Новий бібліографічний огляд

За останнє десятиліття помітно зросла зацікавленість вчених у вивченні проблеми управлінської компетентності керівника навчального закладу, що говорить про важливість і соціальну значущість проблеми. Застосування сучасного комплексу знань і умінь теорії управління, здійснення інноваційної діяльності стає основою оновлення освітнього процесу, реформування освітньої галузі й підвищення статусу самого керівника.

За цим напрямком Наукова бібліотека підготувала бібліографічний огляд літератури «Керівник: мистецтво стратегії і тактики». Видання спрямоване на допомогу студентам в оволодінні знаннями і вміннями, необхідними для організації управління навчальним закладом і буде цікавим та корисним для практикуючих керівників навчальних закладів, працівників системи підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти.