Платні послуги

Додаткові платні послуги Наукової бібліотеки надаються відповідно до ст. 73 Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (зі змінами), спільного наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України №736/902/758 від 23.07.2010 р. «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» (зі змінами), «Положення про надання платних послуг Науковою бібліотекою Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка», затвердженого наказом ректора № 369 від 02.12.2015 р. та Статуту Університету.

Перелік та вартість додаткових платних послуг,
що надає Наукова бібліотека СумДПУ імені А. С. Макаренка

Послуга Од. виміру Ціна (грн) в т. ч. ПДФ
Підготовка бібліографічної довідки (визначення індексу УДК та авторського знаку) стаціонарно або онлайн 1 індекс 20 грн
Дублікат читацького квитка 1 шт. 45 грн
Надання доступу до бібліотечних фондів для сторонніх користувачів (читацький квиток для сторонніх користувачів) 1 шт.  45 грн

 

 * Вартість на платні послуги затверджується наказом ректора університету згідно калькуляції.