Законодавчі та нормативні документи

Закон України «Про освіту» від 05.08.2017 № 2145-VIII (редакція від 24.06.2020)

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (редакція від 24.07.2020)

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII (редакція від 19.04.2020)

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (редакція від 23.07.2020)

Закон України «Про видавничу справу» від 05.06.1997 № 318/97-ВР (редакція від 16.07.2020)

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 1 грудня 2022 року № 2811-IX

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2021 року № 897 «Про затвердження Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» (редакція від 23.07.2020)

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 №541 «Положення про Національний репозитарій академічних текстів»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 №504 «Про створення Національного репозитарію академічних текстів»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1058 «Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» (редакція від 13.07.2012)

Наказ МОН від 23.09.2019 р. №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Наказ МОН від 04.07.2018  № 707 «Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів» 

Наказ МОН від 19.10.2018 р. №1140 «Деякі питання національного репозитарію академічних текстів»

Лист МОН України від 14 травня 2020 № 1/9-249 щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій

Декларація про академічну доброчесність здобувача вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (від 12 серпня 2020 року)

Декларація про академічну доброчесніть науково-педагогічного, наукового, педагогічного працівника Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (від 12 серпня 2020 року)

Кодекс академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (ухвалено рішенням вченої ради університету протокол № 2 від 30.09.2019 р.)

Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (eSSPUIR)

Положення про кваліфікаційну роботу Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (нова редакція, наказ № 260 від 26 червня 2023 року)

Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (ухвалено рішенням вченої ради університету протокол № 2 від 30.09.2019 р.)

Положеня про систему забезпечення АД у освітньо-науковій діяльності СумДПУ імені А. С. Макаренка (наказ по СумДПУ № 246 від 18 червня 2020 року)

Порядок перевірки академічних та наукових  текстів на плагіат у СумДПУ імені А. С. Макаренка (наказ по СумДПУ № 207 від 27 червня 2022 р.)