко живих квіток” [Текст] : новорічний дискурс в епістолярії Лесі Українки / С. Богдан // Дивослово. – 2020. – № 2. – С. 34–40.
 7. Висоцька, З. І. Текстові структури – вербалізатори категорії логічності [Текст] : (на прикладі економічних праць Івана Франка) / З. І. Висоцька, О. В. Богач // Українська мова. – 2019. – № 2. – С. 106–115.
 8. Гнатюк, Л. Крилаті вислови Шевченка в лексикографічному висвітленні [Текст] / Л. Гнатюк, Л. Дядечко // Дивослово. – 2020. – № 3. – С. 31–36.
 9. Должикова, Т. Лінгвістичний аналіз тексту як засіб активізації читацької діяльності здобувачів освіти [Текст] / Т. Должикова // Українська мова і література в школі. – 2020. – № 1. – С. 13–16.
 10. Дядченко, Г. В. Емотив сльози в українських поетичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття [Текст] / Г. В. Дядченко // Українська мова. – 2019. – № 2. – С. 116–124.
 11. Єрмоленко, С. С. Внутрішньотекстуальний суб’єкт і категорія персональності в поетичній мові Михайля Семенка [Текст] / С. С. Єрмоленко // Мовознавство. – 2019. – № 6. – С. 56–63.
 12. Колібаба, Л. М. Реактуалізація префіксально-суфіксальних дієслів в українських наукових та публіцистичних текстах [Текст] / Л. М. Колібаба // Українська мова. – 2019. – № 3. – С. 81–93.
 13. Кравець, Л. Лінгвопоетичні виміри рідного слова у творчості Тараса Шевченка [Текст] / Л. Кравець // Дивослово. – 2020. – № 3. – С. 37–41.
 14. Кухаренко, Р. Пантелеймон Куліш – письменник і мовознавець [Текст] / Р. Кухаренко // Міграція. – 2020. – № 9, вересень. – С. 14.
 15. Михайлова, Т. Василь Стус і Осип Мандельштам: на перетині поетичних світів [Текст] / Т. Михайлова // Слово і час. – 2020. – № 5. – С. 21–35.
 16. Мойсієнко, А. Кореферентні номінації в сонетних текстах Максима Рильського [Текст] / А. Мойсієнко // Дивослово. – 2020. – № 1. – С. 31–33.
 17. Нахлік, Є. Бурлескно-травестійні коди “Енеїди” Івана Котляревського [Текст] : до 250-річчя Івана Котляревського / Є. Нахлік // Дивослово. – 2019. – № 9. – С. 46–54.
 18. Приліпко, І. “Текст як конденсатор культурної пам’яті”: інтертекстуальний простір прози Валерія Шевчука [Текст] / І. Приліпко // Слово і час. – 2020. – № 2. – С. 33–54.
 19. Рагойша, В. Дмитро Павличко: художній переклад у креативному дискурсі державотворення [Текст] / В. Рагойша // Вища школа. – 2019. – № 10. – С. 20–37.
 20. Савчин, В. Р. Василь Мисик і Микола Лукаш: два прочитання Роберта Бернса [Текст] / В. Р. Савчин // Мовознавство. – 2020. – № 4. – С. 37–50.
 21. Саныч, Г. Диригент перекладу [Текст] : [Микола Лукаш – наш земляк, який перекладав з англійської, німецької, французької, італійської, іспанської, литовської, російської, польської та багатьох інших мов] / Г. Саныч // Панорама. – 2020. – № 2, 8–15 января. – С. А 12.
 22. Скопненко, О. Фразеологізми та паремії в мові перекладів Миколи Лукаша [Текст] / О. Скопненко, Т. Цимбалюк-Скопненко // Дивослово. – 2020. – № 2. – С. 30–33.
 23. Степаненко, М. І. Агаонім Мати Божа в поетичному дискурсі Тараса Шевченка [Текст] / М. І. Степаненко // Українська мова. – 2020. – № 2. – С. 3–12.
 24. Степаненко, М. І. Мовна особистість Івана Котляревського: від римача-початківця до зачинателя нової української літературної мови [Текст] / М. І. Степаненко, І. Г. Павлова, С. О. Педченко // Українська мова. – 2019. – № 3. – С. 3–16.
 25. Федорук, О. Джерела антропонімів у романі П. Куліша “Чорна рада” [Текст] / О. Федорук // Слово і час. – 2020. – № 5. – С. 53–60.
 26. Фоміна, Л. Ф. Назви сузір’їв в українських перекладах Старого Завіту [Текст] / Л. Ф. Фоміна // Мовознавство. – 2020. – № 4. – С. 51–63.
 27. Я мушу!.. Я жадаю!.. Я здолаю!.. [Текст] : [про українського письменника-перекладача В. Гримача] / підготував А. Яковець // Голос України. – 2020. – № 91, 5 червня. – С. 14.
 28. Яремко, Я. П. Франкова концепція терміна в контексті сучасної антропоцентричної парадигми [Текст] / Я. П. Яремко, Н. Я. Лужецька // Українська мова. – 2020. – № 2. – С. 74–88.

Методика викладання філологічних дисциплін в системі загальної та вищої освіти

Поліпарадигмальність формування лінгвокультурної та комунікативної компетенції студентів

 1. Березовська, Л. Рівні сформованості комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки [Текст] / Л. Березовська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 7 (91). – С. 162–172.
 2. Березовська, Л. І. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх соціальних працівників на засадах інтегрованого підходу [Текст] / Л. І. Березовська // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 131–134.
 3. Бігич, О. Б. Самостійна робота студентів з елективного курсу “Сучасні засоби навчання іспанської мови” в умовах дистанційного навчання [Текст] / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2020. – № 4. – С. 34–40.
 4. Бурак, М. Ефективність методики взаємопов’язаного формування в майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності [Текст] / М. Бурак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 1 (85). – С. 3–17.
 5. Буряк, М. Методичні передумови взаємопов’язаного формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови [Текст] / М. Буряк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 10 (84). – С. 21–31.
 6. Воронь, О. Чи знав Тарас Шевченко французьку мову? [Текст] / О. Воронь // Дивослово. – 2020. – № 3. – С. 49–48.
 7. Горошкін, І. Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів закладів загальної середньої освіти: окремі методичні аспекти [Текст] / І. Горошкін // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 9–11.
 8. Гусленко, І. Професійна компетентність перекладача при навчанні редагування письмового перекладу в контексті формування критичного мислення [Текст] / І. Гусленко // Український педагогічний журнал. – 2021. – № 1. – С. 43–51.
 9. Давидченко, І. Суть дефініції “лінгвокультурологія”, “лінгвокультурологічна компетентність” у науково-педагогічних дослідженнях [Текст] : [професійна майстерність майбутніх вихователів ДНЗ] / І. Давидченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / МОН України, Уманський державний педагогічний ун-т ім. П. Тичини ; [редкол.: О. І. Безлюдний, О. М. Коберник, О. В. Акімова та ін.]. – Умань : [ФОП Жовтий О. О.], 2015. – Вип. 12, ч. 1. – С. 241–247.
 10. Даукшас, Л. Сучасні підходи до вивчення мовних (мовленнєвих) девіацій у науковому дискурсі [Текст] / Л. Даукшас // Українська мова і література в школах України. – 2021. – № 3. – С. 27–29.
 11. Дука, М. В. Етапи формування англомовної лексичної компетентності майбутніх економістів із застосуванням комп’ютерних технологій [Текст] / М. В. Дука, Ю. С. Серпеншова // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 40–45.
 12. Зайцева, І. В. Особливості навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії з використанням проблемних ситуацій [Текст] / І. В. Зайцева // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 10–17.
 13. Караман, С. Метод вправ у формуванні українськомовної професійно-комунікативної компетентності іноземного студента медичного ЗВО [Текст] / С. Караман, М. Цуркан // Українська мова і література в школах України. – 2021. – № 2. – С. 3–7.
 14. Леврінц, М. І. Прикладна лінгвістика як спеціалізація у підготовці фахівців з іншомовної освіти [Текст] / М. І. Леврінц // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 3–9.
 15. Мартиненко, О. Є. Критерії відбору навчальних онлайн-платформ для підготовки майбутніх перекладачів [Текст] / О. Є. Мартиненко, К. О. Шевелько // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 52–57.
 16. Мацько, Л. Мовна комунікація: польсько-українські лінгвокультурологічні паралелі [Текст] / Л. Мацько, О. Мацько // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали науково-практичної конференції, 17 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 22–29.
 17. Мельник, Є. Ю. Візуальна презентація публіцистичних текстів як основа розробки дидактичного сценарію для навчання франкомовного говоріння та письма [Текст] / Є. Ю. Мельник // Іноземні мови. – 2020. – № 2. – С. 14–20.
 18. Паршикова, О. О. Готуємо майбутніх учителів до застосування комунікативно-ігрових технологій у навчанні німецької мови у Новій українській школі [Текст] / О. О. Паршикова // Іноземні мови. – 2021. – № 2. – С. 10–15.
 19. Пентилюк, М. Когнітивно-комунікативна модель удосконалення професійної культуромовної компетентності студентів філологічного профілю [Текст] / М. Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 2021. – № 2. – С. 6–10.
 20. Полонська, Т. Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності в аудіюванні на уроках іноземної мови в 5-6 класах гімназії [Текст] / Т. Полонська // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 6–9.
 21. Радзієвська, Т. В. Французький мовний субстрат в англомовному мемуарному дискурсі Володимира Набокова: стилістична гра чи текстотвірна закономірність? [Текст] / Т. В. Радзієвська // Мовознавство. – 2020. – № 4. – С. 24–36.
 22. Редько, В. Функції сучасного вчителя іноземної мови в умовах комптентнісно орієнтованого навчання: дидактичні та методичні аспекти проблеми [Текст] / В. Редько, В. Буренко // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 2–5.
 23. Свиридюк, В. П. Комплекс вправ для формування у студентів-філологів навичок і вмінь розуміння варіантів німецької мови у процесі читання [Текст] / В. П. Свиридюк // Іноземні мови. – 2021. – № 2. – С. 36–43.
 24. Тараненко, О. О. Явище мовного адроцентризму і сучасний рух за гендерну рівність [Текст] / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2020. – № 2. – С. 27–41. – Поч. № 6, 2019 р. ; № 1, 2020 р.
 25. Тарнопольський, О. Б. Три головних парадигми у викладанні іноземних мов у ХХІ сторіччя: пролегомени до створення єдиного підходу до їх навчання [Текст] / О. Б. Тарнопольський // Іноземні мови. – 2019. – № 2. – С. 3–9.
 26. Устименко, О. М. Проектна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов і культур у контексті сучасної освітньої парадигми [Текст] / О. М. Устименко // Іноземні мови. – 2019. – № 1. – С. 30–40.
 27. Яковчук, М. Використання мовленнєвих ситуацій у процесі компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5 класів гімназій: методичний аспект проблеми [Текст] / М. Яковчук // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 16–18.