Психологія освітнього менеджменту

Ефективний керівник концентрується на
можливостях, а не на проблемах.
Пітер Друкер

Глобалізаційні процеси у сучасному світі тісно пов’язані зі зростанням значення освіти в усіх механізмах саморозвитку людства. В сучасних економічних умовах освіта України потребує підготовлених високопрофесійних фахівців, особливо управлінського складу.

Як показує зарубіжний досвід, ефективність діяльності організацій значною мірою залежить від посилення психологічних та етичних основ управління. Набувають поширення тенденції щодо психологізації управлінської діяльності та адаптації ефективних технологій управління виробництвом до управління освітою.

Тому однією з ключових компетентностей сучасного керівника, яка є актуальною і затребуваною у структурі педагогічної діяльності становиться психологічна компетентність. Для сприяння формуванню в майбутніх спеціалістів психологічних компетентностей управлінської діяльності в різних сферах організаційного середовища та особливо освітньої сфери Наукова бібліотека підготувала бібліографічний огляд «Психологія освітнього менеджменту».