Музична освіта і розвиток культури особистості

Музика є одним із наймогутніших засобів виховання, що надає естетичного забарвлення усьому духовному життю людини. Якщо змістовність духовної культури розглядати як сукупність естетичних, моральних та світоглядних цінностей суспільства, то музика є інтонаційним способом вираження цих цінностей.

Сучасна музична педагогіка орієнтується на систему поглядів на музику як на джерело і спосіб розвитку людини, як ґрунт, на якому може зростати духовне, морально-естетичне й творче удосконалення суспільства. Ефективність музичного навчання і виховання значною мірою залежить від особистості вчителя, його світогляду і професійної підготовки, педагогічного таланту і майстерності, багатства інтелекту, громадянської позиції. Для того, щоб підготувати достойних фахівців, необхідні нові підходи до формування компетентностей та сучасне навчально-методичне забезпечення.

У новій віртуальній виставці «Музична освіта і розвиток культури особистості» представлено матеріали, в яких розглянуті історичні аспекти української музичної культури, сутність музичної освіти в Україні та світі, осучаснені підготовки майбутніх учителів з музичного мистецтва, розвивально-виховні можливості мистецької педагогіки.