Мовленнєвий етикет як компонент комунікації людства