Екологія. Людина. Суспільство

Екологічний календар квітня багатий на дати та події. У ці дні по всій планеті відзначаються День Довкілля, Всесвітній день Матері-Землі, Дні заповідників і національних парків, День Чорнобильської трагедії, які покликані вкотре наголосити на важливості відповідального ставлення суспільства до навколишнього середовища.

Нові виклики сучасного світу, процеси глобалізації, розвиток технологій, а також масштабні військові дії на території України з її негативними наслідками для навколишнього середовища та біологічного різноманіття, вимагають від суспільства досягнення повної гармонії у площині взаємодії людини і природи, стійкої свідомої поведінки екологічної ощадливості, здатності у повсякденному житті приймати рішення, направлені на зменшення екологічного тиску на природні ресурси.

У сьогоденних реаліях проблема збереження природних ресурсів та й життя загалом стоїть особливо гостро.

З метою формування у студентської молоді екологічного мислення, екологічного світогляду та екологічної культури, а також популяризації літератури про стан навколишнього природного середовища, про екологічні загрози та ризики, про природні багатства України та їх раціональне використання і відтворення, Наукова бібліотека підготувала цикл екопросвітницьких заходів:

  • віртуальні виставки:

«Михайлівська цілина. Український лісовий степ»

«Біорізноманіття: проблеми розуміння та застосування»

«Екологічна компетентність як загальна компетентність вчителя природничих дисциплін»