Публікації науковців СумДПУ в Scopus та Web of Science

З 1 червня СумДПУ імені А. С. Макаренка відповідно до наказа МОН України від 27 лютого 2019 року № 269 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних наукових баз даних» отримав доступ до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus за кошти держбюджету.

Ці ресурси надають можливість науковцям університету не лише здійснювати пошук актуальної, нової та достовірної інформації у світі науки, а й представити свої дослідження, налагодити професійні зв’язки за допомогою створення власних профілів, знайти грантодавців.

Підсумовуючи рік, ми вітаємо науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка, публікації яких проіндексовано наукометричними базами Scopus та Web of Science Core Collection у 2019 році.