Новітня українська історіографія

Наукова бібліотека підготувала бібліографічний огляд літератури за темою  «Новітня наукова історіографія та національна пам’ять».

Новітня українська історіографія відображає український історіографічний процес і провідні тенденції розвитку історичних знань в умовах державної незалежності України, висвітлює діяльність сучасних українських істориків, наукових осередків та центрів української історичної науки, їхній внесок у дослідження історії України й зарубіжних країн. Новітня українська історіографія представлена низкою праць, які утверджують наукове розуміння історичного процесу. В огляді розглядається наукова діяльність українських істориків, українознавців, наукових осередків та шкіл доби незалежності, аналізується їхній доробок.