Науковий внесок в бібліотечно-інформаційну науку

Наукова бібліотека підготувала віртуальну біобібліографічну розвідку «Науковий внесок в бібліотечно-інформаційну науку» присвячену 80-річчю від дня народження видатної вченої в галузі бібліографознавства, книгознавства, документознавства Галини Миколаївни Швецової-Водки.

Її наукові здобутки дістали загальнодержавне й міжнародне визнання. Свої дослідження науковиця зосереджувала на питаннях історії та типології книгознавчих періодичних видань, типології книги, класифікації бібліографічних посібників, типології документа як об’єкта бібліографії, теорії документа і документознавства. Створила власну наукову школу як науковий керівник шістьох захищених кандидатських дисертацій. Науковий доробок охоплює понад 300 наукових, навчальних та навчально-методичних праць, у тому числі 4 монографії (із них 2 – у співавторстві), 2 авторські збірники статей, 13 навчальних посібників.