Академічна доброчесність

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (SAIUP)

Проект Сприяння академічній доброчесності (SAIUP), що його ініційовано Американськими радами з освіти за участі Міністерства освіти і науки України та за підтримки Посольства Сполучених Штатів, стартував в Україні на початку 2016 року. Проект охоплює 10 українських університетів та розрахований на 4 роки – це дозволить залучити ціле покоління студентів-бакалаврів, починаючи з їх першого року навчання в університеті і закінчуючи отриманням дипломів бакалавра. Саме це покоління випускників повинно стати носієм нових цінностей у вищій освіті, в науці та в суспільстві загалом.

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) – ініціатива, спрямована на системні зміни в українській вищій освіті: підвищення якості, створення умов для реалізації найбільш обдарованих студентів, покращення іміджу українських університетів.

Офіційний сайт Проектy

Про освіту [Електронний ресурс] : Закон від 05.09.17 р., № 2145-VIII / Верховна Рада України // Законодавство України : офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. – Назва з екрану.

Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : Закон від 23.12.1993 р., № 3792-ХІІ / Верховна Рада України // Законодавство України : офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3792-12. –Назва з екрана. – Остання дата редакції: 26.04.2017.

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації [Електронний ресурс] : наказ від 12.01.2017, № 40 / Міністерство освіти і науки України // Законодавство України : офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17. – Назва з екрана.

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів [Електронний ресурс] : наказ від 14.07.2015 р., № 758 / Міністерство освіти і науки України // Законодавство України : офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0885-15. – Назва з екрана.

Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] : лист від 26.10.17 року, № 1/9–565 / Міністерство освіти і науки України // Освіта в Україні. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/57798/. – Назва з екрана. – Дата публікації: 26.10.2017.

ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання : вид. офіц. : чинний від 2016–07–01. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 16 с. – (Національний стандарт України).

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : вид. офіц. : чинний від 2007–07–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Національний стандарт України).

Академічна доброчесність та бібліотеки [Текст] : програма підвищення кваліфікації працівників бібліотек / Українська бібліотечна асоціація ; розробники: Воскобойнікова-Гузєва О. В., Загуменна В. В., Кулик Є. В., Пашкова В. С., Сербін О. О., Сошинська Я. Є., Шевченко І. О. – Київ : УБА, 2018. – 40 с.

Академічна культура дослідника в освітньому просторі : збірник матеріалів І Усеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Суми, 18 травня 2017 року) / за ред. О. М. Семеног, О. В. Семеніхіної. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Випуск 1. – 239 с.– Режим доступу: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2087.

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету [Електронний ресурс] / [Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд дослідж. освітньої політики» ; за заг. ред.: Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова]. – Електрон. дані. – Київ : [Таксон], 2016. – 231 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0ByePGdGpHh6Wa1NoR3g4S1FaWVE/view. – Назва з екрана.

Зрозуміло про академічну доброчесність [Електронний ресурс] : інфографіка для школярів / Харківський національний університет імені А. С. Каразіна ; О. Гужва // Проект сприяння академічній доброчесності в Україні : веб-сайт. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1p5BNfmlS-zumFtJScSI3hKSUCbD7tIhR/view. – Назва з екрана. – Дата публікації: 11.04.2018.

Кнехт, П. Чи завжди публікуємо правильно? Приклади порушення етики публікацій та їхні наслідки / П. Кнехт // Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) : веб-сайт. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1-nuh4BImhdgcLzMx40Lb01NcVnaqrF2B/view. – Назва з екрана. – Дата публікації: 19.04.2018.

Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці : інформаційний огляд / автори-укладачі: Н. В. Якуніна, А. А. Чинюк, Я. В. Руденко, редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. Сербін ; Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 41 с. – Режим доступу: https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Academ_1_12_red3.pdf. – Назва з екрана.

Шліхта, Н.  Основи академічного письма : методичні рекомендації та програма курсу / Н. Шліхта, І.  Шліхта  ; Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2016 . – 61 с. // Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) : веб-сайт. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0ByePGdGpHh6WbnRzT2pGNUhoY2c/view. – Назва з екрана. – Дата публікації: 06.03.2018.

Програми та сервіси для перевірки текстів на ознаки плагіату

AntiPlagiarism.NETпрограмний продукт для перевірки тексту на наявність запозичень з різних джерел Internet. Пошук плагіату відбувається за індексом найбільших пошукових систем. Визначає відсоток унікальності тексту. Неунікальні фрагменти у тексті виділяються різними кольорами.

Можливості: пакетна перевірка, перевірка сайтів, розширені налаштування, підтримка форматів: DOC, DOCX, PDF, ODT, HTML, TXT, RTF, підтримка списку проксі. Установка повнофункціональної програми є платною.

Compare Suite – найкраща з існуючих програм, вона не лише виявляє схожість в текстах, але порівнює файли і папки. За допомогою стандартної версії програми можливе порівняння таких типів файлів, як Adobe PDF, файлів Word, Excel та веб-сторінок.

CompareSuite – не типовий інструмент для порівняння, його можна використовувати для різних типів порівняння – посимвольного, послівного і за ключовими словами. Це дає можливість визначити, в якому аспекті файли схожі, а в якому – відмінні. Програма вміє порівнювати графічні та звукові файли, файли великих розмірів і навіть в архівах. Compare Suite випускається у вигляді стандартної і професійної версії. Професійна версія додатково підтримує елементи, необхідні для порівняння файлів і папок, розташованих на FTP, дає можливість створення коментарів до файлів і документів, роблячи зручною, наприклад, спільну роботу над написанням тексту в команді.

Серед недоліків Compare Suite –висока ціна.

Turnitin (на ринку з 1998 року) – не просто програмне забезпечення для перевірки на плагіат, а інструмент для викладачів та студентів з покращення академічного письма. Вона розрахована на рівень як шкільної, так і вищої освіти. На сьогодні база налічує 500 мільйонів документів.

Це флагман серед програмного забезпечення для академічного письма. Детектор плагіату − програма, з допомогою якої можна здійснювати пошук однакових фрагментів тексту в мережі Internet. Після встановлення програмне забезпечення сканує вибраний текст і показує джерела, з яких були взяті запозичення. Пошук неунікального тексту можна здійснювати не лише в Internet, але і на комп’ютері або на чітко вказаних змінних носіях. Користування цією програмою є платним.

Viper є платною програмою. Додаток спочатку сканує документи, а потім перевіряє їх на унікальність. За допомогою Viper можна перевіряти текст на багатьох сайтах. Пошук плагіату може бути здійснений ще на локальному диску комп’ютера. Програмне забезпечення може перевіряти одночасно два документи і виявити їх рівень схожості. Однаковий текст, який є в обох документах, підсвічується іншим кольором.

Advego Plagiatusпрограма з інтуїтивним інтерфейсом, призначена для пошуку в Інтернеті повних або частин копій текстових документів. Показує ступінь унікальності тексту, джерела тексту, відсоток співпадіння тексту, перевіряє унікальність вказаного URL. Advego Plagiatus перевіряє контент, візуалізує сайти, на яких були збіги матеріалу, показує унікальність тексту у відсотках. Текст для перевірки поділяється на окремі фрази, а потім відбувається їх пошук в Internet через пошукові сервери. Неоригінальний текст підсвічується жовтим кольором.

Недоліки: вимагає ручних налаштувань, обмеженість до 200 000 символів.

Etxt Antiplagiat – програма для перевірки унікальності тексту, яка дозволяє провести детальний аналіз і визначити оригінальність статті в процентному співвідношенні, аналог Advego Plagiatus.

Функціональні можливості:

  • перевірка на чотирьох рівнях: стандартна, експрес, глибока і на рерайт;
  • налаштовування шинглів, виключення доменів;
  • здійснення аналізу сайтів, пакету документів.

Тільки в eTXT Антиплагіат є можливість порівняти два окремо взятих тексти, перевірити на унікальність зображення і завантажити html-код сторінки.

Недоліки теж є, але вони пов’язані зі специфікою самої процедури перевірки.

Content-watch – мінімалістичний сервіс з точки зору функціональності та дизайну. Під час перевірки на унікальність використовує власний алгоритм пошуку в Internet. Сайти можуть містити повні або часткові копії заданого тексту. Не потребує реєстрації. На основі запропонованих варіантів підраховується загальна унікальність тексту у відсотках, а також унікальність щодо кожної знайденої сторінки. Серед обмежень – можливість ігнорувати певний сайт, довжина тексту – до 3 000 символів (після реєстрації – до 10 000); 5 запитів на день для одного користувача ( після реєстрації – 20 запитів).

Компанія Plagiat.pl (міжнародним брендом якої є StrikePlagiarism.com) заснована в червні 2002 р. У перший рік свого існування набула широкого доступу в безкоштовному режимі. У системи простий і зручний для користування інтерфейс. Документи можна завантажувати в систему в багатьох популярних форматах (DOC, ODT, TXT, PDF). Текст порівнюється з ресурсами Internet та базами даних створеними університетом, або передплаченими. У результаті перевірки система надає інформативний звіт подібності. Основними елементами звіту є: два коефіцієнти подібності, які показують процентну частку аналізованого документа, що є ідентичною виявленим джерелам; список джерел фрагментів, позначених як скопійовані; повний текст перевіреного документу, з чітко визначеними виявленими запозиченнями; тривожний сигнал, що інформує про викривлення в тексті, в результаті використання різних алфавітів, що може вказувати на спробу приховання плагіату.

Міністерство освіти і науки України в лютому 2018 року підписало меморандум з компанією Plagiat.pl, що надає можливість українським ЗВО протягом 5 років безоплатно використовувати сучасну систему для виявлення плагіату, зокрема з робіт, виконаних різними мовами.

Компанія пропонує також комплексне рішення супроводу впровадження системи від навчання користувачів, проведення семінарів, розробки типових документів, що регламентують процедуру виявлення та запобігання плагіату до оцінки існуючої у ЗВО процедури виявлення та запобігання плагіату.

Система автоматичного виявлення плагіату в текстах Cognitive Text Analyzer. У систему вводиться досліджуваний текст. Далі Cognitive Text Analyzer проводить синтаксичний, семантичний і структурний розбір і аналіз тексту, усуває синтаксичні і семантичні неоднозначності і виявляє близько сотні характеристик, властивих даному тексту.

Точна кількість характеристик залежить від обсягу тексту і різноманітності конструкцій, що зустрічаються в тексті. Швидкість розбору тексту на сучасному офісному комп’ютері складає 450–500 сторінок тексту в хвилину. В порівняні з іншими програмами ця програма працює дуже швидко.

На відміну від існуючих систем перевірки на плагіат, що використовують стандартні ознаки, Cognitive Text Analyzer враховує структурні зв’язки, підлеглість одних конструкцій іншим в рамках пропозиції. Виділені зв’язки інваріантні до перестановки абзаців і пропозицій усередині тексту, контекстній заміні слів. Як показали дослідження, ці характеристики демонструють високу статистичну стійкість в застосуванні до творів конкретного автора. Це дозволяє порівнювати текстові твори, отримувати кількісні оцінки їх близькості і з високою статистичною достовірністю судити про приналежність перу того або іншого автора.

Недоліки: вимагає «ідеального» інтернет-з’єднання, працює адекватніше з англомовними, ніж з україно- та російськомовними текстами.

Text.ru. За заявами розробників, це найбільш просунутий сервіс. Він здійснює перевірку на плагіат онлайн за алгоритмом, який дозволяє:

  • захищати від неякісного рерайта зі зміною кожного п’ятого чи четвертого слова (в текстах, написаних так само, буде виявлений високий відсоток збігів з першоджерелом);
  • виявляти просту перестановку слів, фраз і пропозицій місцями, зміну граматичних категорій слова.

Безкоштовна он-лайн перевірка тексту, реєструватися не потрібно. Працює досить швидко, після перевірки надає звіт з відсотком унікальності, числом знаків з проблемами і без них.

Quetext – вільне інтелектуальне програмне забезпечення для виявлення плагіату. Введений текст аналізується на основі лексичних частот, збігу фраз та інших важливих чинників. 100% безкоштовно. Простий у використанні інтерфейс. Необмежене використання без реєстрації.

Серед недоліків – не дозволяє завантажувати файли, тільки копіювати і вставляти текст.

PR-CY он-лайн сервіс дозволяє не тільки перевірити Вашу статтю на унікальність, але і знайти сайти, на яких вона опублікована. Проста і швидка перевірка. Реєстрація не потрібна.

Unichek (раніше Unplag) – це сервіс з перевірки робіт на ознаки плагіату, який вчасно надає підтримку своїм користувачам та може адаптувати систему відповідно до потреб навчальних закладів.

Створений українськими розробниками у 2014 році, він може використовуватись онлайн або інтегруватись з навчальними системами ЗВО (Moodle, Canvas, Blackboard, Schoology, Google Classroom). Наразі сервісом користуються більш ніж 50 українських університетів. Навчальні заклади США, Іспанії, Бельгії та інших країн світу також перевіряють роботи з Unicheck.

Серед переваг – зручний функціонал, можливість порівнювати роботи з інтернет-джерелами, власною академічною базою закладу та усіма документами в його обліковому записі; здійснення пошуку в роботах, що написані українською, англійською, французькою та багатьма іншими мовами.

На найближчі сім років українські ЗВО отримають безплатний доступ до сервісу Unichek. Така можливість передбачена меморандумом, підписаним Міністерством освіти і науки з компанією «Антиплагіат».