Мріяв про вільну Україну

«В особі М. Драгоманова побачили ми, побачила Європа перший раз новий типсвідомого Європейця і не менше свідомого Украінця. Можна сказати, що головна частина писань Драгоманова, а особливо його знамениті критично-публіцістичні статті такі як «Историческая Польша і великорусская демократія», «Вільна спілка», «Чудацькі думки», «Листи на наддніпріянську Украіну» були не чим, як мотівованєм, вияснюванєм сеі сінтезисвідомого, поступового европейства і разом з тим свідомого украінства. Здобутком тих праць був рух украінськоі молодіжи в 70-тих і 80-тих роках а остаточно повстанє русько-украінськоі радікальноі партіі».

Іван Франко

18 вересня в Україні відзначаємо 180-річчя від дня народження відомого історика, філософа, публіциста, літературознавця, фольклориста, громадсько-політичного діяча Михайла Петровича Драгоманова (1841–1895).

«М. П. Драгоманов і своєю вдачею, привабливістю в усіх своїх особистих стосунках, своїм широким розумовим розвитком, глибиною і сталістю переконань виступає на тлі тогочасних письменників, наукових діячів і інформаторі як політичний наш Мусій [Мойсей]. З високим гаслом «Чисте діло потрібує чистих рук» він проніс свої думки через усеньке життя своє і залишив нам як шляхетну і дорогоцінну спадщину. Такі люди з’являються оди-двоє протягом віку, їх часто довго не розуміють. Але зрозумівши – вже ніколи не розлюблять. М. П. ще довго світитиме українському народові як високий блискучий маяк, указуючи, як обходити мілини та підводні камені і привести Україну до сподіваного вільного життя».

Софія Русова

Блискуче освічена людина, М. Драгоманов спирався на багатющий досвід, накопичений людством, на праці визначних філософів Ф. Лассаля, Г. Спенсера, О. Конта. Історик ніби передбачав драматичну і героїчну долю свого народу, який лише в кінці XX ст. здобув свободу і незалежність. Найважливішою, на його думку, була ідея європеїзму, зв’язку України із Західною Європою, що має сприяти прогресу нації.

«Скарби науки й таланту, виложені в його писаннях, не досягають гарячої краси його живого слова, майстерної простоти його викладу. А при тому всьому ще тепле гаряче співчуття до людських страждань почувалося завжди в питаннях етики й політики. І завжди та скрізь любов до свого забутого, приниженого українського народу».

Людмила Драгоманів-Шиманова

Чимало сил М. Драгоманов доклав (і в цьому велика його заслуга перед Україною) до налагодження зв’язків між українським рухом у Наддніпрянщині й на західноукраїнських землях.

Наукова бібліотека до 180-річчя від дня народження Михайла Петровича Драгоманова підготувала віртуальний політичний портрет «Мріяв про вільну Україну».