Насильство. Механізми подолання

Сучасна правова доктрина, міжнародне право та європейська конвенційна спадщина, сконцентрована в практиці Європейського суду з прав людини, проголошують, що основоположними правами людини і громадянина є невід’ємне право на життя, свободу та особисту недоторканність, повагу до її честі та гідності.

Насильство є проблемою світового масштабу та має багатовікову історію існування. Ця тема висвітлюється не тільки у наукових статтях, але й у кінематографі та в художній літературі, що підтверджує ідею про протидію насильству у сім’ї, школі, суспільстві, як один із важливих напрямів суспільного розвитку.

Світове товариство, ґрунтуючись передусім на загальногуманістичних принципах та керуючись відповідальністю держав перед своїми громадянами, дедалі більше звертає увагу на проблему звільнення міжнародної спільноти від будь-яких проявів насильства.

Науковою бібліотекою з метою привернення уваги студентства до цієї проблеми підготовлено бібліографічний огляд «Насильство: стратегія, методи та механізми подолання».