Платні послуги

Додаткові платні послуги Наукової бібліотеки надаються відповідно до ст. 73 Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» № 796 від 27.08.2010 року зі змінами та додатками; «Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка», ухваленого вченою радою університету від 29 березня 2021 року, протокол № 10, затвердженого наказом по університету від 29 березня 2021 року; «Положення про надання платних послуг Науковою бібліотекою Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка», ухваленого рішенням вченої ради від 29.05.2023 року та затвердженого наказом СумДПУ імені А. С. Макаренка № 223 від 29.05.2023 року.

Перелік та вартість додаткових платних послуг,
що надає Наукова бібліотека СумДПУ імені А. С. Макаренка

Послуга Од. виміру Ціна (грн) в т. ч. ПДФ
Підготовка бібліографічної довідки (визначення індексу УДК та авторського знаку) стаціонарно або онлайн 1 індекс 40 грн
Дублікат читацького квитка 1 шт. 65 грн
Надання доступу до бібліотечних фондів для сторонніх користувачів (читацький квиток для сторонніх користувачів) 1 шт.  65 грн

 

 * Вартість на платні послуги затверджується наказом ректора університету згідно калькуляції.