Касьяненко Геннадій Якович

Наукова бібліотека СумДПУ імені А. С. Макаренка щиро вдячна декану природничо-географічного факультету Геннадію Яковичу Касьяненку за подаровані примірники навчального посібника
Касьяненко, Г. Я.  Окисно-відновні системи : навчальний посібник / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Г. Я. Касьяненко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 102 с.
У виданні розглянуті основні поняття та закономірності перебігу окисно-відновних реакцій; елементи електрохімії, що використовуються для кількісної оцінки протікання окисно-відновних реакцій; форми практичного застосування стандартних електродних потенціалів. Обговорений вплив зовнішніх факторів на рівноваги в окисно-відновних системах.
Для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів.