Наталія Полонська-Василенко – в ім’я науки, всупереч усьому

Подвижницька праця Наталії Дмитрівни в поєднанні
з її організаторськими здібностями вознесли її на одне
з чільних місць серед дослідницького корпусу істориків
України, а наукова продуктивність поставила в один ряд
з найкращими фахівцями в царині вітчизняної козаччини.
Верба І. В.

13 лютого Україна вшановує 135-річчя від дня народження українського історика, педагога, археографа Наталії Дмитрівни Полонської-Василенко.

Її ім’я належить до плеяди визначних людей України. Як дослідник та співець національної козаччини вона збагачувала вітчизняну науку і культуру ґрунтовними працями, пробуджувала громадську думку і торувала для України шлях у краще майбутнє. Н. Д. Полонська-Василенко – одна з перших вітчизняних жінок-докторів історичних наук, удостоєна цього високого ступеня за довголітню дослідницьку працю, і одна з небагатьох представниць слабкої половини – професорів Київського університету.

Вчена залишила понад двісті наукових розвідок про княжі часи, Гетьманщину, Запорізьку Січ, а також дослідження з історії християнства і Православної Церкви в Україні. ЇЇ двотомник «Історія України», написаний десь у 60-ті – 70-ті роки минулого століття, чотири рази перевиданий вже в незалежній Україні. По ньому досі навчаються студенти. В анотації до видання читаємо: «Даний посібник є однією із найякісніших на сьогоднішній день працею з погляду об’єктивности, конкретности і аргументованості викладу національної історії України». Сьогодні наукові праці історика вивчають в університетах України і за її межами.

До ювілею Н. Д. Полонської-Василенко Наукова бібліотека пропонує переглянути:

На експозиції представлено матеріали з вітчизняних часописів. Особливу увагу хочеться звернути на видання «Запоріжжя XVIII століття та його спадщина» видане в Мюнхені 1965 року. Ця праця вченої вміщує в собі унікальні матеріали про останній етап у боротьбі Запоріжжя за його вольності, зібрані авторкою на основі важливих джерельних матеріалів.

Запрошуємо до перегляду!