Самійло Величко та його літопис

Ласкавий читальнику, коли що здасться тобі в цій
моїй праці непевне й неправильне, то може воно
так і є ..., але не знищуючи й моєї нікчемної праці,
виправ мене даним тобі від Бога розумом.
Самійло Величко

350 років тому, 11 лютого 1670 року народився Самійло Величко – історик українського козацтва, представник риторично-фактографічної течії у вітчизняній історіографії, автор першого систематичного викладу історії Української козацької держави.

Літопис Величка написаний між 1715 і поч. 1720-х рр. українською літературною мовою з елементами народної мови. Літопис є одним з найголовніших і найвірогідніших творів української історіографії.

Фундаментальний історичний трактат присвячений подіям української історії сер. 17 до поч. 18 ст. Повний текст до наших днів не зберігся. 1-й т. рукопису охоплює період з 1648 до 1659 і має назву «Сказанїє о войнi козацкой з полякамі…»; 2-й т. (1660–1700) названо «Повeствования лeтописная о малороссійских и иних отчасти поведениях собранная и здесь описанная». Рукопис містить ілюстрації, в т. ч. портрети дев’ятьох українських гетьманів. Під час написання Величко користувався різними джерелами: народними переказами, іншими козацькими літописами, творами іноземних істориків, архівними документами, листами, реєстрами тощо. Автентичність численних документів, наведених у літописі, істориками не заперечується. Частина з них відома й з інших джерел.

З метою вшанування пам’яті козацького літописця Наукова бібліотека підготувала віртуальну виставку «Очевидець найславетніших миттєвостей історії України».