ТОП-10 публікацій серпня

Наукова бібліотека ділиться ТОП-10 найпопулярніших документів серпня, завантажених з eSSPUIR – електронного архіву наукових та освітніх матеріалів СумДПУ імеіні А. С. Макаренка:

1. Оцінка якості та особливості формування гідрохімічного складу поверхневих вод р. Знобівка (Сумська обл.) (Федорова, В. М. et al) (123456789/3495)

2. Інформаційно-комунікативні технології у процесі навчання основ нанонаук у шкільній освіті (Мороз, Іван Олексійович et al) (123456789/2801)

3. Розробка нових рангових шкал важкості навчальних предметів у ЗНЗ (Гозак, Світлана et al) (123456789/1099)

4. Особливості формування просодичних компонентів мовлення у дітей дошкільного віку зі стертою формою дизартрії (Стахова, Лариса Львівна et al) (123456789/4329)

5. Болонський процес: виміри змін (Сбруєва, Аліна Анатоліївна et al) (123456789/3528)

6. Про норму циклічних підгруп непростих порядків у неперіодичних групах (Лукашова, Тетяна Дмитрівна et al) (123456789/797)

7. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів-словесників: теорія і практика (Семеног, Олена Миколаївна et al) (123456789/1857)

8. Особливості використання додатку PHPMYADMIN в ході вивчення мови запитів SQL (Мулеса, Оксана Юріївна et al) (123456789/6151)

9. Практична граматика французької мови (Боряк, Надія Олексіївна et al) (123456789/9858)

10. Ресурси будівельного каміння Хмельницької області (Сивий, Мирослав Якович et al) (123456789/4795)