Дослідники козацтва (Д. І. Яворницький, С. М. Плохій, В. О. Голобуцький)