Зерна педагогічної інноватики

Розвиток інформаційного суспільства змінив погляди людства на завдання освіти. Стало зрозуміло, що науково-технічний прогрес сам по собі не вирішує всіх соціально-політичних та економічних проблем, а найважливішою цінністю сучасного світу стає самостійна та освічена людина, здатна творчо мислити, швидко орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, приймати нестандартні рішення, вчитися і розвиватися протягом усього життя. Головна роль у формуванні такої людини належить освіті, зокрема – її інноваційній складовій.

Розгляду різних аспектів інноваційної спрямованості освіти та досягнення життєвого успіху особистості присвячені матеріали віртуальної виставки «Інноваційність як принцип нового педагогічного мислення».