Синергетика в контексті творчих інтенцій розвитку освіти

Саме під такою назвою бібліотекою укладено новий бібліографічний огляд літератури. У виданнях, представлених в огляді, розкрито проблему застосування синергетики в освітній галузі, а саме, методологію, закономірності та принципи. Сьогодні кардинальна трансформація освітньої галузі України, потребує врахування синергетичних принципів її самоорганізації як відкритої соціальної системи. Тому на сучасному етапі розвитку педагогічної науки концепція синергізму в навчанні та вихованні набуває інтенсивного розвитку, а ідеї синергетики знаходять широке застосування в освітньому просторі, коли педагогічні системи починають аналізуватися в термінах синергетичної теорії самоорганізації.