Продовжуємо поширювати принципи академічної доброчесності

Ознакою освіченої особистості є вміння навчатись від інших та використовувати ці знання при створенні власних ідей і підходів, завжди віддаючи належну шану тим, хто проторив цей інтелектуальній шлях. У цьому суть того, що називають академічною доброчесністю.

Мері А. Сіні, доктор філософії, проректор Коледжу при Університеті Меріленду (США)

Академічна доброчесність є одним з основних пріоритетів розвитку вищої освіти в Україні. Створення освітнього середовища на засадах і принципах академічної чесності сприяє високій якості освіти, без якої неможливо підготувати компетентного, грамотного, конкурентоспроможного на сучасному ринку праці фахівця, професіонала своєї справи.

У СумДПУ імені А. С. Макаренка визначено чіткі та зрозумілі політики, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності та етики, які прозоро та послідовно запроваджуються на практиці.

Уже доброю традицією стали університетські вересневі Декади академічної доброчесності. Цьогоріч інформаційно-просвітницька кампанія стартувала 20 вересня.

Наукова бібліотека підтримує університетську спільноту щодо запровадження принципів академічної доброчесності в освітньо-наукове середовище СумДПУ та пропонує долучитися до практично-зорієнтованих заходів, спрямованих на підвищення академічної культури шляхом забезпечення обізнаності з питань академічної доброчесності; правил написання і оформлення наукових робіт; правил посилання на джерела інформації; поширення міжнародних практик академічної доброчесності тощо.

До вашої уваги:

  • Нульова толерантність до плагіату: що потрібно враховувати при написанні наукової роботи;
  • eSSPUIR: особливості наповнення та пошукові можливості;
  • Ідентифікація плагіату в академічних текстах: принципи роботи Strikeplagiarism.com;
  • Міжнародні стилі цитування.

Демонстрацією важливості та практичної цінності академічної доброчесності є інформаційний контент сайту Наукової бібліотеки. Рекомендуємо заглянути на вкладку «Академічна доброчесність», де розміщені нормативні документи та методичні матеріали для розвитку доброчесного навчання в університеті.

З метою популяризації академічної доброчесності та дотримання наукової етики серед здобувачів вищої освіти пропонуємо ознайомитися з документами віртуальної виставки «Академічна культура дослідника в освітньому просторі».

Маємо надію, що пропоновані матеріали допоможуть у формуванні академічної культури доброчесності та якості освіти. Справжнє навчання, незважаючи від умов, завжди повинне ґрунтуватися на засадах академічної доброчесності.

Академічна доброчесність є способом змінити цей світ. Але спочатку змініть університет, а вже потім – світ.

Юнгсуп Кім