Міжнародний день прав людини

Свобода означає абсолютне
верховенство прав людини.
Франклін Рузвельт

10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини. Цього дня 1948 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй ухвалила Декларацію прав людини. Після драматичних уроків Другої світової війни людство нарешті визнало, що кожна людина народжується вільною і рівною у своїй гідності та правах. Ця ідея знайшла детальне відображення у 30-ти статтях Декларації. Документ став основою міжнародних стандартів прав людини, і тим фундаментом, на якому базується більшість міжнародних договорів з прав людини та норми в галузі прав людини у різних країнах світу.

Права людини є найважливішим питанням внутрішньої та зовнішньої політики всіх світових держав. Забезпечення прав і свобод людини, їх практична реалізація є критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому.

Для осмислення та пошуку відповідей на актуальні виклики у сфері прав людини, які постали перед Україною та світом, Наукова бібліотека рекомендує підбірку посилань на корисні ресурси:

Загальна декларація прав людини (Universal Declaration of Human RightsUDHR)

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ)

Управління було створено для підтримки й захисту прав людини. УВКПЛ надає майданчик для виявлення, привернення уваги й реагування на поточні проблеми прав людини і знаходиться в центрі діяльності з вивчення, освіти, інформування громадськості та захисту прав людини в системі ООН.

Рада Європи

Рада Європи – міжнародна організація 47 держав-членів в європейському просторі, була створена 5 травня 1949 року. Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян. Один з найбільших успіхів Ради, це Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка слугує основою для Європейського суду з прав людини.

База даних Європейського суду з прав людини

База даних надає доступ до практики Європейського суду (рішень та ухвал Великої Палати, Палат і Комітетів, комунікованих справ, консультативних висновків та стислих викладів, які публікуються в Інформаційному бюлетені практики Європейського суду), Європейської Комісії з прав людини (рішень та звітів) та резолюцій Комітету Mіністрів. 

Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ)

Завдання БДІПЛ – допомогти країнам-учасницям ОБСЄ забезпечити повне дотримання прав і фундаментальних свобод людини; дотримуватись верховенства права; просувати принципи демократії; будувати, зміцнювати й захищати демократичні інститути; та формувати толерантність у суспільстві.

Молодь за права людини та Обєднані заради прав людини (United for Human Rights)

«Молодь за права людини» (YHRI) – неурядова організація, заснована у 2001 р. доктором Мері Шаттлворт (Mary Shuttleworth), освітянкою, яка народилась і виросла в умовах апартеїду в Південній Африці. Мета YHRI – знайомити молодь з правами людини, зокрема з Загальною декларацією прав людини ООН, і заохочувати її виступати на захист толерантності й миру.

Міжнародний центр ресурсів з юстиції

Міжнародний центр ресурсів з юстиції (International Justice Resource Center, IJRC) надає адвокатам, громадським організаціям і жертвам порушень прав людини інформацію і ресурси, потрібні їм для ефективного використання засобів міжнародного правового захисту, включаючи заступництво органів моніторингу прав людини і скарги до міжнародних та національних судів, з метою притягнення до суду й відповідальності за порушення прав людини. IJRC забезпечує освітні матеріали, навчальні семінари та консультації для окремих осіб та організацій в усьому світі.

Міжнародна федерація за права людини (FIDH)

Міжнародна правозахисна НУО, що об’єднує 178 організацій зі 120 країн. FIDH з 1922 р. захищає всі громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні права, викладені у Загальній декларації прав людини. FIDH підтримує своїх учасників і партнерські організації на національному, регіональному та міжнародному рівні при розгляді порушень прав людини і для зміцнення демократичних процесів.