Технології позашкільної освіти

Система позашкільної освіти характеризується високою адаптацією до змін, що відбуваються в суспільстві, швидко реагує на індивідуальні потреби, запити дітей та учнівської молоді щодо якості освітніх послуг, пропонує свободу вибору напрямів навчальної, пізнавальної та дозвіллєвої діяльності.

Організація освітньої діяльності з урахуванням завдань освіти для сталого розвитку, нові підходи до організації позашкільної освіти в контексті завдань Нової української школи, її модернізація, науково-методичні матеріали щодо удосконалення системи методичної роботи в закладах позашкільної освіти представлено в новому бібліографічному огляді літератури «Технології позашкільної освіти».