Сучасні технології управління

Сьогодення України вимагає більш поглибленого вивчення теоретичних положень й практичних підходів запровадження інноваційних методів щодо діяльності з управління. Найважливішим фактором успіху кожної компанії стає стратегічне управління технологічним розвитком, чи, іншими словами, технологічний менеджмент.

Ґрунтовно розглянуто сучасні технології управлінням, серед яких особливу увагу приділено командоутворенню, коучинг-технологіям та їх застосуванню в розвитку людських ресурсів організації у віртуальній виставці «Сучасні технології управління».