Теорія літератури й компаративістика

Багатовіковий досвід існування світового літературознавства переконливо свідчить про те, що передові напрями в науці про літературу завжди розвивалися і розвиваються. Компаративістика – одна з найбільш активних щодо свого розвитку галузей сучасного літературознавства. Загальне літературознавство набуває статусу компаративістики тоді, коли виходить за межі однонаціональної літератури і розглядає будь-які явища словесності в перспективі «світової літератури».

Наукова бібліотека пропонує ознайомитись з новим бібліографічним оглядом літератури «Теорія літератури й компаративістика». Представлені видання розглядають кілька традиційних теоретичних питань, а саме: предмет компаративістики, її метод, мету порівняльних досліджень, місце компаративістики серед інших літературознавчих дисциплін.