Українське державотворення: історико-етнологічний дискурс