Monthly Archives: Травень 2018


Бібліотека вдячна доценту кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури, кандидату мистецтвознавства Енській Олені Юріївні за подароване видання «Французская историческая опера в творчестве Фроманталя Галеви».

Навчальний посібник з історії музики для іноземних студентів музичних факультетів знайомить з історією народження музичного жанру – французької опери. Детально проаналізовані композиція, драматургія, та мова музики двох творів «Жидовка» та «Карл VI».

Ознайомитись з книгою можна на абонементі музично-педагогічної літератури.

Наукова бібліотека висловлює щиру подяку представникам Міжнародного благодійного фонду «Українська родина» Миколі та Олені Герасименко за подаровану колекцію української історичної книги. Ці видання займуть гідне місце у фонді та стануть у пригоді користувачам, які цікавляться сторінками нашої історії та видатними історичними постатями.

Бібліотека щиро вдячна кандидату філософських наук, доценту кафедри філософії та соціальних наук, начальнику відділу міжнародних зв’язків Дєнєжнікову Сергію Сергійовичу за подаровані з нагоди  Міжнародного дня дарування книг наукові видання (150 примірників) з філософії, соціально-філософських проблем, філософії науки.

 

 

 

 

 

Наукова бібліотека СумДПУ імені А. С. Макаренка щиро вдячна декану природничо-географічного факультету Геннадію Яковичу Касьяненку за подаровані примірники навчального посібника
Касьяненко, Г. Я.  Окисно-відновні системи : навчальний посібник / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Г. Я. Касьяненко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 102 с.
У виданні розглянуті основні поняття та закономірності перебігу окисно-відновних реакцій; елементи електрохімії, що використовуються для кількісної оцінки протікання окисно-відновних реакцій; форми практичного застосування стандартних електродних потенціалів. Обговорений вплив зовнішніх факторів на рівноваги в окисно-відновних системах.
Для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів.