Перше повне видання «Літопису» Самійла Величка в фонді бібліотеки

Наукова бібліотека СумДПУ імені А. С. Макаренка щиро вдячна видавництву «Кліо» за унікальну можливість отримати в дар примірник найважливішого видавничого проєкту 2020 року – пам’ятку козацької історичної думки та барокового письменства першої половини XVIII століття «Літопис» Самійла Величка. Видання приурочене до 350-річного ювілею Самійла Величка та 300-річчя створення основної частини пам’ятки.

Пропоноване видання, що ґрунтується на оригіналі рукопису і його київській копії кінця XVIII ст., дасть змогу повніше оцінити козацький період історії України, переосмислити багато історіографічних міфів й уточнити конкретні події. Воно вміщує повний текст праці Самійла Величка зі збереженням та передачею всіх структурних елементів оригіналу, відтворенням мініатюр з наявними при ілюстраціях написами. У тексті збережена оригінальна староукраїнська мова літопису з характерними фонетичними та лексичними ознаками, які були вилучені в попередніх виданнях.

Оригіналу рукопису передують шість вступних статей: звернення «До читача» відповідальних редакторів Валерія Смолія і Тетяни Таїрової-Яковлєвої; масштабне колективне дослідження «Літопис» Самійла Величка («Історія») – визначна історіографічна пам’ятка: до історії тексту та її вивчення» (Сергій Багро, Андрій Бовгиря, Геннадій Боряк, Тетяна Таїрова-Яковлєва); біографічне дослідження Тетяни Таїрової-Яковлєвої «Самійло Величко: біографічна розвідка»; дві кодикологічні студії – «Оригінал пам’ятки: кодикологічний аналіз» (Анастасія Мельник, Іван Поляков, Тетяна Таїрова-Яковлєва, Денис Ципкін) та дослідження Людмили Гнатенко «Київський список пам’ятки: кодикологічний аналіз»; «Археографічні засади видання» (Андрій Бовгиря, Людмила Гнатенко).

Завдяки колосальним зусиллям науковців, видавців, меценатів, які здійснили роботу державної ваги, монументальна праця Самійла Величка стане можливою для вивчення в Україні, що дасть змогу кожному з нас повніше оцінити події козацького періоду історії України, переосмислити безліч історіографічних міфів, уточнити конкретні події, усвідомити себе.

«…Сподіваємось, перше повне видання тексту праці С. Величка з урахуванням археографічних коментарів і кодикологічного аналізу стане новим етапом в усвідомленні її місця в українській історіографії, спонукатиме переглянути джерельну базу пам’ятки, виявити фрагменти втрачених ранніх козацьких літописів, унікальних документів тощо, а також покладе початок новим дослідженням і науковим дискусіям.»

(Валерій Смолій, Тетяна Таїрова-Яковлєва вступне слово «До читача»)

Запрошуємо всіх, кого цікавить історія козацької доби та зразки барокової літератури ознайомитися з унікальною писемною пам’яткою, що знайшла гідне місце у фонді Наукової бібліотеки СумДПУ імені А. С. Макаренка та стала справжньою його окрасою. Видання адаптоване для сучасного прочитання й розраховане на широку аудиторію.