Навчаємося гідно та відповідально

Пропонуємо університетській спільноті СумДПУ для ознайомлення та застосування на практиці аналітичну записку щодо запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності, рекомендовану Міністерством освіти та науки України.

У документі роз’яснено та конкретизовано питання:

  • встановлення фактів наявності академічного плагіату;
  • правила роботи з програмним забезпеченням для перевірки на наявність збігів;
  • необхідність висновків кваліфікованих експертів про наявність чи відсутність академічного плагіату;
  • обов’язок закладів вищої освіти здійснювати перевірку кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату;
  • ідентифікацію самоплагіату;
  • поняття фабрикації та фальсифікації;
  • порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти.

Повний текст аналітичної записки доступний за посиланням.

Бібліотека СумДПУ здійснює перевірку академічних текстів на встановлення фактів наявності плагіату (текстових збігів, некоректних запозичень фактів, гіпотез, числових даних, методик, ілюстрацій, формул, моделей, програмних кодів тощо). Для забезпечення проведення процедури перевірки робіт на унікальність та наявність академічного плагіату в університеті використовується ліцензійне програмне забезпечення StrikePlagiarism від компанії Plagiat.pl.

Антиплагіатна система визначає у відсотках ступінь подібності академічного тексту до текстів документів, що містяться у внутрішній базі університету, базі даних програми обміну базами даних (система StrikePlagiarism), RefBooks (база даних публікацій і текстів з усіх галузей науки і культури, створених компанією Plagiat.pl) та Інтернет-ресурсах. За результатами перевірки програма генерує детальний Звіт подібності проаналізованого тексту.

Принципи роботи системи StrikePlagiarism в СумДПУ імені А. С. Макаренка