Публікаційна активність науковців СумДПУ

За результатами інформаційно-аналітичного аналізу присутності СумДПУ імені А. С. Макаренка в найавторитетніших міжнародних базах даних Web of Science та Scopus Наукова бібліотека уклала інформаційні переліки, в яких відображена публікаційна активність дослідників університету за період січень-грудень 2022 року. Переліки укладено за алфавітом прізвищ перших авторів;прізвища науковців СумДПУ виокремлено жирним шрифтом; публікації з відкритим доступом мають відповідне маркування.

Наукові публікації дослідників СумДПУ у Web of Science (2022 рік)

Наукові публікації дослідників СумДПУ у Scopus (2022 рік)

Рейтинг науковців за кількістю публікацій в репозитарії:

Семеног Олена Миколаївна (186)

Корнус Анатолій Олександрович (179)

Корнус Олеся Григорівна (148)

Юрченко Артем Олександрович (123)

Семеніхіна Олена Володимирівна (113)

Сбруєва Аліна Анатоліївна (104)

Данильченко Олена Сергіївна (100)

Друшляк Марина Григорівна (99)

Каленик Михайло Вікторович (88)

Колишкін Олександр Володимирович (64)

Рейтинг інститутів/факультетів по публікаційній активності науковців:

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології 788

Факультет іноземної та слов’янської філології 743

Фізико-математичний факультет 584

Навчально-науковий інститут фізичної культури 481

Природничо-географічний факультет 387

Навчально-науковий інститут культури та мистецтв 252

Навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин 178

Серед кафедр по наповненню архіву лідирують:

Кафедра української мови та літератури 364

Кафедра математики, фізики та методик їх навчання 282

Кафедра загальної та регіональної географії 269

Кафедра інформатики 244

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 237

Кафедра теорії та методики фізичної культури 209

Кафедра дошкільної та початкової освіти 205

Кафедра англійської філології та лінгводидактики 200

Загальна кількість звернень до репозитарію на початок січня 2023 року – 787479