Monthly Archives: Січень 2021


Бібліотека вдячна професору кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, доктору педагогічних наук, професору Кульбіді Світлані Вікторівні за подаровану монографію «Лінгводидактичні засади вивчення української жестової мови» (2019).

В монографії представлено комплексне осмислення лінгводидактичних засад сурдопедагогічного напряму щодо вивчення і використання української жестової мови як компоненту мовної освіти осіб із порушенням слуху. Охарактеризовано складові моделі формування жестомовної комунікативної компетенції з дошкілля по 12 клас. Визначено рівні опанування жестомовною комунікативною компетенцією глухими учнями початкової школи, розроблено критерії і перевірено ефективність застосування моделей ЖКК. Представлено мовознавчий доробок кінетичних особливостей в УЖМ.

Монографію адресовано педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів, слухачам курсів підвищення кваліфікації  сурдопедагогічного напряму, перекладачам жестової мови, студентам дефектологічних факультетів.

Наукова бібліотека висловлює подяку кафедрі та авторці за внесок у формування фонду.