На допомогу науковій спільноті

Одним із сервісів, що активно допомагає вченим у науково-публікаційному процесі, є ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

ORCID  це реєстр ідентифікаторів для науковців, а також інформаційна ініціатива, яка була створена з метою об’єднання дослідницьких ідей та вчених.

ORCID створений на програмному забезпечені, яке було адаптовано до того, що Web of Science використовувала для своєї системи Researcher ID. З 2012 року організація почала активно працювати та видавати ідентифікатори користувачам. Головна мета – розширення можливостей науковців, просування досліджень та покращення їхніх результатів.

Профіль науковця в ORCID є інтегрованим джерелом відомостей про дослідницьку діяльність вченого, а унікальний ідентифікатор забезпечує коректність у використанні дослідницьких робіт, цитуванні та афіліації.

На допомогу українським вченим на офіційному сайті Державної науково-технічної бібліотеки розміщено «Рекомендації зі створення та наповнення інформацією профілів дослідників на платформі ORCID» українською мовою. Рекомендації створено на основі перекладу англомовного варіанту науковими фахівцями ДНТБ України відповідно до підпункту 4 пункту 7.6.5.1. Оперативного плану Міністерства освіти і науки України на 2023 рік та схвалено Комісією з питань доступу до електронних баз даних наукової інформації. Документ містить структуровані відомості про реєстрацію облікового запису ORCID, додавання біографічної інформації та наукових праць до запису ORCID.

Ознайомитись з «Рекомендаціями» можна за посиланням.