Юрій Петрович Ступак. Педагогічна діяльність та спадщина

«Зараз, знайомлячись з його життям, оглядаючи звершене ним, мимоволі відзначаєш, а як же все-таки мало ми знали про нього. Почасти причиною тому – його скромність, почасти – наша неуважність», – писав про Ю. П. Ступака сумський журналіст і краєзнавець Геннадій Петров.

Юрій Петрович Ступак (1911–1979) – педагог, учений-літературознавець, фольклорист, мистецтвознавець, краєзнавець, член Спілки художників СРСР, автор численних наукових праць з історії педагогіки та етнопедагогіки, який одним із перших освітян радянської доби звернувся до народно-педагогічних джерел виховання молодого покоління.

Серед сумських науковців, які активно працювали на ниві української філології у ХХ ст., Ю. П. Ступак займає особливе місце з огляду на значну кількість його наукових праць та їх тісний зв’язок з національною культурою.

У 1950–1970-ті роки науковець працював завідувачем кафедри української літератури Сумського педагогічного інституту імені А. С. Макаренка.

Ю. П. Ступак залишив понад 300 наукових праць. Головний вектор його наукових зацікавлень спрямований у галузі фольклору, літературознавства й мистецтвознавства. Як фольклорист і педагог, Ю. П. Ступак одним із перших висвітлив народні погляди на виховання дітей, довів закономірність уживання терміну «народна педагогіка», показав ту велику роль, яка належить народній педагогіці в розвитку педагогічної думки.

Наукова бібліотека до 110-річчя від дня народження педагога підготувала віртуальне досьє дослідника «Педагогічна діяльність та спадщина Ю. П. Ступака».