Молодь і довкілля

Нинішня екологічна ситуація в Україні викликає чимале занепокоєння. Технологічні досягнення людства, поєднані із агресивно-споживацьким ставленням до природи, що переважають у суспільстві, стали сьогодні причиною різкого загострення глобальної екологічної кризи.

Розв’язання екологічних проблем неможливе без усвідомлення себе і природи як єдиного цілого, вироблення таких узагальнених моделей і принципів поведінки, які реалізують духовні й фізичні потреби людини та водночас спонукають до екологічно безпечної діяльності. Реалізація цього завдання вимагає високого рівня екологічної освіченості суспільства.

Наукова бібліотека в рамках відзначення Дня довкілля, Всесвітнього дня Матері-Землі, Днів заповідників і національних парків, Дня Чорнобильської трагедії пропонує ознайомитись з екологічно-просвітницькими матеріалами: