Проєктні технології навчання

Освітньо-виховний процес у закладах освіти передбачає включення учнів у діяльність, в процесі якої відбувається засвоєння знань, виховання особистості, набуття соціального досвіду та культури. Метод проєктів в навчанні – освітня технологія, спрямована на здобуття учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку. Залучення учнів до проєктної діяльності сприяє розвитку творчості, ініціативності, самостійності, стимулює процес самовдосконалення, дає можливість самоствердитися та усвідомити себе як потрібну в соціумі особистість.

Аналіз останніх досліджень і публікацій стосовно традиційних та інноваційних новітніх проєктних педагогічних технологій, представлено в бібліографічному огляді літератури «Проєктні технології навчання».