Відкривач пісенних джерел Сумщини

9 травня народився український етномузикознавець, фольклорист, композитор, педагог – Валентин Володимирович ДУБРАВІН.

Протягом усього свого життя він вивчав питання витоків народної мелодики, її ладової будови, семантики. У своїх працях розглядав типові музично-тематичні осередки як структурні моделі епічного наспіву, питання теорії фольклорних жанрів, ідею змістовної сутності окремих ладових звукорядів. Увів поняття «жанровий стиль», «жанрова музична образність».

Частина життя видатного музикознавця пов’язана з Сумщиною. В 1960-78 роках працював у Сумському музичному училищі. В 1978-83 рр. – завідував кафедрою теорії та історії музики і гри на музичних інструментах в СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Експедиційна та наукова робота В. В. Дубравіна розпочалася з Будинку народної творчості в м. Суми. Саме сюди приїздили аматори зі всієї області, щоб отримати консультації зі збирання фольклору та прослухати лекції з теорії та композиції, які читав Валентин Дубравін. Результатом дослідницької роботи став ряд наукових публікацій, а також нотна збірка пісень Сумщини з коментарями та вступною статтею, у якій автор проаналізував жанровий склад фольклору регіону, визначив межі музичних діалектів, вказуючи на їхні характерні риси.

У колекції фольклориста – понад 28 тис. фольклорно-етнографічних зразків; нотовано 2 369 наспівів. Видано збірки «Пісні однієї родини», «Пісні Сумщини», «Народні пісні Чернігівщини у запису Валентина Дубравіна», «Пісні одного села», «Пісні Шевченкового краю», «Обрядові пісні Слобожанщини і Сумський регіон». В 2007 році вдовою професора В. Дубравіна з власної колекції до фонду Наукової бібліотеки СумДПУ було передано 610 документів. Видання зберігаються на абонементі музично-педагогічної літератури.

До 90-річчя від дня народження видатного музикознавця Наукова бібліотека підготувала буктрейлер на книгу «Обрядові пісні Слобожанщини».

Збірник, який був підготовлений до друку ще в 1995 році, є останньою роботою відомого фольклориста. Зібрання охоплює широке коло обрядового фольклору: цикл календарно-землеробських пісень, корпус весільних і великий пласт голосінь.