Український індекс наукового цитування

Український індекс наукового цитування це складова програмно-апаратного комплексу для забезпечення моніторингу суб’єктів наукової діяльності України, призначена для забезпечення збору, обробки та надання доступу до даних щодо показників активності індивідуальних та колективних суб’єктів наукової діяльності України.

Основна функція – надання можливостей аналізу загальних тенденцій розвитку наукового комплексу України, ролі і місця окремих учених та установ у розвитку національних наукових шкіл.

Український індекс наукового цитування забезпечує:

  • перегляд довідкової інформації про учених та їх публікації;
  • перегляд довідкової інформації про наукові установи України та їх співробітників;
  • перегляд аналітичної інформації про індивідуальні показники публікаційної активності учених, показники цитованості їх робіт та ключові наукометричні показники;
  • перегляд аналітичної інформації про показники публікаційної активності та динаміки цитованості робіт співробітників наукових установ України різних систем та відомств;
  • перегляд зведених звітів про публікаційну активність учених України.

У БД Українського індексу наукового цитування зберігаються реєстри індивідуальних та колективних суб’єктів наукової діяльності. Інформація про публікації й показники їх цитованості отримується із зовнішніх наукометричних джерел:

Інформація відповідає офіційному джерелу «Український індекс наукового цитування»