Наукова бібліотека щиро вдячна

До фонду Наукової бібліотеки надійшла книга «Фахова практика вчителя: національний досвід та європейські цінності». Авторський колектив – Л. Лук’янова, Ю. Лянной, О. Семеног, М. Вовк. Видання – результат партнерської взаємодії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

У посібнику узагальнено термінологічний дискурс проблеми практичної підготовки педагогів; схарактеризовано законодавчо-нормативні регулятиви організації практик; окреслено компетентнісні засади проходження практик з урахуванням євроінтеграційних процесів у закладах вищої педагогічної освіти. Представлено специфіку організації практик на бакалаврському і магістерському освітніх рівнях на прикладі досвіду організації практик майбутніх учителів-філологів. Розроблено рекомендації до проведення викладацької практики на докторському освітньому рівні у галузі 01 Освіта/педагогіка. Висвітлено досвід проведення фахових практик в умовах воєнного часу на засадах партнерства. Окреслено сучасні виклики щодо запровадження педагогічної інтернатури як форми післядипломної практики молодого вчителя, а також узагальнено досвід організації інтернатури у зарубіжних країнах. Запропоновано практикум з метою якісного проходження різних видів практик.

Запропоноване навчальне видання дозволить якісно змінити зміст, форми, методи організації практик у підготовчі сучасного вчителя у закладах вищої педагогічної освіти на основі цінних українських традицій та конструктивних європейських практик.

Наукова бібліотека щиро вдячна авторам Юрію Лянному та Олені Семеног за подаровані примірники посібника. Нам важлива ваша підтримка!